független elektronikus újság

Szerkesztő: Bika Julianna
E-mail: bikajuli@cox.net

108. szám
2008. február 1.


KI VISZI ÁT A SZERELMET?
NAGY LÁSZLÓ

      Létem ha végleg lemerült
      ki imád tücsök-hegedűt?
      Lángot ki lehel deres ágra?
      Ki feszül föl a szivárványra?
      Lágy hantú mezővé a szikla-
      csípőket ki öleli sírva?
      Ki becéz falban megeredt
      hajakat, verőereket?
      S dúl hiteknek kicsoda állít
      káromkodásból katedrálist?
      Létem ha végleg lemerült,
      ki rettenti a keselyűt!
      S ki viszi át fogában tartva
      a Szerelmet a túlsó partra!
Bálint napra
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Amerikai Egyesült Államok

ELŐADÁS MÁTYÁS KIRÁLYRÓL
KOSSUTH KLUB

      Domokos László történész szabadegyetemi előadása “DIAGNÓZIS EGY 500 ÉVES PÁCIENSRŐL: MÁTYÁS KIRÁLY EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ÉS HALÁLA” címmel .
      Domonkos László Budapesten született, a II. világháború után kerül szüleivel együtt az Egyesült Államokba. Egyetemi tanulmányait a Notre Dame Egyetemen végezte, ahol 1966-ban középkori történelemből doktorált. 1963-ban Fulbright ösztöndíjas volt a Bécsi Egyetemen. 1965-től a Youngstown Egyetem (Ohio) történelem professzora, 2002-től emeritusz professzor. Tudományos munkássága a középkori magyar történelemre specializálódik, különösen Korvin Mátyás és kora foglalkoztatja. Számos könyv és tudományos cikk szerzője.
      Az előadására abból az alkalomból kerül sor, hogy 550 éve 1458 január 24–én a Duna jegén választották az akkor éppen 15 éves Mátyást Magyarország királyává.
      
      1331 First Street, Sarasota, FL
Kisvarsányi Éva
E-posta: evakis@prodigy.net
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

WASS ALBERT CENTENÁRIUMI NAPOK
KOSSUTH KLUB

      Száz évvel ezelőtt, 1908. január 8.-án a Kolozsvár melletti Válaszúton született az erdélyi magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb egyénisége Wass Albert. Felfelé ívelő írói karrierjét (1934-ben megjelent „A Farkasverem” című regényét Baumgarten díjjal honorálták) a II. világháború és Erdély végleges elvesztése törte ketté. 1944-től Németországban, majd 1952-től haláláig az Egyesült Államokban élt. Az Ocala Nemzeti Parkban lévő Astor nevű városkában éppen tíz évvel ezelőtt 90 éves korában 1998. február 17-én vettet véget életének.
      
      Az emigrációban is rendkívül termékeny író művei (regények, novellák, elbeszélések, versek, mesék) szinte évente jelentek meg. Kiemelkedik ezek közül az 1974-ben megjelent „Kard és Kasza,” amely több generációs családi életrajz formájában áttekinti az erdélyi magyar történelmet 1050-től napjainkig. Lenyűgözően szép és szemléletes tájleírásai fájdalmas visszaemlékezések az elveszített országra és otthonra. Magyarországon 1945 után Wass Albert műveit betiltották és neve szinte ismeretlen volt, de 1990 óta egyre nagyobb népszerűségre tett szert. Irodalmi hagyatékát többek között fiai, Vid, Huba, Miklós, Géza és Endre is ápolják.
      
      Az évfordulóval kapcsolatban sok helyen megemlékeznek az író irodalmi munkásságáról. A floridai magyarok sorsközössége Wass Alberttel nem csak emigrációs mivoltukban rejlik, hanem abban is, hogy élete utolsó évtizedeit ő is ebben az államban élte le a Gainsville melletti Astorban. A Kossuth Klub február 22. és 25. között emléknapokat rendez Sarasotában. 2008. február 22-én Wass Huba az Egyesült Államok hadseregének dandártábornoka emlékezik meg édesapjáról. Az öt élő testvér közül Vid kivételével négyen részt vesznek a floridai ünnepségeken.
      Február 25-én délután 2 órakor a Community Foundation of Sarasota County termében, 2635 Fruitville Road filmbemutatót rendeznek Wass Albert: Ember az Országút Szélén c. regényének színpadi változata és az „ Adjátok Vissza a Hegyeimet!” Koltay Gábor filmje kerül vetítésre.
      
      http://www.youtube.com/watch?v=Chtztqym4VQ
Kisvarsányi Éva
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

A BUDAPESTI FILHARMÓNIKUSOK A LINCOLN CENTERBEN

      Az Avery Hall koncertteremben Fischer Iván vezényli a Budapesti Filhamónikusokat 2008. február 8-án és 10-én este 8 órai kezdettel.
      Az első előadáson Bartók és Rahmaninov, a következő este Bartók és Richard Strauss műveket adnak elő. A grúz Alexander Toradze zongoraművész két Rahmaninov darabot játszik. A második este A kékszakállú herceg vára című operájából részleteket Polgár László és Komlósi Ildikó énekelnek. Február 9-én az a Purchase College Performing Arts Center-ben lép fel az együttes Toradze zongorista kíséretével.
      Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar alapítója. Ez évadban második évét tölti mint a washingtoni Nemzeti Szimfonikus Zenekar (NSO) első vendégkarmestere az amerikai fővárosban, 2008 őszétől pedig vezető karmesterré lép elő.
      http://www.bfz.hu/hangversenyek/bfz_hangversenyek_en.php?a=2
      http://www.kennedy-center.org/calendar/?fuseaction=showIndividual&entity_id=15352&source_type=A
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

MAGYAR KULTURÁLIS INTÉZET NEW YORK
CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS

      New York-i magyar származású képzőművészek kiállítása : Agnes Denes, Sylvia Plachy, George Pech, Sziládi Mónika és Vészi Tamás részvételével.
      Random Utterness címet viselő csoportos kiállítás március 6-ig tart nyitva, Bercz Ágnes a kiállítás kurátora.
      Megtekinthető hétköznapokon 9 és 5 óra között.
      Hungarian Cultural Center
      447 Broadway 5th Floor (Grand Street)
      New York, NY 10012,
      Információ: (212) 750-4450 vagy E-posta:culturehungary@gmail.cim
      www.hungariancc.org
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

DEÁK ISTVÁN ELŐADÁSA
FÉSZEK KLUB

      Deák István történész “Forradalmak és a nemzeti egység”
      címmel tartandó előadására 2008. február 14-én csütörtök este 7.30-kor kerül sor.
      323 East 79th Street, New York, N.Y. 10021
      E-posta: FESZEKNY@aol.com
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

REMÉNYSÉG BÁL

      2008. február 16-án rendezik a kilencedik Reménység Bált, melynek megszervezésében a magyar Baráti Közösség, a Connecticuti Magyar Kulturális Társaság, a Bessenyei György Kör Öregdiákszövetség, a Magyar Emberijogok Alapítvány, a Magyar Amerikai Alapítvány és a Magyar Folklór Centrum vesz részt. A kétévente megrendezendő jótékonysági bált a Woodbridge Hilton szállodában Iselin New Jersey városában tartják.
      Információ:
      (201)349 8209) és (862)208-9362)
      E-posta:tibi@remenysegbal.org .
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

ELSŐ AMERIKAI MAGYAR NYÁRI EGYETEM

      Amerikai és magyarországi egyetemeken oktató tanárokból megalakult az Amerikai Magyar Collegium egyetemi program, amely azt a célt tűzte ki, hogy amerikai magyar egyetemisták és egyetemet végzettek számára lehetőséget kínál a magyar kultúra, tudomány és művészet értékeinek elsajátítására valamint folyamatosan biztosítani szándékozik a kortárs magyar kultúrával és társadalommal való eleven kapcsolatot.
      A program két hetes nyári egyetemmel kezdődik a New Brunswick-i Amerikai Magyar Alapítvány keretében működő Magyar Örökség Központban. Ez a létesítmény a legjelentősebb magyar kulturális intézmény az egész amerikai kontinensen.
      A 2008-ban kezdődő két hetes nyári egyetem programja keretében a résztvevők a magyar történelemről, kultúráról, művészetről és társadalomról hallgatnak kurzusokat; magyar nyelvi gyakorlatokat folytatnak; filmtörténeti sorozatot láthatnak; valamint népzenei és néptánc programokon vehetnek részt. Az oktatás magyar és angol nyelven történik, az előadók amerikai és magyar egyetemeken oktató tanárok, szakterületük jeles képviselői.
      A programon részvevők számára szállás és a teljes ellátás lesz biztosítva, valamint az esti közösségi rendezvényekről is gondoskodnak. A nyári egyetem programja költségtérítéses.
      
      Az Első Amerikai Magyar Nyári Egyetem időpontja 2008. július 6. és július 19. között.
      A program helyszíne: Hungarian Heritage Center, az Amerikai Magyar Alapítvány
      300 Somerset Street, New Brunswick, NJ 08903
      E-posta: AmHunCol@aol.com
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

PAPRIKA BÁL
CLEVELAND

      2008. február 23-án tartják a PAPRIKA bált a Cleveland Hungarian Development Panel tizennyolcadik jótékony célú rendezvényét. A Panel 1990 júliusában alakult, s azóta több százezer dollár értékű támogatást nyújtott különböző oktatási, egészségügyi, kulturális és társadalmi vonatkozású programokra.
      Ritz Carlton Hotel , Cleveland Ohio
      Információ: Carolyn Balogh (440) 543-7526/ ext 105
      vagy E-posta: mariamegyimori@yahoo.com, Megyimori Marika, Tel:440.871.2796
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

RONGYOS BÁL
MAGYAR TANYA

      2008. február 16-án Rongyos Bál vacsorával egybekötve este 7-órai kezdettel. Zenét Kosztyo Zizi szolgáltatja
      A Magyar Tanyával kapcsolatos felvilágosítás
      Telefonszámok az esti órákban.: (856)456-7928, (610)691-8924, (215)712-9975, (610)716-8895.
      Nyári időszakban az uszoda száma (610)845-9951, az öreg házé:(610)845-9952.
      Honlap:www.magyartanya.org.
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

GYUKICS GÁBOR KÖRÚTJA
ÚJABB ANGOLUL MEGJELENT JÓZSEF ATTILA KÖNYV BEMUTATÓ

      Gyukics Gábor és Michael Castro magyar és amerikai költőpáros József Attila kötete 2007-ben jelent meg Tandori Dezső bevezetőjével a Green Integer 149 kiadó kiadásában.
      
      St. Louis városában február 9-én Dallasban február 14-én Paperbacks Plus könyvesboltban, New Orleansban a Fair Grinds kávéházban február 16-án, majd Savanna Dél Karolina, Washington és a márciusban a New York-i Magyar Kulturális Intézet vendége lesz Gyukics Gábor magyar költő műfordító.
      Gyukics angol nyelvű kötetei a Last Smile, Contemporary Hungarian Poetry, melyet Michael Castroval együtt írt 40 magyar költő verseit tartalmazza. Trasparent Lion címmel,
      
      
      http://www.amazon.com/Transparent-Lion-Green-Integer/dp/1933382503/sr=8-2/qid=1164477888/ref=sr_1_2/105-5993880-4638855?ie=UTF8&s=books
      
      Info:gyukics@gmail.com
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

KLEINER BÉLA AMERIKAI SZABADALMA

      Egy magyar származású egyetemi kutató 2007. október 30-án kapta meg a salétromsav gazdaságosabb előállítására az amerikai szabadalmat. Kleiner Béla, a New York-i Egyetem (New York University) vegyész kutatója, évekig dolgozott ennek a fontos vegyületnek új, környezetbarát előállításával. A most bejegyzett szabadalom alapján nem a levegő nitrogénjéből, hanem más forrásokból állíthatják majd elő a salétromsavat.
      
      A salétromsav a vegyipar egyik legfontosabb alapanyaga. Segítségével műtrágyát, robbanóanyagokat, gyógyszereket, festékeket, rakétaüzemanyagot és más anyagokat gyártanak. Az eddig használatos két eljárással az atmoszféra gázainak a felhasználásával lehetett elérni, ami nemcsak környezetromboló, de költséges is. Ezért próbálkozott a NASA már évtizedek óta újfajta módszerrel a rakétákhoz szükséges anyag előállítására. Kleiner eljárása most új lehetőséget kínál.
      
      Kleiner kutatási területe: ipari gázok új forrásainak a felkutatása, olyan megújuló források felfedezése, amelyeket állatok és baktériumok termelnek. Ezzel is védeni, fenntartani és táplálni kivájna az életet bolygónkon.
      Földünk atmoszférája véges, és fontos, hogy annak összetételét ne bontsuk meg, hiszen az a földi élet táplálója. Az ózon réteg véd meg bennünket az űrből érkező veszélyes sugárzásoktól, a levegő széndioxidjából termelik ki a növények táplálékukat és így a mi táplálékunk nagy részét is. Az atmoszféra megbontása következtében itt van velünk a savas eső, (acid rain) a globális felmelegedés, a vizekben a “red tide, fish kill” stb keletkezik, az űrből jövő sugárzások betegségeket (bőrrák) okoznak, hogy csak néhány veszélyeztető problémát említsünk. Ezek egyre károsabb hatással lesznek a földi életre.
      Kleiner felhívja a figyelmet arra is, hogy “Ma nagyon sok nitrogént vonunk ki a föld légköréből, és sokkal kevesebbet bocsátunk oda vissza”. Így a föld körüli atmoszféra gázainak összetétele megbomlik. Ennek a hosszú távra vetített következménye még ismeretlen.
      
      Kleiner Béla most a szabadalom alapján a találmány hasznosításával foglalkozik.
Papp László
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

MÉRNÖKI „NOBEL-DÍJ” A KÁLMÁN SZŰRŐÉRT

      A budapesti születésű amerikai Kálmán Rudolfnak ítélték oda a 2008-as Charles Stark Draper-díjat, amelyet világszerte mérnöki Nobel-díjként is emlegetnek. A New York-i Columbia Egyetemen doktorált villamosmérnököt – a zürichi Szövetségi Technológiai Intézet /ETH/ nyugalmazott professzorát – az 1960-ban publikált, azóta Kálmán-szűrőként ismert matematikai módszer „kifejlesztéséért és elterjesztéséért” díjat az amerikai National Academy of Engineering. Kálmán Rudolf metódusát – amellyel adatsorok hiányzó elemei becsülhetők meg, illetve a mérési hibák (szakszóval: zajok) szűrhetők ki – ma már a radarok célkövetésétől a közgazdasági idősorelemzéseken át a meteorológiai megfigyelésekig használják. Az 500 ezer dollárral járó Draper-díjat évente adják át gyakorlatban is alkalmazott, kiemelkedő kutatási eredményekért. A korábbi években díjazott „termékek” közt van egyebek közt az integrált áramkör, az Internet, illetve a világháló (world wide web), valamint a globális helymeghatározó rendszer (GPS).
HVG hetilap, 2008 január 12. Prizma szekció, 39. oldal
Leírás a Kálmán szűrő alkalmazásáról az űrkutatásban
http://www.kutyu.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1136&Itemid=53
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Kanada

