Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 23. szám

Gellért Oszkár: Siketnéma párbaj

Négy kéz, husz ujj. Nyílik, csukódik,
Cikázik, ugrál, hevesen beszélget.
Ó drága vonal-beszéd,
Ó vonalak!
Ha lerajzolnám útjok a papíron,
Mily ágbogas erdő meredne felém.
Ó vonalak!
Ágbogas erdőn mily szövevényes
Pókszövet omlana rám.
Ó vonalak!
S ha ahol metszik egymást a vonalak,
Milljónyi ponton: mily csuda-csillagos ég,
Mily mély csuda-csillagos ég csillogna felettem,
Sürü ágbogas erdőn, hol dús szövevényes
Hálót sző halkan a pók.

Négy kéz, husz ujj. Most egymásra rohan,
Egymásra tapad, egymásra fonódik,
Egymásba markol, egymásba mar,
Egymásba simúl imamód:
Birokra.

S jaj, két torokból szörnyü két hang,
Döbbenetes, panaszos tör elő.
Siró-nyögő vak, vak.
S némajáték, vonaljáték, gyönyörü játék
Vége vak,
Tapogató-vak, émelyitő vak, hangos élet,
Vak, vak élet, élet, élet.
Élet?