stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret    

Tillmann J. A.

A tengeri nagyszótár töredékei

 

 

Az itt közreadott leletek a Kelet-Bábeli Könyvtár egyik tengerre néző szögletéből kerültek elő. Kutatásaink arra engednek következtetni, hogy akkortájt szavak tömkelege eltérő színezetre, nemritkán egymással homlokegyenest ellenkező jelentésre tett szert, mások pedig teljességgel hiányoztak, ezért pótlásra, illetve megvilágításra szorultak. Ez korabeli források szerint részint azért történt, mert "a szavak elhasználódnak. Hosszabb távon elvesztik mindent kimondani képes hatalmukat, és újra meghatározásra kerülnek. Más szavak merülnek fel, és szokott jelentésükön túlmenő kisugárzásra tesznek szert."[1] Másrészt pedig azért esett így, mert "minden korszak horizont-jellegű. Ez a benne felhalmozott alapfogalmakból adódik, amelyek kisugárzó erői megvilágítóan és behatárolóan hatnak. A tudatváltozás éppen az átalakult fogalomszövedékben mutatkozik meg. Eleddig meghitt fogalmak érvényüket vesztik. Bevett terminusok tartalma átalakul vagy jelentésiránya megváltozik. Mellékes, alkalmi ötletek centrális érvvé válnak. A hangsúlyok eltolódnak. Az ember átvizsgálja az addigi ön- és világértelmezést - először egyenként, aztán egészében."[2]

Az eddig feltárt leletekben a szikár tárgyilagosság szélsőségesen személyes megközelítésekkel szövődik egybe, ezért olvasása nemritkán zökkenőkkel és kisebb-nagyobb megütközéssel járhat.

 

A közreadó

 

 

alkotó az, akinek agyi és egyéb testi (keze/lába/szája sat.) aktivitása nyomán valami kialakul vagy átalakul (formák fejlődnek és szerveződnek, színek szirmosodnak szét), miáltal tovább nyílik a lét legyezője.

 

Balatonszöszmösz Ármin J. K. mentális térképén lelhető település. Feltehetően a Pannon-tenger maradványa körül fekvő helyiségek neveinek emlékszintézise.

 

CD-ROM / cédérom a nomád napok romjainak szétszórtságával szembesítő nyomok, egyszersmind a szétszórtságot új módon szervező és összerendező átmeneti médium.

 

citromos őszibarack az ellentétek előreláthatatlan elegyedése nyomán előálló ízbomba.

 

család 1. változó formájú, felállású és egyensúlytalanságú együttélésforma a matriarchátustól a szimmetrikus szingliáig... 2. (megismerési mintázatként) a familiáris létforma a legesélyesebb szerveződés. Mind személyes, mind szociális szinten. (A mindnyájunkban szemlélődő szingli ellenére, aki egyedül szeretné szemrevételezni a teljességet; nem szeretné, ha állandóan mások, különféle kisemberek nyomulnának a képbe.) Az önismeret perspektívájából sem éppen elhanyagolható az a tapasztalat, ahogy a felnövekvő utódok áthaladnak az élet fokozatain. Ahogy fokozatos távlatváltások tömkelegén mennek keresztül, és látni engedik miféle - és mennyire kiterjedt - vakfoltok tarkítják egy-egy életszakaszban észlelési mezőnket.

 

elbeszélés 1. térben és időben szétszórt emlékmorzsákból fejlesztett fabulációk egymás mögé szerkesztett mondása. 2. másodlagos magányűző.

 

elmúlás az élet áttűnési sebessége. Változandó voltát koronként és életkoronként változó mértékben nehéz észlelni. ("Oly sebesen suhan el oly sok minden, oly sok neve-nincsen...") Minek következtében gyermekkorunkban nem vettük észre az évszakok változását. Felnővén az évekkel vagy így.

 

embeeeer! az ember ember voltát kétségbevonó hangalak.

 

este a világra ráboruló jelenség, mely csendet, nyugalmat és békét hoz a városra. Amíg nem következik el az éjszaka, sok ember belemerül a könyvébe, és elkezdi falni. Mások néznek egy jó vagy egy rossz filmet. Ha mindez megvolt, nyugovóra térnek, és alszanak reggelig, és irány az iskola vagy a munkahely. (Ármin J. K. szíves közlése)

 

forma ami megóvja az anyagot a széthullástól (Paul Klee szíves közlése). Mindemellett alkalmat ad a felismerések határozott alakzatokba történő szervezésére.

 

föltevés 1. Valami lentlévőnek magasabbra helyezése. 2. Léttelennek a meglét lehetőségébe emelése. 3. Az előbbi kettő kombinációja; pl. föltesszük magunkban egy teaszertartás lehetőségét. Majd rövid habozás után valóra is váltjuk.

 

gyönyörgyűrű a gyönyör gyűrűzése során előálló átmeneti konfiguráció.

 

hit a kinyilatkoztatásnak - Isten önközlésének - a kétely fehérizzásában edzett bizonysága. Iskolapéldái: héber hit-iskolák.

 

időlift  lentről fölfelé emelkedő létáramlat. Az egyirányú út során a létezők különféle kereszthatásoknak vannak kitéve.

 

intuíció: ráhagyatkozni. Helyet hagyni. Hagyatkozni Rá. Helyet hagyni hatások nagyobb arányának. Nem téveszteni össze nemazzal.

 

irodalmár  1. az írásművészet művelője 2. szószaporító szakmunkás, melynek mutációja: 3. irod almár (almarus scriptus).

 

1. "a létező transzcendentális sajátossága" (Karl Rahner szíves közlése)  2. jónak lenni jó. Ennek mindenféle jobb látszik ellene lenni, azaz fokozatában felülmúlni és elsápasztani.

 

kanonikus az, ami legalább kétszer érdemes átereszteni magunkon.

 

képzelet leírhatatlanul gazdag lehetőségtér, ami nem sül ki konkrét kisülésekben (képben, képernyőn), és amit csak az élet képes felülmúlni.

 

keretek (konkrét és a képletes) Időről időre szűknek érezzük őket. Szorongatónak, terhesnek tartjuk, nyűgnek véljük; gondolkodásunk és képzeletünk korlátozásaként éljük meg. Ezért aztán elvetjük, felforgatjuk vagy összetörjük őket. Kilépünk a keretek közül. Az újonnan nyert szabadságtól eltelve pedig úgy véljük, semmi szükség sincs effélékre, nem kell keretek közé szorítanunk magunkat. A keretek azonban nem állandóak, miként a keretfeltételek is változnak. És változik a keretekhez fűződő viszonyunk is. A keretek semmibevétele, sőt minden keret átértékelése után vagyunk. Mindazonáltal a jelen kedveli a kereteket - amiben csak annyi az új, hogy mindenféle meggyőződés nélkül teszi ezt: formákra adó, szabálykövető viselkedéssel, újkonzervatív illendőséggel. (Jobb híján - és nagyobb bonyodalmakat elkerülendő - szokás élni velük. Hisz' már nem egyszer kétségesnek bizonyultak. És különben sem köteleznek semmire...)

 

kert az ember kincse, és sátorozni is lehet benne. Ha lát valaki japán- vagy angolkertet, eltátja a száját: mert a kertek nemhogy szépek, de ráadásul megvan a harmóniájuk. Angliában a bozótot formákba nyírják, vagy pedig körbe, labirintusba is szokták ollóval vágni. De a regékben egy lány virágot szed, és egyszer csak beledől a kamilla, fehérliliom, és pipacstenger közé. A japán kertekben meditálni, és jógázni is szoktak. (Ármin J. K. szíves közlése)

 

lelet 1. folyamatos feltárássorozat, azaz munka során létesülő lelemény 2. a nomád élet kiábrázolása (leleteket tárunk fel, létesítünk, lépcsőfokokat helyezünk magunk elé, majdan hűlő helyünkre).

 

népművészet (nomád)  az indusztriális időszakban a hordozók és tárlók (cédé) borítóinak házilagos készítésére terjedt ki. Ehhez minden lehető hulladékot felhasználtak: a kétdimenziós analóg képféleségek különféle fajain és felületein túl különféle csomagolóanyagok, sőt még dörzspapír (ún. smirgli) is előfordult (ám ennek használatát baráti intelemre - miszerint már egy leváló homokszem is tönkrevágja a lejátszót - később mellőzték).

 

magyar vahabiták  abban különböznek szaudi testvéreiktől, hogy nem a félhold, hanem a kereszt jegyében álló földrészen tévelyegnek, és alattuk nem húzódnak olajmezők. Egyébként egyaránt kultúrájuk lebutított és saját képükre torzított válfajával élnek vissza.

 

mandala 1. Az isteni logója, az abszolút emblémája. Kultúrák prizmáin átszüremlő kozmikus mintázat. A kálacsakra egyszerűségétől a kereszt komplexitásáig terjedő pszichokozmogramm (G. Tucci). 2. A reintegrációs rítusok kelléke. "Egy központi területet (lényegében a kozmoszt) védelmező rendszer a külső, bomlasztó erőkkel szemben, a Sokból az Egybe való újraegyesülés sémája." (C.G. Jung)

 

mentatea eme találmányt nem sokan ismerik, de Ladomban a "halas tónál" mentától a citromfűig van mindenféle. A receptje a menta teának ez: forralt vízzel felöntjük, és kész a tea. Jó teázást! (Ármin J. K. szíves közlése)

 

modern művészet  Nem olyan szép, mint egy szappanopera (reklámszínezéknő / strandfiú / tenisztündér), nem olyan igaz, mint a hírtévé, s nem olyan jó, mint egy jakuzzi. És mégis...

 

mozsár nagyon sokat használt tárgy volt, amikor még a parasztok éltek, általában búza, árpa, rozs, zab és még sok magféle aprítására, és tulajdonképpen kitűnő hangszernek használható eszköz. Mese is van róla: Az aranymozsár. Ha rézből vagy vasból készült, akkor nagyon tartós, és keményen lehet ütni vele. (Á. J. K. szíves közlése)

 

 "nemzeti" azok sajátsága, akik mások (sokak) által valakivé szeretnének válni. Vagy sokakat szeretnének a maguk szolgálatába állítani e névszóval való visszaélés örvén.

 

növekvő lélek Utat engedni a lélek emelkedő és leszálló áramlatának. Hagyni hatni ezenközben a személyes színezetet. És tudni eltekinteni tőle. Félrevetni és fölébe kerülni mindannak, ami korlátozza a kilátást. Akadályozza a megismerését a másiknak. Nem kevésbé magamagának. És Annak, aki kettejük között lakik.

 

önleernyőző - ama értelemmel bíró lények egyike, aki szerint az intelligencia biztosítéka az információk ritkítása. Mivel sokszor túl sok hatásnak van kitéve - sokkhatásként hullik rá a világ, a lét forgataga, mindenek vihara, /az érzékeit érő észleletek ­+ alaktalan adathalmazok etcet./ - maga köré (önvédelemből, hajlamból, e.bajból sat.) körkörös, többdimenziós tűzfalat telepít.

 

összeáll - együvé lesz. Lüktet és pulzál. A szét- és az összefejlődés folyamata partok közt folyik tovább.

 

a p.modern személyiség elég sokrétű; nem oszthatatlan, hanem rétegekre oszlik. Amitől nem feltétlenül szűnik meg egésznek, sőt akár egészlegesnek lenni.

 

rágócsuma a rágócsócsálórévület kelléke, a rest és mindigéhes test kívánságainak eltompítására szolgál. A belemélyedő fogak, az összeszoruló álkapocs, zúzóhús megtévesztése.

 

remit előzetesen egyesített teljesség-töredékek elbeszélésromokban (remítizált rétegben)  történő kiábrázolása közös.

 

rom 1. a régmúltból ránkmaradt kétértékű emberközi közvetítő. 2. (CD-ROM /Read Only Memory/) rövid időre rendszeresített későújkori tárlólemez. Korabeli leírása szerint "szétszórtságunkkal szembesít, egyszersmind ezt a szétszórtságot új módon szervezi és rendezi össze".

 

romantika valamelyik végletbe menni és ottragadni.

 

rugalom a (hússá és vérré vált) rugalmasság későújkori evolutív kényszere.

 

skizoharmónia A contradictio in subiecto, vagyis az egy személyben való széthasadás hajlama, amit különféle contrapunctokkal lehet kezelni.

 

sok hatás = sokkhatás (Sokkhatásként hullik rám a világ. A világ szélsebes vihara. Az érzékeimbe becsapódó észleletek. A hétköznapi harcvonalon érkező adathalmazok.)

 

süvítés egy félelmetes éjszakán a becsapódó szél hangja és füttye. De a szél a szellőt is magával hívja, így hát együtt fütyülnek. De az eső hívatlanul becsapódik, és elárasztja cseppjeivel a világot. De a szellő, és a szél menekülnek előle, hogy ne zavarja fütyülésükben. Így hát az eső addig követi őket, amíg a szél megunja, és nyitogatja és csukogatja, a padlásajtót. (Á. J. K. szíves közlése)

 

sváb zászlófelvonás a sötétítő gyékény takarékos le- és felengedése az égi fényviszonyok aktuális napi függvényében. (Magától értetődően: hagymázos himnikus pagán népénektől és vigyázz!-ba révüléstől menten.)

 

szamszara szorongásaink és szorongattatásaink színpompás, szorító szalagja. A létforgatag közmondásosan egyszerű kínai kiábrázolása: "Legyen érdekes életed!"

      

szezon a Föld tarkaságainak az érése, azaz a gyümölcsök szezonja. Ilyenkor mindenki elkezd vásárolni, és eszeveszett evésbe kezd. (Ezeket a gyümölcsöket felsorolom, és hozzáteszek egy pár mondatot, amiknek szezonja van:) Barack: az emberek megpucolják, kimagozzák, megfőzik, és dzsemeket készítenek belőlük. Eper: megmossák, leszedik a szárát, beleöntik a tányérjukba, és jó sok porcukrot tesznek rá. Alma: megsütik az almát a tésztával egy tepsiben, és kiveszik, és általában porcukrot tesznek rá. Stb. (Á. J. K. szíves közlése)

 

szkeptikus madár kétkedő, kékesfekete szárnyas, mely minden megszólalásával - Kár! Kár! -minden dolgok hiábavalóságát hangoztatja.

 

tánc  1. (általán) Hathatós hangi hatás alatt fékezőformák sokaságába fogott, egykor temérdek alakot öltő, egyre egyöntetűbbé váló elragadtatásmód. 2. (harci) az indiánok, amikor csatába készültek, meggyújtották a tüzet, levetkőztek ágyékkötőre, és elkezdték fegyvereikkel járni az ijesztő grimaszvetések, trappolások, és kiáltozások táncát. Ha reggel volt, az indiánok felmentek egy magas hegyre, és ott lejárták mindezt, hogy az észak-nyugati cowboyok észrevegyék, és megrémüljenek. (Á. J. K. szíves közlése)

 

tanítás 1. (közönséges) kapni töltelékek és támpontok tömkelegét; tapasztalatokkal és tényekkel feltöltődni, kontingenciákkal kereszteződni, ülepíteni, szűrni, később esetleg használni, továbbadni. 2. (ritka) megvilágító erejű magyarázat emberek / dolgok/ mindenek minéműségéről (vö. "tanítást adni" /buddh./).

 

tegnap a múltmámorba merült népek kedvelt tartózkodási területe. A tények traumatikus tartományától fényévnyi távolságok választják el. Egykor Amnézia szállta meg, majd Nosztalgia annektálta területét. Mélyebben fekvő, elmocsarasodott részein áttértek a rúna- és rovásírásra.

 

telefon ez a kommunikációs tárgy áll rendelkezésre az embereknek, hogy tudjanak trécselni. A telefon nagyon régi tárgy, és a legrégebbiek a legszebbek. Az újak már csak drágábbak, csúnyák, és igazán modernek. (Á. J. K.)

 

testvériség Egymásból élünk. Egyből s másból. Az Egyből és a másikból. Ez a testvériség.

 

töredezett tekintet az idők során ezer és ezer széthullott látás kései maradványa.

 

tűztévé természetes távolbalátó, ami az égési folyamatok során keletkező lángfüggönyök táncában mutatja a mindenség változatosságát és változandóságát. "A tűz és az élet közötti különbség egyik lehetséges oka az, hogy a tűz magától képes terjedni, extenzíven növekszik, az élet pedig intenzív módon." ( Otto E. Rössler szíves közlése)

 

utazás olyan téridőzsilip, melynek révén nem pusztán testünk tevődik át más területre, hanem mentális elmozdulások is megesnek. A távolság bennünk van, a térkép és a föld csak ráadás. (Márai Sándor szíves közlése)

 

 

 

 

kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu

 

 

 [1] Hannes Böhringer: Kompensation und Common sense. Königstein, 1985.

[2] Rolf Dammann: Der Musikbegriff im deutschen Barock München, 1960.

 


 

+ betűméret | - betűméret