stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Bernd Leistner
Önvédelem, továbbá fogpanaszokról is egy s más

A herceg ragaszkodott hozzá, hogy Goethének jelen kell lennie az ütközetnél.
Emez 1792. augusztus 27-én Weimarból jövet, Longwynál csatlakozott a porosz sereghez; néhány nap múlva vele együtt Verdunnél táborozott. A várost hasztalan szólították fel megadásra. Így augusztus 31-én felkészültek a bombázásra. Goethe azonban Franciaországi hadjárat című írásában így számol be arról, hogy neki személy szerint miért maradt olyan emlékezetes ez a nap: egy "kristálytiszta forrásvízzel" teli, "tölcséralakú földhányást" fedezett fel, benne pedig néhány halat, amelyek úszás közben szüntelenül változtatták színüket. "Az első pillanatban a mozgó testecskék váltakozó színeinek hittem a jelenséget, ám nemsokára örvendetes magyarázat tárult föl előttem. A tölcsérbe egy cserépdarab hullott, s a mélyből ez ajándékozott meg a legszebb prizmatikus színekkel. A fenéknél világosabb volt, tekintetem irányába emelkedett, s a tőlem elfordult peremén kék és lila színt, a felém fordult peremén viszont pirosat és sárgát mutatott. Mikor aztán körbejártam a forrást, a jelenség, amint az egy ilyen szubjektív kísérlet esetében természetes, követett, és a színek hozzám viszonyítva mindig ugyanolyannak látszottak."
Az a háború nem akármilyen háború volt. Egy par excellence korszakváltás történéseinek a jegyében állt. Goethe azonban - a katonai eseményekkel közvetlenül szembesülvén - a színjelenségek szemléletébe mélyedt: "Miután e tárgyak amúgy is szenvedélyesen foglalkoztattak, a legnagyobb örömöt okozta, hogy itt a szabad ég alatt, ilyen frissen és természetesen láthatom ugyanazt, amiért a fizika tanárai már közel száz éve sötét kamrákba szoktak bezárkózni."
Két évtizeddel később: az 1813-as esztendő által erősen szorongattatván, Goethe már áprilisban Teplitzbe menekült; s miután augusztusban visszatért, nyomban újra elbujdosott. "Nyugtalanság a közelgő osztrákok miatt." Ez áll a naplóban augusztus 25. alatt. Egy német költőnövendék másnap, összetalálkozván a franciákkal, agyonlövette magát. Goethe ugyanekkor az Ilm mentén fölfelé tartó hintóban ült, és költött; ekkor állt össze az az öt strófa, amelynek a Talált kincs címet adta, s amelyek közül az első így szól: "Jártam az erdőt, / csak úgy magam, / könnyű bolyongás / vitt céltalan." ( Szabó Lőrinc fordítása)
Egy újabb nappal később pedig, pontosan akkor, amikor ezt a költőt, Theodor Körnert ünnepélyesen eltemették egy német tölgy alá, Goethe - miután reggel Spinoza nyugalmat árasztó Etikájában olvasgatott - átlovagolt néhány Ilmenau környéki falun, meglátogatta a kerámiagyárat és a vashámort, érdeklődött a keletkező "salak", valamint "a víz emez által történő felhevítése" iránt. Ennek utána - "takaros ünnepi asztal" - Ilmenauban töltötte 64. születésnapját, újfent meglátogatta a hámort, örült a "kövületeknek", amelyek közül Weimarba küldött néhányat: kedvtelésül a fiának. Éves összefoglalójában erre az ilmenaui tartózkodásra Goethe nem tett külön utalást. Persze erre is érvényes, amit a visszatekintő általánosítólag följegyzett: "Itt meg kell még emlékeznem cselekvésmódom egyik sajátosságáról. Mihelyt a politikai világban valami rettentően fenyegető lépett színre, én önfejűen a legtávolabb esőre vetettem magam."
Föltehető mármost a kérdés, hogy ez a Goethe által "sajátosságként" jellemzett "cselekvésmód" valóban olyan szokatlan-e. Thomas Mann naplójában ez áll 1918. november 2. alatt: "Délelőtt hozzáláttam 'Legkisebbik gyermekemhez' című versem próza-vázlatához." Közvetlen közelségbe került a háború Németország számára siralmas vége; küszöbön állt a császár lemondása; a legsúlyosabb forradalmi zavargások érlelődtek. Thomas Mann viszont egy idill megírásának látott neki: egy hexameteres poémának, amely legkisebbik lányának szólt, és végül a Dal a kisgyermekről címet kapta. És miközben a társadalmi és államélet csörtetett tovább a maga hepéin és hupáin, Thomas Mann nem tántorított, hanem Vosson, Goethén és Mörikén gyakorolta a hexameterek számára igencsak nehézkes művészetét, és idilljén munkálkodott. Naplójában ugyanekkor nagyon is éberen és részletesen rögzítette a politikai eseményeket. E napló azonban ugyanígy nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy megtiltotta nekik a költői ténykedésre fenntartott délelőtti órákba való behatolást. Újra meg újra ott az elválasztó gondolatjel: "Tegnap halottak voltak. - Versírás. Nem csak a próza, kézenfekvő a költői banalitás is: a hervadt leveles hely miatt utólag annyira szégyelltem magam, hogy elhatároztam, mással, remélhetőleg jobbal helyettesítem." (1919. január 8.) "Tény, hogy a csőcselék lőtte agyon Liebknechtet és gyilkolta meg Luxemburgot. Förtelmes. - Versírás." (1919. január 17.) Vagy az olyan bejegyzés, mint emez: "Miközben befejeztem az újracsinálandó szakasz vázlatát (most már menni fog, azt hiszem), eltemették a meggyilkoltat [Kurt Eisnert; B. L.], harangszó és a város irányából hallatszó heves lövöldözés közepette." (1919. február 26.)
Ugyanakkor: Thomas Mann naplójában az egyik és a másik mellett újra meg újra felbukkan egy harmadik is, jobbára tömören csak ennyivel jelezve: "Goschnál!" Dr. Wolfgang Gosch Thomas Mann müncheni fogorvosa volt. Helyenként pedig olyan napi beszámolókat olvashatunk, amelyekben egyenesen a Gosch-látogatások foglalják el a legtágabb teret. 1918. december 17.: "Kelés 7.15-kor, reggeli után Goschhoz. Közel kétórás ülés, nagyon felzaklató és agresszív. Leszedtek egy koronát, azután injekciókkal kiszedték a két elülső ideget, végül még gipsz- és viaszlenyomatot is csináltak. A kábító anyag csak nagyon lassan hatott, talán, mert silányabb lett a preparátum. Többször, hatszor vagy hétszer is csonthártyáig kellett szúrni a fecskendőt, nagyon utálatos és fájdalmas érzés; utána viszont minden érzékenység nélkül el lehetett távolítani az idegeket. Az állkapocs elhalása nagyon különös és ijesztő érzés. Most jókora hézag." Így tehát Thomas Mann, miközben szorongva figyelte a forradalmat, és költőileg védekezett ellene, egyúttal módfelett időigényesen és élményintenzíven foglalkozott fogászati ügyeivel is. Ezek pedig végül huzamosnak bizonyultak. Gosch, Asper, Leisinger, Brodsky, Cooper: a furkáló, gyökeret tépdeső és pótlásokat behelyező doktoremberek ugyanúgy váltották egymást, ahogyan tették az idők, s ahogyan történt az írói vállalkozásokkal is - ellenben maradandónak bizonyult a fogazati szükségállapot, amely megbízható állandóvá tette a fogorvoshoz vivő kínzó zarándoklatot.
De hogy visszatérjünk Goethére: a váltakozásban neki is kijutott ilyesfajta állandóság. Fogaival már ifjúkorától sok baja akadt; a pótfogak pedig, amelyekkel előrehaladott korban újra meg újra - és bátran - megpróbálkozott, már csak amiatt is kínzóak voltak, mivel a rögzítő aranydrótok állandó dörzsölő-súrló hatással jártak. Ismerjük Karl August Schwerdgeburth 1831-32 telén készített ezüsttoll-rajzát: ez az egyetlen portré, amelyik szája körül ráncosan és beesetten ábrázolja Goethét. Erre az időre vélhetően már semmi nem maradt, amihez a pótszerkezetet hozzá lehetett volna erősíteni. Schwerdgeburth január 24-én ellátogatott a Frauenplanon álló házba, hogy elvégezze az utolsó korrekciókat; március 6-án az áll a naplóban: "Schwerdgeburthtal rendeztük a portrém ügyét." Goethe tizenhat nappal később távozott az élők sorából.

ADAMIK LAJOS FORDÍTÁSA


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu
stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret