stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Karl Schlögel
Nagyvárad, avagy az egyidejűség csodái Közép- és Kelet-Európa városaiban
(Szecesszió)

Oradea, ha vonattal jövünk Budapest felől, csak 10 kilométerre van a magyar határtól. Távolságra közelebb esik Budapesthez, mint Bukaresthez. Magyarul Nagyváradnak hívják, németül Grosswardeinnek. Trianon előtt, ahol Magyarország elvesztette állami területe kétharmadát, a város Magyarországhoz tartozott. És még ma is magyar a lakosok fele. Az első, amit mindjárt a határánál megpillanthatunk a városból: egy ipari kombinát magaskemencékből, csövekből, csarnokokból álló hatalmas molochja, amelyek lepusztult állapotuk ellenére mind füstöt és zajokat adnak ki magukból, tehát még dolgoznak; lapos épületek gyűrűje, ezek mentén futnak a sínek a város felé; és végül: szemét hatalmas tömegben, műanyaghulladék, amit láthatólag nem gyűjtenek össze, és nem tudnak feldolgozni, és most a szél karikázik vele óriási területen. A város felé. Attól lehet félni, hogy betemeti. De aztán, a hulladék- és vashegyek mögött egy olyan várost találunk, amelyiknek ezekhez semmi köze. Egy másik korból származik, más emberek lakták. Képet alkothatunk belőle arról, milyen gazdag és talán boldog is lehetett Európa valamikor, a 20. század nagy katasztrófái előtt.
 Nagyváradon, amelyet az okmányok 1113-ban említenek először, és amelynek ma kereken 225.000 lakosa van, több évszázad rétegeit meg lehet találni: számos barokk templom Mária Terézia korából, mint a Szent László-bazilika a Franz Anton Hillebrandt által épített palotával, a kanonoki oszlopsorral vagy a nagyváradi Vauban-féle erőd épületének lenyűgöző maradványai a 16-17. századból, amelyeket még a lakótelepek gyűrűje se tud eltakarni. De az a korszak, amellyel Nagyvárad felkerült az európai modernitás térképére, nem ez -  hanem az 1900-as évek, vagy inkább az 1914-es katasztrófa kirobbanását megelőző két évtized. Nagyvárad a szecesszió városa, és ezzel Brüsszel és Barcelona, München és Bécs testvérvárosa, csakhogy róla úgyszólván semmit sem tudunk. A nagyváradihoz hasonló a sorsa a szecessziónak sok más városban, köztük olyan nagy metropoliszokban, mint Lodz, Riga, Isztambul, Moszkva. A modernitásról a fejünkben kialakult térkép is aszimmetrikus. Európa keleti fele alig fordul rajta elő.
 Európa kevés városában van ilyen sűrűségben ennyi, mindmáig ilyen jól megmaradt szecessziós épület. A Köztársaság útja, amely a Sebes Kőröst átívelő hídhoz és a város két főteréhez vezet, gyalogos övezet -, úgy mehet rajta végig az ember, mint egy szecessziós építészeti kiállításon. Többségükben üzlet- és lakóházak, mint a Moskowitz-palota, a Stern-palota és az Apollo a Köztársaság út és a Mihai Eminescu út kereszteződésében. Ide tartoznak olyan szállók, mint az Astoria, amelyet belülről teljesen átépítettek a 60-as évek szocializmusának stílusában, és a Transilvania-szálló. Mivel Nagyvárad egy nagy agrárvidék pénzügyi, művelődési és közigazgatási központja volt, vannak nagy banképületei, mint az Osztrák-Magyar Bank, az 1985-ben ifj. Rimanoczy Kálmán által épített Pénzügyőr-palota (ma 1. számú poliklinika), a városháza 1902-3-ból, a reáliskola és a görög-katolikus püspök óriási rezidenciája, amely szintén 1903-4 körül épült. Természetesen hátrahagyta nyomait Fellner és Hellner bécsi építészirodája is: a városi színháznak az ő megbízásukból Guttman József és Rendes Vilmos által 1899-1900-ban megépített épületével. Még ipari épületeket is lehet találni - a parkettagyártó és mecénás Rimanoczy Kálmán gyárát. A leghatásosabb és messze földön is híres épület a Feketesas-szálloda és üzletközpont, amely központi helyen fekszik: a Sebes-Kőrös hídjánál, az 1878-ban épült ortodox zsinagóga és a barokk Szent László-katedrális látótávolában. Ezt a komplexumot 1907 és 1909 között Komor Marcell és Jakab Dezső tervei szerint építették. A szállodában mindmáig megvannak a szecessziós üvegablakok a lépcsőházban, különösen figyelemreméltó a komplexumon végigvezető passzázs. A Fekete Sas hatalmas nagyvárosi létesítmény, egész kis város a városban üzletekkel, butikokkal, kávéházakkal - még ha mindebből már csak az épület burka látható is. A renoválások, amelyek mindenütt folynak a városban, és amelyek új fényben engedik ragyogni a szecessziós színeket, minden bizonnyal sort kerítenek a Fekete Sasra is. Ami mindezeknél az építményeknél szembeszökő, az a következő: az építés ideje - majdnem minden 1902 és 1909 között; a rövid építési idő még a nagyobbszabású terveknél is majdnem mindig csak 1-3 év; a kivitelezés kézműves megbízhatósága, ami mögött az épületeknek mindmáig, bár csak használták, alapjában soha nem renoválták őket, láthatólag semmi sem tudott ártani; a részletek iránti szenvedély: az ajtók, ablakok, lépcsőházak, balkonok, a homlokzatokra való frízek, stb. És végül: a formák, anyagok, technikai és művészi teljesítmények legkisebb helyen sűrűsödő sokfélesége. Az ember talán nem csodálkozna, ha a régi monarchia nagyvárosaiban, Bécsben, Prágában, Budapesten, Lembergben találna épületeket ilyen mennyiségben és ilyen minőségben. De hát ez itt Oradea / Nagyvárad / Grosswardein. És ilyesfajta találkozások a metropoliszoktól távol mindenfelé előfordulhatnak Európa keleti felében: Újvidéken, Szabadkán vagy Várnában és Ruszéban vagy a Volga-menti városokban.

Korszakjelzések: az újrafelfedezés sokkja, a ráismerés öröme
A szecesszió Európa keleti felére tett első utazásaim óta kezdett érdekelni és lenyűgözni, nemcsak mint tudományos téma, hanem mint egy elsüllyedt korszak és kultúra kézjegye, emblémája, jele a legjobb értelemben, majdnem kiáltványként, hogy van itt még valami más is, ami mai jelenünkre nézve mértékül szolgálhat. A szecesszió abban a régióban, amelyet valamikor "keleti blokk"-nak hívtak, az eltüntetett előtörténet ornamentikája volt, egy olyan réteg, amelyet majdnem  teljesen eltöröltek, amely azonban itt-ott mégis előbukkant, és megmutatta a 20. századnak, amely átvonult felette, mi is volt valamikor a nagy forma, a forma egyáltalán. A szecesszió, "a katexochen stilizáló stílus" (Walter Benjamin) idegen volt, sokkal inkább, mint a körülötte lévő összes többi stílus, maga volt az idegen test végső soron. A szecesszióval találkozni a keleti blokkban a polgári és törvényen kívüli világ szimbólumaival való találkozást jelentette, az észlelés csáberejével - nem annyira szentimentális meghatottságot váltott ki az emberből - milyen alapon? - inkább támadást jelentett az érzékekre, a felismerés sokkját, ami együttjárt egy nagy, de viharvert, lepusztult formára való ráismerés örömével. Ilyesmi is létezett hát itt valamikor: szilárd, kimunkált, a pusztítással és a nemtörődömséggel dacoló forma, egy eleven cáfolat, támadás a környezete ellen, amelyben a forma mint olyan, mint pusztán formális évtizedekre, egész nemzedékekre lejáratódott és hitelét vesztette. A szecesszió a neoklasszicizmustól és a sztálinista modernizmustól eltérően kilógott a sorból, itt nem volt olyan előd, amelyhez kapcsolódni lehetett volna. Egy szecessziós részlet megléte a reálszocializmus szürke és nivellált világában, amely időnként nem is különbözött olyan nagyon a háború utáni korszak nyugati uniformizmusától, olyan vonatkoztatási pontot teremtett, ami mindent viszonylagossá tett.
