stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Láng Zsolt
Berlini játszóterünk

BERLIN - Legelőször nem is értettem, mit akar. Mit?, kérdeztem zavartan. Mitspielen, felelte. Gyerekeim buzgón tolmácsoltak, ha netán nem érteném: velünk akar játszani. De hát miért jön ide át a másik asztaltól, miért hagyja ott a társát? Mi hárman jól megvagyunk, köszönjük, nem akarunk veled játszani, mondtam neki. És széles, önzetlen mozdulattal intettem társa felé, aki elárvultan várja vissza. Kein Problem, mondta, és elment.
   Somolyogva kérdeztem a háta mögött, ebbe meg mi ütött. Az enyéim erre elújságolták, hogy már megszokták, Rudi, mert a nevét is tudják, mindig átjön, ha ketten játszanak, akkor is. Ez a mániája, gondoltam. De másnap egy másik fiú szeretett volna beállni közénk, akinek ráadásul ütője sem volt. Mitspielen? De hát ütőd sincsen, kerestem valamilyen ésszerű és látható kifogást. Majd játszik a tenyerével, felelte magától értetődően, és az volt az arcára írva, hogy hiszen a játék a lényeg, nem az ütő, miért értetlenkedem annyit.
   Elküldtem, mire most már a gyerekeim is nekem estek, ne csodálkozzam úgy, ez itt így szokás, az iskolában is ezt csinálják folyton, ha valaki megjelenik, akkor odamennek elé, köszönnek, igen, olyan ez, mint egy szertartásosan hosszadalmas köszönés, jelzik, hogy szívesen látják, befogadják az érkezőt, azon túl pedig kíváncsiak is, mit tud, hogyan játszik, mi van a fejében. Amikor nélkülem, kettesben pingpongoznak, akkor is átállnak hozzájuk a szomszéd asztaltól, ütögetnek öt-tíz percet, aztán visszamennek, ennyi, ne essem úgy kétségbe, játék ez.
   Ütögettük hármasban a labdát, én meg közben elgondolkoztam, mint valami közösségi költő: miféle tanulsága van e jelenetnek a jelenre nézve. Gondoltam ezt-azt, még Habermas-Derrida keménymagos, mozdonyos identitása is benne volt. De nem akarok ebbe belebonyolódni, rosszabb lenni a rossz költőnél, aki kinéz az ablakon, meglátja a sárguló faleveleket, és rögtön a halál elkerülhetetlenségéről versel, netán arról, hogy jön a betakarítás, és most elválik, melyik brigád kapált a legserényebben. Nem mintha minden ablakon kinézős költő rossz verseket írna. Játék ez.
   Vissza a Knesebeck utcai játszóterünkre. Már architektúrája is igazi berlini architektúra, fantázia és szabadság ötvözete: bármi elképzelhető, és ami elképzelhető, azt meg is lehet csinálni. Ebben az architektúrában sugárzóan benne van a város szelleme, a merészségében, olykor a szemtelenségig vitt egoizmusában, amely rögtön vonzóvá is teszi magát, ráadásul megmutatja az utakat és lehetőségeket, és másokat is maga köré gyűjtve, elhagyja szolipszizmusát. Játék ez. Berlinben képzeletét senki nem rejtegeti. A házakat szőlővel futtatják be, ha arra szottyan kedvük. A szélkakasként forgó manzárd is működik. Valaki elképzel egy tolótetős állomást, és ezer ember két évig ezen dolgozik. Megszólal a képzelet, és igazság lesz, amit mond. Valaki kitalálja, kellene egy Égimeszelőt építeni, és ezen senki nem nevet, hanem több százan máris a tenyerükbe köpnek, aztán miközben hordják a köveket meg a maltert, kitalálják, a meszelőt rádiótoronynak is használni lehetne. Így lett a Schwangere Austerből, vagyis a Viselős Osztrigából a Kultúra Háza, vagy az Óriási Odvas Fogból a Vilmos császárról elnevezett Emléktemplom. Játék ez.
   Berlin a fej városa. Itt van például a világ legismertebb feje, és az ő különös esete: a megtestesülése. Ezentúl, ha Berlinről kérdeznek, mindig el fogom mesélni, mert ez is csak itt történhetett meg, és mert van magyar vonatkozása is, ugyanis két fiatal pesti szobrász szerepel benne, akik egyébként a Kis Varsó nevet vették fel, meg a kurátor is magyar, bár azt, amit szerepe szerint ő csinál, nem tudom magyarul megnevezni, talán "szépészeti gondnok"-nak mondhatnám, aki általában megszervezi az egészet, jóllehet a szervezés ebben az esetben keveset mond, mert valóságos hadműveletről volt itt szó, amit ugye nem szerveznek, hanem elindítanak, aztán lesz, ahogy lesz.
