Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 9. szám

ADY ENDRE: HARAGVÓ BÉRCEK ALATT

Haragvó bércek görgetik
Háborgató haragjukat
S lelkem, e fölvert tó, mulat,
Óh áldott, áldott izgalom,
Végső háborgás a tavon,
Mikor lelkemre görgetik
Haragjukat haragvó bércek.

Sziklákat nyel, dalol, kacag,
Hajh, be vig a lakodalom
Lelkemen, e fölvert tavon.
Hullj, hullj szikla, ez mind kevés:
Be szép ez a temetkezés,
Ez a szegény tó hogy' kacag,
Mikor betemetik a sziklák.