Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 12. szám · / · FIGYELŐ

ADY ENDRE: "A LA MANIÈRE DE..."

Úgy gondolom, hogy nálunk még nem értenek elég jól az effajta, kedves író-csúfoláshoz. Nem új, de mindig pikáns, ahol egy kicsit olvasnak, ez a játék s engem érdekel különösen. Magyarországon tudniillik én rajtam próbálták ki legsűrűbben és legsokaságosabban. Kár, hogy kevésszer sikerült; mert bizonyosan könnyebb volna Ady-paródiát írni, mint Baudelaire-t.

Paul Reboux és Charles Muller urak "A la manière de..." könyve már talán a harmincadik kiadás körül tart. Új és új írók kerülnek bele, sőt régibbek és régibbek, mivel a diákokra is kell számítani. Zola, Gyp, Bourget, Ohnet, France, Mirbeau, Noilles grófné mellett az iskolákban olvasott klasszikusok is.

A módszer: paródiás kritika, bolondos utánzás, de mindig haragos-irigy grimaszolással. Ez a haragos-irigy grimaszolás olyan szükséges ehhez a "műfaj"-hoz, mint a kicsúfolandónál az egyéniség.

Röhögősen imitálni valakinek írói erényeit és bűneit nagyon nagy dolog. Irodalmi gourmet legyen, aki teszi a legeslegfinomabb fajtából s egy egyéniségtelen sok-tehetségű író - együtt. Áldozat pedig az is lehet itt, aki például írói és művészi mérlegen semmisen könnyűnek találtatott. Kemény Zsigmondot éppen úgy ki lehet csúfolni, mint Senky Aladárt. De elképzelek egy Senky Aladárnál íróbb írót, egy valóságos írót, aki már az ilyen mókuskodások számára föltörhetetlen mogyoró. Az író-természetrajzhoz valósággal új, tudományos adatokat szállítanak az olyan csúfolódók, mint ez a két francia példának okáért.

A jó, haragos-irigy imitálók értetik meg, hogy az író-betegség sajátságos betegség. Olyan, mint a torokgyík, mikor gyermekek között pusztít, de a fölnőttek is megkaphatják. S közben egy sereg ember fájlalja a torkát, de ez a torokfájás nem - torokgyík. Valósággal betegnek,valósággal írónak kell lenni s mellékes, hogy milyen rangúnak. Akibe a Reboux-k és Mullerek bele tudnak kötni, az bizonyosan író, mégha Rosny is, akármelyik Rosny. A kritikai paródiának avagy paródiás kritikának akkor és úgy van becse, ha az abszolút író-természeteket megtalálja.

Az író-manière-ek "műfaj"-a pedig igazán értékes jelenség egy kultúrtársadalomban. Okvetlenül elterjedt, heves és értő olvasás-szokásra vall, ami mégis csak a legszükségesebb az irodalomnak. Ám bizonyos az is, hogy a szóban forgó francia könyv nem volna ilyen kelendő, ha egyszerűen antológiája volna a kifigurázott íróknak. S evvel talán egész véleményt mondtam erről a "műfaj"-ról. Ez olyas valami bizony, mint a könyvvigéc, a nagyon ügyes könyvvigéc. Élelmesen és sokat keresve csatangol az írók és a publikum között. Hasznos, derék, kedves, kultúrás szerep s úgy szeretném már látni, hogy Magyarországon is nagyon kelljen és keljen.

Mihelyst többen olvasnának, rögtön megteremnének a több és tehetségesebb csúfolók is. És nagy gyönyörűség volna, ha minden valaki magyar írót kicsúfolnának végre. "A la manière de" Paul Reboux és Charles Muller sok-sok kiadású könyvekben.