Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 20. szám · / · Lengyel Géza: Az apa

Lengyel Géza: Az apa
VII.

Senki nem tudott meg semmit a jelenetről. A szobájában Ili letörölte a könnyeit.

- Valami baj van - állapította meg - de nem tudom, hogy mi és nem tudok segíteni. Ha lehet, hallgatok.

És hallgatott. Bodón újra erőt vett a nyári nyugtalanság. A lány jól látta. Az anya nem vett észre semmit. Reggeltől estig vásárlás, rendezkedés foglalta el, eszébe sem jutott, miért hever az ura hosszú délutánokon egyedül, tétlenül a csendes, puszta műteremben. Tíz nap múlva megvolt az esküvő. Mikor, nagy sírás közben elbúcsúztak, Ili az asszony fülébe súgta:

- Vigyázz a papára. És írd meg majd nekem, hogy van.

Akkor nem tűnt fel neki ez az intés. Később visszaemlékezett rá. Egyedül maradtak. Elcsendesedett a ház, eltűntek a varrónők, a csomagok, a lázas esküvői készülődés utolsó nyomai.

- Most már öregek vagyunk - mosolygott az asszony, de a szeme nedves volt.

- Te nem vagy öreg, de én összeroppantam.

Csendesen, tompán, színtelenül mondotta ezt a férfi. A széles díványon hevert, mozdulatlanul. Üres, megtörött fényű szemekkel nézett a levegőbe. Öreg volt.

- Ilyenkor ebéd után - próbált másról beszélni az asszony - az Algír kávéházba szoktál menni. Jobb, ha társaságban vagy. Most én is szomorkodom, ez nem neked való.

- Már két hét óta nem voltam ott - felelte Bodó. - Unom őket.

- Nem vettem észre, hogy idehaza maradtál. Persze, ez az esküvő. Nem volt egy nyugodt percem.

Azután hallgattak. Mély, nyomasztó csendben elmúlt néhány nap. Bodó heverészett és bámult a semmibe. Teljes tétlenségbe merült, festő-szerszámokhoz hozzá nem nyúlt, nem ment sehová. Az asszony egy-egy félénk kérdést kockáztatott meg. Ingerült, haragos válaszokat kapott. Látta, hogy az a bizonyos állapot ez, amelyben minden faggatás, minden gyöngéd kísérlet csak fokozza a lázat, az idegek izgalmát. Hallgatott.

- A munka hiányzik neked - mondotta egyszer mégis.

- Az - felelte Bodó hangosan, haragosan és talpra ugrott. - Nem tudok dolgozni és ha éppen tudni akarod, miattad nem tudok. Készen van a kép és nincs egy arc, nincs egy alak, akihez hozzákapcsolhatnám. Te elüldözted a rendes modelljeimet, rosszakat mondtál róluk, megutáltattad őket, pedig nem volt más okod, mint a tűrhetetlen féltékenységed.

- A féltékenységre volt okom.

- Nem volt. De ez most mindegy. Hozzászoktam, hogy ne is létezzen számomra más, mint a lányom. Most az is itthagy és az öreg, tehetetlen ember mehet, amerre lát.

Csendesen szólt közbe az asszony:

- Te elfelejted, hogy engem is festettél valamikor. Addig, amíg volt valami közöd hozzám. Csak azután jöttek azok a kóbor lányok, akikkel botrányokat rendeztél.

A festő elhallgatott. Végignézte az asszonyt, a fonnyadt arcot, a széteső testet. Kereste benne a régi erőt, a kerek formákat, a szerelmest, a szeretőt, akinek emléke évek óta el is mosódott már. Visszafeküdt a széles pamlagra, lehunyta a szemét, mintha az emlékeit idézné, aztán megszólalt:

- Igazad van. Elfelejtettem.