stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   ÉBLI GÁBOR
Nyugati világváros keleten: mai építészet Hong Kong-ban

Az elmúlt másfél évszázadban Hong Kong történelme a keleti és nyugati hatások egyre szorosabb egymásba fonódásaként alakult. Az angol gyarmatosítás előtt csupán jelentéktelen, kopár területként számon tartott szárazföldi csücsök és a hozzá tartozó szigetek páratlanul gyors fejlődésen mentek át. Előbb mint regionális katonai és kereskedelmi központ, majd, a második világháború óta, mint a világ egyik pénzügyi centruma növekedett a város.
A sikertörténet a nyolcvanas-kilencvenes években érkezett el a csúcsára. Ahogy közeledett a terület kilencvenkilenc éves brit bérletének lejárta (1997), s a visszatérés Kína fennhatósága alá, úgy kapott Hong Kong fejlődése politikai színezetet is. Hiszen Kína időközben maga is gazdasága nyugati típusú modernizációján fáradozik, s egyre növekvő exportja révén a világkereskedelemnek ma pontosan olyan agresszív előrevivője, amilyen Nagy-Britannia volt Ázsia gyarmatosítása idején. Eközben politikailag a 'népi Kína' a nem nyugati fejlődés egy önálló, részben monolitikus, az ázsiai állami berendezkedésre épülő modelljéhez ragaszkodik.
Kínának Hong Kong életére, városképére gyakorolt befolyása is e kettősség jegyében alakult a közelmúltban. A szándék nyilvánvaló: hangsúlyozni a régi-új anyaország elsőbbségét az átmeneti gyarmati időszakkal szemben, ugyanakkor elismerni, sőt megerősíteni a terület nyugati kötődéseit. Erre az erős, szimbolikus üzeneteket kívánó feladatra az építészeti és a köztéri művészeti nyelv bizonyult a legalkalmasabb megoldásnak. Így Hong Kong ma egyaránt ízelítőt nyújt a hagyományos ázsiai illetve a brit kolonialista stílusból, és a ma már az ázsiai-csendes-óceáni térségben is gyorsan terjedő, legújabb, globális 'posztmodern' vizuális kommunikációból.
Mivel a terület a gyarmatosítás előtt gyéren lakott volt, régi építészeti emlékek alig találhatók. A hagyományos kínai építészeti elemek legjellegzetesebben a taoista templomokban élnek tovább, máig is az élet szerves részét képezve. Különösen a tengeri utazók istennőjének, Tin Haunak szentelt kegyhelyek érdemesek figyelemre. A szín- és illatgazdag templomokba a nap minden szakában jönnek imádkozni a város lakói, így azok legkevésbé sem műemlékek, hanem egy élő hagyomány kicsiny, békés szigetei a felhőkarcolók és az utcákon állandóan siető helyiek tengerében.
A templomok fa szerkezete, a bennük körbejárhatóan felállított színes, játékosan ijesztő, ember nagyságú istenszobrok és az oltároknál áldozatként elhelyezett virágok és narancsok (!) természetes, oldott közeget alkotnak. Jó ide betérni. Sőt, a templomok közvetlen, minden formalitástól mentes jellege a nyugati látogató számára akár ellentmondásosnak tűnő párosításokat sem zárja ki. Míg számunkra 'a háborúban hallgatnak a múzsák', Hong Kong belvárosi, üzleti negyedének legfőbb templomát a helyiek száz évvel ezelőtt Man, az irodalom, és Mo, a háború istenének közösen szentelték. A szakrális építkezés mai érvényességét mutatja a valamikor 1951 és 1957 között, egy Kínából elmenekült szerzetes által épített, a városon kívül eső buddhista kolostor is: a Monastery of the Ten Thousand Buddhas épületcsoportját több mint tizenkétezer Buddha-szobor díszíti.
A britek építészeti lenyomata a városon nem túl megkapó. A 19. század utolsó harmadában, az antik görög építészetet felújító, dór oszlopos stílusban - azaz a londoni British Museum úgynevezett Greek Revivalist homlokzatával rokon módon - épült a rendőrség központi épülete és a Törvényhozó Tanács székhelye is. Ezeknél sokkal vidámabb és szemet gyönyörködtetőbb a britek által létrehozott, s máig is változatlan formában működő, egy áramszedős, emeletes villamos (1904). A város egyik kincse az angol kezdeményezésre született, s így nemzetközi összehasonlításban is immár kiemelkedően hosszú múltra visszatekintő állatkert (1864), amely ügyesen simul a lakónegyedek dombjai közé. A 'brit építészeti hagyaték' legjobban sikerült és zömmel épségben megmaradt darabja a Flagstaff House (1846) a városközpont egyik dombján, gyönyörű, parkos környezetben.