KOSARAS VILMOS KITÜNTETÉSE

      A Rogers Television producerének Kosaras Vilmosnak több évtizedes színházi és televíziós tevékenységéért, valamint a Magyarország és a kanadai magyarság közötti kulturális kapcsolatok erősítéséért A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetést adományozta a Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke.
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Magyarország

PRO HUNGARIS
KULTURÁLIS ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ ALAPÍTVÁNY

      Az alapítvány részt vesz az Élőlánc a kisiskolásokért akcióban, az utóbbi években viszont könyvtáralapító és támogató tevékenységüket kiterjesztették a Kárpát-medencén túli magyar közösségekre is.
      Az alapítvány tevékenységéről kiállítás nyílik a Parlamentben február hónapban.
      A Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány közvetítésével az Amerikai Egyesült Államok Louisiana állambeli Árpádhoni magyar közösség magyarul tanulni kívánó tagjai olvasókönyveket kaptak Magyarországról.
      További információ:
      www.elolanc.hu
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

MOHOLY-NAGY KIÁLLÍTÁS
PÉCS

      New York után először Pécsett látható Európában a Természet és Technika - Az újraértelmezett Moholy-Nagy 1916-1923 címmel megrendezett tárlat; a Moholy-Nagy László munkásságát bemutató kiállítás januárban nyílt meg a Vasarely Múzeumban.
      Botár Olivér, a winnipegi Manitoba Egyetem professzora, a kiállítás Kanadában élő kurátora elmondta: a tárlat egyfajta tudományos vállalkozás, amely újraértelmezi a leghíresebb magyar "bauhausler", Moholy-Nagy László munkásságát. A neves művész munkásságával kapcsolatosan ugyanis joggal vethető fel a kérdés, hogy szerteágazó életműve mennyiben tartozik a magyar, és mennyiben az egyetemes művészettörténethez - mutatott rá a kurátor.
      Szólt arról is, hogy a Pécsett látható anyag a művész munkásságának korai szakaszát, az 1916 és 1923 közötti, "emigráció és integráció közötti vízválasztó időszakot" foglalja össze. Kiemelte: ennyi Moholy-Nagy László-alkotás még nem volt Magyarországon látható, ugyanis az életmű legnagyobb részét külföldi múzeumok és magánygyűjtők őrzik. Hozzátette: a kiállítás megvalósulásában jelentős szerepet játszott a művész Michiganben élő lánya, Hattula Moholy-Nagy, valamint a New York-i Salgo Alapítvány. Az általuk összegyűjtött, illetve kölcsönzött anyag, valamint a hazai köz- és magángyűjtemények jeles darabjainak segítségével átfogó kép rajzolódik ki a kinetikus művészet egyik atyjaként számon tartott festő, grafikus, fényképész, író, szerkesztő, tipográfus, színpadtechnikai szakember, filmes, szenvedélyes pedagógus tevékenységéről, belehelyezve azt a magyar aktivizmus legnagyobb alkotóinak, köztük Kassák Lajosnak, Bortnyik Sándornak, Nemes Lampért Józsefnek és Tihanyi Lajosnak a munkásságába - hangsúlyozta Botár Olivér. Mint mondta, a 2008. március 31-én záruló kiállítás anyaga ezt követően Budapesten, a Magyar Nemzeti Galériában lesz látható, de tárgyalások folynak többek között a karlsruhei Zentrum für Kunst und Mediennel is.
      http://www.andrearosengallery.com/exhibitions/2007_9_laszlo-moholy-nagy/
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Folyóirat

PAUL LENDVAI INTERJÚ

      A 168 óra 2008. január 24-i számában Idegháború. Paul Lendvai a maghasonlott országról címmel közöl interjút, abból az alkalomból, hogy a bécsi liberális Der Standardban megjelent gyorselemzése Magyarország politikai közállapotairól. A cím önmagáról beszél. Öngyilkosság Magyarországon.
      A nemzetközi politika avatott elemzője, az európai újságírás doyenje Lendvai Pál 1929-ben született Budapesten, 1952-ben internálták, 1957 óta Ausztriában él, és azóta a Die Presse vezércikkírója, majd 60-82 között a Financial Times bécsi tudósítója, 82-87 között, az osztrák rádió nemzetközi adásainak főszerkesztője majd intendánsa. „Magyarok” címmel német Bertelsmann kiadónál jelent meg Lendvai 640 oldalas könyve a magyarságról
      http://www.168ora.hu/cikk.php?id=9237
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

KERTESZ IMRE AZ INDEPENDENTBEN

      http://arts.independent.co.uk/books/features/article3326597.ece
      
      Fischer Tibor Angliában élő magyar származású író Budapesten Kertész Imrével készített interjút.
      „Az ember mindenhol lehet boldog, még a koncentrációs táborban is” – mondta Kertész. Arra a kérdésre pedig, hogy nem furcsa-e kissé, hogy ideje nagy részét Berlinben tölti, azt válaszolta: „Mindenki ezt kérdezi tőlem, s azt szoktam felelni, hogy nincs ebben semmi furcsa, hiszen Németországban lett hatása könyveimnek, ahol megértették és kiadták őket. Úgy éreztem, itt tudok mondani, tudok tenni valamit. És egyébként is, a fasizmust először nem Németországban, hanem Budapesten tapasztaltam meg.”
      Azt várnánk talán, hogy egy ember, akit Auschwitzba deportáltak, akit Buchenwaldban halottá nyilvánítottak és aki évtizedeket tengődött igen szerény körülmények között, hogy egy ilyen ember valahogy kevésbé jó humorú… De a mosolya részben a győztesé, részben azé az emberé, aki megbékélt sorstalanságával.
      A Holocaustról beszélni nagyon mást jelent Londonban, mint Budapesten, ahonnan 437 ezer embert deportáltak Auschwitzba. A Gresham Palota, ahol az interjú készült, csak néhány méterre áll a Dunától, ahol a második világháború utolsó napjaiban magyar zsidókat lőttek a Dunába.
      Kertész első regénye, a Sorstalanság 1975-ben jelent meg. Nem volt könnyű dolga a kiadókkal. „Két kiadó volt a szocialista Magyarországon. Az egyik azon az alapon utasította vissza a kéziratot, hogy az antiszemita. Még mindig megvan nekem ez a levél.”
      A kommunista korszak furcsán viszonyult a Holocausthoz. Egyfelől a fasiszták műve volt, tehát elítélendő, s a történelemkönyvek ezért részletesen tárgyalták. Másfelől, senki nem akart vele igazán mélyrehatóan foglalkozni. Nehéz megmondani, hogy ennek valamiféle anticionista beállítódás volt-e az oka (hiszen Izrael a Nyugat oldalán állt), vagy pedig az a tény, hogy oly sok zsidó tulajdon kötött ki kommunista kézen. A volt-kommunista Gyurcsány Ferenc miniszterelnök olyan villában él, amit egy zsidó családtól koboztak el.
      „Átéltem Auschwitzot, átéltem az 1948-as kommunista hatalomátvételt. Kemény, sztálinista diktatúra következett. Ezt is átéltem. Majd miután Kádár leverte az 56-os forradalmat és utána konszolidálta az országot, ez egy nagyon sajátos embertípust teremtett … szörnyű módon formálta át a lakosságot. Az emberek alkalmazkodtak a ’szoft’ diktatúrához.” Meglepő módon Kertész még hozzáteszi, hogy az egyik totalitáriánus rendszer tapasztalata, a kádárizmus, ösztönzést nyújtott neki, hogy a másikról írjon. „A kádárizmus teremtette meg a Sorstalanság nézőpontját.” Miért nem hagyta el az országot akkor 56-ban a többi kétszázezer magyarral, akik Nyugatra menekültek? „Huszonhét éves voltam és nem maradtam volna, ha előtte nem kezdek el írni. De 27 évesen nem tudtam megtanulni egy másik nyelven írni. A nyelv miatt nem hagytam el Magyarországot.”
      És mit gondol az új, demokratikus Magyarország politikájáról? „A demokrácia szó értéktartalma teljesen kiüresedett. Tényleg nem tudom, mit is jelent … Azt mondanám, hogy a demokrácia nem politikai rendszer, hanem kultúra. Magyarország pillanatnyilag eléggé komor hely benyomását kelti.”
      A „Magyar Gárda” megalakulása meglehetős megdöbbenést okozott Magyarországon, de nem jobb-e, ha az antiszemitizmus nyíltan színre lép? „A magyar antiszemitizmus igen sajátos jelenség. Káros, romboló, szívből jövő, de nem aktív. Végül is egész Közép-Európában itt van az egyetlen rabbi-képző, és itt él a legnagyobb zsidó közösség.”
      Megemlítem, hogy Budapestre utazván a repülőn előttem valaki hangosan pocskondiázta az irodalmat, mondván, hogy az irodalom puszta kitaláció semmi más. „Szerintem minden fikció. Az önéletrajzomnak azzal kéne kezdődnie, hogy 14 éves koromban azért raktak föl az Auschwitzba induló vonatra, hogy 2002-ben megkapjam a Nobel-díjat. De nem ezért raktak föl … Az események uralnak mindent … A fikció igazabb forma … Kitaláltam magam, mint regényíró és ragaszkodtam ehhez a fikcióhoz. Ki tudja, mi történt volna velem, ha abbahagyom az írást? Az egész élet borotvaélen táncol.”
(A The Independent alapján – O.I.)
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Könyv

