NYUGATI HÍRLEVÉL
független elektronikus újság

Szerkesztô: Bika Julianna
Email: bikajuli@cox.net
Efax: 508-437-2661

58. szám 2003. október-november

Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán

Megyünk, valami láthatatlan
áramlás szívünket befutja,
akadozva száll még az ének,
de már mienk a pesti utca.

Nincs már teendô: ez maradt,
csak ez maradt már menedékül,
valami szálló ragyogás kél,
valami szent lobogás készül.

Zászlóink föl, újjongva csapnak,
kiborulnak a széles útra,
selyem-színei kidagadnak:
ismét mienk a pesti utca!

Ismét mienk a bátor ének,
parancsolatlan tiszta szívvel,
s a fegyverek szemünkbe néznek:
kire lövetsz, belügyminiszter?

Piros a vér a pesti utcán,
munkások, ifjak vére ez,
piros a vér a pesti utcán,
belügyminiszter, kit lövetsz?

Kire lövettek összebújva ti,
megbukott miniszterek?
Sem az ÁVH, sem a tankok
titeket meg nem mentenek.

S a nép nevében, aki fegyvert
vertél szívünkre, merre futsz,
véres volt a kezed már régen
Gerô Ernô, csak ölni tudsz?

...Piros a vér a pesti utcán.
Esô esik és elveri,
mossa a vért, de megmaradnak
a pesti utca kövein.

Piros a vér a pesti utcán,
munkások - ifjak vére folyt,
a háromszín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.

A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyûlöletét

s fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.

Irodalmi Újság, 1956. november 2.


AUSZTRIA

VII. ETNIKAI KONFERENCIA

Burgenlandban, Felsôpulyán (Oberpullendorf) 2003. szeptemberében "Az Európai Unió és az etnikai kisebbségek. – Diagnózis és prognózis –" címmel, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége által szervezett konferencián, 15 ország 280 képviselôjének részvételével megtárgyalták a kisebbségpolitika elvi és történeti fejlôdését, mai gyakorlatát és jövôbeni lehetôségeit a megújuló Európában.

A tanácskozás résztvevôi biztatónak tartják, hogy az EU tagállamaiban a nemzetiségek, illetve az etnikai kisebbségek anyanyelvi-kulturális öröksége és autonómiája különbözô formákban létezik és növekvô védelmet élvez.

Tapasztalható ugyanakkor az is – különösen Európa keleti felében, hogy a nemzetállami kizárólagosságra törekvô nacionalista politikák olyan diszkriminációkat, konfliktusokat teremtettek, amelyek tömeges migrációhoz, az etnikai csoportok veszélyeztetettségéhez, sôt, belháborúkhoz vezettek.

Az Európában jelentôs, a kontinens csaknem minden országában élô magyar nemzeti közösség vezetôihez csatlakozva, az Európa Tanácshoz és az Európai Unió intézményeihez, vezetô képviselôihez fordult a konferencia zárónyilatkozatában segítséget, támogatást kérve a magyar kisebbségi lét és biztonság jövôbeni garanciáira.


FRANCIAORSZÁG

PÁRIZS

A Párizsi Magyar Intézet programjai 2003. OKTÓBERBEN

Szeptember 29. és október 5. között immár második alkalommal rendezi meg a Párizsi Külföldi Kulturális Intézetek Fóruma /FICEP/ a Párizsi Külföldi Kultúrák Hetét, melynek keretében október 1-jén Puliszka címmel Gyenis Katalin és Vígh András kínál zenei és gasztronómiai élményeket – az est érdekessége, hogy a koncert alatt készülô specialitást a végén elfogyaszthatják a látogatók. Ugyanezen a napon a párizsi Cseh Intézetben a Palabres sorozat aktuális estjén Oravecz Imre: 1972 szeptember címû mûvének francia fordítását mutatja be a kiadó, Virág Ibolya.

Október 2-án Sopsits Árpád 2000-ben készült filmjét, a Torzókat vetítik a PMI mozijában, melyet követôen a filmrendezô beszélgetésre várja a nézôket. Másnap, 3-án Selmeczi György Függô város címû performance-koncertjére kerül sor. A zeneszerzô kompozícióját szülôvárosa, Kolozsvár ihlette, szövegkönyvét Szôcs Géza írta, a mozgóképek pedig Nemes Tibor és Valentin Lustig ötletét dicsérik.

Október negyedikén, szombaton "Fehér éjszakát"- azaz éjszaka is nyitott kapukat - tart Párizs számos kulturális intézménye. A PMI-ben a hosszúnak ígérkezô éjszaka elsô programja Ágay Edith, Bécsben élô divattervezô performance—bemutatója. Majd Korda Sándor –Sir Alexander Korda- még szülôhazájában készített, 1918-as filmjét, az Aranyembert vetítik a némafilmek szerelmeseinek: Selmeczi György és zenésztársai élô koncertje kíséretében.

Október 8-án két könyvet mutatnak be francia megjelenésük alkalmából: Pataki Zsolt: A kárpát-medencei magyarság geopolitikai jövôképe címû mûvét, valamint a romániai magyar, ma Amerikában élô professzor, Balás Egon kötetét, mely a szabadság témakörét taglalja kisebbségi szempontból.

Október 14-én egynapos konferenciát tartanak Erotika és politikai hatalom címmel; e programhoz kapcsolódik a Zichy Mihály erotikus rajzait bemutató kamara-kiállítás is.

17-én a Duo Danube –azaz a francia-magyar mûvészházaspár, Gödény Márta és Renaud Déjardin – valamint vendégük, Zsigmondy Dénes hegedûmûvész adnak közös koncertet.

21-én nyílik a magyarországi kisebbségek kultúráját bemutató sorozat elsô rendezvényeként Balázs János (1905-1977) roma festô kiállítása és a Fiatal Közép-Európa címmel látható tárlat az ausztriai Christine Weislein fotóiból és interjúiból.

A mozi teremben 16-án Bereményi Géza Hídember c. alkotását, 28-29-én pedig –az Animációs Film Világnapja alkalmából – magyar animációs filmeket vetítenek.

Kis Zsuzsa
E-posta: zsuzsa.kis@wanadoo.fr


MAGYARORSZÁG

BUDAPEST

ELISMERÉSEK HORVÁTH JÁNOSNAK

Magyar és amerikai felsôoktatási intézmények elismerését vehette át Horváth János közgazdászprofesszor. A Fideszes képviselônek Az év professzora címet adományozták a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem nemzetközi karának hallgatói. Az egyesült államokbeli Indianapolisban a Butler University egykori hallgatóit tömörítô öregdiák-szövetsége díszoklevelet és aranyérmet adományozott Horváthnak. (MTI)

FALUDY GYÖRGY 93 ÉVES

"Arra, hogy a boldogságot elvegyék tôlem, nincs mód" - mondta költôóriásként emlegetett Faludy.

Faludy György két hónappal ezelôtt jelentette meg a Jegyzetek az esôerdôbôl címû kötetét, s két hét múlva kerül a boltokba legújabb munkája, a Jegyzetek a kor margójára . Beszámolt arról, hogy karácsonyra, vagy újévre elkészül az 1938-as Európai költôk antológiája újbóli kiadása. Szavai szerint ez a kötet volt az utolsó magyar könyv a második világháború elôtt, amely a béke és a szabadság mellett szólni mert.

A 93 éves költô tele van tervekkel, egyebek között Esopus ógörögbôl való fordítására készül, amely munkával elképzelései szerint két hónap alatt végez.

Faludy György az 1930-as években a liberális Magyar Hírlapban és a szociáldemokrata népszavában publikált verseket, Villon átköltésekkel tûnt fel.

Elsô verseskötete 1938-ban jelent meg, és még ugyanabban az évben Franciaországba emigrált. 1940-41-ben a németek elôl Marokkóba menekült, majd az USA-ban élt, három évig (1943 és 1945 között) szolgált az amerikai hadseregben is. 1941-45 között a Szabad Magyar Mozgalom titkára volt.

A második világháború után 1946-ban visszatért Magyarországra, s a Népszava irodalmi szerkesztôje lett. 1950-ben koholt vádakkal letartóztatták, és recski kényszermunkára ítélték. A munkatáborból 1953-ban szabadult, s fordítóként kezdett el dolgozni. 1956-ban újból elhagyta Magyarországot, elôbb Bécsbe, majd Londonba költözött. 1962-tôl Firenzében és Máltán élt, 1967-ben költözött Torontóba. Tanított a New York-i Columbia Egyetemen és más amerikai egyetemeken is.

1989-ben tért újból vissza Magyarországra.


NÉMETORSZÁG

BERLIN

Kertész Imre a Berliner Ensemble-ben

A harmadik alkalommal megrendezett nemzetközi irodalmi fesztivál alkalmából olvasott fel szeptember 21-én Kertész Imre új regényébôl, a Felszámolásból. A telt házas matiné közönségének Günter Berg, a Suhrkamp kiadó vezetôje elmondta, hogy nagy örömmel fogadták Kertész új mûvét, melyet az író Berlinben kezdett el írni s ott is fejezett be. Berlinben készülhetett el a két fordító, Kornitzer László és Ingrid Krüger segítségével a német változat is. A Felszámolásból német nyelven most elôször hallhatott a közönség részletet a Brecht által alapított színházban.


USA

LOUISIANA
ÁRPÁDHON

Hungarian Settlement
Szüreti mulatság

Október 4-én, szombaton rendezi az Árpádhoni Kulturális Egyesület évi szüreti mulatságát. A mûsorban a helyi és több louisianai néptánccsoport lép fel, s már nyolcadik éve a New York-i Életfa jön el, hogy muzsikájukkal a távoli magyarok szüreti mulatságát eredeti magyar hagyományos ízekkel töltse meg.

Információ: Tel: (225) 567-9670
Email: jking@I-55.com


NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

Kiállítás

Szeptember 27-én nyílt Turay Balázs fotókiállítása "Hogyan legyünk boldogok" címmel a Magyar Kulturális Központ szervezésében a Clara Aich Fotó Stúdióban (218 East 25th Street, New York City). Megnyitó beszédet Szabó István rendezô tartotta. A kiállítás október 6-ig látható délelôtt 10 és este 6 óra között. Információ: (212) 750- 4450
Turay honlapja www.turay.hu .

Petrovics József szobrász "Tisztelet a felhôkarcolóknak" címû kiállítása az Amerikai-Magyar Alapítvány rendezésében november 9-ig tart nyitva keddtôl szombatig 11-tôl 4-ig, vasárnap 1-tôl 4-ig a Hungarian Heritage Center kiállítási termében (300
Somerset St., New Brunswick, NJ). Információ: (732) 846-5777 vagy
bolyai@ahfoundation.org

DEÁK ISTVÁN ELÔADÁSA

November 22-én, szombaton este 7:30-kor Deák István történész professzor (Columbia University) elôadása: "A haza bölcse -- Deák Ferenc, 1803-1876" címmel a Magyar Öregdiák Szövetség -- Bessenyei György Kör és a Rutgers Egyetem Magyar Intézete rendezésében a Rutgers Egyetemen, Student Center 411-es teremben, (126 College Ave., New Brunswick, NJ). Információ: (732) 699-1483

A New York Review of Books 2003. szeptember 23-i száma Strainger in Hell címmel Deák István írását közli Kertész Imre Sorstalanság címû tavaly évben irodalmi Nobel díjjal jutalmazott könyvérôl.

Amerikai Magyar Könyvtár

Október 18-án, szombaton este 6:30-kor Októberi Táncest az Amerikai Magyar Könyvtár javára a New York-i Magyar Házban (213 East 82nd Street, a 2. és 3.Avenuek között). Információ: csütörtökön 3 és 7 óra között a (212) 744-5298 számon vagy magyarkonyvtar@yahoo.com

George Washington Díjkiosztó vacsora

November 11-én, kedden este 7-tôl tartja az Amerikai Magyar Alapítvány, American Hungarian Foundation, New Brunswick, NJ 40. évi George Washington díjkiosztó vacsoráját a New York-i Waldorf Astoria hotelben. Az idei év kitüntetettjei

Makkai Ádám nyelvész professzor, költô, Ispánky László szobrász és Thomas Szasz pszichiáter.

Makkai Ádám munkásságáról a http://www.press.uillinois.edu/s97/makkai.html, Ispánky Lászlóról http://www.pacpubserver.com/new/enter/3-5-99/ispanky.html, míg Szasz munkáságáról a Thomas Szasz Cyber Center for Liberty and Social Responsibility

http://www.szasz.com/bday1.html honlapon olvashatunk.

Információ: Molnár Ágoston professzor
(732) 846-5777, fax (732) 249-7033.
www.ahfoundation.org

FÉSZEK KLUB

2003. november 12-én, szerdán este 7:30-kor a New York-i Fészek Klub és a Magyar Öregdiák Szövetség -- Bessenyei György Kör közös szervezésében a Kolozsvári Állami Magyar Színház színésze, Szilágyi Enikô lép fel, Visky András Júlia drámáját adja elô. A darab zeneszerzôje: Selmeczi György.
344 East 69 New York, New York 10021
Info: (201) 886-2512


Washington és környéke

Az amerikai lovasság megalapítójának, Fabritczy Kováts Mihály magyar huszárnak az emlékére állítandó lovas szobor avatását 2003. október 11–én délelôtt 11órakor tartják a Magyar Köztársaság washingtoni nagykövetségének kertjében. A felállítandó szobor alkotója a Washingtonban elhunyt magyar szobrász Takács Pál /1932-2000/. A szoboravatón valószínû, hogy Donald Rumsfeld az amerikai hadügyminiszter és magyar részrôl Juhász Ferenc hadügyminiszter is jelen lesz. A díszünnepélyen az Elsô Kaliforniai Huszár Regiment is kivonul, a huszár díszruhákat Magyarországról rendelték.

Az amerikai lovasság megalapítója, Fabritczy Kováts Mihály Karcagon született 1724-ben és a magyar huszároknál szolgált mielôtt önkéntesnek jelentkezett az amerikai függetlenségi háborúba. 1779. május 11-én halt hôsi halált Dél-Karolinában, Charleston városáért folyó csatában.

Embassy of Hungary
2950 Spring of Freedom Street, NW
Washington, DC
Visszajelzés október 6-ig .
Tel:(202) 362-6730/ 201 mellék
E-posta: culture@huembwas.org

Magyar Piknik

Október 12-én vasárnap 4 órától sötétedésig a washingtoni magyar fiatalok félévenkénti piknikje Rock Creek Park, Washington, DC., rendezô American Hungarian Educators' Association. Adóból levonható támogatás adható:

AHEA
Picnic Fall 2003
4515 Willard Ave 2210 S
Chevy Chase, MD 20814
Info: picnic-list@hungaria.org
honlap :http://hungaria.org/projects/picnic/

Washington és környéki magyar eseményekrôl a www.kossuthhouse.org/washington honlapon.

BEINDULT A KÖZÉPISKOLAI PROGRAM

Öt magyarországi egyházi középiskola vállalkozott arra, hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetséggel (KMCSSZ) együttmûködve, alkalmat adjon külföldön nevelkedett, magyar származású diákoknak arra, hogy egy évet vendégtanulóként töltsenek Magyarországon. Ennek köszönhetô, hogy már 2003. szeptembere óta nyugati magyar diákok tanulnak Kecskeméten, Nagykôrösön, Szentendrén és Pápán.

Ez a program része annak a tervnek, amelyet a Cserkészszövetség az utóbbi évek folyamán következetesen és lépésenként megvalósít. Felismerve, hogy az immár másod-, sôt sok esetben harmad- és negyedgenerációs külföldön nevelkedett fiatalság magyarságának megôrzéséhez elengedhetetlen a személyes magyarországi élmény és tapasztalat, a Cserkészszövetség különbözô programokat dolgozott ki ennek megvalósítására.

A középiskolai program a 12 és 17 év közötti diákokat célozza.
Felvilágosítást a KMCsSz Teleki Pál alapítványa ad:
E-posta: Gabona@aol.com, Tel: (973) 208-0450,
2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435

MAGYAR NYELV OKTATÁS

Kossuth Ház augusztusi programjában magyar intenzív nyelvtanulás szeptember 22-tôl 12 héten keresztül kezdô és két haladó szinten.
További információ: a honlapon
Kossuth House Hungarian Language Program
http://www.hungarianamerica.com/language/
E-posta: khsc@hungarianamerica.com

Edit V. Velényi
KHSC Program Director
2001 Massachusetts Ave. NW
Washington, D.C. 20036


KÖNYV

Beke György író, Orbán Balázs nyomdokain /1863-73/ bejárta Erdély magyarlakta vidékeit- "Barangolások Erdélyben" címmel adták ki. Eddig öt kötet jelent meg. A legújabb, ötödik kötet Hunyad és Szeben megyék magyarságát és a Brassó környéki csángók életét tárja fel, melyet a legutóbbi könyvhéten mutattak be Déva vára alatt címmel. A kötet megrendelhetô

Felsômagyarországi Kiadó
Botond utca 17, Miskolc 3525, Hungary
46-329-191 Ára: 21 dollár.
Ugyanitt elôjegyezhetô a készülôben lévô hatodik kötet is a Székelyföldrôl.

Balogh Gyôzô: Az Égi per

Kiadta: Ekler Elemér (Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg.)

A költeménydráma az emberi sors tragédiájáról szól, a huszadik század drámája. Ez a magyar honban írt, Kanadában kiadott és az Egyesült Államokban aranyéremmel kitüntetett mély értelmû alkotás csak tizenhárom évvel a rendszerváltozás után jelenhetett meg Magyarországon.

94 oldal, ára $7.50 postázással.

Balogh Petres Judith

A Képes Magyar Világhíradó egykori kiadójának és szerkesztôjének három angol nyelvû, de magyar célt szolgáló könyvét adta ki Kanadában a Trafford Publishing.

THIS OLD HOUSE BY THE LAKE

Az írónô és házastársa nyugdíjba menetelük után Magyarországon telepedtek le, ahol egy romos házat saját elképzelésük szerint álmaik otthonává alakítottak át, miközben egészen új életet kezdtek és új baráti kört teremtettek meg. Hazaköltözésük krónikája olykor vidám és humoros, máskor elképesztô vagy elgondolkodtató, de mindvégig szórakoztató.

283 oldal; ISBN 1-55369-741-3 $16.50

THE COUNTESS AND HER DAUGHTER

Az írónô a harminc évvel ezelôtt írt KERESZTÚTON címû sikerregényét fordította angolra, de kiadója rábeszélte, hogy bôvebben írjon a háború utolsó évérôl, a menekülésrôl és a kivándorlásról. Az új kiadás háromszor olyan hosszú, mint az eredeti volt és akaratlanul is az emigráció dokumentuma lett, azonban a száraz tudományos felsorolás helyett a tények a regénybe ágyazódtak és gazdagították a történet egyébként is sokrétû mondanivalóját. Fedôlap a magyar mûvész, Joó Attila festménye

317 oldal, ISBN 1-4120-0240-$20.90

Beyond Conventions

A fôszereplôk magyarok, de ez a tény nem tûnik ki, mert ebben a regényben ez végeredményben nem fontos. A New Yorkban élô, huszadik században élô fiatalasszony különös öröksége arra készteti, hogy felfedezze ôsei romantikus és fájdalmas-boldog múltját, ezért Európába utazik. A regény visszhangot kelt mindazokban, akiknek fontos, hogy gyökereiket megismerjék. Fedôlap szintén Joó Attila mûve.

186 oldal; ISBN 1-55395-507-2 $14.10

Petres Judith mindhárom könyvét meg lehet rendelni a helyi könyvesboltban, vagy a helyi könyvtárban. Megvásárolhatók az Interneten:
http://www.trafford.com
http://www.amazon.co
www.barnes&noble.com

CECIL EBY: HUNGARY AT WAR címû 1998-ban kiadott könyvet a Michigan Egyetem angol nyelvész professzora 130 háborút átélô hazai magyarral folytatott interjú alapján írta. A Univ. Pennsylvania Press 2003 tavaszán magyarul is kiadta Cecil Eby mûvét.

http://www.psupress.org/books/titles/0-271-01739-2.html

MERVEL FERENC

A Vecsésen 1936-ban született nyelvész, esszéista, mûfordító 1969-tôl a stockholmi Népegyetem nyelvtanára. Szakcikkeket, tanulmányokat publikál. Nyelvkönyvei közül egy - A rendszeres svéd nyelvtan- Budapesten is megjelent. 1993-ban jelent meg elsô novelláskötete, a Pillanatképek. Eddig 72 svéd, dán, norvég, izlandi szerzôtôl fordított anyanyelvünkre és 41 magyar költônket, prózaírónkat mutatta be az északi olvasóknak. Legközelebb ez év ôszén jön egy különszáma fordításaival.

Gränslös ungersk lyrik / Határtalan magyar líra címmel.

A Széphalom Könyvmûhely 2004. évi Nemzetközi Könyvfesztiválra ad ki további két verseskötetet fordításában.

A Magyar Írószövetség Mervel Ferencet munkássága elismeréseképpen felvette tagjai sorába és a Pro Cultura Hungarica díjjal tûntette ki.

One Woman in the War: Hungary 1944-1945 Polcz Alain

A könyvhez Albert Tezla írt bevezetôt. A Central European University Press kiadása. A magyarul Egy asszony a fronton nagy sikert aratott életrajzi regény második világháborús történet. A híres gyermekpszichológus 40 évi hallgatás után írta meg életrajzi regényét, a háborús évek borzalmait. A kolozsvári fiatalasszonyt szülei a csákvári Esterházy kastélyba küldik a város bombázása elôtt, nem tudva, hogy ott az átkok átka vár a félévig tartó német-orosz frontharcokban védtelenné váló asszonyra. ISBN: 9639241547

AMERIKA! AMERIKA!

Magyar írók novellái Amerikáról az amerikai emberrôl és az amerikai magyarokról. A Noran kiadó mûvét Kôrösi P. József válogatta. A századforduló és a huszadik század elsô felének magyar szellemi óriásai írnak ebben a könyvben az újvilágról, aki jártak és akik csak hallottak Amerikáról.

Molnár, Zilahy, Lengyel, Krúdy, Ady, Gárdonyi mulatságos, szellemes, szomorú vagy szórakoztató novellái, és Ignotus politikai tanulmánya tanulságos olvasmány a ma emberének.

ISBN 963 9356 67 0


INTERNET

VILÁGRÁDIÓ

Visszaállították a Világrádió téritésmentes szolgáltatását. Újra hallható a www.vilagradio.hu honlapon a magyar rádió összes mûsora.

Sir Mark AurÉl stein VilÁgjÁrÓ Klub

Eurocenter Plus Travel utazási iroda támogatásával létrejött klub honlapja
www.eurocenterplus.com/club
New Yorkban rendezik az összejöveteleiket. Közeljövôbeni elôadók: a 2002-es magyar Himalája expedíció tagjai és Fa Nándor.
Kováts Krisztina titkár E- posta címe: club@eurocenterplus.com
Telefon: (212) 570-0911

A HID

2071 Flatbush Ave, Suite 157, Brooklyn NY 11234-4336
Fax /800/-579-9306
E-posta: ahidny@aol.com
Olvasható a NET-en is.
www.ahid.com

Magyar Ildikó és Ifj. Hajdu Németh László házassága

Ez év szeptember 27-én a Passaici Magyar Szent István templomban tartott esküvôi szertartásra a jegyes pár fiatal néptáncos barátai széki, kalotaszegi, marosmenti és csángó népviseletben vonultak be a zsúfolásig megtelt templomba. Mustos atya tartotta a szertartást, melyben megemlítette, hogy a harmadik évezred legnagyobb magyar amerikai mennyegzôje volt e két lelkes néptáncos és népzenész ifjúé.

A New Brunswickon megtartott lakodalmon az Életfa, a Dûvô és a Continental együttes szolgáltatta a talpalávalót. Kanadából és Amerika más tájairól is érkeztek néptáncos barátok, hogy a helyi Csürdöngölô táncosokkal együtt ropják végig az éjszakát.

Az éjféli menyasszonytánchoz kalotaszegi népviseletben táncoltak a fiatalok hajnalig.
Több mint háromszáz ötven vendég ünnepelte az ifjú párt.
Képek láthatók lesznek hamarosan
http//:wedding.weddingchannel.com/ildikoandlaszlo
E-posta: magyarildi@hotmail.com

Fotográfiák a századforduló idejébôl

http://www.idg.hu/expo/var/kuk/


OBITUS

ELHUNYT TELLER EDE

Életének 96. évében elhunyt Teller Ede, a világhírû magyar származású amerikai atomfizikus. A tudóst a kaliforniai Stanfordban érte a halál. Halálának hírét a kaliforniai Lawrence Livermore Laboratórium nevû nukleáris fegyverkutató intézet közölte, amelynek 1952-es megalapításában nagy szerepe volt a világhírû atomtudósnak, és amelynek Teller egykor igazgatója is volt.

Teller Ede 1908. január 15-én született Budapesten. A Mûegyetemen kezdte, majd Németországban folytatta egyetemi tanulmányait, s 22 évesen doktorált. 1935-ben érkezett az Egyesült Államokba. Fontos szerepe volt ott a védelmi kutatásokban, részt vett az amerikai atombombát kifejlesztô Manhattan-tervben. A tudóst a hidrogénbomba atyjának is nevezték a fegyver kifejlesztésében játszott fontos szerepéért. A csillagháborús tervként emlegetett stratégiai védelmi kezdeményezés támogatója volt, legutóbb pedig a rakétavédelmi rendszer kérdései foglalkoztatták.

Vége

Copyright © Nyugati Hírlevél - 2003