   Elképzelni sem könnyű, ki mindenkivel kellett egyeztetni. Először is a Nefertiti-fejet őrző Múzeum igazgatójával, aztán a Múzeum értékeit biztosító Társasággal, aztán több állam kulturális tárcájával, aztán technikai szakemberekkel, újságokkal, nyomdákkal, na és persze támogatókkal, kiállítás-szervezőkkel, menedzserekkel. Az ötlet tényleg hihetetlen: két fiatal, szinte még ismeretlen szobrász (Varsóból is a kisebb) bronzból kiönti Nefertiti testét, és ez még semmi, mert ezt a szobortestet bevihetik a múzeumba, odaállíthatják a világ "legismertebb szobra" mellé, sőt a csodálatos főt három órára rá is tehetik.... Igen, kikapcsolják a riasztókat, a fejről leveszik a golyóálló üvegkalitkát, a múzeumigazgató hófehér kesztyűt húz, aztán immár egyedül saját izmaiban és idegeiben bízva, leemeli a tartóemelvényről a fejet, és ráteszi a testre: test és fej három órára egyesül. Igen, ilyet máshol talán nem is lehetne megcsinálni.
   Berlinben azonban megtörtént. Játék ez.
   Látom a képeken, az idős úr, a Múzeum igazgatójának arcán mennyi feszültség, esdekléssel teli figyelem, ugyanakkor áhítat és imádat is: hát, igen, ez végül is életének egyik ritka pillanata lett, amit még nem is sejtett akkor, amikor a kamaszos ötletre rábólintott. Akkor még csak az volt benne, hogy a projekt valóban tetszetős, fölöttébb szellemes, és mondanivalója is közérthető, miközben egyetemes is, sokrétű, szerteágazó és modern, gondolta felnőtt komolysággal, hiszen a mai ember életének és gondolatvilágának bonyolult szerkezetű terében gravitál.
   Létrejött tehát a dolog, a Velencei Biennálén kiállították a bronztestet, amely olyan, amilyen egy törékeny, sokat szenvedett asszony teste lehetett; mellette ott vannak a fotók az egyesülésről, a pillanat rögzülése, amikor fej és test találkozott. A soha és a lehet, a képtelen és a jelentkező döbbenet, a képzelet és a rebellió, a titok és a kézzelfogható találkozása... Ennek a fejnek soha nem volt teste, ez mintának készült: a szépség mintájának. Most akkor általa tényleg formát kapott a transzcendens... Micsoda szó: a szépség megtestesülése. De az is jó, hogy: a fejé. Sokféle képzelet egyesül, sokféle idő és tér kapcsolódik össze, Egyiptom és az egyiptomi kultúrát is történetébe foglaló Európa, a réges-régi idő és a mai nap, Nyugat és Kelet, Dél és Észak, még talán Habermas és Derrida is, mert identitásunk mai igenei és nemei is testet nyernek e mai alkotásban.
   Játék ez. Világos, nem mindenki érti. Igaz, nem berlini, hanem bajor napilapban óg-móg a kritikus, hogy micsoda vakmerő és üres performansz, meg hogy leejthette volna!!! Olvasom a cikket, rosszabb, mint amire számítottam. Semmit nem értett, vagyis félreértett, ami rosszabb a semminél. Hogy miért nem lehetett másolatot használni, illetve, micsoda dolog, hogy bronz, hiszen Egyiptomban nem is használtak bronzot, még csak szimbolikus egyesítésről sem beszélhetünk. Mondom, félreérti. Hát éppen ez a lényeg: a megtestesülés lehetetlen, de csak akkor látszik, ha megkísértik...
   Azt mondják, hogy a bajor észjárás közelebb áll a magyarhoz, mint a berlini. Hát akkor most ki kit ért jobban, és kit nem?
   Játék ez. És ha van válasz, akkor nyilván a kíváncsiság terel minket, akár akaratunk ellenére, akár tudatunkon kívül is a megértés játszóterei felé.
 

Bibliográfia

LÁNG Zsolt
Fuccsregény
Kriterion, 1989

Perényi szabadulása
JAK-Pesti Szalon, 1993

Hányan mentek Piripócsra?
Polis-Kriterion, 1994

Bestiárium Transylvaniae.
Az ég madarai
Jelenkor, 1997

A tűz és a víz állatai
Jelenkor, 2003

"A kripta"
Magyar Lettre Internationale, 27.

(Csaplár Vilmossal, Darvasi Lászlóval,
Lengyel Péterrel)
"A történelem visszatéréséről az irodalomba"
Magyar Lettre Internationale, 32.

"Bestiárium Transylvaniae. A tűzféreg"
Magyar Lettre Internationale, 33

"Az időlátó"
Magyar Lettre Internationale, 37

"Bestiárium Transylvaniae.
Az asszonyszemű varangy"
Magyar Lettre Internationale, 40
 

"Bestiárium Transylvaniae.
A lavisz"
Magyar Lettre Internationale, 45

"Berlini játszóterünk"
Magyar Lettre Internationale, 50


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítványc3.hu/scripta/

stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret