Peter ©ulej
Lehet Lehet

lehet hogy az én nevem lehet/
lehet az elkallódott vers
mely után mi a leglehetetlenebb helyeken 
kajtatunk jajongva
vagyis mindenütt hová eljutnunk csak lehet

lehet hogy igazságügyi tisztje szeretne lenni ennek a hadjáratnak
mert a lehettel egészen azonosult
zöld hószakadás lep meg s hirtelen képbe dermed
s lehet hogy mögéje búvik a hálók szelleme 

lehet hogy a neve átkozó/megátkozott
a varázsminisztérium iratai közt rejlő bűvige?
vagy csupán tükörlabirintus?

hüm meglehet

lehet forradalmi módon köztesidővé váló
hol az elavult hírek mind-mind homályos végű történetek 
hol tartóssá lesz az időleges 
s a lehet ellehetetlenül

lehet évkorokban létező
lehet fa szél eső hold nap nővér fivér
lehet egy elfelejtett szemita törzsbeli kinek ősi neve lehet/
ma a név kimondhatatlan
lehet

lehet valaki úr és  lehet senki  úr ő
lehet hogy én vagyok
lehet hogy a nevem is lehet
(aki a versemet sugallta 
lehet hogy tisztázhatná ezt is) 

Amateur d´ art

qeridda mamacita
sokáig túl sokáig nem voltam itt
s  a híd a folyón most akár/
egy csodás térmű
s a folyó pedig a landart remeke

amateur d´ art
elbúvik a fokhagymában akár/
a meghámozott banánban
az erdőben fürkészi…keresi a szarvasünőt
s a tengerben a spermacetet
a levegőben meg a zűrhajót
s a meztelenség?...a pőreséget átírja a vázlat

mi amor
ez olyasmit jelent
hogy siratom Finnegant
tudom már sosem ismétlődik meg
grand pas de quatres
(Maria Taglioni/Carlotta Grisi /       
Fanny Cerrito/Lucile Grahn)           
te szeplős szereplő balettizélj

?y porqué la aspiradora no esta en la vitrina?
 

 
 

Süketség

hol volt hol nem volt hallatlan maradt
kimondod az elhallgatott titkot
a szobrokat (bár)  szemtől szembe fordíthatod
és az üvöltés kitörhet a viharból
távoli helyeken kialszanak a gyertyák
a nyílt csatornák elnyelik a hangot
tétovázva a szellemváros felé indulok
az irodaházak brutalitásában 
mi visszhangtalanok
borzalmasan hallhatlanul

( – )
(…)

idő van
képeket látunk
 
 

 

Modern klasszikus Rituálé

kölcsön képekből élek beszélnek hozzám
s te csendben imádkozol a legkeletibb 
keresztény székesegyházban
a látványok netovábbja a hi-end cipő
az ilyképp visszatérő  rituálék
hogy is tegyük lemezjátszóra a vinilt
várva ami eljövendő
a követkőző kimódolt láng
a plazmaképernyőn
faliképeken
a hó vagy köd jelenése
könyvtárnyi modern klasszikus egyik polcáról
kiemeljük és megszagolgatjuk
s ha nagymértékben függ a formátumtól is
még mindig jókora információ adag tárlódik könyveinkben
mindez rituálé
ahogy a hal szájába kapkodja a homokszemeket
hogy majd gátat építsen
bár az akváriumban ez fölösleges
vagy a japán egerek dervistánca
s az önmegismerés lehetetlensége
tükrében tökéletesre csiszolni a követ
a gyűjtögetés előtt létező
sokféleség anarchista nyomása

megittuk a felszolgált italt
a műsor után leveted 
eldobandó ruhád
s álmodhatunk
reggelekig

____________________
Megjegyzés: a sorvégi / jelek az átívelést hivatottak jelölni.

Varga Imre fordításai
 
 
 
 
 

PETER ©ulej 1967-ben született Besztercebányán. Verseskönyvei: Az együttesen Első trilógiaként (20011) kiadott: Porno (1994), Kult (1996) (Kultusz), Pop (1998). Ezt követte az ún. Kék trilógia: Návrat veµkého romantika (A nagy romantikus hazatér, 2001), Archetypálne leto (Archetipikus nyár, 2003), és a  Koniec modrého obdobia (A kék évszakok alkonya 2008). Társszerzője a Generátor X projektnek a Hmlovina (Csillagködök 1999) című könyvben. Két sci-fit is kiadott: Misia (Misszió, 1995) majd az a Elektronik Café (Elektromos kávézó, 2001) címmel. 2003-ban a katovicei Ars Cameralis Kiadó Wierzse címmel lengyel versválogatását jelentette meg. Két színpadi táncprodukció társszerzője: Love in Bilingual Motion (ötlet, szövegek, 2004) és az Anjel 2 (Angyal 2, ötlet, szövegek, 2008). 2009-ben az LCA kiadó jelentette meg História című regényét. Három rádiójátékot is írt. Verseit számos európai nyelvre lefordították; nemzetközi versfesztiválokon is szerepel. Alapítója a Drewo a srd kiadónak, főszerkesztője a negyedévenként megjelenő Vlna (Hullám) kortárs művészeti kiadványnak; az Ars Poetica fesztivál dramaturgja. Pozsonyban él.

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 A fordítások szlovák eredetije:
Moľno Moľno
moľno je moje meno moľno/
moľno je stratená báseň
ktorú vąetci tak úpenlivo hµadáme
na najnepredstaviteµnejąích miestach
kde sa moľno môľe dosta» len moľno
 
moľno chce by» spravodajským dôstojníkom tejto výpravy
preto na seba zobral identitu moľna
a zelené sneľenie zrazu vykryątalizovalo do obrazu
za ním sa skrýva duch siete – moľno
 
moľno má meno zaklínača/zaklínadla
je tajomná formula ukrytá v spisoch ministerstva zázrakov moľno?
alebo ide len o systém zrkadiel?
hmm moľno
 
moľno (sa) revolučným spôsobom mení medzidňovos»
tam vąetky oneskorené správy sú príbehy s nejasným koncom
dočasnos» sa premení na trvácnos»
moľno na nemoľno
 
moľno ľije v ročných dobách
moľno je strom vietor dáľď mesiac slnko sestra brat 
moľno je zo zabudnutého semitského kmeňa ktorý sa kedysi volal moľno/
dnes jeho meno nevyslovíą
moľno
 
moľno je pán niekto a moľno je pán nikto
moľno som to ja
moľno je moje meno moľno
(ten kto mi nadiktoval túto báseň
moľno pozná odpovede)
 

Amateur d´ art
qeridda mamacita
dlho predlho som tu nebol
a riečny most vyzerá zrazu ako/
nádherná priestorová inątalácia
rieka samotná – vrchol landartu
 
amateur d´ art
skryje sa do cesnaku ako/
do naąúpnutého banánu
v lese pátra… hµadá jeleňokravu
v mori spermioveµrybu
vo vzduchu helikopotvoru  
a nahota? nahotu koncept zmení
 
mi amor
znamená to niečo
ľe plačem za Finneganom
ja viem uľ nikdy sa nezopakuje
grand pas de quatres
(Maria Taglioni/Carlotta Grisi /       
Fanny Cerrito/Lucile Grahn)           
tak zrolujme baletizól
 
?y porqué la aspiradora no esta en la vitrina?
 
 
 
 

 
Hlucho
kde bolo tam bolo ostalo hlucho
zamlčané tajomstvo vypovieą
sochy môľeą obraca» (hoci) tvárou v tvár
nech len krik spustí víchor
sviečky na vzdialených miestach hasnú
v otvorenom patiu zvuk mizne
kráčam chvíµu mestom duchov
v brutalite administratívnych budov ozveny 
echá nikto nepočuje
tak straąná je nepočúvateµnos»
 
( – )
(…)
 
prichádza čas 
vidie» obrazy
 

Hlucho
kde bolo tam bolo ostalo hlucho
zamlčané tajomstvo vypovieą
sochy môľeą obraca» (hoci) tvárou v tvár
nech len krik spustí víchor
sviečky na vzdialených miestach hasnú
v otvorenom patiu zvuk mizne
kráčam chvíµu mestom duchov
v brutalite administratívnych budov ozveny 
echá nikto nepočuje
tak straąná je nepočúvateµnos»
 
( – )
(…)
 
prichádza čas 
vidie» obrazy
 

Moderná klasika Rituál
ľijem z ponúkaných obrazov ktoré ku mne prehovárajú
ty sa ticho modlíą v najvýchodnejąej kres»anskej katedrále
a výpravy stúpajú do vrchov v hi-end obuvi
neustále tak opakujeme rituál
ako uloľi» vinyl na gramofón
a čaka» čo príde
ďaląí vyfabrikovaný oheň 
na plazmových obrazovkách
závesných obrazoch
zjavenie sneh či hmla
modernej klasiky plné kniľnice
vy»ahujeme a ovoniavame
a aj keď do značnej miery záleľí na formáte
eąte stále je mnoľstvo informácií uloľených v knihách
preto pouľijeą rituál
rovnako rybka naberá do papule zrnká piesku
aby násyp
v akváriu celkom zbytočný
ako derviąský tanec japonských myąí
nemoľnos» pozna» sám seba
odrádza vybrúsi» kameň do dokonalosti
pred nahromadením vznikal
anarchistický tlak mnohostí
 
dopili sme ponúkané nápoje
odhadzujeą ąaty
keď sa končí program
vysnívame sa 
do rán

          VARGA IMRE FORDÍTÁSAI
 Lettre, 83. szám 


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu