Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 20. szám · / · BABITS MIHÁLY: GEORGE MEREDITH

BABITS MIHÁLY: GEORGE MEREDITH
4.

A másik a társaság segítsége. Egészséges ember emberek közé vágyik. A nagy városok is a föld virágai, a földanya gyermekeinek fészkei. Meredithnek elragadó lapjai vannak Londonról. "A nagy városokban is Isten lakik" mondja Bryant - s ezt Meredith oda módosítja: a nagy városokban is a föld szíve dobog. Dianára; a szellemi munkával pénzét kereső Dianára London utcai forgataga éppoly átalakító hatással van, mint Richárdra a rajnai dombok. "Szerette a tömeget. Öltözete volt neki... Az utcalángok sötétedés után, vére gyors mozgása, mind hozzájárultak, hogy szikrát üssenek lelkében, inspirálni éjjeli írását... hajlandó volt kimondani, hogy nincs planétánkon lakható hely, egészségesebb, kellemesebb, mint London".

Meredith egészen távol van minden Rousseauságtól. A társaságot hirdeti, még jobban talán, mint a természet. Ő az angol társadalmi novel betetőzője. Egy-egy regénye, pl. az Egoist, a tökéletes társadalmi regény; csupa finom pszichológia, ahol a cselekmény tisztán a személyek társadalmi viszonyainak története. A művelt, előkelő angol társaság ez; [*] a legszellemesebb és legfrissebb csevegések folynak le előttünk, s a szavak finom célzásait, a hanglejtések jelentős árnyalatait úgy érezzük, mintha színpadról hallanánk. E párbeszédekben éppúgy érezzük az író gyönyörködését, mint a természetleírásokon. Fejezeteinek felosztása gyakran csupa parti-jelenetezés és címei a Dramatis Personae. Egy regényének ily alcímet ad: Komédia elbeszélésben; és így határozza meg elején a komédiát: "olyan játék, mely a társaséletre vet reflexiókat, civilizált férfiakkal és nőkkel játszik a szalonban" s nem szorult külső üzelmekre, erőszakos rázkódtatásokra, hogy meggyőzzön. S minden epikai szélesség és árnyalatos részletezés mellett Meredith művein a komikai múzsa lebeg.

 

[*] Az előkelő társaséletnek majdnem megtestesítője a great lady, Mrs. Mountstuart.