JUHÁSZ ANTÓNIA

      The Bush Agenda: Invading the World, One Economy at a Time (Regan Books of Harper Collins Publishers, April 25, 2006 See http://www.thebushagenda.net/
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

KÖNYV A CORVINA KÖNYVTÁRRÓL

      The Raven King: Matthias Corvinus and the Fate of His Lost Library címmel Marcus Tanner könyve Yale University kiadásában jelent meg a napokban Mátyás megkoronázásának 550. évfordulója alkalmából.
      A magyar reneszánsz kultúra legnagyszerűbb és leghíresebb alkotása Mátyás király budai könyvtára. Olyan alkotás, amely nemcsak elérte a kor legmagasabb európai színvonalát, hanem hozzá mérhető, a maga nemében és a maga korában, az Alpoktól északra sehol sem akadt.
      http://www.amazon.com/Raven-King-Matthias-Corvinus-Library/dp/0300120346
      http://www.corvina.oszk.hu/studies/csapodi_hun.htm
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

KASZTNER VONAT

      Anna Porter könyve Kasztner­s Train: The True Story of Rezso Kasztner, Unknown Hero of the Holocaust címmel márciusban jelenik meg puhakötésben. A művet 2007–ben a Douglas McIntyre Kiadó adta ki.
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

REMEMBER HUNGARY 1956

      Essays on the Hungarian Revolution and War of Independence in American Memory címmel jelent meg Glant Tibor a Debreceni Egyetem Észak-Amerikai Tanszék tanszékvezető tanára, egyetemi docens összeállítása.
      
      Glant célja az, hogy öt rövid tanulmányban átvizsgálja és elemezze, hogyan látják az amerikaiak 1956-ot emlékezetükben. Egyik cikke a véleményt formáló New York Times változó 1956 képét teszi mikroszkóp alá. Azt is kimutatja, hogy ez az image hogyan is differenciálódott a magyarországi és nemzetközi helyzet változásai miatt. Egy másik tanulmányban megelégedéssel írja, hogy az amerikai egyetemi fiatalság történelem tankönyvei beszámolnak a forradalomról, ugyan nem a legpontosabban, de ennek ellenére azt találja fontosnak, hogy az egyetemet végzett amerikaiaknak történelmi emlékezetében a magyar forradalom is szerepel. A harmadik tanulmány a Magyarországon szolgált amerikai diplomaták 1956-al kapcsolatos perspektíváit vizsgálja emlékirataik tükrében. A negyedik tanulmány a forradalom amerikai szépirodalomi emlékeit tekinti át, az ötödik Nixon alelnök 1956-os ausztriai útjának elemzését és az arról készült Daday festményt elemzi.
      A függelékben dokumentumok találhatók az 50. évforduló amerikai megünneplésével kapcsolatban.
      A könyvhöz Deák István történész írt előszót. A könyv kiadását a kaliforniai magyarok egyesülete a Remember Hungary 1956 anyagilag támogatta.
      A könyvsorozat, amelyben Glant könyve is megjelent, két amerikai magyar egyetemi tanár, Peter Pastor és Ivan Sanders szerkesztése alatt jelenik meg. A kiadott könyvek listája olvasható a www.hungarianpublications.org alatt. A könyvet a Columbia University Press forgalmazza. Telefon: 800-944-8648, honlap: www.columbia.edu-cu-cup. A könyv ára 50.00 dollár.
      ISBN 9780880336161
      
      A könyvről az Amerikai Népszava Szabadság Internetes oldalán Gereben István, Deák István, Charles Gati és a szerző Glant Tibor írásait olvashatjuk.
      
      http://www.nepszava.com/
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Videó

KATI MARTON

      Marton Kati interjú a budapesti televízió Záróra című programjában, abból az alkalomból, hogy a Corvina kiadó 2008. januárjában megjelentette könyvének magyar változatát:
      Kilenc magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a világot címmel. Teller Ede, Kertész Andor, Korda Sándor, Neumann János, Kösztler Artúr, Kertész Mihály, Szilárd Leó, Wigner Jenő és Friedmann Endre története. Fordította Bart Dániel.
      http://www.mtv.hu/videotar/?id=15650
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Internet

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

      Szemeszter és időszaki kurzusok. Az 1927 óta működő DNY E Magyarország legrégibb magyar nyelvet oktató intézménye:
      www.nyariegyetem.hu illetve www.summerschool.hu
      H-4010 Debrecen, Pf.35
      Tel 36-52-532-594
      Fax 36-52-532-595
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

PANORÁMA MAGAZIN

      www.pano-rama.hu
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

ATLANTAI MAGYAR SZERVEZET

      http://www.thegulyaspot.com/site/
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

Obitus

BOBBY FISCHER

      Bobby Fischer mindenidők legnagyobb sakkozója 64(8*8=64) esztendős korában Reykjavikban elhunyt. Megszakítás nélkül tizenkilencszer győzött a világ legjobbjai ellen.
      A huszadik századi sakkvilág sorsdöntő eseménye volt Belgrádban Szpasszkij elleni játszmája, melyben 41 lépésben győzte le ellenfelét, s ezzel megdöntötte a szovjet sakk hegemóniát. Bobby akkor 28 éves volt és 36 éve már, hogy elveszett a sakkvilág számára, nem volt semmi célja, ami harcra ösztökélte volna. Az amerikai hatóságok 10 évi börtönre és negyedmillió dolláros pénzbírságra ítélték, mert a bojkott ellenére lejátszotta a Szpasszkij elleni belgrádi visszavágót. Így nem tért vissza hazájába az Egyesült Államokba, többek között Budapesten is és de főleg Izlandon élt.
      Fischer nem tartotta magát magyarnak, bár szűk körben néha elismerte, hogy egy Neményi nevű magyar tudós volt az igazi apja.
cikk küldése | nyomtatási verzió [HHRF szolgáltatás!]

© Nyugati Hírlevél - 2008