A klasszicizáló épület - a szubtrópusi éghajlathoz alkalmazkodó árnyas verandákkal - eredetileg a brit főparancsnok rezidenciája volt. Hogyan lehet ezt a politikailag kényes múltú épületet megfelelően hasznosítani? - vetődött fel a kérdés. S erre a nyugati kultúra 'örökség' (heritage) imádata adta meg a választ: múzeumként. Ha a múlt emlékhelyévé tesszük a történelmileg terhelt helyszínt, az kulturálisan és társadalmilag is jó ötletnek bizonyulhat, így érveltek már a 80-as években. De minek a múzeuma legyen az épület? Erre pedig egy zseniális gondolat született - a teáé. Történelem és politikum helyett legyen ez a kínaiak, s időközben az európaiak számára is olyannyira fontos, szimbolikus erejű ital a múzeum lelke. S az ötlet bevált. A Museum of Tea Ware részben a tea(készítés) történetével, részben a varázslatos szépségű porcelán teás edények iparművészetével foglalkozik. Anyagának magja egy ajándékba kapott magángyűjtemény, amelynek korai darabjai az i.e. 11. századból valók.
A brit irányítás második világháború utáni évtizedei több más múzeummal is gazdagították Hong Kongot. Ázsiában ilyen, 'nyugati típusú' múzeumi fejlődés csak Japánban volt tapasztalható az elmúlt évtizedekben. Ma Tajvan, Szingapúr, Dél-Korea példája jelzi, hogy a 90-es évek óta másutt is felmerült a nemzetközi nyitottságú kulturális reprezentáció és a múzeum mint művészeti intézményi keret iránti igény. Hong Kong mintája lehet ennek, hiszen a város szívében lévő, az öbölhöz idomuló tengerparti sétányán terjedelmes kulturális központ épült. A város művészeti és a technikai múzeuma is ennek része.
A kiállítások nemzetközi rangúak. Számos vándorkiállítást hívnak meg; a kínai eredetű művészetet egyúttal teljes történeti hosszmetszetben, egészen a századforduló ázsiai impresszionizmusáig mutatják be. A múzeum szoborparkjában zömmel helyi művészek alkotásai láthatóak, de a hatvanas években 'objekt'-jeivel világhírt szerzett francia szobrász, César 'Repülő francia' című munkája is itt áll. Szabadtéri szobrok tekintetében Hong Kong 'választott' művésze mindazonáltal Henry Moore, akinek több munkája is a belváros dísze.

Mindezek az elemek azonban apró foltok Hong Kong térképén. A városképet zömmel sivár toronyházak dominálják. Az üzleti negyedben irodaházként, a lakónegyedekben riasztó, szűkös, gyakran méltatlan körülményeket nyújtó bérházakként állnak e tömbök. A város kicsiny területén több millió ember zsúfolódott össze, méghozzá rövid idő alatt: a népesség zöme a kínai kommunista fordulat után, hullámszerűen érkező menekültekből adódott. Az ötvenes-hatvanas évek építkezése, akárcsak sok más, kelet- és nyugat-európai, sőt amerikai városban, sietős, funkcionalista, néha kifejezetten igénytelen volt. Annál nyilvánvalóbb lett a kihívás a 80-as évekre, hogy a várost néhány emblematikus új épülettel egészítsék ki.
Mivel az ingatlanárak tovább nőttek, rentábilisan csak újabb toronyházakról lehetett gondolkodni. Ezek az évek azonban radikális stílusváltást hoztak az építészetben világszerte. A 'posztmodern' beköszöntével a toronyház-építés minden tekintetben megújult, egyszerű mérnöki feladatból összetett építészi vízióvá vált. S mert Hong Kong-ban ezekben az években erősödött fel az angolszász illetve kínai identitás küzdelme, egyszersmind a város soha nem látott anyagi jólétnek örvendett, az építészi megbízások politikai és üzleti értelemben egyaránt kulcskérdésekké léptek elő. Ebben a versenyfutásban gazdagodott Hong Kong a világ mai építészetének két ikonikus, immár minden műegyetemen tanított banképületével. A város különleges szerencséje volt, hogy a világpolitikai figyelem, a gazdasági prosperitás és az építészeti stílus illetve a technikai lehetőségek megújulása egybeesett.
A Hong Kong Shanghai Banking Corporation (HSBC) közel másfél évszázada, a kolonialista időszak kezdetén jött létre (1865), s a Kína, Európa és Amerika közötti kereskedelem finanszírozására szakosodott. Folyamatos növekedésével rendre új székhelye épült a város szívében lévő telkén. 1980-ban a teljes megújulását határozták el. A legrangosabb brit építészek egyikét, a londoni Royal Academy kibővítésének tervezőjeként is ismert Norman Fostert bízták meg az adott helyszínen egy teljesen új épület kialakításával. A végül kevesebb mint négy év alatt, 1985-re elkészült új bankközpont páratlan precizitást igényelt, hiszen elemeit a világ legkülönbözőbb részein gyártották, s helyben csak összeszerelték. Költségvetése akkor a világ legdrágább banképületévé tette.
Az épület képe a Piano-Rogers-féle, párizsi Centre Pompidou megjelenésével rokon. Az alumíniummal fedett acél szerkezeti elemeket Foster nemhogy nem takarta el, hanem tudatosan hangsúlyozta. A toronyház szintjeinek belső, a management funkciókból adódó tagolását is látványosan megismételte a homlokzaton, egyedi ritmust kölcsönözve az öbölre néző épületnek. Mindez a város szerves részéve tette az épületet. A szerkezetek külső kiemelése, a matt alumínium fedés, a viszonylag szerény épület-magasság mind azt üzenték: ez technikailag kitűnő, belső tereiben a szerkezeti elemek hiánya miatt tágas, kényelmes, sok természetes fényt alkalmazó munkahely, amely Hong Kong célratörő, szorgos, spektákulumtól mentes munkamorálját hirdeti.
Az építészetileg különleges ötleten alapuló, ám köznapi használatra szóló jelleget megerősíti az is, hogy a lábakon álló banképület alatt egy szabadon átjárható urbánus tér keletkezett, s a bank nagy, belső átriuma is nyitott a látogatók előtt. Az átriumba egyedi, a nap mozgását követő tükrökkel irányítják a napfényt. Az első két szint nyilvános, s a folyamatosan áramló ügyfélforgalom külön is jelzi, hogy ez az épület formatervezésében úgy egyedi, hogy használatában, amennyire csak lehet, nyitott a város lakói előtt.
Alig készült el azonban az HSBC központja, már folyt egy rivális banképület tervezése. S a versenytárs nem akárki lett - a város fennhatóságágának átvételére készülő Kínai Népköztársaság maga. 1990-ben, öt évvel Foster épülete után, átadták a Bank of China szédületes toronyházát, csupán néhány utcányi távolságra. Az épület közel kétszer olyan magas, mint a Foster-féle; s azóta is csak az Immigration Tower lett magasabb toronyház a városban. Külseje pazar csillogású üveg és acél. Alakja bravúros ötlet: egy forgatással változtatott alaprajz, amely bizonyos magasságonként más-más képet nyújt.
Az épület így belülről eltérő szerkezetű az egyes szint-egységenként; kívülről pedig minden egyes szögből nézve más képet mutat. Tervezője az Egyesült Államokban élő, világhírű kínai építész, Ieoh Ming Pei, aki többek között a washingtoni National Gallery és a párizsi Louvre nagyvonalú, egyedi stílusú átalakításával szerzett elismerést. A Louvre piramis rácsos üvegsipkája összetéveszthetetlen rokonságban is áll a Bank of China épületével: szinte ez az üveg-acél kombináció lett Pei építészi 'aláírása' mára.
A Bank of China teherhordó elemei sem az épület közepén futnak, így a belső tér kiképzésében teljes maradt a rugalmasság. Ugyanakkor az épület szerkezeti elemei itt gondosan rejtettek. A beltér előkelő, távolságtartó. Az átrium ugyan nyilvános, de az irodák a háttérbe húzódnak. A fény mesterséges, az összbenyomás exkluzivitásra törekszik. Kívülről az épület sokkal kevésbé illeszkedik az utcák és a járókelők világához, tere a város életének alig része. Ám távoli látványa annál feledhetetlenebb. Az öblöt átszelő hajókról, a Hong Kong Islandet körülölelő dombokról, s az üzleti negyed szinte minden pontjáról magához vonja a tekintetet. Különösen esti kivilágításban remekel, amikor fényes külseje minden irányban csillogva hirdeti az új hatalom, Kína dicsőségét. A torony gyönyörű. Elegáns, büszke, s mégsem hideg vagy rátarti, hiszen elforgatott szerkezete játékosságot is kölcsönöz neki.

A két bankház talán együttesében jelképezi legtalálóbban Hong Kong mai fejlődését. Hiszen a város mint 'nyugati' pénzügyi központ tulajdonképpen hagyományos kínai erényeket vitt sikerre a világban - mint a szorgalom, a gyors alkalmazkodás, leleményesség. Ennek egy vízióját testesíti meg az HSBC épülete. Egyúttal Hong Kong mint híd a nagy, szárazföldi Kína felé, nyugati elemeket is ad át a kínai gondolkodásnak. S Kína ezeket az utolsóig fel is használja, elegyítve saját céljait a nyugati ötletekkel és formákkal. Ennek jelképe a Bank of China, ahogy egy központi, pekingi állami megrendelés alkalmazza, elsajátítja, s a saját hatalmi üzenetének továbbítására használja fel a nyugati építészeti stílus újításait. A banktornyok békés egymás mellett élése, esztétikumuk vizuális párbeszéde annak a - ma világszerte fokozottan aktuális - társadalmi reménynek a leképeződése eközben, hogy brit (nyugati) illetve kínai (ázsiai) befolyás jól megfér egymás mellett.


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu
stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret