Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 20. szám · / · BABITS MIHÁLY: GEORGE MEREDITH

BABITS MIHÁLY: GEORGE MEREDITH
3.

Browning után csak Meredith jöhetett. Ő talán Browningtól tanult meg érezni, Carlyletől, a Sartor Resartusból, szeretni (ezek voltak kedves olvasmányai); s érzés és nevetés gondolattá lett nála és így szólt Byronhoz: Tudom én, mért vagy te pesszimista; és így szólt Browninghoz: Tudom én, mért vagy te optimista; és igy szólt mihozzánk: Éljetek ahogy a Föld tanít és eszetekbe se jut sem optimizmus, sem pesszimizmus. ezer meg ezer példája van arra, mennyire hat a fizikai élet a világnézetre; regényhősei legszentebb megindulásaikat, legmagasabb érzelmeiket egy jó lovaglásnak, egy kitűnő reggelinek köszönhetik: Mikor Vittoria Milánóból hajnalban menekül, a friss reggeli légben kávéra éhezik és ez a legfenségesebb hangulatok egyike; mikor Vernon, a good walker, Crossjayt keresi, a zubogó esőben való séta a legcsodálatosabb érzelmekre költi; Clara a boldogtalan Clara, egy reggeli lovaglás után tökéletesen vidám; dr, Middleton a kitűnő borok miatt nem hajt lánya panaszaira; Dianával a délnyugati szél minden keservét elfeledteti; s hát Nevil és Renéé bárkázása az Alpesek alatt! s hát a rajnai vihar hatása Richárdra! sokszorozni lehetne a példákat s az új regényirodalom legszebb lapjait hozni fel illusztrációnak. "A tüdők és tagok erős gyakorlása az ember erkölcsi támasza" - mondja Meredith. (Lord Ormont.) Ez a természet segítsége.

És a természetleírásokban remekel Meredith. Eleven, hamvas színekben festi a természetet, a szerető szem mindenlátásával, a szerető ajka bőbeszédűségével. Stílusa lágy és tiszta szópatak, s hullt cseresznyevirágokat röpít apró hullámain. Alpesi, angol tájai egyaránt feledhetetlenek. "Itt kis víg remények nyílnak számodra, virágok és táplálék gyanánt, közvetlen, kész haszonra, elég, ha jó közel, mint kell halandó reményének. Hogy elzárul körötted itt a régi tág élet! Erőd embere vagy, nem több. Mért kérne többet az ember? csodálva kérdi, aki egészséges." (Harry Richmond.)

Ez a természet segítsége.