Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 3. szám · / · Figyelő · / · Fenyő Miksa: A rajongó Bolzay-leány

Jász Dezső: Kerpely és Godowsky

Merőben különböző emberek. Szövetkezésüknél - egy szonáta-estélyen - élesen láthattuk, hogy mennyire nem együvé valók.

Kerpelyé - a csellistáé - nyugati fej. Lassan meredő homlok, amely a szemöldököknél egy kissé megdomborul. Nehéz agyvelő, amely biztosan és teljesen appercipiál. Nem gyorsan, de alaposan, jól. Mély szemek, amelyek látnak káprázás nélkül. Belátnak a kottán keresztül a zeneszerző szemébe. Határozott nyugalommal tisztán néznek. Ezen nyugalom ugyanazt a föltétlen meggyőződést és bizalmat kelti, amelyet a jó orvos aranyórája, kék szeme és ezüst szakálla.

Godowsky, a zongorás, mögötte virgonc szemekkel néz. Homlokának vonala hirtelen hátraszalad, s a papi hajzat nem állja útját, hogy a fejtetőre is át ne nyúljon ez a közönséges vonal. Kifejezéstelen arc. Sok van ilyen. A cirkusz légtornászait sosem lehet egymástól megkülönböztetni. Talán csak az ügyességükről. Mintha ugyanaz az egy anya szülte volna őket. Egyformát produkálnak. S azért, hogy megéljenek. Nincs rajta csodálkozni való. Godowsky alakja belevész a háttérbe. Csak akkor kényszeríti magára a szemet, ha halálugrást csinál.

Kerpely a zenéért és a zeneszerzőért csellózik. Ő a zongoráért zongorázik és a tapsokért. Közönség nélkül bizonyosan unalmas volna neki a zenélés. Kerpely viszont - azt hiszem - nem szereti a buta bámultatást. A hangolásnál mintha előre visszautasítaná a tapsokat s ezt mondaná: "Kérem, ha tetszik, maradhatnak, hallgassák: most Beethovent játszunk." - Godowsky korán tanulhatott zongorázni, kitűnően szaladtak az ujjai. Maga is elcsodálkozott rajta. És ekkor már a technikai készségét élvezte és ettől azután soká semmit sem látott. Megkótyagosodott attól, hogy milyen könnyen mennek ki a legnehezebb fogások és előadási darabok!

A kamarazenélés próbaköve egy interpretátor minőségének. Értékének, művészi becsületességének, eszének, képzelőtehetségének. Ez a próbakő Kerpely és Godowsky együttes estélyén nagyon különböző eredményeket mutatott ki. Godowskyról, a híres, elismert zongorásról - semmi jót.