 Szecesszió a volt keleti blokkban. Mi volt ez? Ideológiailag a polgári dekadencia foglalata, a hanyatlásé, az erőtlenségé, az esztéticizmusé. Halálos vétek végső soron a realizmus, optimizmus, heroizmus ellen. A megszilárdult szocializmus szecesszió ellenes retorikája csak a szecesszióra adott neoklasszicista-arisztokratikus reagáláshoz hasonlítható, ahogy ezt például Alexander Benois és a "Mir iszkussztva" csoport más tagjai képviselték Szent-Pétervárott 1900 körül - csak persze sokkal kulturáltabban. Érdemes volna külön feldolgozni a szecesszió kommunista recepcióját, ennek során valószínűleg az derülne ki, hogy van benne valami polémikus többlet, ami nincs híján az öngyűlöletnek. A bolsevik forradalmárok nemzedéke formáló éveit éppen az "1900 körüli" években élte meg, rendkívüli élmény Lev Davidovics Trockijjal végigmenni a bécsi szecesszió termein, az ő kiállítási beszámolóit olvasni 1909, 1911, 1913-ból, kritikáit Frank Wedekind "Erdgeist"-jéről, vagy vele átlapozni a Simplicissimus-t. Hamar észre lehet venni, itt van valaki, akit ez magával ragadott, és akkor láthatóvá válik egy réteg, amely az 1917-es évnél régebb (ld. a "Forradalom és irodalom" kötetbeli írásokat).
 A szecesszió a reálszocialista környezetben provokáció volt, egy elsüllyedt korszak ornamentuma. Ahol csak felbukkant, inzultust jelentett, tiltakozást, fölényes megszólalást, átszellemült gesztsut egy olyan világban, ahol mindent tönkretett a közömbösség, vagy egyszerűen eltűnt, mert kimerült az erő, ami a formához szükséges. Az egész kontinens, amely voltaképpen nem teremtett saját, jellegzetes formát, leszámítva a konstruktivista és kora-sztálinista moderneket, különösen fogékony volt az "öncélú forma" visszatérése és újrafelfedezése iránt.
 Mindig váratlanul érte az embert, ha úton volt Európa keleti felében: mint a századforduló folyóiratainak tipográfiája, bármi volt is a címük: Nyugat, Mir iszkussztva, Verszti, Zolotoje Runo - a prági vagy a moszkvai antikvéáriumokban: valamikor tehát értettek hozzá, hogyan kell könyvet csinálni, betűt szedni, annyi gondot fordítani egy könyvre, mintha emberélet múlna rajta. Lehetett az a felirat, hogy "Világ proletárjai egyesüljetek!", vagy "Aki nem dolgozik, ne is egyék", amit az októberi forradalom után mégiscsak a fin de siecle lendületes betűivel írtak ki a Hotel Metropol falára vagy a moszkvai Petrovka-passzázs bejáratára. Lehetett az a majolika a czernowitzi városi pártszervezet székhelyén, ami rögtön elárulta: aha, tehát a Hubert Gassner által 1900-ban a czernowitzi körúton emelt takarékpénztár épületében rendezkedett be a párt. Vagy lehettek a marienbadi, herkulesfürdői, Bad Ischl-beli vagy akár pjetyigorszki ivócsarnokok és zenepavilonok, amelyek egyértelmű jelét adták annak, hogy itt van a Stefan Zweig-.féle "Welt von Gestern" (a tegnap világa) és Vladimir Nabokov "Szólj emlékezet"-e. De lehetett az egy kirakatüveg kerete Szamarában a Volga mellett vagy egy ajtóvasalás egy ogyesszai főiskolán - mindezek arról tanúskodó jelek voltak, hogy volt idő azelőtt is, és hogy csodálatra méltó módon fennmaradtak, megkopva és befalazva, de továbbra is használatban voltak: kitartóbbnak és tartósabbnak bizonyultak talán, mint ahogy a kézművesek és építészek 1900-ban képzelték. Lehetett egy sarokház Szegeden; és tudhattuk, hogy nem vesztünk el a távoli pannon alföldön, hanem ott vagyunk Európa közepén, hallótávolságra Bécstől vagy Budapesttől. És le voltunk nyűgözve, amikor először láttuk Leningrádban a Vityebszki pályaudvaron a festmények szecessziós betűkkel készült feliratait, amelyeket olyan stiláris magabiztossággal illesztettek oda a forradalom után, a fafaragásos padokat, a faburkolatú falakat, az elegáns rézkilincseket az ajtókon, és az ívelt lépcsőt a lámpákkal. A forma kiállta a próbát, mindent kiállt: a polgárháborút, a paraszti bevándorlók millióit, a blokád telének hidegét és a háború utáni hétköznapok strapáját. Felfedezzük a jelbeszédét: az isten háta mögötti Medvezsegorszk pályaudvar épületén a murmanszki pályaszakaszon, a Leningrádi Egyetem jachtklubjának elegáns épületén, vagy a Káma parti raktárépület összetéveszthetetlen díszítéseivel, és egy üvegveranda fafaragásain, szemünkbe ötlik a kecskeméti városháza ablakainak váratlan kerekségén és Isztambul  elővárosi villáinál; a moszkvai Gorkij-múzeumnál, amely valójában Nyikolaj Rjabuzsinszkij vállalkozó és mecénás Fekete Hattyú villája volt, és amelynek hullámvonalként megformált lépcsőfeljárója díszít az oroszországi szecesszióról szóló minden könyvet. Eláll a szavunk, ha meglátjuk a moszkvai Jaroszlavi pályaudvar lendületes tornyát, de a pályaszakasz másik, csendes-óceáni végénél fekvőt, a vlagyivosztokit is. Aki hangversenyre megy a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián, nemcsak az "aranykor" allegóriáját látja, hanem valamit, ami a mi bombáktól és háború utáni újjáépítéstől megviselt városainkban már nem létezik: épületek, enteriőrök, amelyek egy városi társadalom gazdagságáról és formavágyáról tanúskodnak, aminek erejét ma már alig tudjuk elképzelni. De jó tudni: valamikor ez volt Európa. Röviden azt mondhatnánk: aki még nem látta Oradea/Nagyvárad/Grosswardeint, annak aligha lehet megfelelő fogalma Európa tündökléséről és bukásáról.
 Ezeket a fejtegetéseket a következő tapasztalat motiválja, hogy a szépség úgy jelenik meg, mint valami megmentő jeladás a pusztában. A forma érintetlensége a megbízhatóságot tanúsítja, a munka a részletek iránti érdeklődést és odaadást. A matéria a meglepő ötletekhez való kedvet, a belsők azt, hogy van valaki, aki ott van mindenben vagy minden mögött: egy háziúr vagy a ház asszonya, akik nemcsak jómódúak voltak, de a jólétükből valami kifelé való felelősség is fakadt. A szecesszió és ami megmaradt belőle, az elképzelhető legenergikusabb cáfolat egy olyan korban, amelyben mindezek a dolgok nem voltak többé fontosak. A kommunizmus végsősoron szecesszió-ellenes volt, patetikus, antiesztéticista, bár a kommunizmus sok vonása fakadt valamiféle magától értetődéssel a szecesszióból, amely maga is átfogó megújulási mozgalomnak tekintette magát.
 Julian Marchlewskinek a müncheni évekből származó esztétikája, a Hotel Metropol  feliratainak tipográfiája, amely 1918 után az első szovjetház lett, a Kszesinszkaja villa enteriőrje Péterváron, amely a bolsevikok főhadiszállása volt 1917-ben, Lukács György, akinek az Andrássy úti szülői házban ott volt a falon Kernstok Károly Magányos lovasa, a szociáldemokraták majálisai és plakátjai, a munkásmozgalom ifjúság- és Prométheusz-kultusza. Az 1900-as évek korszakának és a Jugendstilnek az egészre irányuló, az egészet életet megreformálni próbáló törekvéseire utalnak az utóbbi időben az olyan kiállítások, mint nemrégiben a két nagy kiállítás, az "1900" a Grand Palais-ban és az "Art Nouveau" a londoni Albert and Victoria Múzeumban, valamint a nagyhatású centenáriumi kiállítás a darmstadti Mathildenhöhén "Lebensreform" (Életreform) címen.
 A Jugendstil fontosságát a mából nézve láttam be, Európa keleti felének reálszocilaista kontextusából nézve, ahol idegen testként, valami ellenséges és provokatív dologként tűnt szembe. Nem túlzás ez? Akik "Nyugaton" vannak otthon, ott nőttek fel, azoknak is megvan a saját Jugendstiljük, de az másképp jelenik meg, egy másik kontextusban. Természetesen ismerjük a villákat, áruházakat, bankokat és pályaudvarokat, Joseph Hoffmann, Adolf Loos, Joseph Maria Olbrich vagy Victor Horta építményeit. Még el is zarándokolunk a Mathildenhöhére, hogy megtekintsük az Ernst Ludwig-házat, a Behrens-házat és a Hochzeitsturmot. Ismerjük Elial Saarinen pályaudvarait Helsinkiben, a chemnitzi villákat, Hector Guimard metróbejáróit Párizsban. De mintha a "nyugati" Európa épületkörnyezetének kontextusában más volna a jelentésük. Itt egy együttes elemei, ahol a formákat elég folyamatosan továbbírták, megőrizték, körbevették őket, egy mozzanatot jelentettek a többi között, nem az esztétikai másvilág szólal meg általuk. Európa keleti felén, amelyet a reálszocializmus átalakított, és ahol hosszú időre "megállt a történelem", az épületek "azelőttről" - és ez a dátum a volt keleti blokk minden országában más - kimondottan jól észrevehető korszakjelzés, egy körülzárt, legyőzött korszak jele. Míg a polgári stílusformákat a reálszocializmus világában rideg és nagy távolság veszi körül, "nálunk" inkább beolvadnak, integrálódnak, ezért kevésbé észrevehetők, kevésbé feltűnőek. A stílusok és divatok története "nyugaton" valahogy mindig folytatódott. Mindig ott volt személyesen a ház ura vagy a ház úrnője, aki tudott vele törődni. Mindig voltak potenciális kedvelői, gyűjtők, akik megengedhették maguknak. Voltak lebontások, de nem olyan grandiózus, nagy léptékben, mint a központilag irányított tervgazdaságban. A Jugendstil, a stílus mint olyan a tervezett világban még inkább szembeszökő, mint egyébként.
 De van a túlélésnek is egy érdekes, paradox sajátossága. Ott, Európa keleti felében sokminden fennmaradt, mert nem volt pénz, és nagy volt az ínség, mert a lebontást nem engedhették meg maguknak, és mert a vég rendszerint hosszantartó lepusztulás formájában következett el. Sokminden fennmaradt megváltozott alakban, bebábozódva, metamorfózisban. Fjodor Sechtel villája a Dericsinszkaján Ausztrál Nagykövetségként; Rjabuzsinszkij villája, a Fekete Hattyú mint irodalmi múzeum, ennek termeiben került sor később Sztálin találkozására az orosz írókkal, és ahol "az író mint az emberi lélek mérnöke" fordulat elhangzott; Fjodor Lidval Don-Azov bankja mint központi távirati iroda Leningrádban; bankok mint kávéházak, milliomos-villák mint szakszervezeti üdülők és gyermekotthonok; városi villák vagy tőzsdeépületek mint házasságkötő-termek (például Asztrahányban), mint városi vagy országos múzeumok vagy konzervatóriumok; az egykori szupergazdagok városi lakásai mint a városokba települt proletárok társbérletei; igazgatósági épületek például a Singer Company-é Szentpéterváron mint könyvpalota. Erre szolgáltak, így valahogy megőrizték a formájukat és megmenekültek.
 Most megint előbukkannak, ragyogóan helyreállítva visszanyerik a színüket, sokszor az eredeti funkciójukat is. Ismét adnak a formára, most valami mástól kell tartani: hogy az ún. "Euroremont", tehát a nyugati mintára történő szanálás és renoválás során mégis felszámolják őket. Mostanában Európa keleti felének nagyvárosaiban enteriőrök ezrei, csatolások, veretek, világítótestek, csempék, lépcsőkorlátok, erkélyrácsok, vitrázsok, ablakkeretek stb. kerülnek szétszedésre, a bontócégek konténereibe. Mint valami forgószél, úgy söpör végig a megújulás az egykori keleti blokkbeli Európán, és abból, ami mindeddig észrevétlenül fennmaradt és kitartott, sok mindent éppen most fognak végérvényesen megsemmisíteni. A statisztikák arról tanúskodnak, hogy az elmúlt évtizedben a moszkvai enteriőrök 80 százalékát, ami még valahogy megmaradt, lecserélték, ami azt jelenti, hogy rendszerint tönkretették "renkonstrukció" címén.
 Deahol az épületeket, lépcsőházakat, ablakokat, erkélyeket megint rendbehozzák, ott az ember alig hisz a szemének: a Gresham-palota a budapesti Roosevelt téren, az ogyesszai passzázsok, a Metropol és a National szálló Moszkvában, az Astoria és a L'Europe Szentpéterváron, a Vityebszki pályaudvar, számtalan lakóház a közép-kelet-európai metropoliszokban. Olyan, mintha csillogó kövek kerülnének elő tisztára mosva, kiszabadítva a törmelék alól. Azaz a formák megint áttetszők lesznek, megkülönböztethetők, szépen különválnak, a stílustörténetek, amelyek eltűntek a szürkeség lávája alatt, ismét felismerhetővé válnak.

***1900 - pillanat, egyidejűség
Dolf Sternberger így írta le a Jugendstilről szóló cikkében azt a pillanatot, amit 1900 jelent: "Ezeknek a századforduló körüli éveknek a produktivitása magávalragadó, a korszak megbízhatóságtól és magabiztosságtól ragyog és csillog, és a mindenütt érvényre jutni akaró ekkora szépség közepette mégis megrendítően hat ránk a hanyatlás megsejtése, ami mintha eleve együtt járna vele. Mert a szépség nem más, mint a szörnyűség kezdete, bizonyos értelemben itt is." (Ein Dokument deutscher Kunst) Valami teljesen új hirtelen felvillanásának ilyen tapasztalatáról tanúskodnak két prominens és érzékeny kortárs, Borisz Paszternak és Thomas Mann megfigyelései. Borisz Paszternak azt írja az emlékirataiban: "Az új évszázad kezdetével, legalábbis így láttam gyermeki képzeletemben, mintegy varázsütésre minden megváltozott. Hirtelen mintha Moszkvát is megszállta volna a kereskedő és az üzleti szellem, ami a világ legjelentősebb fővárosaiban uralkodott. Ingatlankereskedők, akik gyors profitra spekuláltak, egy mozdulattal jól jövedelmező nagy bérházakat emeltek. Így aztán minden utcán észrevétlenül hatalmas téglaházak nőttek a magasba. Moszkva, már nem Szentpétervár, ugyanabban a pillanatban egy új orosz művészetet hívott életre, egy fiatal, modern, eleven világváros művészetét." Hasonló mondatokat találunk Thomas Mannál, aki Auguste Endell Elvira Hofatelier-jét láthatta: "Néha kiemelkedik egy művészi épület a polgáriak közül, egy fantáziadús ifjú építész műve, széles és magasra ívelő, bizarr ornamentikával." (uo.)
 A Jugendstil kezdetét, írja Dolf Sternberger, nagyon pontosan meg lehet határozni. "Az 1895-ös és 1896-os évben minden benne volt, ami egy kicsit is fontos volt ehhez az induláshoz: mindenekelőtt a mozgalmakat hordozó és elterjesztő folyóiratok megalapítása, a Pan Berlinben, a Jugend Münchenben, a Deutsche Kunst und Dekoration Darmstadtban; aztán a művészek szecessziója, kivonulása egy egész sor városban, és a híres van der Velde-féle szoba kiállítása először Párizsban, aztán Drezdában - ezeknek az éveknek az irodalmi eseményeiről nem is szólva. Persze ehhez a hatáshoz hozzájárultak korábbi, régebb óta ható tendenciák is, ezek közül elsősorban a preraffaelita testvériség angol vonalát és a Morris és Crane-féle iparművészeti reformokat kéne említeni; de a szecesszióval egész sajátosan egybevágó folyóirat-alapítás - Aubrey Beardsley "The Savoy" című folyóiratának megalapítása is ugyanerre az 1896-os évre esik. Ez több véletlen kuriózumnál azért, mert a dátumnak ebben a meghatározottságában egy szándékos stílus tökéletes tudatossága mutatkozik meg."
 Ebben a nagyon rövid pillanatban az 1870-80-as évek első gründoló időszakának kultúrájából való kitörés megy végbe, amelynek a fenomenológiáját olyan behatóan ragadta meg Jost Hermann: "A Gründerzeit kultúrája, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni, ennélfogva puszta homlokzat, valami összefabrikált, válogatás nélkül összeszedett, mesterkélten egzotikus. Míg a régi kizsákmányoló osztályoknak még volt valamilyen stílusuk, és megpróbálták előkelőséggel és distanciával kitüntetni magukat, a Gründerzeit korának nagypolgársága abszolút faragatlan. Művészetében egy rangkórságtól szenvedő parvenü-mentalitás jut kifejezésre, amely elveti a sulykot, meg akarja adni a módját, feltűnést akar kelteni. A gründerzeit korabeli villák lakó- és fogadószobáinak ennélfogva kiállító-terem jellegük volt, ahol nem laktak az emberek, hanem amiket mutogattak mint jobbféle szobákat. Legtöbbjük mint egy régiségkereskedés, úgy tele volt zsúfolva mindennel, ami csak valamelyest is muzeálisnak vagy drágának hatott: ónémet szekrényekkel, Boulee-bútorokkal, gótikus asztalokkal, XIV. Lajos korabeli fotelekkel, egzotikus madárkalitkákkal, lovagi páncélokkal, pávatoll-díszekkel, művirágokkal, pálmalevelekkel, kitömött madarakkal, vadásztrófeákkal, tigrisbőrrel, keleti szőnyegekkel, meisseni porcelánnal, ónedényekkel, nippekkel, rokokó bútorokkal és bőrbekötött klasszikus kiadványokkal. Ezeknél a termeknél nem az egyedi érték volt a döntő, hanem a dekoratív összbenyomás. Sokszor még az eszközök megválasztása is teljesen gátlástalannak tűnik. A valódi anyagok helyett gyakran használtak utánzatot, imitációt: réz volt sokszor arany helyett, karton bőr helyett, gipsz a márvány helyett, papírmasé rózsafa helyett. Az volt a legfontosabb, hogy minden csillogott, minden márvány-, szatén vagy bársony hatást tett, lenyűgözött. (Ein Dokument deutscher Kunst)  1900-ban még mindig ez a stílus volt az uralkodó, a mainstream; elég, ha megnézzük az 1900-as párizsi világkiállításról készült fényképfelvételeket.
 Az egységességet azonban nemcsak a jelentős művészi események időbeli egybeesése adja, hanem magának a stílusnak az egységessége is: "A szecesszió fogalmát ezért csak fiziognómiai fogalomként lehet érteni, utalásként a korszak bizonyos arcvonásaira, amelyet a művészet gyakorlásának sok termékében felismerhetünk a képalkotás, költészet, gondolkodás ilyen fiziognómiai megismerésének eszközeként. Az az intenció, hogy az egész életet stílussal vegye körül, maga is csak egy ismertetőjegy, bár fundamentális. A célt nem tudták elérni, egész területek maradtak érintetlenek, máshonnan való konvenciók működtek tovább, a stílusalapítók ereje kimerült, az utak elváltak, és különböző irányokba mentek, a közös jelleg elveszett, és végül az ilyesfajta történeti taglalásnál és megvilágításnál mindig számot kell vetni a halállal is. A szecesszió tehát nem egy korszak fogalma, de mégis korszakos jelenséget jelöl." Fiziognómiai hasonlóságuk vagy rokonságuk alapján egészen különböző, egymástól szélsőségesen távol álló művészek sorolhatták magukat ehhez a korszakos jelenséghez. Mackintosh és Guimard, Munch és Klimt és Mások. Ennek is megfelel valami "a szecesszió emberének szellemi fiziognómiájában: egy növényi létezés." Egy újfajta életmód számos motívuma fut benne össze - ifjúság, valódiság, tavasz, táj, meztelenség, tánc és szabad mozgás - és egy széles körben elterjedt és mélyreható életérzést juttat kifejezésre. A Jugendstil, mint minden más stílus, fordulatnak tekinti magát, "abszolút újrakezdésnek, tavasznak, ifjúságnak, virágzásnak, ver sacrumnak és ezzel egy új utópiának." Nem kanyarodik el egy romantikus antikapitalizmusba, mindent át akar fogni: a használati tárgyakat, a lakás, az együttélés formáit. Minden formát a matériából és a funkcióból kellene kifejleszteni. "Adott esetekben ez azt jelentette, hogy a szék legyen megint ülőalkalmatosság, a lámpa legyen megint világítótest, a váza legyen megint virágtartó, ahelyett hogy valami ráfestett, rászegecselt vagy ráragasztott reneszánszminta elvinné az ornamentalitásba. Ennek a mozgalomnak a centrális jelszava ezért hosszú időn át a saját forma volt, amit a modernitás harci jelszavaként szembeszegezett mindennel, ami imitált, kölcsönzött, túldíszített, dekorált és ezzel a Jugendstil szerint értelmetlen. Éppen a mindennapi használati tárgyaknak kell ismét azzá válniuk, amik valójában - nem pedig a nagyzást, a fényűzést és az újgazdag fennhéjázást demonstrálnia. A Jugendstil pozitívuma tehát elsősorban az, hogy harcol a gründerzeit historizmusa, a parvenüség és az ízléstelen pöffeszkedés ellen."
 A Jugendstil sok minden másnak is a katalizátora lett. Minden, ami történik, valami ideológiai többletből jön. "A leggátlástalanabb ideológiagyártás időszaka tör ki, ami sokban hűen tükrözi az ugrásszerűen növekvő termelést. Nemcsak a gazdaságban, a szellemi felépítményben is hihetetlen konjunktúrája lép fel az egymással versengő eszméknek, stílusoknak és mozgalmaknak. Érdekes módon ebben sokan az 1900-as évet használják cégérnek, mégpedig az általános fordulatra való utalásként, mint elindulást, újrakezdést, újraszületést. Azt akarják, hogy hirtelen minden más legyen: a német lélek, a német szellem és mindenekelőtt a német kultúra. Ezeket az egymással versengő áramlatokat a művészet és az irodalom részéről egy egész sor jól csengő címkével látták el, úgy is mint: szimbolizmus, impresszionizmus, neoimpresszionizmus, Jugendstil, dekorativizmus, bécsi szecesszió, Heimatkunst, monumentalizmus, neoromantika, purizmus és sok egyéb." A Jugendstil beszédmóddá válik egy erőteljes és mindent átfogó irányzat számára, amelybe belefért a kertvárosi mozgalom, az egészséges életmód, természetesség, valódiság, egyszerűség, igazság, tisztaság, világosság vagy a Nietzsche-kultusz.
 A Jugendstil európai volt. Ennek a stílusirányzatnak nemzetközi az elnevezése: Secesja Lengyelországban, Secesija Horvátországban, szecesszió Magyarországon, modern Oroszországban, Sezession és Jugendstil a német nyelvű Közép-Európában, art nouveau Európa nyugati felén. A Jugendstil nem volt nemzeti irányultságú, nem volt könnyen fogékony a regresszióra és a sovinizmusra. "A Jugendstil kezdettől fogva egy összeurópai mozgalom része volt, tehát nemcsak a német, hanem a nemzetközi burzsoázia esztétikai kifejeződése." Ennek az európaiságnak és egyidejűségnek megvolt a materiális-praktikus bázisa: egy európai közlekedési, kommunikációs és kulturális tér előállítása vasutakkal, távírdákkal, áruforgalommal és turizmussal. A Jugendstil mint európai mozgalom felfogható, ha úgy tetszik, az első globalizáció összefüggésében is.
 Ma megint megtapasztalható az újfajta egyidejűség. Nem árt szemügyre venni ezt a mai folyamatot, hogy megértsük történelmi előzményének folyamatát. Sok minden, ami a mai Közép- és Kelet-Európában történik, emlékeztet az 1900-as időszakra: a megújulás dinamikája, a viharos változás, egy átfogó utolérési mozgalom, újra belépés az időbe, ami eddig le volt állítva. Az átalakulási periódusnak megvan a saját stílusa. A polgári-kapitalista város nem olyan, mint a szocialista, mások az érintkezési és megjelenítési formái. Megfordul a nyilvános és a privát viszonya. Egy hatalmas kisajátítási és privatizációs mozgalom indul meg, egy városon belüli migráció, egy új szegregáció, az osztályképződés folyamata, és a városok szimbolikus átkódolása. Majdnem minden városban meg lehet ilyet nevezni a 80-as évek vége óta: Budapesten a Westend Center, Varsóban az új magasházak a városközpontban, Moszkvában a MacDonald's épülete Ivan Rerberg Távíróhivatalával szemközt, Rigában a Hotel de Roma, Lodzban egy posztmodern sarokház a Piotrkowskán, Wroclawban egy áruházépület a Schweidnitzer úton - mindenütt találkozni ilyen jelekkel, amelyek most is a nyitás, a nemzetközivé válás, a nemzetközi társaságok jelvilágába való integrálódás szimbólumai, csakhogy ez most nem a szecesszió virágos vonalvezetése, hanem a posztmodern.

Oroszország és a  Dunai monarchia
Kelet-Európa abban az értelemben, ahogy ma értjük - az egykori keleti blokk - természetesen a háború utáni korszak és a hidegháború korának találmánya. Egy csomó területére annak, ami később a keleti blokk lett, nem illik a "Kelet" kifejezés: Mi köze Budapest, Nagyvárad, Pozsony vagy Prága szecessziójának a Kelethez? Mi volna keleti Rigában vagy Szentpétervárban, Északkelet vagy a Keleti tenger városaiban? A soknemzetiségű birodalmak, az orosz cári birodalom, a Dunai monarchia, az oszmán birodalom és részben a német birodalom keleti tartományainak területeivel és kultúráival állunk itt szemben. 1900 körül nem volt értelme a Kelet-Nyugat terminológiának. 1914 előtt európai fővárosok voltak, a stílusok és divat fővárosai, és nem volt megosztott világ, nem volt Kelet és Nyugat.
 A világ megosztása persze a minket itt foglalkoztató kérdésben is érezteti hatását - és céltudatos erőfeszítést igényel, hogy leküzdjük a spontán aszimmetriát az 1900-as évek minket foglalkoztató stílusának horizontján belül. Rendszerint jól ismerjük ennek a stílusnak a centrumát: Brüsszel, Glasgow, Barcelona, München, Bécs; de csak ritkán tesszük hozzá: Helsinki, Riga, Budapest, Nagyvárad, Várna, Konstantinápoly. Rendszerint ismerjük az "építészeinket": Antonio Gaudi, Victor Horta, Rennie* Mackintosh, Joseph Hoffmann, Adolf Loos, Peter Behrens; de mi van az olyanokkal, mint Eliel Saarinen, Fjodor Schechtel, Fjodor Lidval, Lajta Béla, Lechner Ödön, Raimondo d'Aronea? Rendszerint ismerjük ennek az ideges művészetnek a hálózatát: Darmstadt, Worpswede, Monte Verita, de már kevésbé Wyspianski Krakkóját, Mamontov Abramcevóját. Ismerjük az olyan mecénásokat, mint Harry Graf Kessler, Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein nagyherceg, de a többieket már kevésbé, amilyen Rjabuzsinszkij, Morozov, Scsukin. Ismerősek az olyan folyóiratnevek, mint Jugend, Ver Sacrum, Der Architekt - de ezeket már kevésbé: Zolotoje Runo, Mloda Polska vagy a Nyugat. Az 1900-as évek stílusa európai stílus volt, aztán sokfelé ágazott - a nemzeti stílusokba, a világnézeti táborok stílusába. Mindenesetre a birodalmak felbomlása után nincs több, ami ennyire európai jellegű volna. Ennek az európaiságnak a helyreállítása a fejünkben 1989 előtt az archeológusok dolga volt, ma inkább az volna a feladat, hogy újra felrajzoljuk az európai stílusok térképét.
 A Jugendstil mindmáig észrevehető élenjáróságának megvan az egyszerű oka: a századforduló gazdasági és kulturális robbanása, amelynek során rövid idő alatt megváltozott a városok arculata ebben a régióban. A rohamos és expanzív építkezési tevékenység éveiben nemcsak egyes épületeket kiviteleztek, hanem egész útszakaszokat és városnegyedeket. Nemcsak egyes villákat, hanem egész villa- és kertkolóniákat: mint a Kaiserwald Rigában, a Rózsadomb vagy a Városliget Budapesten, Grunewald Berlinben. Az infrastruktúra modernizálása mindenesetre meghatározott épülettípusokat hívott életre: pályaudvarokat, iskolákat, klinikákat, vízműveket és csatornázási műveket, vágóhidakat. Az erősödő helyi közigazgatás és autonómia keresletet teremtett új középületekre. A vállalkozók új osztálya - de a munkásoké is - olyan formákat keresett, amelyekben specifikusan tudta magát megjeleníteni, az autokráciától, monarchiától és arisztokráciától eltérő módon. A szecesszió jelenléte Európa keleti felének városaiban mindmáig a századforduló sajátos modernizációs lendületét dokumentálja, a szecessziót ornamentikaként értelmezni annyi, mint a civiltársadalom fejlődési formáját látni benne. Ez vonatkozik Európa egészére is, de Európa keleti felére, a late comer-ekre, későn jövőkre ez különösen érvényes. A megkésett, ezért aztán annál lázasabb kapitalista fejlődés alapvető okai: a keletkező világpiac nyomása, a "haladó és fejlett" nemzetek példájával való szembesülés, a már kialakult társadalmi, kulturális és művészeti formák, amelyek most szabad utat nyerhetnek, nem kell újonnan kitalálni őket. Lev Trockij az 1905-ös orosz forradalomhoz kapcsolódó elmélkedéseiben ezt így foglalta össze: "Az európai tőke legfőbb termelési ágait és forgalmazási eszközeit vetette be ebbe a gazdaságilag elmaradott országba, hogy leigázza; eközben átugrott egész sor közbenső technikai és gazdasági stádiumot, amelyet odahaza végig kellett csinálnia. De minél kevesebb akadályba ütközött a gazdasági uralmához vezető úton, annál jelentéktelenebbnek bizonyult a politikai szerepe." Ezt a megkésett, de annál átütőbb fejlődést Trockij "amerikainak" nevezi, és ezt úgy érti, hogy Kelet-Európa országainak nem kellett végigcsinálniuk a kézműipartól a nagyiparig vezető fáradságos folyamatot, hanem egyetlen ugrással a fejlett kapitalizmusnál köthettek ki. Ez nemcsak az üzemek nagyságrendjén látszik meg - gondoljunk csak a balti hajógyárra és a Nobel-fivérek Művekre Szentpéterváron, a Geyer és Poznanski Művekre Lodzban vagy a Weiss család gyáraira Budapesten -, hanem a gazdagság formájában és megjelenésében is; Európában sehol másutt nem voltak meg a gazdagság ilyen túlzó önmegjelenítései, legfeljebb a Morganok, Rockefellerek, Dupontok és a Carnegiek Amerikája szolgálhatna itt az összehasonlítás alapjául.
 Éppen a kapitalista fejlődés előzmény nélkülisége, "szűz" volta, a sajátos környezet, amellyel érintkeznie kell, amelybe átplántálják, a nagyléptékűség és az enklávé-jelleg - mindez specifikus vonásokat kölcsönöz a megépített formáknak is. Így lehetne összefoglalni: a fejlődés felgyorsulása, összevonása és a formák túltengése. Hipertrófia és lázas hevület egyfelől, a válságba vagy a társadalmi forradalomba zuhanástól való félelem másfelől - a kettő egybetartozik. A Jugendstil Európa keleti felén bizonyos mértékben egy nem egészen magabiztos kapitalizmust képvisel, nem igazán törzsökös burzsoáziát teljesen friss étvággyal és tapasztalatokkal; egy olyan tavaszt, amelyen már érződik az ősz is; röviden: egy kezdettől kétes és veszélyeztetett virágzás, és ezzel egy bizonyos túlérzékenység formáját. Mindez a szecessziónak ott mindmáig valami túlhangsúlyozottságot, túlzott egyértelműséget kölcsönöz. Nemcsak új épületekről és kőházakról van szó faházakkal és kunyhókkal a háttérben, hanem a legújabb, a legszupermodernebb stílusban épült kőházakról. A 20. századról a 19. század elejének vagy a 18. századnak a közvetlen szomszédságában. A nem-egyidejűség kirívó egyidejűsége ez épületes formában. Az új építészeti beszédmód túlzott világossága.
 Ennek a későnjövő-kapitalizmusnak a dinamikája a legészrevehetőbben a modern nagyváros születésében jutott kifejezésre, a székhelyektől és fővárosoktól az ipari és kulturális metropoliszokba való átmeneten. Az építkezési láz mint a modernizálás és a modernitás legláthatóbb kifejezése. Otto Wagnernek e tekintetben különösen igaza van, amikor azt mondja: "A modernitás legmodernebbjei az építőművészetben nyilván mai nagyvárosaink." (Mythos Groβstadt ). Ez jól leolvasható a lakosság számának növekedéséből az 1900 körüli két évtizedben. Robbanásszerűen megnőtt a népesség, a vidéki bevándorlók benyomultak a minden keretet szétfeszítő városokba. Berlin után az olyan városok nőttek a legsebesebben, mint Budapest, Lodz, Riga, Ogyessza, Szentpétervár, Budapest "európai Chicago"-számba ment. A soknemzetiségű birodalmak fővárosai voltak a modernitás dinamikus laboratóriumai, az iskolák, ahol kipróbálták és bemutatták az új stílus és építészet nyelvét. Friedrich Achleitner nagyon szépen felvázolta egy saját beszédmód kialakításának problémáján, és állást foglalt az építészeti nyelv kérdéseivel és a birodalom modernizálásával kapcsolatban Közép-Európában.
 Közép-Európa köztudottan soknyelvű volt, Lembergben volt olyan iskola, ahol négy nyelven folyt az oktatás. "Ahogy a hivatalok és a hadsereg nyelve a német volt, úgy a bürokrácia (bírósági épületek, börtönök, megyei hivatalok, múzeumok, iskolák stb.) stílusa a maga száraz, előírásszerű, nagyon gondosan kivitelezett reneszánsz változataiban is egyfajta építészeti közös nyelv volt a korona minden országa számára. Ebben az összefüggésben különösen érdekes az állami vasutak építészeti tevékenysége. Még ma is fel lehet ismerni a pályaudvarokról az egykori osztrák territóriumot. Az államvasutak nem csak a pályaudvarok tipológiájában képviseltek "zárt rendszert" (a pályaudvar méretéből például egy helység vagy egy város fontosságára is lehetett következtetni), hanem a melléképületek (mozdonyremízek, raktárházak, jelző- és váltóállító központok, bakterházak, stb.) világos tipológiájából egy műszaki térnyerés rendkívül mereven megszervezett rendszerére is, amit úgy is lehetett értelmezni, mint egy német, tehát alapos és szolid közigazgatás állami jelenlétének jelzését. A stiláris minták (amelyek a századforduló után kezdtek regionális külsőt ölteni) univerzális stílusok voltak, amelyeken belül mindenekelőtt a "reneszánsz" (vagy reneszánsz interpretáció) egyszerre hierarchikus és könnyen kombinálható szisztémáját részesítették előnyben. Az orientáló példákat ehhez a nagy "örök" stílusok szolgáltatták, amelyeket éppen a történelem igazolt, lehetőleg még az antikvitásból, és amelyekhez a "soknemzetiségű államban" eleinte nem is tapadt semmi észrevehetően nacionalisztikus. Ausztria tehát, ami egy soknemzetiségű állam esetében nem meglepő, nem egy nemzeti stílust alakított ki, hanem egy dominánsan kincstári jellegű univerzális stílust az állami középületeknél. A járási hivatalokról, bírósági épületekről, múzeumokról, kórházakról és iskolákról még ma is azonosítani lehet a K.u.K. monarchia egykori területeit."
 A városokon nyomot hagytak a soknemzetiségű birodalom szimbolikus harcai. "A városok, amelyek városi burzsoáziáját a mindenkori régióban a "történelmi nemzetekhez" tartozók adták, támadások kereszttüzébe kerültek. Az etnikai csoportosulások számára, akik saját független nemzeti történelemmel nem rendelkező kultúrnemzetekhez tartoztak (az ún. "történelem nélküli népekhez"), és nemzeti önrendelkezésre törekedtek, a város nemcsak a történelem termékének tűnt, hanem a történelem kivételezett "színterének" is -, ez volt az a hely, ahol a történelem játszódott és játszódhatott. Következésképpen az urbanizálódó népcsoportok - különösen Csehországban és Morvaországban, ahol a cseh-német nyelvi konfliktus az 1890-es évek vége felé egyenesen forradalmi hevességűvé eszkalálódott - konkurens kulturális intézeteket alapítottak, és ezzel feladatokat adtak az építészeknek: Nemzeti Színház, egyetemek, könyvtárak, (népművészeti, iparművészeti) múzeumok, amelyek például Prágában vagy Brünnben a régi, hosszú ideje fennálló német intézetekkel párhuzamosan léteztek."

Metropolisz és provincia között
Ennek a nyelvnek a kialakulásához hozzátartozik a centrum és a periféria, a metropoliszok és a birodalmi provinciák, az imperiális-kozmopolita tendencia és a lokális-nemzeti stílusok keresése közötti feszültség. Mindkét tendenciának megvannak a megfelelő képviselői. Otto Wagner például egy birodalmi stílusról beszélt, amikor azt írta 1906-ban: "Az építészeti művek művészi kifejezése minden kulturális központban hasonló kell legyen, mivel az életmód és a kormányzati rendszer hasonló. Ha ennek az érvnek helyt adunk, be kell látnunk, hogy nemzeti stílus nem lehetséges". A másik oldalról egy nemzeti-magyar stílus vezető képviselője, Lechner Ödön így érvelt 1906-ban: "Komolyan kell vennünk egy magyar formanyelv keresését. A gyors technikai fejlődés, új felfedezések a mérnöki területen - nagy feltűnést keltettek az építészetben. A fejlődésnek ez az új fordulata adja számunkra azt a nagyszerű lehetőséget, hogy nemzeti karakterünket bevigyük az új formanyelvbe és architektúrába." (Mythos Groβstadt).
 Az építészet alapjában leképezi a modernitásba beviharzó, mozgásba lendülő soknemzetiségű birodalmak minden tendenciáját, társadalmi hierarchiáikat, az etnikai rivalitásokat és önmegkülönböztetéseket, az anticentralista és többnyire az elnevezésben szereplő nemzetek ellen irányuló kiválási nyilatkozatokat. A regiszter olyan széles, mint a társadalmi, etnikai és kulturális erők teljes spektruma. A régi, elsüllyedt birodalmak városairól még ma is leolvashatók a birodalmak társadalmi szerkezetének látható kódjai vagy hangszerelései. A fővárost utánozzák körútjaival, a faragott kőszobrokkal díszített falú banképületekkel, középületekkel és okkersárgára vakolt házakkal. "A monarchia részének lenni annyit jelentett, hogy átvették a 'birodalmi mintát'. Nem volt még egy nagy birodalom, amely ennyire kultiválta volna a városépítészet általánosan kötelező kulcselemeinek egész sorát, amelyeket aztán a nemzeti önrendelkezés és ellenállás feltételei között megváltoztattak. Egyetlen vidéki francia város sem próbálja a fővárost leutánozni. És Németországban Berlin túl fiatal város volt ahhoz, hogy mintának szolgáljon."
 Az építési stílus egységesítésének és differenciálódásának ez a folyamata csak azért működött, mert voltak hozzá működőképes hordozók és hálózatok minden szinten, minden miliőben, minden régióban. Ide tartozik már az uralkodóházak európai volta. Az udvar sokszor működött megrendelőként és az infrastruktúraépítés révén folyó modernizálásnak fontos tényezője volt. 1914 és 1917 között volt valami olyasmi, mint az európai uralkodóházak internacionáléja, amiről Golo Mann azt írta: "Magától értetődik, hogy egy Angliától Skandinávián és Németországon át Szentpétervárig terjedő rokonsági lánc jót tett Európának, bizalmi viszonyokat, közös nyelvet és érdekeket teremtett, és legalább enyhítette az államok közötti ellenségeskedést, amíg még hatni tudott. Jelentősen meggyengült az új demokratikus és nacionalista hatalmak fellépésével, és 1914-től nem működött tovább." (Ein Dokument deutscher Kunst). Innen nézve azt lehetne mondani, hogy egy közvetlen vonal vezet a darmstadti Mathildenhöhétől a szentpétervári Vityebszki pályaudvarig. Ide tartoztak az olyan művésztelepek, mint a Monte Verita, Gödöllő Budapest közelében, Abramzevo Moszkva mellett, a dornachi Goetheanum melletti település, Worpswede. Ide tartozik a folyóiratok hálózata. A képzési módok internacionalizálódása a műszaki főiskolákkal, művészeti főiskolákkal, mérnökképző iskolákkal és egyéb megfelelő iskolák kialakulásával a centrumban - Lajta Béla Alfred Messel mellett dolgozott; mindmáig felismerhetők Otto Wagner "tehetségfaragó műhelyének" nyomai a monarchiában.
 Ehhez járul az olyan nagy európai kultúra-impresszáriók hálózata, mint Szergej Gyagilev, és az olyan mecénások, akik közvetítőkként, gyűjtőkként, gyújtópontokként működtek. Izgalmas volna egy szer egy kiállítást szervezni ezeknek a nagyszerű európai mecénásfiguráknak a portréiból - gondoljunk csak olyan emberek arcképeire, mint Szava Mamontov (Michail Vrubel, 1897), Szergej Gyagilev (Valentin Szerov, 1906), Harry Graf Kessler (Edvard Munch), Groβherzog Ernst Ludwig (Franz von Stuck 1907), Ivan Morozov (Valentin Szerov, 1910). Meg lehetne ismerni az európai modernitás egy központi alakjának, a 20. századra lehanyatlott típusnak a fiziognómiáját.
 Ez a sűrű háló felgyorsította a művészi transzfert, kapcsolatokat hozott össze, mozgalmakat támogatott - ez éppúgy feltétele az "egyidejűségnek", mint a vasutakból, gőzhajókból, telefonból, újságokból kialakuló modern infrastruktúra. Az embernek az lehet a benyomása, hogy ebben az Európában a régi provinciák megszűnnek létezni.
 Az eddigi vidéki városok közvetlen kapcsolatba lépnek a metropoliszokkal, nem kevés építész épít kint vidéken. Bárki, aki járt Szegeden, Szabadkán, Nagyváradon, Újvidéken, Temesváron, tudja, hogy részben kedvelt kísérleti terepei voltak vezető építészeknek - Kecskeméten a városháza és a gimnázium Lechner Ödön munkája, Temesváron a mezőgazdasági tőzsdepalota és a Café Lloyd Baumhorn Lipóté 1910-12-ből, ki kell emelni Lenarduzzi János és Richard Sabathiel hihetetelen, a Bauhaus-t anticipáló vízműveit és Székely László vízierőműveit a Baga mentén (1907-1910); Prágában Josef Fantától a Ferenc József pályaudvar (1901-1909), a Vigadó Antonín Balsanek és Osvald Polivka műve (1903-1902), Bedrich Bendelmayertől a Stephan hercegérsek szálló; Czernowitzban Hubert Gessner Takarékpénztár épülete 1900-ból, a bécsi Helmer és Fellner építésziroda színházépítései; Krakkóban a kiállítási csarnok a Szczepanski téren Franciszek Maczynski munkája, a régi színház és a Műszaki Társulat székháza.
 Különösen impozáns Riga, amely 1901 nyarán jubileumi kiállítást rendezett az államalapítás 700. évfordulójára, ahol a lakosság száma 15 éven belül megkétszereződött, és amely egy évtizeden belül az európai szecesszió egyik fővárosává lett.
 Minden országnál idézni lehetne az új stílus jelképét: Eliel Saarinen villáját Helsinkiben, Fjodor Lidval Hotel Astoriáját Szentpéterváron, Fjodor Schechtel Fekete Hattyú villáját, Raimondo d'Aronco fehér pavilonjait és villáit a Márvány-tengernél. Be kell látnunk, hogy a Jugendstil európaizálása még előttünk álló feladat.

A szecesszió két arca
De van még egy további kérdés. Minek volt a jellegzetes álarca, minek a stílusa, szimptómája, jele volt a Jugendstil végsősoron? A Jugendstilről alkotott kései ítéletekben megismétlődik a kortársak iróniája, könnyed olykor kíméletlen gúnyolódása. Még egy olyan pontos megfigyelőnél is, mint Walter Benjamin, a gyengeség megnyilvánulása a Jugendstil, egy sajátos tehetetlenségé, amely bukásra van ítélve. "Ha egy utazás napján korán kell felkelnünk, előfordulhat, hogy még nem tudunk kiszakadni az alvásból, azt álmodjuk, hogy felkelünk és felöltözünk. Egy ilyen álmot álmodott a burzsoázia a Jugendstilben, 15 évvel azelőtt, hogy a történelem dübörgése felébresztette volna." Csak a kivételességben és az izoláltságban vált szerinte a Jugendstil valósággá - a Hill House-ban (Mackintosh), a Palais Stoclet-ben (Josef Hoffman) és a darmstadti Behrens-villa esetében. "A Jugendstil itt valóban realitássá vált - igaz, hogy csak a szecesszióban, az esztétikai enklávéban, a mesterséges paradicsomban." Végülis lecsúszott a giccsbe. "Az ember elszégyellte magát, és amilyen gyorsan lehetett, átpártolt más stílusfelfogásokhoz. Éppen a Jugendstil, amely minden giccsnek véget akart vetni, lett ezáltal végül a giccs foglalatává."
 A 2000. évi londoni kiállításról írott összefoglalójában Paul Greenhalg ("A Strange Death"/"Különös halál" címen) megjegyzi, hogy könnyebb egy stílus felemelkedését elemezni, mint a hanyatlását, mégis megpróbálja, és párhuzamot állít fel a liberalizmus és a Jugendstil hanyatlása között, az ellenséges táborokban való polarizálódás és a harmadik eltűnése tekintetében. Azt hiszem, ez találó. Európa keleti fele a polgári-liberális életforma kettős vereségének színtere lett. Először a kommunizmus, aztán a nemzeti szocializmus - vagy fordítva. Mindkettő gyűlölte a szecessziót. A nácik leverték Münchenben a Elvira Hofatelier ornamenseit; a kommunisták démonizálták mint végső soron a dekadencia stílusát, és Schechtel villáját tették meg a diktátor nagy fellépésének díszletévé a "szocialista realizmus" témájában, hogy később maguk is megkíséreljenek egy erőszakos szintézist cukrász stílusban. A polgári stílus mint olyan felőrlődött az erőszakolt, monumentalizáló és a megrettentésre törekvő épülettípusok között. A szecesszió a "harmadik elem" stílusa volt, amely Európa keleti felében majdnem mindenütt egy túl gyenge vagy alig kialakult polgári osztály helyét töltötte be. A Jugendstil ihletett és lendületes indulásával együtt törékeny, gyengeségével tisztában levő stílus is - egy fenyegetett kultúra stílusa, amelynek időre és térre lett volna szüksége. Ez nem adatott meg neki. 1914 egy olyan láncreakciót indított el, amivel minden megindult lefelé, és a szakadékban kötött ki. Senki nem fejezte ki  Szergej Gyagilevnél, a 10-es évek európai kultúrája talán leglenyűgözőbb alakjánál jobban az olyan indulásnak ezt az érzését, amely máris búcsúvá vált. Gyagilev 1906-ban, közvetlenül azután, hogy a felkelések és a nyugtalanságok hulláma vonult át az országon, a tágas Oroszországban tett utazásai során "a nyári szellő fuvallatánál" győződött meg arról, hogy eljött az egyenleg megvonásának ideje... Kihaltak a majorságok, félelmet keltők lepusztult pompájukkal a paloták, amelyeket furcsán laknak be a mai kicsinyes és középszerű emberek, akik nem tudják elviselni az egykori parádék terhét. És attól kezdve meg voltam győződve arról, hogy a változás ijesztő korában élünk; halálra vagyunk ítélve, hogy egy új kultúrát segítsünk életre kelni, amelyik majd átveszi tőlünk azt, ami fáradt bölcsességünkből megmarad... És ezért emelem félelem és hitetlenség nélkül a poharam a szép kastélyok leomló falaira, valamint egy új esztétika új parancsaira. És az egyetlen kívánság, aminek javíthatatlan szenzualistaként hangot szeretnék adni, így hangzik: hogy az elkövetkező harc ne sebezze meg az élet esztétikáját, és a halál legyen éppolyan szép és sugárzó, mint a feltámadás."
 A szecesszió törékenység és erő, erőteljes nekilendülés és reflexivitás. Az újabb európai történelem legszerencsésebb pillanatai közé tartozik. A "tegnap világának" tehetségességéről és gazdagságáról tanúskodik, ahogy Stefan Zweig megírta. Ha a civil társadalom sorsát akarjuk vizsgálni és valamelyest megérteni a 20. században, újra kell olvasnunk az 1900-as évek stílusának ornamenseit. Az 1900-as évek stílusa inkubációs szakasz volt, amelyben még minden összetartozott, még nem volt a végletekig szerteűzve a világba. Ez a stílus a hangárnyalatok, a komplexitás, az elegancia, a részletekbe való elmélyedés, a differenciák stílusa, ez a stílus, mielőtt kezdetét veszi a jelszavak és harci kiáltások korszaka, a menekülés előre, a rövid úton való elintézésbe és a radikális leegyszerűsítésbe. Ez az inkább csendes és visszafogott időszak túl sokáig maradt a forradalmi időszak modernitásának és a két háború közti korszak avantgárdjának árnyékában. Tegyünk még egy lépést hátra! Az 1900-as évek stílusára érdemes újból odafigyelni, ha meg akarjuk érteni a 20. századot.
 A két háború közti korszak avantgárdja, amely mindmáig uralja az érzékelést a maga egzaltációival, radikalizmusával és kétségbeesésével, a polgárháború Európájához és a belőle kivezető utak elszánt kereséséhez tartozik, a Jugendstil pedig ahhoz az Európához, amely előtt még ott van minden, és amely most egy második nekifutáshoz készülődik. Az a terület, ahol ezt elég jól lehetne vizsgálni, Közép- és Kelet-Európának a forradalmi és világháború
s időszaktól leginkább tönkretett vidéke.

KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu
stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret