Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 5. szám · / · FIGYELŐ · / · FENYŐ MIKSA: A NAGYASSZONY

IGNOTUS: A BERLINI DIADAL

A Budapesti Hírlapnak nem elég diadal a berlini diadal, mert a magyar darabok és képek, melyeknek oda künn sikerük van, nem elég magyarok. A Budapesti Hírlapnak igaza van s a bajon, amit felpanaszol, okvetetlen segíteni kell. Színdarabok dolgában nem is lesz nehéz; csak ki kell vinnünk az Aesopust s a Szerelem Iskoláját. Ezek megfelelnek annak, amit a Budapesti Hírlap követel: magyar miliőben játszanak, magyar társadalmi problémákkal foglalkoznak, magyar a levegőjük, a magyar életet bolygatják, lélekben is közösséget tartanak vele, s igy sikerük nem lesz csakis egyéni siker, hanem a magyar irodalomnak is, mint ilyennek, javára lesz írható. Sokkal nehezebb a dolog a képekkel. Mert Szinyei-Merse Pállal és Ferenczy Károllyal még valahogy megértethetjük, hogy ők nem magyarok. De kivel izenjük ezt meg a síron túlra Paál Lászlónak és Munkácsy Mihálynak?