Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 12. szám · / · FÜST MILÁN: BUKOLIKA

FÜST MILÁN: BUKOLIKA
II.
A PÁSZTOR

Tört szívvel, melyből fájdalom csordúl.
Lejti táncát a szél s közben búskomor...
Felhők szállnak el felette zordúl
S már az alkony éjszakába fordúl

S a barna hegyről rég lejött a nyáj már
(Mint barna fejről göndör fürt lehull,)
S a nedves réten sir a vízmadár
S a pásztor botra támaszkodva vár,

Míg az éji falura a barna ősz
Kietlen csöndje űlt; s már hűs verem
Az égnek boltja. Melyre nesztelen
Szállong a sötét föld alól a gőz.

Kunyhójának akkor lángja éled
S míg ezer félszeg gondján bíbelődik,
Magános asztalán hosszú időkig
Még a hűvös gyertyalángba réved.

S míg éji úton lándzsás éji csősz
Korhol duhajt, ki csendjét felveré
A kövér, sötét föld alól a gőz
Békésen száll a csillagok felé.