Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 9. szám · / · UJHELYI NÁNDOR: SZEMEK

UJHELYI NÁNDOR: SZEMEK
- UND TAMÁS ÉLMÉNYEIBŐL -
II.

Und Tamás gondolkodva baktatott az úton. Egy ismerős arc közeledett felé. Und közönyösen vette le kalapját s minthogy határozottan zavart volt, figyelmesen megnézte a kalapbélését. Örvendezve olvasta: Vhite, London, Belgravia square s így meggyőződve arról, hogy a kalap tényleg kezében van, átlépte a köszöntés ténye öntudata küszöbét.

Egy kis fiú ment el mellette s bájos szemtelenséggel nevetett rá. Szép fiú. Kacér, leányszeme van. Miért nevet? Motyogta Tamás. Kis fiú mutasd a szemeidet, szólt és átnyújtva egy fehér pénzt a gyermeknek, figyelmesen megnézte a vihogó, csúfondáros szemeket.

Kedves szemek, mormolta, gyűjteményem ismét gazdagabb s óvatosan elzárta őket egy üres fiókba, melyben azelőtt Carducci egy költeményét tartogatta s melyet most mint felesleges lim-lomot kihajított.

Tamás elégedetten sétált tovább. Szép, tavaszi délelőtt volt s az utcák szürkeségét vibráló, sárga napfénynyalábok színesítették. Sokan, főképpen nők, járkáltak az utakon s fürkésző avagy átsikló kíváncsisággal néztek Und arcába. Und közönyösen nézett rajtok végig. Banális szemek, gondolta, ez érzéki, ez családanyás, ez tanító, ez hideg, ez ostoba szem: ismerem valamennyit. Csodálatos, mily ritka a változatosság az élőlények szemeiben. A házias, jó nők nézése minő ritkán múlja felül egy eléggé fejlett háziállat tekintetét. Szürke, kék, zöld, barna szemek, egyhangú szemek. Semmi különös szín, semmi rejtelmes nézés, semmi mélységteljes világosság.

És a férfiak? Kötelességtudó, igavonó, semmivel sem törődő, monoton nézésű, olykor birkamód kidüledező szemek. Unalom, unalom, morfondizált magában Und Tamás. Vagy talán oly sokat láttam már, hogy egész érzéketlen leszek, folytatta. keressünk változatosságot. Az európai szemekkel beteltem már. Exotikus meglepetésekkel akarom gyarapítani gyűjteményemet. Indus, mongol, néger szemekre vágyom, s esetleg valódi tisztaságokat megtartott semi-fajtájú szemekre.

Und Tamás ekképpen gondolkodott s hazament teheráni szőnyegekkel és japán vázákkal díszített szobájába, melynek legfőbb ékessége Mona Lisa Gioconda képének egy kiválóan sikerült másolata volt.