Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 9. szám · / · FÜST MILÁN: MEGHALTAM

FÜST MILÁN: MEGHALTAM
II.

Ki síromhoz méla dudaszóval eljön,
ki sírkövemre bágyadt gyermeket lerajzol,
Az holtomban megérti életem:
Az megholt lelkem mélységes és titkos
Tengerszemére rátalált és áhítatos szájjal
Nesztelenűl megcsókolta tükrét.