Márton László
Hétköznapok folyóval

(BUDAPEST) – A Dunánál születtem és nevelkedtem. Ma is együtt élek a folyóval, bár ma már nem a bal parton, Pesten, ahol gyermekkoromat és fiatalságomat töltöttem, hanem a jobb parton, Budán, ahol valaha a Római Birodalom határvidéke volt. Amikor 1984-ben átköltöztem (házasság), a dunántúli költő, Csorba Győző ezt írta nekem egy levelezőlapon: „Isten hozott Pannóniában!”
   Gyerekkoromban gyakran fürödtem a Dunában. Egyszer láttam egy vízbefúlt férfit. Egyszer magam is majdnem belefulladtam. Horgásztam. Keszegeket fogtam. 14 évesen úsztam át először, 25 évesen utoljára Leányfaluról Pócsmegyerre, oda-vissza.
   Átkeltem komppal Vácott, Budapesttől északra és Ottensheimben, Linztől nyugatra. Különféle Duna-hidakat vettem igénybe Ulmban és Tahitótfaluban, Bécsben és Komáromban, Pozsonyban és Esztergomban, Szigetmonostornál és Újvidéken. Szülővárosomban gyalog vagy járművel naponta többször is átmegyek a Margit-hídon, mely egy boldoggá avatott királylányról, és a Petőfi-hídon, mely egy forradalmár költőről van elnevezve. Mulatságosnak tartom, hogy S. Sch. műfordítónő a Szabadság-hidat „Urlaubsbrücke” névvel illette, merthogy a „szabadság” szó németül az „Urlaub” (pihenőidő) és a „Freiheit” (felismert szükségszerűség) szavakat egyaránt jelentheti, és a mi Duna-szakaszunkon az Urlaub, úgy látszik, fontosabb, mint a Freiheit. Ízléstelennek tartom, hogy a legtöbb öngyilkos a Szabadság-hídról ugrik a Dunába, mert erre a célra a Lánchíd sokkal stílszerűbb volna.
   Könyveimben a Duna fontos motívum. Első dunai tárgyú elbeszélésem A vízbe fúlt folyamisten volt (1987), melyben az istenség szemtanúja lesz egy házkutatásnak, és mindent eláraszt vízzel. Minerva búvóhelye című regényemben pedig (2006) a Duna szolgál az egész cselekmény számára fel- és levezető csatorna gyanánt.
   Könyveket olvastam a Dunáról. Az első A dunai hajós volt, írta Verne Gyula, azóta több tucat vagy talán több száz Duna-regénnyel és Duna-emlékezéssel találkoztam. Legújabb dunai tárgyú olvasói felfedezésem Patrick L. Fermor útleírása.
   Verseket fordítottam a Dunáról. Tíz évvel ezelőtt Hölderlin Ister-ét fordítottam, tegnap délután Zsuzsanna Gahse Dunakockák-ciklusát.
   De azért a nagy mellékfolyó, a Tisza is kedves a szívemnek.Lettre, 83. szám 


Kérjük, küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu