NYUGATI HÍRLEVÉL
független elektronikus újság

Szerkesztő: Bika Julianna
Email: BikaJuli@aol.com
Efax: 508-437-2661

43. szám 2002. július

KIVÍVOTT BÉKE

szonett

Robban a nyár, a forró pipacsok
árva fejére a nap acsarog,
ijedtében éretté szőkül a búza,
tömött kalászát a föld hívja-húzza.

Robban a nyár, kipufogó csövén
traktoroknak viaskodik a fény;
cséplő-aratógép kaszálva jár,
mint óriási, fém-gázlómadár.

Robban a nyár, az ég tengerei
lusták a melegben hullámzani;
úgy robban a nyár, hogy mindenhova jut

fény-szilánk, szívet melegíteni:
robban a nyár, hogy szétporlik a múlt,
-- ó, még minél több ilyen háborút!

Szilágyi Domokos
1964


AFGANISZTÁN

KABUL

STEIN AURÉL SÍRJA KABULBAN
Rakéta repesze rongálta meg a keresztet és a kávát

Stein Aurélnak, a magyar orientalisztika Körösi Csoma Sándort követő bizonyára legnagyobb alakjának kabuli sírja az évtizedes háborús körülmények viszontagságaihoz mérten ép, a keresztben és a kávában rakétatalálat okozott kisebb kárt 1992-93-ban, a nyughelyet borító márványtábla is megrepedt, de angol nyelvű felirata kitűnően olvasható.

Stein Aurél 1862. november 26-án Pest-Budán (Pesten) született, 1904-ben brit állampolgárságot kapott, 1943. október 19-én Kabulban elhunyt tudóst Sir Marc Aurel Steinként ismeri a világ tudományos társadalma.

A XX. század legsikeresebb (ennek ellenére kevéssé ismert) Belső-Ázsia kutatója Bécsben és Lipcsében tanult összehasonlító nyelvészetet és klasszika-filológiát, majd a tübingeni egyetemen ismerkedett meg az óperzsa nyelvvel és az indológiával 1881-1883-ban, doktorátust is itt szerzett. Londonban és Oxfordban tanult tovább, majd hazajött leszolgálni katonai önkéntesi éveit. Ekkor térképészeti ismerteket is szerzett. Sírfelirata az indiai régészeti feltárásokkal kapcsolja össze, hangoztatja, hogy tudós kutató volt, aki fáradságos utazásokat tett Indiában, "Kínai Türkisztánban" (Belső-Mongóliában, Turkesztánban, a Takla-Makán sivatagban), Perzsiában és Irakban, ahol "bővítette a tudás határait".

A Selyemúttal, Nagy Sándor hadjáratainak nevezetesebb állomásaival, az Indus menti kultúrák múltjával kapcsolatos mai tudásunk jórészt tőle származik. Az általa feltárt hatalmas régészeti anyag feldolgozása mind a mai napig tart.

Miután a keresztény emlékhely átvészelte a tálibok uralmát, az új Afganisztán a hely történelmi és rituális értékét felismerve igyekszik gondozni a temetőt.


ARGENTÍNA

BUENOS AIRES

A fél évszázada működő Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK) egy hétvégi magyar iskola. Keletkezésekor az volt a célja, hogy a frissen Argentínába érkezett tizenéves fiatalokat összehozza és kellemes légkörben, részben önképzőkör alapon, részben pedig szakavatott tanítás által "szórakozva" bevezesse őket a magyar nyelv és kultúra titkaiba, az irodalom gazdagságába. Akkoriban a magyar beszéd még természetes volt, ez nem okozott nehézséget a zömével 1948 körül Argentínába érkezett emigráció fiataljainak.

Múltak az évek, az argentínai magyar kolóniát megtizedelte az elkerülhetetlen lemorzsolódás, az 50-es évek derekán történt tömeges továbbvándorlás más országokba, és a jelenlegi "visszidálások" Magyarországra, s az, hogy Argentínába 1957 után nem érkeztek többé magyar emigránsok.

A ZIK hősiesen küzdött tovább, önzetlen és megszállott szülőkkel az élén, s elérkezett az az idő, amikor már csupa másodgenerációsból állt a tanerői kar.

Ez a helyzet radikálisan átalakult az 1990. évi magyarországi rendszerváltással, a cserediák-program, ösztöndíj lehetőségek kiépülésével, s legutóbb pedig magyarországi tanár Argentínába való kiküldésével.

Az Apáczai Közalapítványnak és a Magyar Oktatási Minisztériumnak köszönhetően Jáki György Ákos idén a 2002. iskolaév áprilisi beindulásával egy évet tanít a ZIK-ben, Ákos külön specialitása a magyar nyelv tanítása magyarul nem tudók számára, s kiképzi azokat is, akik saját maguk szívesen tanítanák a magyart.

Az érdeklődés természetesen nem csupán személyének tudható be, hanem Magyarország helyzetének. Az a körülmény, hogy előreláthatólag néhány év múlva Magyarország EU tagállam lesz, valamint elsősorban sajnos Argentína katasztrofális gazdasági és politikai jelene megsokszorozza az érdeklődök számát, akik hirtelen "fölfedezik" magyar származásukat.

Haynalné Kesserü Zsuzsánna
E- posta: haynal@newage.com.ar


AUSZTRÁLIA

MELBOURNE

Országos Magyar Identitás Konferencia

Megmaradásunk elnevezéssel Melbourne városában, a Magyar Központban a New South Wales tartomány Magyar Szövetsége rendezésében június 8-10 között magyar konferenciát tartottak, melyen a Magyar Köztársaság Canberra-i Nagykövetsége részéről Jári Ferenc tanácsos vett részt.

A Határon Túli Magyarok Hivatala elnöke Szabó Tibor volt a konferencia díszvendége, aki beszámolt a hivatal négyéves munkájáról. A Magyar Televízió Regionális, Kisebbségi és Határon Túli Szerkesztőségének Magyar Ház műsora főszerkesztője, Bornemissza Eszter mutatta be programjaikat.

Hajduk Márta a Magyar Világháló című általa szerkesztett könyvet ismertette.

Hasonló konferenciát tavaly Sydneyben tartottak az Illyés Közalapítvány támogatásával. A téma az ausztráliai magyar ifjúság magyar identitásának megőrzése érdekében kérhető magyarországi és ausztrál kormányzati támogatás volt. A tavalyi tanácskozásról kiadott 110 oldalas beszámoló megrendelhető.

Kardos Béla, a NSW-i Magyar Szövetség elnöke
Info: kardosbj@bigpond.com


FRANCIAORSZÁG

CANNES

Magyar győztes Cannes-ban

Mészáros Péter Eső után című rövidfilmjét Aranypálmával jutalmazta a Cannes-i Filmfesztivál zsűrije.
Martin Scorsese amerikai rendező, a zsűri elnöke értékelésében kiemelte, hogy a film forgatókönyve és a dialógusok is a rendező keze munkáját dicsérik.
Idén két magyar film szerepelt Cannes-ban: Mészáros alkotása mellett Forgács Péter Bibó breviáriumát a Rendezők két hete versenyen kívüli programján mutatták be, nagy sikerrel.


PÁRIZS

Süsü, Mazsola, Mirr-Murr és a TV Maci Franciaországban

A Magyar Televízió 337 bábja látható Franciaországban, Bretagne-ban (Gourin, Tronjoly kastélya) az immár negyedik éve megrendezett nemzetközi bábkiállításon és fesztiválon. Magyarország a Párizsi Magyar Intézet közreműködésével idén harmadik alkalommal vesz részt az egész nyáron át – június 14. és augusztus 30 között – nyitva tartó rendkívül nagy látogatottságnak örvendő kiállításon.

A nemzetközi bábos eseményen az ez évi tematika: A báb a televízióban és filmen. Magyarország a 45 éves Magyar Televízió gyűjteményével, a Mesetár című kiállítással jelenik meg, így gyermekkorunk hétköznapjainak kedvenceivé vált mesefigurák, a világ egyetlen személyi igazolvánnyal rendelkező bábja a TV Macival, a Mi újság a Futrinka utcában, a Mazsola és Tádé, a Rémusz bácsi meséi, a Csillagvitéz, a Zsebtévé, a Süsü a sárkány, a János vitéz, a Minden egér szereti a sajtot, a Misi mókus és számos más egyéb bábfilm figurái is. A kiállítást Szádváry Szabó Zoltán, a Magyar Televízió munkatársa rendezte.

Párizsi Magyar Intézet


KANADA

MONTREÁL

RÉGI OLASZ MESTEREK RAFAELTÓL TIEPOLOIG

A Budapesti Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből tartanak kiállítás a montreali Szépművészeti Múzeumban augusztus 4 –ig.

A Budapesti Szépművészeti Múzeum alapgyűjteményét herceg Esterházy adta 1870-ben. Innen származik Rafael (Raffaelo Sanzio) képének elnevezése, mely a jelenlegi kiállítás legértékesebb képe.

Esterházy Madonna festményt 1983 őszén egy november 7-i hármas ünnep ideje alatt ellopták, de a kép nagy szerencsével megkerült pár héten belül.

Igen ritka alkalom, hogy olasz mesterek műveit kiengedik a tengeren túlra.

http://www.kfki.hu/~arthp/html/r/raphael/2firenze/2/42ester.html


TORONTO

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI KONFERENCIA TORONTOBAN

Közösen rendezte ez évi konferenciáját a kanadai Toronto Egyetemen május 25-27-én a magyarságtudományok oktatóinak, kutatóinak két észak-amerikai szervezete , az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete és a Kanadai Magyarságtudományi Társaság. A találkozón a harmincnégy szakelőadás mellett külön ülésszak foglalkozott Kossuth Lajossal, hathónapos amerikai előadókörútja százötvenedik évfordulóján, és Illyés Gyulával, születése centenáriumáról is megemlékezve. Számos más jeles magyar tudós, művész, gondolkodó, többek közt Bibó István, Bolyai János, Eötvös Loránd, Fenyő Miksa, Körösi Csoma Sándor, Moholy-Nagy László, Sirató Károly és Sütő András műveit, alkotásait is elemezte jó néhány előadás.

A konferencia közgyűlése megerősítette a Tanáregyesület hagyományos állásfoglalását, mely szerint támogatja azokat a kollégáit, akik Szlovákiában, Kárpátalján, Romániában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában a magyar nyelv és kultúra minden szinten és az élet minden területén való fenntartása, oktatása, művelése joga érvényesítéséért munkálkodnak, az Egyetemes Emberi és Nyelvi Jogok Deklarációjának megfelelően.

Nagy Károly


MAGYARORSZÁG

EGER

Az egri színházi fesztiválon, melyet ez év május 20-22 között tartottak Cserey Erzsi New York-i Magyar Színház igazgatónője, színésznő Ágoston Gertrúd írónő, a New York-i Német Rádió munkatársa színdarabjának "Gyermekem, gyilkosom" c. monodrámában nyújtott teljesítménye elismeréséül a legjobb alakításért járó oklevelet kapta.


MAGYAR ÖRÖKSÉG

A Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma és Bizottsága a Magyar Örökség kitüntető címek és oklevelek átadását 2002. június 22-én Nagyváradon, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület székházának Dísztermében tartotta.

Huszonhetedik alkalommal kerültek kiosztásra, s első ízben határon túli helyszínen a Magyar Örökség díjak. Ezen korunk és a II. Világháborút megelőző korszak legjelentősebb magyar teljesítményeit ( és alkotóit) nevezi meg a Bizottság. Mindenkiről egy-egy rövid méltatás szól, amelyet a helyszínen olvastak föl, s amely bele került az Aranykönyvbe.

A mostani alkalommal kitüntető címet kapott: Ady Endre a magyar költészet géniusza; a Nagybányai Festőiskola a magyar és az egyetemes festészet egyik legjelentősebb műhelye; az Erdélyi Múzeum Egyesület -és alapítója gróf Mikó Imre-, amely és aki az erdélyi társadalom és a gazdaság fejlődését szolgálta évszázadon át; valamint Domokos Pál Péter, akit a csángók apostolaként ismertek és tiszteltek, mivel több könyvben is megírta a csángók sorsát, s maga vezette egy részük hazatelepítését a II. Világháború idején.

Az élő kitüntetettek Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, Beke György író és Illyés Kinga voltak. Illyés Kinga előadókörútjai révén az amerikai magyarság körében ismert színművésznő.


NÉMETORSZÁG

MÜNCHEN

A müncheni Magyar Intézet "Magyar jazztörténet az Osztrák-Magyar Monarchiától 1950-ig" címmel május 15.-en tudományos előadást rendezett. Előadója Simon Géza Gábor budapesti jazztörténész volt. Az előadáshoz korabeli plakát-, fénykép- és kottakiállítás kapcsolódott. Az archív zenei példák mellett Dudás Lajos jazzklarinét-művész és Philipp van Endert gitárművész élőzenével "fűszereztek"


KASTL

KASTLI MAGYAR BENTLAKÁSOS GIMNÁZIUM

A magyar gimnázium felvételt hirdet a 2002/2003-as tanévre az 5. osztálytól kezdődően a 13. osztályig bezárólag. Kétnyelvű, interkultúrális intézmény nemzetközileg elismert bajor érettségi bizonyítványt ad. Magyar, német, angol, francia/latin nyelv, nyelvi nehézségek esetén külön tanfolyamok, számítástechnikai oktatás, néptánc, sport és stb. Lehetőségek.

Tájékoztató: MAGYAR ISKOLABIZOTTSÁG
Postfach 1344
D-82027 Grünwald bei München
Tel./Fax: 00 49 89 62171502
E-posta: andreas.szabados@gmx.net
Jelentkezés július 30-ig!


CSERKÉSZ TÁBOR

Kastl-Mennersbergb 2002 július 31.-augusztus 10.
Táborhely: HÁRSHEGY Cserkészpark, Mennersberg, 92280 Kastl
Jelentkezés: Gáll Györgyi - Heinrich-Plett-Str. 8, 60433 Frankfurt
Tel.: +49-69-54805297; gyorgyi@addcom.de
Jelentkezési határidő: 2002. július 10.


ROMÁNIA

NÉPTÁNC TÁBOR ERDÉLY MAROS MEGYÉBEN

VI. Vajdaszentiványi tánc- és zeneoktató tábor

2002. augusztus 4-11.

A napközbeni tánc- és zeneoktatás mellett viseletkészítés, népi kézművesség, lovaglás íjászat, gólyalábazás és strandolás szerepelnek. Ezenkívül minden este tánc- és színházi előadások valamint koncertek várják a táborlakókat. A tábor pihenőnapjának délutánján

12 környékbeli együttes részvételével hagyományőrző fesztivált rendeznek.

Vajdaszentiványi, marossárpataki, mezőpaniti, mezőmadarasi és mezőbándi táncok oktatása kezdő és haladó táncosok számára.
2002. Július 31-ig
Jelentkezési cím: Varga János 9400 Sopron, Ötvös u. 6.
Tel.: 99/320-213 (fax, üzenetrögzítő), mobil: 20/326-4339, vj@sopron.hu

Szászcsávási Népzenei és Néptánctábor

2002. augusztus 11-18.

Tánctanítás, hangszeres zene és énektanítás.

A tánctanítást, az esti táncházakat és az egyéb közös programokat a falu kultúrházában rendezik , a zenetanítás helyszíne a cigánysori kultúrház és a zenészek lakása.

Jelentkezés E-postán: Szantho@egt.bme.hu

Levélben: Szánthó Zoltán, 1114 Budapest, Orlay u. 2/b., Magyarország

Fax:36-1-4633168

Tel:36-1-3650085


SEGÍTSÉG EGY MAGYAR ISKOLÁNAK ERDÉLYBEN

Márkó László, a szentivánlaborfalvi a volt Háromszéki Berde Mózsa Általános Iskola igazgatója keresett meg bennünket segítségért.

Az I.-VIII. osztályos magyar tannyelvű iskola, óvodával együtt működik, összesen 130 gyermekkel, A román kormány a tanügyi reform keretén belül a kis gyermeklétszámú iskolákat fel akarja számolni. Egyedüli lehetőségünk a megmaradásra, ha önerőből fel tudjuk tartani, fejleszteni tudjuk iskolánkat.

