stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Uwe Grüning
Olajkertek

A mértékén túllépő gazdagság tönkreteszi a Földet. Nem éli meg egészként. Dolgokként választja és különíti el az embereket, úgy, ahogyan a királyvíz oldja ki a vakkőzetből a nemesfémet. Ahol nem a fölösleg az úr, az ember védekezik a visszás ellen, és azt segíti, ami neki hasznos, de mindkettőben a Föld részese és teremtménye marad ott is, ahol leigázza.
A termékeny partok a hódítók kezére jutnak. Új birtokukat őrzik anélkül, hogy alapvetően átalakítanák - addig, amíg képesek megvédeni. A kietlen földterületek némelyike viszont csak fölfedezői által válik lakhatóvá és az ember szívének kedvessé. A meredek hegyoldalt lépcsőzetes teraszokká egyengetik. Kőfalakat emelnek, hogy az odahordott föld támaszt leljen a tavaszi áradásokkal meg a forgószelekkel szemben, amelyek völgybe akarják rántani. Meghonosítják az eleinte soványka termést, amely évtizedről évezredre egyre dúsabbá válik, mert javul a talaj, mert a rendező kéz kiválasztja a legjobb magot, és a növényt ennek törvénye meg saját akarata szerint neveli.
Az évezredeknek ez a munkája azokon az olajfa-ültetvényeken mutatkozik meg a legszebben, amelyek a mediterrán szigetek lejtőin kapaszkodnak teraszról teraszra fölfelé. Faragatlan kövekből habarcs nélkül rakott falak határolják és védik őket, egymásnak nem vetélytársai és nem irigyei, helyezkedjenek el bár magasan vagy alacsonyan, menedéket és hazát kínáló birtokokként ugyanolyan közösséget alkotnak, mint egy hegyi város ház- vagy kertcsoportjai. Ám nekik maguknak is szükségük van ápolásra és biztatásra: a nemesítetlen olajfa nem hoz hasznosítható termést, a megmetszetlen narancsfák elcsökevényesednek. A szépség látszataként ugyan kísértetiesen túlélik idejüket, az olajágak ezüstárnyéka ugyan még évtizedekig hirdeti a mélyebb falak közt lakó, élénkítő hűvösséget. A kertek azonban emberrel alkotott közösségüktől megfosztva elveszítik kölcsönös munkával kivívott természetüket, anélkül hogy eredeti vadonjukba visszatalálnának. Három évezreden át osztottak bőséget, de nem fölösleget, elégedettséget, de nem gazdagságot, nyereséget, diadalt.
Csak a mi - mohóságban-pazarlásban kielégíthetetlen - évszázadunk hagyja, hozamot és birtokot önmagáért serkentve, elcsenevészesedni a terméketlen kerteket, s tulajdonosaik azt hiszik, nem ér meg ennyi vesződséget, hogy egy egyszerű életnek a kedvére tegyünk. Így aztán nemigen akad már ember, aki azért lépne a kertekbe, hogy ápolja őket, senki nem szedi fel az elszáradt fát, nem ültet vesszőt, nem oltja be a törzseket. Hiába érik a citrom, ágán fonnyad el a narancs. A falkoszorúból itt-ott kiválik egy kő. Rést hasítva terjeszkedik a föld birodalma. A tavaszi árvizet egyetlen plató sem fékezi zuhanóiramában, s falat falra döntve vág medret rohanásának. A puszta földet széthordja a forgószél, az egyre szélesebbre nyíló repedések a csupasz kőzetig hatolnak. A teraszok elsüllyednek, a sziget visszaveszi, amit évezredekig elvitattak tőle. De siváran és visszavonhatatlanul tönkretéve fogadja vissza magába.

ADAMIK LAJOS FORDÍTÁSA


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu
stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret