Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 6. szám

LACZKÓ GÉZA: INTÉRIEUR

Havannaszin szoba, szürke ajtók, tögyfa bútorok,
Két hatalmas bőrszék, elegáns és rongyos könyv a polcokon,
Fényes függő lámpa, érdes kékszin posztós iróasztalon
Barátságos, komoly, jólismert szerek,
Avult-türkíz szőnyeg, széles kerevet,
Vasárnapi csönd és tisztaság, két ívelt széles ablakszem,
Homályos derű és óraketyegés.

Nyitott szemű, félős, fázós gondolat,
Szerelemben fürdött szendergő kivánság,
Valami szép-várás, előretudás,
Ütemesen rengő érzelem-gomoly
A csöndesen alvó Akarta felett,
Verssorok zengése, lüktető folyása,
Párjavesztett rímek, hangtalan zene.

Szembe velem naptár, páros piros számmal,
Február utólja.

Párás hegyeken túl, hajnali álomban
Mozdúlt a Tavasz.