Éppen ezért a faluközösség, pályázatok segítségével "iskola mentő" projektet dolgozott ki, amelynek keretén belül bevezették a vizet, mosdót alakítottak ki. További terveik közé tartozik a könyvtár állományának felújítása, szemléltető, audo-vizuális eszközök, számítógépek beszerzése, a központi fűtés bevezetése, stb.

Az iskola oktatáshoz legszükségesebb könyvekkel, eszközökkel sem rendelkezik, s a falu lakóságának kb. 80 %-a munkanélküli, krumpli termelésből és alkalmi kürtöskalács sütésből élnek az emberek, így nincs anyagi alapjuk az iskola hathatós megsegítéséhez,

Az iskola megmaradásához kérik a világ magyarjainak segítségét.

Postacímük:

Márkó László
Scoala Generala Berde Mózsa
Santionlunca nr. 247.
cod. 4007 jud. Covasna
Romania
Telefon: 40-67-331462 vagy 40-67-331439


USA

NEW YORK ÉS KÖRNYÉKE

UTCÁT NEVEZTEK EL SZENT ISTVÁNRÓL NEW YORKBAN

A New York-i 82 egy szakaszát King Stephen of Hungary Way-re keresztelték el és az alkalomból ünnepséget tartottak a 82. utca és az 1. Avenue sarkán.

ZSOLNAY TERMÉKEK 1853-2000

Július 17 és október 13 között tart nyitva az a Zsolnay kiállítás, melyen a 250 mű szerepel, osztrák magyar és amerikai tulajdonban lévő magángyűjtemények illetve múzeumok Zsolnay tárgyai. Előadások vetítések tarkítják a 3 hónapos kiállítást.

Bard Graduate Center for Decorative Arts
18 W 86dik utca New York
Tel: 212/501-3000

SZURCSIK JÓZSEF ÚJABB KIÁLLÍTÁSA

KÁVÉHÁZ GALLÉRIÁJÁBAN

Július 2-től augusztus 5-ig, "Soul in a box" címmel Szurcsik József festményei láthatók a KÁVÉHÁZ-ban The Gallery Café
123 Mercer Street, New York
Megnyitó július 11-én, csütörtökön este 6-tól 8-ig.
Információ: (212) 343- 0612
E-posta: KavehazNY@aol.com , honlap: www.kavehaz.com

New York-i magyar media (TV/rádió/sajtó):
http://magyarhaz.org/programs/tv-hu.htm


WASHINGTON ÉS KÖRNYÉKE

Magyar irodalom, társadalom

előadások az USA Külügyminisztérium továbbképző programján

Györgyey Klára Exil PEN elnök a magyar irodalom történetéről, Nagy Károly professzor Illyés Gyuláról tartott előadást a költő születési éve centenáriumáról is megemlékezve június 12-én Washingtonban. Az amerikai Külügyminisztérium Foreign Service Institut-ja kérte fel őket előadásra az East Central Europe Advanced Area Studies Seminar hallgatói számára. A hallgatók többsége a jövő hónapokban foglalja el pozícióját a budapesti amerikai követségen.

MAGYAR NYELV OKTATÁS

Kossuth Ház augusztusi programjában magyar intenzív nyelvtanulás augusztus 10 és augusztus 23 között.
További információ: a honlapon www.kossuthhouse.org/khsc/language/
E- posta : kossuthhouse@usa.net.
Regisztráció: augusztus 9 péntek délután 5.30-kor

Edit V. Velenyi
KHSC Program Director
2001 Massachusetts Ave. NW
Washington, D.C. 20036

HÁROM PÉLDAMUTATÓ AMERIKAI MAGYAR

BIRINYI LÁSZLÓ egy millió dollárral tanszéket alapított egykori alma materén, az Észak Karolina Egyetemen. Édesapja tiszteletére a tanszék neve Laszlo Birinyi Sr. Distinguished Professorship in Hungarian Culture in the College of Arts and Sciences lesz.

A Birinyi család a háború után mint menekült érkezett az Egyesült Államokba, s Pennsylvaniában telepedtek le, ahol az édesapa mint kőfaragó kereste a kenyerét. László ekkor 7 éves volt, túl fiatal ahhoz, hogy a gyermekkori anyanyelvet az új környezetben megőrizze. Szíve viszont magyar maradt és ez ösztönözte arra, hogy most megalapítsa a déli államok legelső magyar nyelvet és kultúrát ápoló intézményét.

Birinyi László az egyetemen történelmet tanult, érdeklődése azonban hamarosan a tőzsde felé fordult, ahol az egyik legelismertebb és legeredményesebb közvetítő lett. Louis Rukeyser szerint Birinyi " Wall Street első számú szám-zsonglőrje".

DR. BITÓ LÁSZLÓ szemész orvos, kutató és a Columbia Egyetem tanára 500,000 dolláros felajánlást tett egy magyar tanszék létesítésére az Egyetem Kelet-középeurópai Központja keretében. A tanszéket a most nyugalomba vonuló Deák István professzor tiszteletére Deák Tanszéknek fogják nevezni.

A Columbia Egyetemen a 20-as évek óta tanítanak magyar és kelet-középeurópai történelmet és tudományokat. Lotz János, Halasi-Kun Tibor után Deák István volt a magyar szak tanára. Érdekes megemlíteni, hogy amerikai tartózkodása alatt egy ideig Bartók Béla is dolgozott az Egyetemen a zenei archívum rendezésén.

Bitó László felajánlotta, hogy minden további 1000 dollár feletti adományt megháromszoroz. A cél egy legalább két milliós alapítvány létrehozása, amely a tanszék fennmaradását biztosíthatja.

SIMONYI KÁROLY, a Microsoft vezető mérnöke három évre tíz-tíz ezer dolláros alapítványt létesített két ösztöndíjra, amelyet az Amerikai Magyar Koalíció és az Arany János Közalapítvány közösen fog gondozni. Az erre vonatkozó megegyezést június 28-án írták alá Budapesten a Tudományos Akadémián. Simonyi 1956 után jött családjával az Egyesült Államokba és itt végezte tanulmányait, majd az ország leggazdagabb embereinek egyike lett.

Az alapítvány egyik ösztöndíját a fizikai tudományok, a másikat a technikai fejlesztés területén működő tudósok kaphatják majd meg.

Papp László


KÖNYV

Karády Viktor

A névváltoztatás és nemzetépítés Magyarországon 1989-ig.

Az Osiris Kiadó. 2002 kiadása a magyar szociológia ritka alkotása, melyhez sem koncepcionálisan, sem módszerében hasonló munka nem látott még napvilágot. Hatalmas levéltári anyagon végzett longitudinális elemzés Karády úttörő szociológiai műve, mely a névváltoztatás társadalomszerkezeti összefüggéseit kutatja.

Karády Budapesten született 1936-ban. Egyetemi tanulmányait az ELTE-n, a bécsi egyetemen és a Sorbonne-on végezte (angol-magyar, angol-germanisztika, szociológia-néprajz szakon). 1956-58-ban Bécsben, 1958-tól Párizsban él. 1978-tól az Európai Szociológiai Központ munkatársa, 1983-tól a Centre National de la Recherche Scientifique munkatársa. Szociológiatörténeti, iskolaszociológiai, valamint társadalomantropológiai kutatásokat végez. Az 1980-as évektől a magyar és a kelet-európai zsidóság társadalmi szerepének, iskolázottságának, demográfiai folyamatainak feltárásán dolgozik. Az MTA külső tagja (1993).

Főbb magyar művei: Zsidóság, modernizáció, polgárosodás (1997), Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon, 1867-1945 (1997), Zsidóság Európában a 18. századtól (1999)."

Népszerű Dallamok EZ VAN

That’s the way it is

Dr. Hámori Péter legújabb CD-je, kellemes kikapcsolódást nyújt, a művész igényes feldolgozásban népszerű dallamokat zongorázik.

Hámori Péter újságíró gyakori szereplője a New York-i magyar életnek. Õ a Bnai Zion állandó házigazdája, s rendszeres publicistája az Amerikai Magyar Népszava hetilapnak.

A CD megrendelhető a Blue Danube magyar könyvesboltban.
Blue Danube Hungarian Book Store 225 East 83rd Street, New York 10028
Tel: (212) 794-7099
Honlap :www.blue-danube.com,
E-posta: bdgifts@hotmail.com vagy blue-danube@hungary.com

KRASZNAHORKAI ANGOLUL

A New Direction Kiadó gondozásában a napokban jelent meg angolul Krasznahorkai László The Melancholy of Resistance című műve, melyet magyarról George Szirtes fordított Az ellenállás melankóliája című regényből.

Tarr Béla Werckmeister harmóniák című filmje Krasznahorkai László ezen regénye alapján készült. Tarr alkotását nemzetközi siker övezi. A cannes-i fesztiválon tartották a film ősbemutatóját, melyet a Le Humanité egyszerűen gyönyörűségesnek nevezett. A regény a világ kaotikus voltát érzékelteti, s letaglózza az olvasót.

ELIOT VERSEK MAGYARUL

T. S. Eliot Válogatott versek Dr. Adrian Kégl Krudy fordításában

Eliotnak több kötetéből : J. Alfred Prufrock szerelmes éneke 1915, Kopár föld 1922, Hamvazószerda- 1930, Marina 1930, Burnt Norton Négy kvartett1935 címűekből, válogatott verseket és fordította magyarra valamint magyarázatokkal látta el az Ohioban élő magyar származású orvos, Dr. Adrian Krudy.

"Más nyelv költészetet élvezni öröm, megérteni az embereket, akiknek ez a nyelve, ehhez a megértéshez más módon nem tudunk hozzájutni." TS Eliot ezekkel a szavakkal vette át az irodalmi Nobel-díjat

Krudy a fordító, aki az előszót és a tartalmas jegyzeteket is írta az egész világirodalom legnagyobbjainak munkáin keresztül elemzi és magyarázza Eliot költeményeit.

A kétnyelvű /angol-magyar/ kötet a Tinivár Kiadónál, Kolozsvárott jelent meg 2002-ben.

Dr. Adrian (Kégl) Krudy 1920-ban született Budapesten. 1944-ben emigrál. Orvosi tanulmányait Budapesten és Würzburgban végezte, majd röntgenszakorovosi képesítést szerzett az Egyesült Államokban, ahol 1950 óta él.

A kétnyelvű kötet megrendelhető a szerzőnél
Adrian Krudy
14720 Country Line Rd
Chagrin Falls, OH 44022


INTERNET

CARACAS

A Venezuelai Tiszteletbeli Magyar Főkonzulátus honlapja www.hungria.com.ve cím alatt olvasható.
E-posta: hungria@proquim.com
Fenjves János, Magyarország Tiszteletbeli Főkonzulja, Caracas, Venezuela

A MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG
Honlapja www.mbkweb.org

ILLYÉS KÖZALAPÍTVÁNY
www.ika.hu honlapja

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
http://hhrf.org/epmsz


TÚRA

ÚJRA ERDÉLY!

Újabb gyönyörű kéthetes utazás Erdély még ismeretlen tájaira. Légkondicionált autóbusszal, teljes ellátással a Transsylvania Tours szervezésében.

Budapest - Ópusztaszer, Arad, Temesvár, Herkulesfürdő, Orsova, Al-Duna(hajózás), Kazán szoros, Vaskapu, Szent Anna kolostor, Szörényvár, a Zsil-völgye, Hátszeg, Déva, Vajdahunyad, Zetelaka, Gyulafehérvár, Nagyszeben, Medgyes, Berethalom, Segesvár, Madarasi Hargita, Gyilkos tó, Békás- szoros, a Bukovinai kolostorok (Moldovica, Szucsevica, Voronec) Borgói-hágó, Beszterce, Dés, Magyarvalkó, Tordai hasadék, Torockó, Kőrösfő, Nagyvárad - Bp. Indulási időpont Kanadából, USA-ból, Dél-Amerikából és Ausztráliából

Jelentkezni lehet; Július 30 -ig, Burián Erzsébetnél.
E- posta: elizburian@yahoo.ca, erdelyfelvidek@yahoo.com
Budapesten a 36-30-433-66 28-as számon
Részvételi díj; - szállás, teljes ellátás, autóbuszköltség, programok, vezetés ; 900 USD + repülőjegy.


Copyright © Nyugati Hírlevél - 2002