NYUGATI HÍRLEVÉL
A Magyarok Világszövetsége Nyugati Régió
elektronikus újságja

Elnök: Papp László
Szerkesztő: Bika Julianna

8. szám, 2000. január

RÉGIÓ ELNÖKI KÖRLEVÉL

A PARLAMENTI MEGHALLGATÁS

Hosszas igyekezetünk eredményeként december 8-án a Magyar Parlament két bizottsága meghallgatta a nyugati magyarok érdekében tett nyilatkozatunkat, kéréseinket. Ezen ügyünket hárman: Hámos Lászlóval és Klement Kornéllal együtt tolmácsoltuk. Mondanivalónk két legfontosabb eleme volt: a nyugati magyarok szerepére és értekére felhívni az anyaország figyelmét, valamint elérni azt, hogy amint a Kormány az Állandó Magyar Értekezleten (MÁÉRT) keresztül lehetőséget biztosított a nyugati magyarokkal való szerves és rendszeres kapcsolatra, ugyanígy igényeljük egy hasonló kapcsolat kialakítását a Parlamenttel. Ennek szintén rendszeresnek, intézményesnek és áttétel nélkülinek kell lenni.

Az Emberi jogi, Kissebségi és Vallásügyi Bizottság Kósáné dr. Kovács Magda elnöklete alatt hármunkat hosszú napirendjük első pontjaként nagy megértéssel fogadott. A képviselők kérdéseiből és hozzászólásaiból világossá vált, hogy megértették üzenetünket és dr. Csapody Miklós bizottsági alelnököt bíztak meg egy annak megfelelő határozat szövegezésével.

A Külügyi Bizottságban, amelynek Szent-Iványi István az elnöke, az a meglepetés ért bennünket, hogy beszámolónk a határon túli magyarok ügyeinek általános megvitatása egyik része lett, nem önálló téma, mint az előző bizottságban. Itt Németh Zsolt beszámolt a kormány ez irányú munkájáról, majd Szabó Tibor a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) működéséről, az Illyés Közalapítvány pénzügyekkel foglalkozó előterjesztése után a Magyarok Világszövetsége és ebben a mi szerepünk következett, a több mint öt órát igénybevevő ülésen. Ez egyrészt azt eredményezte, hogy a képviselők közül soknak el kellett mennie a párhuzamosan folyó plenáris ülésre, másrészt több képviselő számára nem volt egészen világos, hogy itt nem csupán az MVSZ-en keresztül való kapcsolattartásról van szó. Végül mégis sikerült mondanivalónknak érvényt szerezni és itt is a bizottság egyik alelnöke, Surján László vállalta, hogy kérésünknek megfelelő határozatot nyújt be a bizottsághoz elfogadásra.

Egyébként mindkét bizottságban megemlítettem, hogy a Magyar Korona hozzáférhetősége minden magyar ember számára, beleértve a hazalátogató nyugatiakat is, elsőrendű szempont kell legyen a koronázási ékszerek új elhelyezését illetően. Ezeket előreláthatóan január elsején viszik a Nemzeti Múzeumból a Parlament épületébe.

A HAZATÉRÉS ESZTENDEJE 2000

A minisztériumok, turisztikai intézmények és utazási irodák részvételével (25 személy), december 6-án egyeztető értekezletet tartottunk az MVSZ székházában, ahol a jövő évi "zarándokút" részelteit tárgyaltuk meg. Ennek eredményeképpen egy szórólapban fogjuk a világban élőket megszólítani, hogy jöjjenek szüleik, nagyszüleik földjére, gyökereiket újra felfedezni. Ebben a szakmai munkát a Magyar Turizmus Rt. Vállalta. A szórólap egyelőre magyarul, később angol és spanyol, (esetleg német) nyelven is elkészül. Minden Országos Tanácsot kérünk, hogy a szórólapokra vonatkozó igényét mielőbb közölje és segítsen annak legszélesebb körben való terjesztésében.

MAGYARORSZÁG 2000

A Magyarság Lehetőségei a Világban az Ezredfordulón címmel rendezi meg a kormány a "IV. Magyarország 2000" tanácskozást Budapesten, május 19-20-án. Ez szervesen kapcsolódik majd az MVSZ szervezésében május 21-23-án megrendezendő Magyarok V. Világkongresszusához, majd az ezt követő Küldöttgyűléshez.

MAGYAROK V. VILÁGKONGRESSZUSA.

A Küldöttgyűlés határozata értelmében a májusi Világkongresszus mintegy ezer személyt hív meg, ebből régiónként 300-300 küldöttet és vendégeket. 100 nyugati régió küldöttre a Küldöttgyűlésen, a következő elosztásban: Európa 38, USA 27, Kanada 11, Ausztrália, Új Zéland, Dél-Afrika, Hong Kong 8, Dél-Amerika 13, valamint együttműködési megállapodás szerint (Cserkészek, stb.) 3 fő. Ezek csak igazolt, tagdíjat fizető tagok lehetnek.

Feltételezve, hogy a küldöttek egyben a Világkongresszus résztvevői is, további 170 személy, akik nem MVSZ küldöttek (esetleg nem is tagok) de kívánatos, hogy nyugaton elért eredményeik és munkájuk alapján részesei legyenek a Világkongresszusnak. Igy 32 díszküldött, aki különlegesen kiemelkedő eredménye alapján elismerésre érdemes, s díszvendégek, akik (szavazati jog nélkül) megkülönböztetett figyelmet érdemelnek. (Támogatók, külföldi barátjai a magyarságnak, külképviseleti személyek, stb.)

TÖRVÉNY AZ MVSZ-RŐL

A javasolt törvény előkészítése folyamatban van, de még nincs végleges megállapodás arról, hogy ezt a Kormány, vagy parlamenti képviselők csoportja fogja benyújtani. Egyeztetés folyik a három régióelnök között is, a beérkezett javaslatoknak "tézisekbe" való megfogalmazása ügyében. Általános az a vélemény, hogy a törvénynek a leglényegesebb alapelveket kell tartalmaznia, amelyekre épül majd a megfelelő Alapszabály, valamint a részleteket kidolgozó Szervezeti és Működési Szabályzat. Kívánatos lenne az MVSZ NGO státusa érdekében az anyagi hátteret egy alapítvány segítségével, nem pedig az évi költségvetés keretében biztosítani. A novemberi körlevélben olvastátok a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD) tanulmányának összefoglalását. Ezt azóta majdnem minden nyugati OT magáévá tette. Kedvező fogadtatásban részesült a másik régiók részéről is.

AZ ÚJ ELNÖK KIVÁLASZTÁSA

A kijelölt bizottság jó munkát végzett kiváló személyekre tett javaslataival. Ezeket egyeztettem a másik két régió elnökével is. Kialakult az a vélemény, hogy nehéz, vagy majdnem lehetetlen lenne az MVSZ elnökének egy határon kívüli személyt megválasztani. Nyugatiak nem rendelkeznek olyan hely és személyi ismeretekkel, amely befolyásukat érvényesítené, a Kárpát-medencéből pedig óhatatlanul olyan politikai terhekkel nehezítenék meg az MVSZ létét, amely nem lenne kívánatos. Így a jövő évi elnököt Magyarországon kellene megtalálni.

KÁRPÁTALJAI KULTÚRÁLIS INTÉZMÉNY TÁMOGATÁSA

Jeleztem, hogy javaslatot tettem az Illyés Alapítványnak arra, hogy fele-fele arányú támogatással vállaljuk el két kárpátaljai ház felépítését. Ellenjavaslatként azt indítványozták, hogy együttesen egy ottani magyar közintézmény építését, kijavítását támogassuk. Kértem Zabolai Csekme Évát a Pro Kárpátalja Alapítvány elnökét javaslattételre és erről értesítettem Orosz Ildikót a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnökét is. A megfelelő intézmény kiválasztása és a támogatás megszervezése folyamatban van. Az előirányzott összeg 16,000 USD lenne, amit az Illyés Alapítvány megduplázná. Kérem ennek megvalósításához segítségeteket, javaslataitokat.

MÁÉRT SZAKBIZOTTSÁGOK

Amint ezt jelentettem mind a hat MÁÉRT szakbizottság ülésezett októberben, de az elsietett szervezés nem adott elég időt a nyugati szakértőknek a részvételre, így azok csak két bizottságban (Kulturális és EU Integráció) tudtak megjelenni. Viszont azóta minden szakértőnk felvette a kapcsolatot a bizottságokkal, amelyek a tervek szerint februárban fognak újra ülésezni. Többen megosztottatok velem a bizottságok programját. Kerek minden bizottsági tagunkat arra, hogy lehetőleg E-mailen tájékoztasson a bizottság munkájáról és terveikről. Szükséges lenne ugyanis, hogy rendszeres tájékoztatásban összefoglalhassuk a bizottságok működését és nemcsak egymás között, de a Nyugati Régió munkabizottságaival is tudassuk azt.

Hírlevelünk elérhető az Interneten: http://www.hhrf.org/mvsznyugat cimen. Mennél többen kattintsatok rá és olvassátok a Hirlevelet. Januártól ezt kinyomtatva is meg fogjuk jelentetni azok számára, akik interneten nem tudják venni. Viszont az Országos Tanácsokat arra kérjük, hogy a kapott anyagot sokszorositva terjesszék tagjaik körében.

Eredményekben dús, Boldog Újévet kívánok. A beszámolókat, javaslatokat várva, baráti üdvözlettel:

Papp László sk.
Nyugati Régió elnök


TUDOMÁNYOS ÉLET

Pavláth Attila Kitüntetése

Az Amerikai Kémiai Társaság, amely az ország legnagyobb tudományos egyesülete elnökjelöltté választotta Dr. Pavláth E. Attila vegyészt, a U.S. Department of Agriculture kutatóját Albany, Californiában. Pavláth 2000 január elsején foglalja el tisztségét és 2001 januában automatikusan a Társaság elnöke lesz. Pavláth 1952-ben végzett a Budapesti Müszaki Egyetemen és doktori fokozatát 1955-ben kapta meg. Számos könyv, 25 találmány, és több mint száz szakcikk szerzője.

Magyar Ösztöndíj a Wright State Egyetemen

A Bognár Béla professzor által alapitott ösztöndijra eddig 28,000 dollár gyült össze. További adományokat várnak, hogy magyar származású egyetemi hallgatókat támogathassanak. A Hungarian Scholarship Fund cime: Wright State University, 3640 Colonel Glenn Hwy, Dayton OH 45435-0001. Az adományok adóból levonhatók. Email: bela.bognar@wright.edu

Tudóstalálkozó 2000 Budapest május 22-23.

A Müszaki és a Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) együttmüködésben a Magyar Tudományos Akadémiával és a Magyarok Világszövetségével megrendezi a magyar tudósok, feltalálók, orvosok világtalálkozóját, melynek célja : a magyar Millenium Programjának részeként párbeszédet folytatni arról, hogy a külföldön és itthon élő magyarok mit tehetnek együttesen a XXI. sz. sikeres Magyarországáért.

Fővédnökök: Oláh György és Harsányi János, Nobel-díjas professzorok

Info: Boros Sándor MTESZ H-1372 Budapest P.O. Box 451
Tel :474-7915, Fax: 353-0317, Email: boros@mtesz.hu

MAGYAR ORVOSOK MILLENIUMI VILÁGKONGRESSZUSA

Nemzetközi konferencia 2000 Augusztus 16-19. Budapest, Szeged, Pécs és Debrecen. Az ötödik alkalommal megrendezendő magyar orvosok világtalálkozója alkalmat ad a külföldön közel és távol élő, de az óhazához érzelmileg és emberileg kötödő magyar orvosok hazalátogatására, a milleniumi rendezvénysorozaton való résztvételre.

Szervezési informácio: Email: MET2000@aktivtours.hu

Tel.: 36-62-545328

Általános információ: aktivtourist@aktivtourist.hu, honlap: www.aktivtourist.hu

HORVÁTH CSABA vegyészprofesszor születésnapja tiszteletére 2000 január 23-25 között "Horvath Symposium 2000" cimmel előadássorozatot rendeznek, amely a Yale egyetem magyar származásu professzorának tudományos eredményeit ismerteti. A tanácskozáson számos neves kutató és egyetemi tanár tart előadást és megemlékezést.


ESEMÉNYEK

KANADA

KANADAI MAGYAR KULTÚRKÖZPONT új tisztségviselőit november 28-án választották a torontói Magyar Házban, 2000 január elsejétől két évre elnökké választották Bogyay Elemért, alelnökké Gaál Csabát, főtitkárrá Forray Leventét.

DR. PUNGUR JÓZSEF MUNKÁSSÁGÁNAK ELISMERÉSE

Dr. Pungur József lelkész professzornak az MVSZ Kanadai Országos Tanácsa Nyugat-kanadai alelnökének Göncz Árpád a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztjét adományozta a a magyar nyelv és kultúra értékeinek megőrzése és fejlesztése terén végzett tevékenysége elismeréseként.

USA

BUDAPEST TÁNCEGYÜTTES, "CSÁRDÁS A KELET TANGÓJA" A New York Times december 26-i cikke beszámol a Zsurafszky Zoltán vezette Budapest együttes egyhónapos előadássorozatáról, mely január 14 -én kezdődik este 8-kor Észak-Amerika-i bemutatóval a State Theaterben, New Brunswick, NJ-ben (15 Livingston Ave, New Brunswick, NJ).

Email: info@csardas.org.

MAGYAR NAPOK A Georgia állambeli VALDOSTA ÁLLAMI EGYETEM 2000 február 28 és március 3 között magyar programot szervez " A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPLÉSE DÉL-GEORGIA ÁLLAMBAN " cimmel. Ezen szerepel Hidas Frigyesnek, a Magyar Honvéd Zenekar vezetőjének Oboa Koncert No.2 müve ősbemutatója. Ugyancsak az ünnepi müsor része öt előadás, amely Magyarország szerepét ismerteti a modern világban. Az előadásokon Magyarország gazdasági eredményei, Egy amerikai élményei Egerben, Kovács Margit müvészete, Keleteurópai zene, valamint a magyarországi oktatási rendszer bemutatása szerepel majd.

CSIKÁGÓI MAGYAR BÁL 2000 JANUÁR 29-ÉN

Legnagyobb Magyar Bál az Egyesült Államokban. Tiszteletbeli vendég Molnár László nagykövet, főkonzul és felesége

Dr. Doby Katalin New York-i Magyar Főkonzulátusról Info: 847-253-2965, 847-541-1567

ZSOLNAY KIÁLLÍTÁS 2000 FEBRUÁRIG NEW ORLEANSBAN

Három hónapon keresztül tart nyitva az a kiállítás, mely a Zsolnay gyár legújabb termékeivel ismerteti meg a látógatokat New Orleansban. Jewish Community Center, 5342 St. Charles Avenue, New Orleans, LA 70115

info: 1 800 972-828

MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ FELNŐTT ÉNEKKARA 100 ÉVES JUBILEUMA SOUTH NORWALKON

A South Norwalk, CT magyar református énekkar novemberben ünnepelte százéves fenállását. A Jubileumi előadást William J. Hevesy rendezte, aki az 1899 november 28 -án alapított felnőttkórus első vezetőjének Hevesy Józsefnek az unokaöccse.

HUNGAROLÓGIA A RUTGERS EGYETEMEN

Két magyarországi egyetemi oktató négy osztályban és különórákon 50 amerikai egyetemi hallgatót tanít ez évben New Jersey állam Rutgers Egyetemén.

Dr. Hajnal Judit, a Debreceni Orvostudományi Egyetem és a KLTE Nyári Egyeteme nyelvtanára kezdő, középhaladó és haladó osztályai hallgatóinak fele a magyart már melléktanszakaként választotta. Molnár Miklós, az ELTE Tanárképző Amerikanisztikai tanszéke tanára ez évben Fulbright professzor a Rutgers Kommunikáció karán. Ősszel a magyar média, tavasszal magyar filmek bemutatásával ismerteti angolul a jelenkori magyar társadalmat és kultúrát.

MAGYARORSZÁG

MEGALAKULT A MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA A Magyar Kormány kezdeményezésére intezményessé vált a határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel való kapcsolat, s a MÁÉRT Magyar Állandó Értekezlethez hasonlóan megalakult a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK)

A nyugati regió képviselőjeként Kulich Károly a MIV elnöke vett részt

A november 27-én megtartott tanácskozás célja volt a határon túli fiatalokkal való kapcsolat megteremtése. A tanácskozás helyszíne a budapesti Hadtörténeti Múzeum díszterme volt. Közel ötven fiatal volt jelent az ülésen. Köszöntőt mondott: Deutsch Tamás Ifjúsági és Sportminiszter, Strumpf István a miniszterelnöki hivatal minisztere, Németh Zsolt a Külügyminisztérium politikai államtitkára, Szabó Tibor a HTMH elnöke. A MIK ifjúsági stratégiai kérdésekkel foglalkozik, s 10-15 éves perspektívájú célkitűzései vannak.

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ

Nemzeti Tankönyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett tanácskozáson az érdekelt kormányzati felelősök és a nemzetiségek képviselői közreműködésével áttekintették a nemzetiségek létét, megmaradását államilag garantáló legfontosabb intézményrendszer az oktatás, ezen belül főként a nemzetiségi tankönyvkiadás és ellátás helyzetét, s abban a Nemzeti Tankönyvkiadó szerepét, jövőbeni feladatait.

A nemzetiségi oktatást müvelő pedagógusok száma jelenleg 2530 fő. 803 olyan tanintézmény (ebből 386 óvoda, 390 általános iskola, 27 középiskola) van ma országunkban, ahol nemzetiségi nyelven, illetve nemzetiségi nyelvet is oktatnak. E mellett négy egyetemen és 12 főiskolán folyik anyanyelvű nemzetiségi tanár-és tanítóképzés.

A nemzetiségi oktatásban meghatározó a tankönyvek szerepe. Az állami tulajdonú Nemzeti Tankönyvkiadó Rt Önálló Nemzetiségi Osztálya évente mintegy 50 új tankönyv és segédlet kiadását gondozza.

MÁR 114 NYELVEN TUD AZ ÚJ RECOGNITA KARAKTERFELISMERŐ SZOFTVER

A Recognita Rt. piacra dobta Plus karakterfelismerő szoftverének új változatát, az 5.0-ás verziót, amely 114 nyelvet ismer fel, köztük például a cirill és a görög betűket is. A magyar szakemberek által kifejlesztett számítógépes program a világon egyedülálló, az 5.0-s változatának külön érdekessége, hogy ezzel már a vakok számára írt Braille dokumentumok is kezelhetők.

KÉTEZERBŐL KETTŐ: SZENT ISTVÁN ÉS GÖNCZ ÁRPÁD

Szent István király az évezred magyarja, Göncz Árpád az ezredforduló embere az Origo, az RTL Klub, a Népszava és a Színes RTV által kiírt "2000 magyar" című szavazáson.

Az akció során interneten, telefonon és levelezőlapon lehetett szavazni a legnagyobb történelmi és kortárs magyar személyiségre. A szeptemberben kezdődött szavazás indulásakor a szervezők közzétettek egy 2000 nevet tartalmazó listát, közülük választhattak a szavazásban részt vevők. A játék során összesen 34 ezer szavazat érkezett, a döntő fordulóban 18 ezren vettek részt. A december 27-i televizió adásban ismertetett végeredmény szerint a történelmi kategóriában a legtöbb szavazatot és így az évezred magyarja címet I. (Szent) István király kapta. Második lett Széchenyi István. A kortárs kategóriában a legtöbb szavazatot és így "az ezredforduló embere" címet Göncz Árpád köztársasági elnök kapta.

TELEKI PÁL EMLÉKBIZOTTSÁG

Az Emlékbizottság fő célja a Teleki Pál emlékszobor 2001 április 3-án történő fölállítása. Az emlékbizottság két fővédnöke a magyar köztársasági elnök és a miniszterelnök. Az Emlékbizottság 1999. augusztus 31-én megtartotta alakuló ülését, megválasztotta ügyvezetőnek Csicsery- Rónay Istvánt.

Teleki Pál születésének 120. évfordulóján, 1999 november 1-jén, a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében Vígh Károly ünnepi beszédével és Teleki műveinek felidézésével emlékeztek meg Teleki életéről és munkásságáról. A szobor fölállításához számos személy és szervezet ígért jelentős hozzájárulást, s így biztosított annak időben történő fölállítása a Budai Várban.

NÉMETORSZÁG

AZ ÖTVENEGYEDIK FRANKFURTI KÖNYVHÉT CSENDESTÁRS RÉSZTVEVŐI

A Frankfurti Német-Magyar Társaság - a BUOD egyik tagszervezete - 1999-ben is külön standdal szerepelt a frankfurti könyvvásáron. A társaság jelenléte a frankfurti könyvkiállításon immár hagyomány, hiszen évek óta szerepeltetik az emigráció sajtóját, valamint azoknak a Magyarország határain kívül müködö kis kiadóknak a könyveit mutatják be, amelyek saját erejükböl nem lehettek volna jelen.

A Kiadók között harmadizben volt az Atlanti Kutató és Kiadó Társulat Alapítvány, amely az USA-ban 1977 óta, Magyarországon pedig 1994 óta ad ki angol nyelvű tudományos könyveket hazánk történelméről kultúrájáról.

INTERNET

VILÁGSZÖVETSÉG ERDÉLYI TANÁCSA (VET) KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

NAGYCSALÁDOS HONLAP http://www.mvsz.hu/vet/csalad

Világméretű magyar összefogás a rászoruló magyar nagycsaládosokért a VET egy újszerű honlapot indított be a világhálón, itt zajlik ezután a magyar nagycsaládok világméretű társkereső mozgalma, a honlapon mindenkor 7 nagycsalád fényképe és adatai láthatók. Felmutatásukkal azt szeretnék elérni, hogy találjanak valahol nagyvilágban valakit, aki mintegy "keresztszülőként", avagy védőangyalként gondjába fogadja a bemutatott nagycsaládok közül azt, amelyiket magához közelinek érez. A nagycsaládos honlap beindításával a VET megkísérli a globális világ eszközeit a nemzet jövőjének szolgálatába állítani. A nagycsaládos honlap 1999 karácsony éjszakáján indult be. Keresse a hálón http://www.mvsz.hu/vet/csalad

HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG
Honlapja http://www.geocities.com/federatio/

BUND UNGARISCHER ORGANISATIONEN IN DEUTSCHLAND (BUOD)
Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége
http://www.buod.de
Dr. KLEMENT Kornél - elnök, Email: klementk@t-online.de

GENFI MAGYAR EGYESÜLET és Genfi Magyar Értesítő megtalálható
http://www.ahg.ch/

A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE KANADAI ORSZÁGOS TANÁCSA híreiről informálódhat magyarelet@yahoo.ca Emailről.

3. ÉVEZRED 21. SZÁZAD SPANYOLORSZÁGI MAGYAR LAP
http://www.ctv.es/USERS/tigerloto2001

HÍRLÁNC A nyugat-európai országos magyar szervezetek hírlánca, ezen belül a Finnországi Magyarok Egyesülete küldi széjjel.

A FINNORSZÁGI MAGYAROK EGYESÜLETE HONLAPJA és annak csatlakozásai (linkek) olvashatók a www.dlc.fi/~luffi50 cimen beta99@koti.tpo.fi (Béla Tanító)

SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ
Szerkesztő: Kisvarsányi B. Éva
www.hungarian.net

MAGYAR ÖREGDIÁK SZÖVETSÉG - BESSENYEI GYÖRGY KÖR
HUNGARIAN ALUMNI ASSOCIATION
honlapja: http://www.hhrf.org/bessenyei/magyar.htm

MASSACHUSETTSI MAGYAR EGYESÜLET honlapja Cser András és Tóth Gábor munkája.
http://www.bostonhungarians.org

A WASHINGTON-I KOSSUTH HÁZ programjairól Velényi Edit és Végh Sándor által működtetett honlapjai tájékoztatnak http://www.kossuthhouse.org/khsc/

WASHINGTON KÖRNYÉKI MAGYAR PROGRAMOK legteljesebb es legaktuálisabb listája:
http://www.kossuthhouse.org/washington/

A WASHINGTON-I MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ honlapjának cime
http://www.hrfa.org/church

MAGYAR AMERIKAI KOALICIÓ
Email: 70272.2065@CompuServe.com
http://www.hungary.com/hac/


SZEMÉLYI HÍREK

PÁTKAI RÓBERT evangélikus püspök (Anglia) képviseli a nyugati magyarokat a Magyar Kormány által 2000 január 27-28-án rendezendő " Egyház és magyarság" cimű tanácskozáson Esztergomban. A megbeszélés tárgya a határon túli magyar kisebbségi egyházak és közösségek gondjai és támogatásuk lehetőségei.

DR. PAPP LÁSZLÓ építészmörnököt, aki a Budapesti Müszaki egyetemen 1999-ben DLA fokozatot nyert, a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem Tanácsa 1999 decmberrében miután a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvényben foglaltak szerint erre méltónak találta cimzetes főiskolai tanárrá nyilvánította és az ezzel járó jogokkal felruházta.

MÁRKUS NORBERT, egy fiatal, vak zongorista nyerte meg az 1999 -es Montreaux-i Nemzetközi Jazzfesztivál Tehetségkutató versenyének II. helyét, 85 résztvevő közül. Nemrég fejezte be a Zeneművészeti Főiskola Jazztanszékén tanulmányait. Jelenleg az amsterdami Főiskolán tanul. A díj, amit nyert: New Orleans-i utazás 2000 januárjában, ahol a jazztanárok nemzetközi szövetségének fesztiválja, és konferenciája lesz.

AZ ÉV MŰVÉSZE

Az emigrációs amerikai magyar művészek között New Yorkban élő HAVAS GYÖRGY világhírű harmonika művész kapta ezt a megtisztelő címet. Havas György Magyarországon végezte a Zeneakadémiát, s az 1956-os forradalom után vándorolt ki Amerikába, pályája az 1957-es USA Ki Mit Tud versenyének összesített kategória első helyezésével kezdődött, s azóta pályája egyenesen ivel felfelé, s az egész világ közönségét meghódította. A Harmonika Intonációk cimű legutóbbi CD kiadásán széles skálájú zenei repertoárral szerepel klasszikus, jazz, popp és cigányzene egyaránt megtalálható programjában.

DEÁK ISTVÁN történész és DR. SCHMIDT LAJOS stratégiai konzultáns társaságában SOMODY IMRE, a Pharmavit Rt. elnök-vezérigazgatója november 16-án a New York-i Walldorf Astoria szálló dísztermében vette át az American Hungarian Foundation George Washington- díját.


LAPSZEMLE

A patinás, nagyalakú, tekintélyes Texas-i irodalmi magazin, THE DIRTY GOAT legújabb számának csaknem negyed része, közel 42 oldal, foglalkozik Örkény Istvánnal, tartalmazza Györgyey Klára megható esszéjét "Az irónikus humanista" cimmel, ugyancsak Györgyey irta a Pisti a vérzivatarban c. Örkény dráma kritikai analízisét, amit a szindarab teljes második felvonása követ az ő forditásában.

HUNGARIAN PANORÁMA
Az amerikai magyarság új kéthetente megjelenő magazinja
Előfizetés egy évre 55, félévre 30 dollár. Ingyenesen hívható: 1-877-4483-335
Panorama Publishing Inc., 10191 W. Sample Rd. #207, Coral Springs, FL 33065


KÖNYVSZEMLE

EURÓPA SZÍNPADÁN

Fél év alatt már második kiadásban jelent meg dr. Ádám Sándor Európa színpadán című könyve, a Magyarságunk és Magyarok pusztulása című munkák után a magyarság-trilógia harmadik kötete. Ádám könyvei eddig összesen 8 kiadásban , és húsznál több országban jelentek meg, s nemcsak a tanuló ifjúságnak, de felnőtteknek is ajánlott ajándékozásra.

A két kiadásban is elfogyott Magyarok pusztulása című könyv az elmúlt ezer év szenvedéseit, a jelenleg is kapható Európa színpadán című kötet az elmúlt ezer év sikereit, nemzetünk büszkeségeit villantja föl a történelemben és a különböző tudományágakban, stb. Megfelelő megrendelés esetén valamennyi kötetből tetszőleges számú utánnyomás lehetséges. A könyv kapható a Püski és Gondos bolthálózatban, a Szent István Társulat üzleteiben és a szerzőnél (1142 Budapest, Edison köz 8.) Ára Európában 10 DM, tengerentúl 10 USD + postaköltség.

BARNAGTÓL MIAMIIG

SZILASSY SÁNDOR történész tizenötödik könyve az Új Horizont és az OOK Press kiadásában. A könyv egy színes és gazdag élet regénye, önéletrajz, de egyben korrajz is, amely vallatja a múltat és feltárja az elmúlt évtizedek sok végzetes történelmi eseményének politikai és társadalmi összefüggéseit. Egy magyar kisfiú elindul Magyarbarnagról a pápai Református Kollégiumon keresztül a debreceni Tudományegyetem jogászdoktori cimét kapja meg, a dátum 1944 március vége, a végzetes történelmi fordulópont.

Megrendelhető a szerző címén: 133 Pompano Beach Blvd. Unit 103, Pompano Beach, FL 33062
Ára postaköltséggel együtt $10.

1956-OS FORRADALMI KÖNYVEK AMERIKAI MAGYAR FIATALOKNAK
A VÖRÖS CSILLAG LEHULL.

Az iskoláknak ajánlott olvasmányok sorozatában megjelent magyar fordításban SZABLYA ILONA könyve The Fall of the Red Star. A vörös csillag lehull címmel. Megrendelhető Magyarországon Holnap Kiadó, H-1111 Budapest Zenta u.5. Dr. Milkovich Eszter ig. T: 36-1-365-6621, 466-6928
Az USA-ban: Boyds Mills Press, 815 Church Ave., Honsdale PA 18431, USA Telephone: 1-800-949-7777 Fax: 1-570-253-0179

TÉGLÁS CSABA BUDAPEST EXIT memoárja már eddig sok kiváló kritikát kapott országszerte amerikai ujságokban , többek között a LIBRARY JOURNAL, amely magazin az amerikai könyvtárosoknak hivja fel a figyelmét az új könyvekre, melegen ajanlotta Budapest Exit-et az 1998 júliusi példányáaban (111. Oldal.

Kiadó: Texas A&M University Press, Illusztrációk (15): Szalay Lajos
Kapható a kiadónál (800) 826-891, nagyobb könyvesboltokban, s az interneten Amazon.com

Harmadik kiadását érte meg Magyarországon is megjelent Dr. ÉRTAVY-BARÁTH KATA regénye az 1956-os szabadsághacról szóló könyve. Az első kiadás 1966-ban TÖRTÉNELEM: KITÜNŐ címmel jelent meg. Ezt követte 1968-ban az angolnyelvű kiadás: Teaspoonful of Freedom. Az orvos irónő ifjúsági regénye, krónika a többgenerációs magyar amerikai fiataloknak. A könyv magyarországi kiadását az AMOSZ tette lehetővé.

Info: 5429 Leatherstocking Ln., Stone Mountain, GA 30087

Email:mband@bellsouth.net


Kérem az olvasókat a világ minden táján, de kölönösen az MVSZ Országos Tanácsok tagjait, hogy az olcsó és rendszeres kapcsolattartás érdekében küldjenek híreket szervezeteikről és további érdekeltek, érdeklődők E-mail címeit. Külön kérésre postázzuk kiadványunkat, postacim: MVSZ Nugati Régió Budapest Benczur utca 15. 1068 Hungary. Email : nyugat@mvsz.hu

Amennyiben valamely Email címzett kétszer kapná az anyagot vagy le kíván kerülni a listáról, úgy jelezzen vissza.

Boldog Új Esztendőt Kíván Mindannyionknak!

Bika Juli
Email:BikaJuli@aol.com


Copyright © Nyugati Hírlevél - 1999