Vissza az EPA kezdőlapjára 
Back to the EPA homepage
= Archivált kiadvány = Távoli kiadvány = Offline kiadvány

Találatok száma: 969
(T)error&Elhárítás
a TEK Tudományos Tanácsának folyóirata
http://epa.oszk.hu/02900/02932
2012-
2000
irodalmi és társadalmi havi lap
http://epa.oszk.hu/03100/03134
2016-
kulturális
A 16-os honvéd

http://epa.oszk.hu/02600/02644
1917-1918
regionális
A Cs. és Kir. 4. Hadsereg tábori újságja

http://epa.oszk.hu/02600/02651
1917
A csiksomlyói róm. kath. tanitóképezde értesitője az ... tanévről

http://epa.oszk.hu/02600/02633
1884-
évkönyv
határon túli
regionális
A csikszeredai internátussal egybekapcsolt községi polgári leányiskola értesitője az ... iskolai évről

http://epa.oszk.hu/02600/02632
1912-
értesítő
határon túli
regionális
A Hindenburg bakák hetilapja a lövészárokból

http://epa.oszk.hu/02600/02649
1916
A holló
105. Sz. Kanadai Magyar Öregcserkész Csapat Hamiltoni Hunyadi Mátyás Munkaközösség
http://epa.oszk.hu/00900/00928
2001-
határon túli
A Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat névkönyve ... évre

http://epa.oszk.hu/02700/02703
1852-
A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet ... jelentése

http://epa.oszk.hu/03100/03104
1964-1990
évkönyv
szakmai
tudományos
A Magyar Bibliophil Társaság évkönyve

http://epa.oszk.hu/02600/02665
1921-1930
szakmai
tudományos
A Magyar Kir. Földtani Intézet Könyv- és Térképtárának ... pót-czímjegyzéke

http://epa.oszk.hu/02900/02954
1886-1903
szakmai
A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája

http://epa.oszk.hu/02900/02945
2005-
szakmai
tudományos
A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei

http://epa.oszk.hu/03200/03224
1967-1982
ismeretterjesztő
szakmai
A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve

http://epa.oszk.hu/01600/01614
1958-2007
évkönyv
regionális
tudományos
A székely-udvarhelyi rom. kath. föl-gymnasiumnak ... tudósítványa ... tanévben

http://epa.oszk.hu/02900/02939
1858-1944
értesítő
évkönyv
A Veszprém megyei múzeumok közleményei

http://epa.oszk.hu/01600/01610
1963-2006
tudományos
regionális
Abonyi újság
társadalmi és közgazdasági lap
http://epa.oszk.hu/02700/02706
1916-1918
regionális
Acta
a Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve
http://epa.oszk.hu/03200/03277
1995-2006
évkönyv
határon túli
kulturális
regionális
Acta agronomica Óváriensis
a Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának tudományos folyóirata
http://epa.oszk.hu/03100/03114
2007-
szakmai
tudományos
Acta Beregsasiensis
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolatudományos évkönyve
http://epa.oszk.hu/01600/01626
[2002]-
évkönyv
Acta Carolus Robertus
Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei
http://epa.oszk.hu/02400/02498
2011-
szakmai
tudományos
Acta historica hungarica turiciensia
Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata
http://epa.oszk.hu/01400/01445
2008-
ismeretterjesztő
Acta medicinae et sociologica

http://epa.oszk.hu/02500/02535
2010-
szakmai
tudományos
Acta Paedagogica

http://epa.oszk.hu/00000/00031
2001-
szakmai
tudományos
Acta polytechnica Hungarica
journal of applied sciences
http://epa.oszk.hu/02400/02461
2004-
szakmai
tudományos
Acta siculica
a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve
http://epa.oszk.hu/03300/03308
2007-
évkönyv
határon túli
kulturális
regionális
Acta technica Jaurinensis
Győr, transactions on engineering
http://epa.oszk.hu/02500/02537
2008-
szakmai
Acta wekerleensis
gazdaság és társadalom
http://epa.oszk.hu/03100/03180
2017-
szakmai
tudományos
Advances in agriculture and environmental science: open access

http://epa.oszk.hu/03500/03513
2018-
szakmai
tudományos
Aetas
történettudományi folyóirat
http://epa.oszk.hu/00800/00861
1996-
tudományos
Ághegy
skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam
http://epa.oszk.hu/02600/02690
2002-
határon túli
ismeretterjesztő
kulturális
Agrár- és környezetjog
a CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület tudományos közleményei
http://epa.oszk.hu/01000/01040
2006-
Akasztott Ember [FANZIN]

http://epa.oszk.hu/01400/01485
1990
zine
Alana Turha [FANZIN]

http://epa.oszk.hu/01400/01487
1999
zine
Áldás, békesség!
Dunaharaszti Reformátusok lapja
http://epa.oszk.hu/03400/03454
2009-
egyházi lap
Alföld
irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat
http://epa.oszk.hu/00000/00002
1996 - 2003; 2007-
kulturális
Alföldi Erdőkért Egyesület kutatói napja
tudományos eredmények a gyakorlatban
http://epa.oszk.hu/03400/03455
2000-
szakmai
Algyői hírmondó
a helyi önkormányzat lapja
http://epa.oszk.hu/02400/02400
1992-
kulturális
magazin
regionális
szórakoztató
Alispáni jelentés Udvarhelyvármegye közigazgatási állapotáról

http://epa.oszk.hu/02200/02258
1900-1916
Alkalmazott nyelvtudomány

http://epa.oszk.hu/02800/02819
2008-
szakmai
tudományos
Állami támogatások joga
a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda és a Versenyjogi Kutatóközpont periodikája
http://epa.oszk.hu/02400/02450
2009-
szakmai
Az Állatok Őre
időhöz nem kötött folyóirat az állatvédelmi eszmék terjesztésére
http://epa.oszk.hu/02100/02147
1891-1896
hírlevél
kulturális
Állatvédelem
havi közlemények az állatvédelem és állatgondozás köréből
http://epa.oszk.hu/02200/02224
1901, 1905-1913
kulturális
Állatvilág
ismeretterjesztő magazin
http://epa.oszk.hu/02900/02927
2014-
ismeretterjesztő
magazin
Az Állatvilág
a Hazai Zoologiai Laboratorium folyóirata
http://epa.oszk.hu/02100/02174
1908-1910
hobbi
szakmai
Alsó-Lendva és vidéke
társadalmi, szépirodalmi és ismeretterjesztő hetilap
http://epa.oszk.hu/03400/03414
1897
határon túli
hírlap
regionális
Alsó-lendvai híradó
vegyes tartalmú hetilap
http://epa.oszk.hu/03400/03434
1889
határon túli
hírlap
regionális
Alsó-lendvai híradó

http://epa.oszk.hu/03400/03435
1899-1919
határon túli
hírlap
regionális
Általános földtani szemle
a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani Szakosztályának időszakos kiadványa
http://epa.oszk.hu/02700/02751
1971-2014
szakmai
tudományos
Aluta
studii şi comunicări
http://epa.oszk.hu/03300/03316
1969-1986
évkönyv
határon túli
kulturális
regionális
Analecta technica Szegedinensia
review of Faculty of Engineering
http://epa.oszk.hu/02500/02592
2014-
szakmai
tudományos
Anarchia [FANZIN]
forradalmi újság
http://epa.oszk.hu/01500/01501
1995
zine
AnBlokk
közéleti tudományos magazin
http://epa.oszk.hu/02700/02725
2008-2011
magazin
szakmai
Andragógia és művelődéselmélet

http://epa.oszk.hu/03000/03012
2013-
kulturális
szakmai
Andrássy Beiträge der Fakultät für Internationale Beziehungen

http://epa.oszk.hu/02300/02394
2012-
szakmai
Animal welfare
etológia és tartástechnológia
http://epa.oszk.hu/02000/02067
2005-
tudományos
Annual report
Magyar Nemzeti Bank
http://epa.oszk.hu/00300/00376
1999-
szakmai
Anthropologiai közlemények
a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata
http://epa.oszk.hu/03100/03120
1957-
szakmai
tudományos
antro-pólus

http://epa.oszk.hu/03100/03107
2016-
kulturális
szakmai
Anyagi értesítő
katonai folyóirat
http://epa.oszk.hu/03100/03146
1949
szakmai
tudományos
Applied Ecology and Environmental Research
International Scientific Journal
http://epa.oszk.hu/02500/02583
2003-
szakmai
tudományos
Aquila
a Magyar Madártani Központ folyóirata
http://epa.oszk.hu/01600/01603
1894-
tudományos
Aquincumi füzetek
a BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései
http://epa.oszk.hu/02000/02004
1995-
tudományos
Aracs
a délvidéki magyarság közéleti folyóirata
http://epa.oszk.hu/03400/03482
2007-
kulturális
regionális
Archeometriai műhely
elektronikus folyóirat
http://epa.oszk.hu/00800/00846
2004-
tudományos
Archivum Europae Centro-Orientalis

http://epa.oszk.hu/02600/02625
1935-1944
szakmai
tudományos
Argentínai magyar hírlap

http://epa.oszk.hu/00600/00674
2005-
határon túli
Argumentum
a Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának lektorált nyílt hozzáférésű folyóirata
http://epa.oszk.hu/00700/00791
2005-
tudományos
Aromatika magazin

http://epa.oszk.hu/02500/02561
2014-
magazin
szakmai
Ars Boni

http://epa.oszk.hu/02700/02769
2013-
szakmai
Ars hungarica
a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézetének közleményei
http://epa.oszk.hu/01600/01615
2005-2007
kulturális
tudományos
Art limes
művészeti szemle
http://epa.oszk.hu/03000/03095
2003-
kulturális
Artmagazin

http://epa.oszk.hu/02900/02996
2016-
kulturális
magazin
Aszódi hírlap
a galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja
http://epa.oszk.hu/03300/03301
1910-1914
hírlap
regionális
Athenaeum
philosophiai és államtudományi folyóirat
http://epa.oszk.hu/02200/02206
1892-1896
tudományos
Aurora
hazai almanach
http://epa.oszk.hu/02900/02968
1822-1833
évkönyv
kulturális
Ausztráliai kisújság
havi társadalmi folyóirat
http://epa.oszk.hu/03100/03118
1997-2013
határon túli
hírlap
magazin
regionális
Automobil motorsport

http://epa.oszk.hu/02100/02192
1926-1931
szakmai
Az ... Országgyűlés Képviselőházának naplója

http://epa.oszk.hu/01600/01605
1861
napló
Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum közleményei

http://epa.oszk.hu/02100/02130
2006
tudományos
Az Erdélyi Múzeum-Egylet évkönyvei

http://epa.oszk.hu/01500/01579
1859-1878, 1906-1914
tudományos
évkönyv
Az Erdélyi Római Katholikus Státus csíkszeredai főgimnáziumának értesitője az ... iskolai évről

http://epa.oszk.hu/03100/03108
1926-1943
értesítő
évkönyv
határon túli
regionális
Az Európai Unió hivatalos lapja. C, Tájékoztatások és közlemények

http://epa.oszk.hu/00800/00877
2003-
szakmai
Az ország tükre
budapesti képes közlöny
http://epa.oszk.hu/02900/02992
1862-1865
hírlap
Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve

http://epa.oszk.hu/01400/01464
1957-1998
tudományos
évkönyv
Az őrség

http://epa.oszk.hu/02700/02754
1907
hírlap
regionális
Bajtársi levél
a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség központi tájékoztatója
http://epa.oszk.hu/02900/02998
1948-2005
határon túli
hírlap
Balassi füzetek

http://epa.oszk.hu/02400/02412
2003
szakmai
tudományos
Balatoni hírmondó

http://epa.oszk.hu/02500/02507
2013-
regionális
szórakoztató
Balkán füzetek

http://epa.oszk.hu/02100/02108
2003-
tudományos
Balkon

http://epa.oszk.hu/03000/03057
2008-
kulturális
magazin
szórakoztató
Bankszektoron kívüli pénzügyi piacok kockázati jelentése

http://epa.oszk.hu/03000/03083
2015-
szakmai
A Bánya
bányászati, ipari, kereskedelmi és pénzügyi hetilap
http://epa.oszk.hu/02100/02171
1908-1919
szakmai
Bányászattörténeti közlemények

http://epa.oszk.hu/01400/01466
2006-
szakmai
Barátság
kulturális és közéleti folyóirat
http://epa.oszk.hu/01200/01259
2002-
kulturális
Barcikai históriás

http://epa.oszk.hu/00500/00552
1997-2000
regionális
Barlangkutatás

http://epa.oszk.hu/02800/02848
1913-1944
szakmai
tudományos
Barlangvilág
népszerű barlangtani folyóirat
http://epa.oszk.hu/02800/02844
1926-1943
szakmai
tudományos
Battonya és környéke

http://epa.oszk.hu/02600/02689
1902-
regionális
Befogadó Információs Társadalom
az INFONIA Alapítvány havonta megjelenő ingyenes hírlevele
http://epa.oszk.hu/01400/01403
2008-
szakmai
Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt

http://epa.oszk.hu/02700/02710
1843-1844
regionális
Békés
Társadalmi és közgazdászati hetilap
http://epa.oszk.hu/01900/01980
1882-1939
regionális
A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

http://epa.oszk.hu/01500/01577
1971-
tudományos
Békésmegyei hírlap

http://epa.oszk.hu/02700/02712
1899-1900
regionális
Berliner Beiträge zur Hungarologie
Schriftenreihe des Fachgebietes Hungarologie und Finnougristik der Humboldt-Universität zu Berlin
http://epa.oszk.hu/02300/02398
1986-
szakmai
tudományos
Beszámoló a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tevékenységéről

http://epa.oszk.hu/02900/02969
1975-1984
évkönyv
Betekintő
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának forrásközlő folyóirata
http://epa.oszk.hu/01200/01268
2007-
ismeretterjesztő
tudományos
Betonszemle
cement, cementáru, műkő, beton és vasbeton építmények közlönye
http://epa.oszk.hu/03100/03194
1913-1914
szakmai
Biomechanica hungarica

http://epa.oszk.hu/02200/02271
2008-
tudományos
Biostatistics and epidemiology international journal

http://epa.oszk.hu/03500/03509
2017-
tudományos
Bizalom
havonta kétszer megjelenő szemle a világ folyásáról és az ember alkotásairól
http://epa.oszk.hu/02600/02639
1929-1944
szakmai
BiztPol Affairs

http://epa.oszk.hu/02400/02475
2013-
szakmai
Bohemia
hírlevél a cseh kultúra barátainak
http://epa.oszk.hu/02700/02729
2010-
évkönyv
határon túli
kulturális
magazin
Bohémvilág
illusztrált művészlap
http://epa.oszk.hu/03400/03408
1919-1920
kulturális
magazin
Bohó Misi

http://epa.oszk.hu/01600/01644
1891
regionális
szórakoztató
A Borsodi Tájház közleményei

http://epa.oszk.hu/02500/02536
1997-
kulturális
regionális
szakmai
Borsszem Jankó

http://epa.oszk.hu/01300/01338
1869; 1882
szórakoztató
Botanikai közlemények
a Kir. Magyar Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztályának folyóirata
http://epa.oszk.hu/02300/02362
1910-1923
szakmai
tudományos
Börtönstatisztikai szemle

http://epa.oszk.hu/02700/02704
2015-
szakmai
Börtönújság

http://epa.oszk.hu/02000/02024
2009-
magazin
Börtönügyi szemle
az Igazságügyi Minisztérium Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága
http://epa.oszk.hu/02700/02705
1990-
szakmai
Brassó
politikai, társadalmi, közgazdászati, közművelődési és szépirodalmi lap
http://epa.oszk.hu/02700/02721
1892
hírlap
regionális
Bródzsák
a 12. Gy. E. I. Baon bakáinak front ujságja
http://epa.oszk.hu/02600/02647
1917
Budapest
a városlakók folyóirata
http://epa.oszk.hu/03000/03058
2015-
ismeretterjesztő
kulturális
magazin
regionális
Budapest régiségei
a főváros területén talált műemlékek és történelmi nevezetességű helyek leírása
http://epa.oszk.hu/02000/02007
1889-
tudományos
Budapesti negyed
lap a városról
http://epa.oszk.hu/00000/00003
1993-
kulturális
tudományos
Budapesti sakk-szemle
Folyóirat a sakkjáték köréből
http://epa.oszk.hu/01900/01965
1889-1860
hobbi
Buenos @ires-i hírmondó
az Argentínai Magyar Közösség elektronikus hírlevele
http://epa.oszk.hu/02500/02562
2014-
hírlap
kulturális
magazin
regionális
Buksz
kritikai írások a társadalomtudományok köréből
http://epa.oszk.hu/00000/00015
1996-
kulturális
Bulletin

http://epa.oszk.hu/00800/00886
2004-
szakmai
Burgonyavilág
az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács lapja
http://epa.oszk.hu/03200/03253
2013-
szakmai
Business online

http://epa.oszk.hu/02900/02965
2002-2006
magazin
Büntetés-végrehajtási szervezet évkönyve
tények a büntetés-végrehajtási szervek évi működéséről
http://epa.oszk.hu/02100/02162
2005-
szakmai
Bv. Hírlevél
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
http://epa.oszk.hu/02000/02070
2009-
hírlevél
Cahiers d'études hongroises
revue publiée par le Centre interuniversitaire d'études hongroises et l'Institut hongrois de Paris
http://epa.oszk.hu/02400/02413
1989-
szakmai
tudományos
Canadian Hungarian Artists

http://epa.oszk.hu/01000/01012
[2006] -
hírlevél
Canadian-American Review of Hungarian Studies

http://epa.oszk.hu/01900/01994
1974-1980
határon túli
tudományos
Cétényi lapok
rendszertelen megjelenésű elektronikus történeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/03000/03070
2016-
határon túli
ismeretterjesztő
kulturális
regionális
CEU political science journal
the graduate student review
http://epa.oszk.hu/02300/02341
2006-
szakmai
Charivari
dongó
http://epa.oszk.hu/01400/01436
1848
hírlap
szórakoztató
Cigányfúró
kisebbségszellemű művészeti és közérzeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/03100/03123
1994-
kulturális
Cirka
művészeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/02900/02982
2016-
ismeretterjesztő
kulturális
szakmai
tudományos
Cirkuszi akrobatika
alapkutatási és szakmódszertani periodika
http://epa.oszk.hu/01400/01461
2008-
tudományos
Cívisporta
helytörténelmi online folyóirat
http://epa.oszk.hu/03300/03326
2017-
hírlap
kulturális
regionális
Clio műhelytanulmányok

http://epa.oszk.hu/03400/03463
2018-
sorozat
szakmai
tudományos
Columella
journal of agricultural and environmental sciences
http://epa.oszk.hu/02600/02660
2014-
szakmai
tudományos
Corollarium

http://epa.oszk.hu/02600/02615
2013-
szakmai
tudományos
Corvina
rivista di scienze, lettere ed arti della Societa ungherese-italiana Mattia Corvino
http://epa.oszk.hu/02500/02510
1921-1944
szakmai
tudományos
Corvina
a Magyar Könyvkereskedők Egyletének közlönye
http://epa.oszk.hu/02200/02209
1884; 1901; 1907-1908
szakmai
Credo
evangélikus műhely : a Magyarországi Evangélikus Egyház folyóirata
http://epa.oszk.hu/02300/02357
1995-2009
egyházi lap
Critical romani studies

http://epa.oszk.hu/03500/03540
2018-
kulturális
Család, gyermek, ifjúság

http://epa.oszk.hu/03400/03457
1992-2010
szakmai
Csángó tükör
Csángó Kulturális folyóirat
http://epa.oszk.hu/02900/02925
2013-
határon túli
regionális
Csata pereczek
a Hadászati Pékipartestület tudományos, művészeti és irodalmi független valamint nem hivatalos szaklapja
http://epa.oszk.hu/02600/02648
1916-1917
Csendőrségi lapok

http://epa.oszk.hu/03000/03096
1907-1944
hírlap
szakmai
Csengelei krónika
ingyenes információs havilap
http://epa.oszk.hu/02600/02643
1992-
hírlap
regionális
szórakoztató
A csik-somlyói róm. kath. 7 osztályu gymnasium tudósitványa az ... tanévről

http://epa.oszk.hu/02600/02631
1873-1944
évkönyv
határon túli
regionális
Csíki hírlap
politikai, közgazdasági és társadalmi hetilap
http://epa.oszk.hu/02700/02759
1911-1914
határon túli
hírlap
regionális
Csíki lapok
társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap
http://epa.oszk.hu/02900/02966
1889-
határon túli
hírlap
regionális
Csíkmegyei híradó
társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi heti lap
http://epa.oszk.hu/02700/02757
1899-1902
hírlap
regionális
Csíkszereda
közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi hetilap
http://epa.oszk.hu/02700/02766
1903-1905
határon túli
hírlap
regionális
Csongrád Megyei Könyvtáros

http://epa.oszk.hu/01400/01453
1999-
szakmai
Csúcshegyi villany-harsona
a Menedék a Csúcshegy Barátainak Egyesület időszakos kiadványa
http://epa.oszk.hu/02600/02658
2011-
ismeretterjesztő
Csurgó és környéke
közéleti és kulturális lap
http://epa.oszk.hu/03000/03029
2016-
hírlap
hírlevél
regionális
Cultural Relations Policy News & Background
Discovering International Relations and Contemporary Global Issues
http://epa.oszk.hu/02400/02474
2012-
hírlevél
kulturális
szakmai
Dall-ass [FANZIN]

http://epa.oszk.hu/01500/01562
[1991.]-[?]
zine
Dante füzetek
a Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata
http://epa.oszk.hu/03100/03182
2006-
ismeretterjesztő
kulturális
szakmai
tudományos
Danubian news

http://epa.oszk.hu/02600/02602
1934-1944
kulturális
Debreceni főnix
református ifjúsági lap
http://epa.oszk.hu/02100/02194
2005-
diáklap
egyházi lap
Délamerikai magyar hírlap
a dél-amerikai magyarok független folyóirata
http://epa.oszk.hu/00000/00004
2001-2004
határon túli
Delejtű
a tudomány, anyagi érdekek és szépirodalom közlönye
http://epa.oszk.hu/02500/02591
1858-1861
kulturális
Délzala
társadalmi, közművelődési és közgazdasági hetilap
http://epa.oszk.hu/03400/03415
1898-1899
határon túli
hírlap
regionális
Demográfiai portré
jelentés a magyar népesség helyzetéről
http://epa.oszk.hu/03400/03464
2009-
szakmai
tudományos
Deutsche Auszüge ungarischer wissenschaftlicher Zeitschriften

http://epa.oszk.hu/02500/02589
1934-1937
sorozat
szakmai
tudományos
Dialektika
a Marx Károly Társaság időszaki lapja
http://epa.oszk.hu/03000/03035
2004-
hírlap
hírlevél
Digitális bölcsészet

http://epa.oszk.hu/03400/03490
2018-
szakmai
tudományos
Diplomás pályakövető rendszer, ... hallgatói motivációs vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

http://epa.oszk.hu/03200/03272
2010-
szakmai
tudományos
Diplomás pályakövető rendszer, ... pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

http://epa.oszk.hu/03200/03278
2010-
szakmai
tudományos
Diskura
A Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium diákújságja
http://epa.oszk.hu/02100/02102
2002-2003
diáklap
Diskurzus
a Batthyány Lajos Szakkollégium tudományos folyóirata
http://epa.oszk.hu/02200/02234
2011-
tudományos
Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából

http://epa.oszk.hu/01500/01580
1910-1919
tudományos
Drámapedagógiai magazin
a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája
http://epa.oszk.hu/03100/03124
1991-
ismeretterjesztő
kulturális
magazin
szakmai
szórakoztató
DUE tallózó
a fiatal tehetségek lapja : válogatás a legjobb diáklapokból : a DUE Médiahálózat és a DUE Médiaügynökség havilapja
http://epa.oszk.hu/03300/03354
2016-
kulturális
magazin
szórakoztató
Duna vidéke
közművelődési, társadalmi és közgazdasági hetilap
http://epa.oszk.hu/02700/02719
1888
hírlap
regionális
Dunakeszi helytörténeti szemle
Dunakeszi-Alag helyismereti lapja
http://epa.oszk.hu/03000/03093
2008-
regionális
e-Acta Naturalia Pannonica

http://epa.oszk.hu/01900/01957
2010-
szakmai
tudományos
E-Conom
online tudományos folyóirat
http://epa.oszk.hu/02300/02301
2012-
tudományos
E-nyelv.hu magazin

http://epa.oszk.hu/02200/02263
2009-
magazin
tudományos
E-szerzetes

http://epa.oszk.hu/02300/02379
2013-
egyházi lap
Ecology of Lake Balaton
A Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Elektronikus Folyóirata
http://epa.oszk.hu/02200/02254
2011-
tudományos
EDU
szakképzés- és környezetpedagógia elektronikus szakfolyóirat
http://epa.oszk.hu/02900/02984
2010-
szakmai
tudományos
Educatio
interdiszciplináris szemle azok számára, akik az oktatás társadalmi összefüggéseit keresik, Pedagógia Szociológia História Ökonómia Pszichológia Politológia
http://epa.oszk.hu/01500/01551
1992-
kulturális
szakmai
Egészségfejlesztés
a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet folyóirata
http://epa.oszk.hu/02900/02987
2016-
szakmai
tudományos
Egy év a szőlőben
havi folyóirat szőlősgazdák számára
http://epa.oszk.hu/02500/02525
1892-1904
ismeretterjesztő
szakmai
Egyetemes philologiai közlöny

http://epa.oszk.hu/02300/02392
1881-
szakmai
tudományos
Egyháztörténeti szemle

http://epa.oszk.hu/03300/03307
2000-
egyházi lap
Együtt
a Magyar Írószövetség kárpátaljai írócsoportjának folyóirata
http://epa.oszk.hu/00500/00595
2002-
határon túli
Ejtőernyős tájékoztató

http://epa.oszk.hu/01000/01006
1977-1999
Eleki aktuális
ingyenes városi önkormányzati lap
http://epa.oszk.hu/02700/02737
2013-
hírlap
regionális
Eleki krónika
városi havilap : havi közéleti lap
http://epa.oszk.hu/02700/02734
1998-2011
hírlap
regionális
Elektronikus könyv és nevelés

http://epa.oszk.hu/01200/01245
1999-
kulturális
szakmai
Élelmiszervizsgálati közlemények
tudomány-élet-minőség-biztonság
http://epa.oszk.hu/03100/03135
1955-
szakmai
tudományos
Élet és Tudomány Online
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat hetilapja
http://epa.oszk.hu/02900/02930
2013-
ismeretterjesztő
magazin
Életpálya-tanácsadás folyóirat
mindig van választás
http://epa.oszk.hu/02500/02512
2009-
magazin
szakmai
Életünk
irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat
http://epa.oszk.hu/03100/03119
2015-
kulturális
Életünk
a Péch Antal Bányaipari Aknászképző Technikum, a Szabó József Geológiai Szakközépiskola, a Bányagépészeti és Bányavillamossági Szakközépiskola, Vájár Szakmunkásképző Intézet KISZ Bizottságának időszakos kiadványa
http://epa.oszk.hu/03300/03341
1985-1992
diáklap
hírlap
regionális
szórakoztató
Ellenfény
tánc- és színházművészet
http://epa.oszk.hu/03400/03437
2016-
kulturális
szakmai
Ellenzéki hírlap
politikai újság : az újpesti 48-as Függetlenségi Párt hivatalos lapja
http://epa.oszk.hu/02700/02715
1912-1914
hírlap
regionális
Élő Jászkunság
az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testülete folyóirata
http://epa.oszk.hu/00100/00187
2004-
kulturális
Élőfalu hírlevél

http://epa.oszk.hu/02500/02504
2009-
hírlevél
szakmai
Előre

http://epa.oszk.hu/02700/02723
1907
hírlap
regionális
Első Század
tudományos folyóirat
http://epa.oszk.hu/01600/01639
2006-2007
diáklap
tudományos
Emlék-lap
Markovits Vilmos 25-éves jubileumára
http://epa.oszk.hu/02600/02634
1897
szakmai
Enigma
művészetelméleti folyóirat
http://epa.oszk.hu/03300/03329
2016-
magazin
szórakoztató
Ephemerides Budenses

http://epa.oszk.hu/01000/01024
1790
hírlap
kulturális
Epinfo
epidemiológiai információs hetilap
http://epa.oszk.hu/00300/00398
2001-2017
szakmai
Építőanyag
a Szilikátipari Tudományos Egyesület lapja
http://epa.oszk.hu/02200/02231
2005-
szakmai
tudományos
Ér hangja
Székelyhíd és környéke havilapja
http://epa.oszk.hu/03300/03312
2009-
határon túli
regionális
Erdélyi magyar hír-vivő

http://epa.oszk.hu/01100/01116
1790
hírlap
Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája

http://epa.oszk.hu/01600/01602
1925-1934
szakmai
Erdélyi múzeum
az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye
http://epa.oszk.hu/00900/00979
1874-
határon túli
kulturális
tudományos
Az Erdélyi Múzeum-Egylet Bölcselet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának Kiadványai

http://epa.oszk.hu/01900/01921
1884-1886, 1888-1891
tudományos
Erdélyi örmény gyökerek

http://epa.oszk.hu/01400/01440
1997-
kulturális
Erdélyi toll
irodalmi és művelődési folyóirat
http://epa.oszk.hu/02200/02203
2009-
határon túli
kulturális
Erdészeti lapok

http://epa.oszk.hu/01100/01192
1862-
szakmai
Erdészeti zsebnaptár

http://epa.oszk.hu/03300/03358
1874, 1884-1919, 1943
évkönyv
szakmai
Erdészettörténeti Közlemények

http://epa.oszk.hu/02400/02451
1990-
ismeretterjesztő
szakmai
tudományos
Eresz
avagy Csatorna szerző és olvasó között
http://epa.oszk.hu/00800/00811
2005-
tudományos
"Érted vagyok"
A jézusi tájékozódás folyóirata
http://epa.oszk.hu/02300/02395
2001-
egyházi lap
Értesítő
Kanadai Magyar Kultúrközpont
http://epa.oszk.hu/01000/01091
2007-
hírlevél
határon túli
Értesitő a Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulat orvosi szaküléséről

http://epa.oszk.hu/01400/01450
1876-1878
tudományos
Értesitő a Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulat természettudományi szaküléséről

http://epa.oszk.hu/01500/01503
1876; 1878
tudományos
Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályából

http://epa.oszk.hu/01400/01496
1906-1917
tudományos
Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából I. Orvosi Szak

http://epa.oszk.hu/01400/01495
1890-1905
tudományos
Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából II. Természettudományi Szak

http://epa.oszk.hu/01500/01549
1890-1905
tudományos
Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából III. Népszerű Szak

http://epa.oszk.hu/01500/01578
1890-1892, 1896
ismeretterjesztő
tudományos
Értesítő, a Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulat természettudományi estélye

http://epa.oszk.hu/01500/01504
1876-1877
tudományos
Erzsébetfalvai közlöny
Erzsébet-Kossuthfalva, Soroksár és Sziget-Csepelköz érdekeit képviselő társadalmi és vegyestartalmú hetilap
http://epa.oszk.hu/02700/02714
1896-1897, 1923
hírlap
regionális
Az Est
politikai napilap
http://epa.oszk.hu/01400/01475
1926
hírlap
Esti hírlap
politikai napilap
http://epa.oszk.hu/02700/02713
1897
hírlap
Északi fény
humorisztikus hetilap
http://epa.oszk.hu/03300/03320
1874
hírlap
szórakoztató
Eszmélet
társadalomkritikai és kulturális folyóirat
http://epa.oszk.hu/01700/01739
1989-
kulturális
tudományos
Esztergom és vidéke
társadalmi és kulturális folyóirat
http://epa.oszk.hu/03000/03030
2013-
ismeretterjesztő
kulturális
regionális
Esztergom-Budapest
az Esztergom-budapesti Főegyházmegye negyedévenként megjelenő lapja
http://epa.oszk.hu/01300/01329
2003-
egyházi lap
EU kutatás és technológiafejlesztés hírlevél

http://epa.oszk.hu/00100/00119
2002-2003
hírlevél
szakmai
EU Working Papers

http://epa.oszk.hu/00000/00026
1998-
tudományos
EU-info hírlevél

http://epa.oszk.hu/00000/00029
1997-2001
hírlevél
szakmai
Az Európai Unió hivatalos lapja L Jogszabályok

http://epa.oszk.hu/00800/00878
2003-
szakmai
European chemical bulletin

http://epa.oszk.hu/02200/02286
2012-
tudományos
Evangélikus egyház és iskola

http://epa.oszk.hu/02300/02356
1883-1905
egyházi lap
Evangélikus theológia

http://epa.oszk.hu/02300/02359
1947-1948
egyházi lap
Éves jelentés
Magyar Nemzeti Bank
http://epa.oszk.hu/00300/00367
1998-
szakmai
Évkönyv
a salgótarjáni Bolyai János Gimnázium évkönyve
http://epa.oszk.hu/02900/02990
1971-
évkönyv
regionális
Évkönyv

http://epa.oszk.hu/02200/02288
2005-2009
tudományos
Faipar
a faipar tudományos folyóirata
http://epa.oszk.hu/02300/02321
2002-
szakmai
tudományos
Farmakognóziai hírek
független hírújság
http://epa.oszk.hu/01100/01189
2006-
hírlevél
FATÁJ-Online
faipari, bútoripari, asztalosipari, erdészeti szaklap
http://epa.oszk.hu/02600/02670
2014-
szakmai
A fehér barát
a Pálosrend barátainak értesítője
http://epa.oszk.hu/01800/01890
1938-1948
egyházi lap
Fehér lovag
in memoriam Fráter György
http://epa.oszk.hu/03400/03424
2004-2006
egyházi lap
hírlap
ismeretterjesztő
kulturális
magazin
Fejér megyei könyvtáros
Fejér megye könyvtárosainak és olvasóinak tájékoztatója
http://epa.oszk.hu/00000/00020
1996-2000
szakmai
Féléves jelentés

http://epa.oszk.hu/03000/03085
2012-
szakmai
Felnőttképzési szemle
online időszaki kiadvány
http://epa.oszk.hu/01200/01251
2007-
szakmai
Felső Dunántúl
gazdaság-politikai napilap
http://epa.oszk.hu/02700/02731
1923-1925
hírlap
regionális
Felügyelőbizottsági jelentés

http://epa.oszk.hu/03000/03092
2006-
szakmai
Fény
a MEE Világítástechnikai Társaság hírlevele
http://epa.oszk.hu/01600/01642
2002-
hírlevél
Fényszóró
művészeti hetilap
http://epa.oszk.hu/01900/01982
1945-1946
kulturális
magazin
szakmai
szórakoztató
Fillértár
mindennemű közhasznú ismeretek terjesztésére
http://epa.oszk.hu/02200/02233
1834-1835
ismeretterjesztő
kulturális
Filmspirál

http://epa.oszk.hu/00300/00336
1999-2002
kulturális
Filmszem
filmelméleti és filmtörténeti online folyóirat
http://epa.oszk.hu/03500/03508
2011-
kulturális
szakmai
Filmvilág
filmművészeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/03000/03028
2016-
kulturális
magazin
Financial and economic review
scientific journal of the Magyar Nemzeti Bank
http://epa.oszk.hu/02700/02758
2014-
szakmai
tudományos
Financial consumer protection report

http://epa.oszk.hu/03000/03078
2014-
szakmai
Finno-Ugric languages and linguistics

http://epa.oszk.hu/02400/02403
2012-
szakmai
tudományos
Firka
fizika informatika kémia
http://epa.oszk.hu/00200/00220
1991-
ismeretterjesztő
Fizetési mérleg jelentés

http://epa.oszk.hu/03000/03090
2014-
szakmai
Fizetési rendszer jelentés

http://epa.oszk.hu/03000/03087
2012-
szakmai
Fizikai szemle
magyar fizikai folyóirat
http://epa.oszk.hu/00300/00342
1950, 1952, 1990-
tudományos
Fluentum
nemzetközi gazdaság- és társadalomtudományi folyóirat
http://epa.oszk.hu/02500/02560
2014-
szakmai
Fogorvosi szemle
a Magyar Fogorvosok Egyesületének hivatalos közlönye
http://epa.oszk.hu/03000/03023
2015-
szakmai
tudományos
Folia selecta
online kulturális és közéleti folyóirat
http://epa.oszk.hu/02000/02066
1994-
egyházi lap
Fons
forráskutatás és történeti segédtudományok
http://epa.oszk.hu/03300/03304
1994-
kulturális
szakmai
tudományos
Fordulat
társadalomelméleti folyóirat
http://epa.oszk.hu/02100/02121
2008-
tudományos
Forrás
szépirodalmi, szociográfiai és művészeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/02900/02931
1998-
kulturális
szórakoztató
Fórum társadalomtudományi szemle
a szlovákiai magyar tudományos műhelyek folyóirata
http://epa.oszk.hu/00000/00033
1999-
tudományos
határon túli
Fotó

http://epa.oszk.hu/02200/02277
1936-1937
szakmai
Fotóművészet

http://epa.oszk.hu/02900/02991
2016-
kulturális
magazin
Földgömb
a Magyar Földrajzi Társaság ismeretterjesztő folyóirata
http://epa.oszk.hu/03000/03037
2016-
ismeretterjesztő
tudományos
Földhő hírlevél
a Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa
http://epa.oszk.hu/02200/02265
2004-
hírlevél
szakmai
Földrajzi közlemények
a Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata
http://epa.oszk.hu/03000/03022
2016-
szakmai
tudományos
Földtani Közlöny

http://epa.oszk.hu/01600/01635
1874-
szakmai
tudományos
Földtani kutatás
az MGSZ időszakos szakmai kiadványa
http://epa.oszk.hu/02700/02732
2000-2005
szakmai
tudományos
Földtani tudománytörténeti évkönyv
a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakcsoportjának időszakos kiadványa
http://epa.oszk.hu/03200/03205
1972-1990
évkönyv
szakmai
tudományos
Franklin almanach

http://epa.oszk.hu/02600/02698
1933
kulturális
szakmai
Frász
a Független Rendőr Szakszervezet lapja
http://epa.oszk.hu/02200/02282
2001-
szakmai
Der Freund der Tugend
eine Wochenschrift
http://epa.oszk.hu/02000/02083
1768.
kulturális
Full circle
az Ubuntu Linux közösség független magazinja
http://epa.oszk.hu/02300/02306
2007-
szakmai
Fundamentum
az emberi jogok folyóirata
http://epa.oszk.hu/02300/02334
1997-
szakmai
tudományos
Füllentő
mulattató, mindent felölelő lap a füllentések világából
http://epa.oszk.hu/02900/02955
1880-1884
szórakoztató
Füstölő
antisemitiko-satyrikus és humoristikus közlöny
http://epa.oszk.hu/03300/03338
1881-1885, 1887
hírlap
szórakoztató
Gazdaságetika
Folyóirat az etikus gazdaságért és társadalomért
http://epa.oszk.hu/02000/02065
2010
tudományos
Genyó Szívó Disztroly [FANZIN]

http://epa.oszk.hu/01500/01553
[1991.]-[1999.]
zine
Geodézia és Kartográfia

http://epa.oszk.hu/03200/03288
2017-
tudományos
Geofizikai közlemények

http://epa.oszk.hu/02900/02941
1952-
szakmai
tudományos
Geográfus hírlevél

http://epa.oszk.hu/02700/02749
2006-
hírlap
hírlevél
szakmai
tudományos
Geologica Hungarica
fasciculi ad illustrandam notionem geologicam et palaeontologicam regni Hungariae. Series Palaeontologica
http://epa.oszk.hu/02900/02989
1928-
szakmai
tudományos
Geologica Hungarica
fasciculi ad illustrandam notionem geologicam et palaeontologicam Regni Hungariae. Series geologica
http://epa.oszk.hu/02900/02986
1915-2004
szakmai
tudományos
GeoMetodika
földrajz szakmódszertani folyóirat
http://epa.oszk.hu/03200/03269
2017-
szakmai
Gép
a Gépipari Tudományos Egyesület Műszaki folyóirata
http://epa.oszk.hu/03300/03334
2010-
szakmai
Gömör
társadalmi, szépirodalmi és vegyes tartalmú hetilap
http://epa.oszk.hu/03400/03405
1892-1895
határon túli
hírlap
regionális
Görögkatolikus szemlélet
hit, lélek, érték
http://epa.oszk.hu/03300/03313
2017-
egyházi lap
magazin
Grafikai szemle
szakfolyóirat a grafikai iparágak számára : a Könyvnyomdászok Szakkörének hivatalos közlönye
http://epa.oszk.hu/02800/02869
1894-
szakmai
Grafikus művezetők évkönyve

http://epa.oszk.hu/02700/02702
1931-1933
szakmai
tudományos
Gramofon
klasszikus és jazz
http://epa.oszk.hu/02900/02964
2011-
kulturális
A Gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet évkönyve

http://epa.oszk.hu/02600/02604
1933-1940
évkönyv
tudományos
Gróf Széchenyi István emlékkönyv

http://epa.oszk.hu/03000/03015
1903-1904
évkönyv
Growth report

http://epa.oszk.hu/03000/03073
2014-
szakmai
tudományos
Güssinger zeitung
chrislichsociales, landwirtshcaftliches Wochenblatt
http://epa.oszk.hu/03100/03162
1921-1938
határon túli
hírlap
regionális
Gyermeknevelés

http://epa.oszk.hu/02400/02411
2013-
szakmai
tudományos
Gyermekvédelmi statisztikai tájékoztató

http://epa.oszk.hu/01700/01779
2006-
szakmai
Gyógypedagógiai szemle
a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata
http://epa.oszk.hu/03000/03047
1992-
szakmai
tudományos
Gyöngyösi katolikus tudósító

http://epa.oszk.hu/02500/02526
1934-1947
egyházi lap
Hadi cubus
szépirodalmi havi folyóirat
http://epa.oszk.hu/02600/02652
1916
Hadi lap

http://epa.oszk.hu/02700/02752
1849
hírlap
regionális
Hadtápbiztosítás
az MNHFCSF-ség belső kiadványa
http://epa.oszk.hu/03000/03059
1967-1989
szakmai
tudományos
Hadtápszolgálat
katonai folyóirat
http://epa.oszk.hu/03100/03137
1949-1951
szakmai
tudományos
Hadtörténelmi közlemények
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata
http://epa.oszk.hu/00000/00018
1997-
tudományos
Hadtudományi szemle
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos on-line kiadványa
http://epa.oszk.hu/02400/02463
2008-
szakmai
Hajdúsági tükör
kulturális és közéleti magazin
http://epa.oszk.hu/03300/03331
2016-
hírlap
kulturális
regionális
Halászat

http://epa.oszk.hu/01600/01652
1899-1944
szakmai
Halászati lapok
Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet lapja
http://epa.oszk.hu/03400/03444
2000-
ismeretterjesztő
Handabanda

http://epa.oszk.hu/01000/01021
1863
szórakoztató
Hangok hazulról
a pécsi szeminárium katona-kispapjainak
http://epa.oszk.hu/02600/02646
1917-1918
Harminchetes újság
a Cs. és Kir. V/37. Tartalékzászlóalj háborús lapja
http://epa.oszk.hu/02600/02650
1917
Hasonszenvi közlöny
alapos ismereteket terjesztő orvosi lap a homoeopathiáról
http://epa.oszk.hu/02500/02523
1864-1865
tudományos
Határtalan régészet
archeológiai magazin
http://epa.oszk.hu/03200/03255
2017-
ismeretterjesztő
magazin
szakmai
Hatvanhatos tábori újság

http://epa.oszk.hu/02600/02645
1917-1918
Havi jelentés
Magyar Nemzeti Bank
http://epa.oszk.hu/00300/00358
2002
szakmai
Havi jelentés
Európai Központi Bank
http://epa.oszk.hu/00100/00196
2004-
szakmai
Hegyi harsona
a "MENEDÉK" Egyesület szolgáltató és információs lapja
http://epa.oszk.hu/02600/02659
1994-1995
ismeretterjesztő
Helyem, házam, palotám
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota helytörténeti értesítője : XV. kerületi helytörténeti értesítő
http://epa.oszk.hu/03100/03105
2015-
értesítő
regionális
Helynévtörténeti Tanulmányok

http://epa.oszk.hu/01800/01865
2004-
tudományos
Henszlmann-lapok
a budapesti kir. m. Pázmány Péter Tud. Egy. művészettörténeti gyűjteményének közleményei
http://epa.oszk.hu/02500/02581
1927-1930
szakmai
tudományos
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve

http://epa.oszk.hu/02000/02030
1957-
tudományos
Hetek
országos közéleti hetilap
http://epa.oszk.hu/00800/00804
1998-
hírlap
Heti híradó

http://epa.oszk.hu/02800/02851
1957-
hírlap
szakmai
Hevesvármegye
politikai lap
http://epa.oszk.hu/02500/02524
1930-1933,1938
regionális
Híd
irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat
http://epa.oszk.hu/01000/01014
2005-
határon túli
kulturális
Hír-telen
hírlevél az alkotóművészetek szerelmeseinek
http://epa.oszk.hu/01600/01684
2006-
hírlevél
Híradó
Hungarian Christian Society
http://epa.oszk.hu/03000/03019
2016-
határon túli
hírlevél
Híradó

http://epa.oszk.hu/02900/02959
1994-
határon túli
hírlap
regionális
Hírlevél
Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének negyedéves lapja
http://epa.oszk.hu/03100/03171
2004-2008
hírlap
hírlevél
szakmai
Hírlevél (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete, Kecskemét)
a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet kiadványa
http://epa.oszk.hu/01900/01901
2009-
hírlevél
Hírmondó

http://epa.oszk.hu/03400/03412
2017-
hírlap
hírlevél
magazin
Hírünk a világban
magyar kulturális figyelő
http://epa.oszk.hu/00800/00895
1951-1964
hírlap
Historia scientiarum
tudomány- és ipartörténeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/03000/03051
2004-
határon túli
szakmai
tudományos
Hitel
irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat
http://epa.oszk.hu/01300/01343
2002-
kulturális
Hitelezési folyamatok

http://epa.oszk.hu/03000/03075
2013-
szakmai
Hitelintézeti szemle
A Magyar Nemzeti Bank kiadásában megjelenő tudományos folyóirat
http://epa.oszk.hu/02700/02722
2014-
szakmai
tudományos
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi hírlevél

http://epa.oszk.hu/00300/00331
2001-
egyházi lap
határon túli
hírlevél
Hollandiai magyar hírek
a Hollandiai Magyar Szövetség Közleményei
http://epa.oszk.hu/00000/00008
1997-
határon túli
Holmi
a Holmi internetes változata
http://epa.oszk.hu/01000/01050
2004-
kulturális
Honismeret

http://epa.oszk.hu/03000/03018
1972-
kulturális
Honvéd

http://epa.oszk.hu/03100/03189
1848-1849
hírlap
Housing market report

http://epa.oszk.hu/03000/03074
2016-
szakmai
tudományos
Hrvatski glasnik

http://epa.oszk.hu/02900/02962
2014-
hírlap
kulturális
magazin
regionális
Hulladék online
elektronikus folyóirat
http://epa.oszk.hu/02000/02099
2010-
ismeretterjesztő
HungArgenNews
az Argentínai Magyar Kolónia havi ingyenes, elektronikus hírlevele
http://epa.oszk.hu/00000/00013
2000-
határon túli
hírlevél
Hungarian geographical bulletin

http://epa.oszk.hu/02500/02541
2009-
szakmai
tudományos
Hungarian studies
a journal of the International Association of Hungarian Studies / Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság
http://epa.oszk.hu/01400/01462
1985-
tudományos
Hungarian studies review

http://epa.oszk.hu/00000/00010
1998-
tudományos
Hungarológia
tudományos, oktatásmódszertani és tájékoztató füzetek
http://epa.oszk.hu/02400/02472
1993-2000
szakmai
tudományos
A hungarológia oktatása
a Magyar Lektori Központ szakmai és módszertani kiadványa
http://epa.oszk.hu/02400/02429
1987-1990
szakmai
tudományos
Hungarológiai értesítő
a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyóirata
http://epa.oszk.hu/01300/01361
1979-2000
tudományos
Hungarológiai értesítő [összevont változat]

http://epa.oszk.hu/01200/01201
1989-1991
tudományos
Hungarológiai Évkönyv
A magyar egyetemek hungarológiai műhelyeinek kiadványsorozata
http://epa.oszk.hu/02200/02287
2008-
tudományos
Hungarológiai hírlevél
a Hungarológiai Tanács és a Magyar Lektori Központ tájékoztatója
http://epa.oszk.hu/02300/02399
1989-1991
szakmai
tudományos
A Hungarológiai Intézet bibliográfiai füzetei

http://epa.oszk.hu/02400/02407
1970-1975
szakmai
A Hungarológiai Intézet tudományos közleményei

http://epa.oszk.hu/02400/02402
1969-1975
szakmai
tudományos
Hungarológiai ismerettár

http://epa.oszk.hu/02400/02425
1989-1991
sorozat
szakmai
tudományos
Hungarológiai közlemények

http://epa.oszk.hu/02400/02401
1976-
szakmai
tudományos
Hungarologische Beiträge

http://epa.oszk.hu/01300/01368
1993-
tudományos
Hungary
a quarterly review of hungarian life, letters and affairs
http://epa.oszk.hu/02500/02590
1930-1931
ismeretterjesztő
kulturális
tudományos
Hunra hírlevél

http://epa.oszk.hu/02400/02488
1993-
szakmai
ICOMOS híradó
a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei
http://epa.oszk.hu/02600/02686
2007-
kulturális
szakmai
IEEE HS Newsletter

http://epa.oszk.hu/02600/02664
2009-
szakmai
tudományos
Igazság
vegyes tartalmú katholikus tanügyi közlöny
http://epa.oszk.hu/02700/02755
1886-1888
hírlap
regionális
szakmai
Ikszikszí
az Általános Vállalkozási Főiskola lapja
http://epa.oszk.hu/02300/02386
2003-
magazin
szakmai
Il Merlo

http://epa.oszk.hu/02600/02653
1915
Il Ponte
rivista della Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria
http://epa.oszk.hu/01500/01525
2004-
magazin
szakmai
Illustrirtes Sonntags-Blatt
wöchentliche Beilage zum "Südungarischen Lloyd"
http://epa.oszk.hu/02700/02720
1884-1886
hírlap
regionális
Impulzus
a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő lapja
http://epa.oszk.hu/02300/02393
1998-2009
magazin
szakmai
In green
környezetipar & környezetkultúra
http://epa.oszk.hu/03300/03362
2017-
ismeretterjesztő
szakmai
Inforegio - Panorama
Európai Unió regionális politika
http://epa.oszk.hu/01400/01414
2004-
magazin
szakmai
Információs társadalom

http://epa.oszk.hu/01900/01963
2001-
szakmai
Internet kalauz
Az első magyar Internet magazin
http://epa.oszk.hu/02900/02937
1996-2004
ismeretterjesztő
magazin
iNteRNeTTo heti hirlevel

http://epa.oszk.hu/02900/02935
1996-1999
hírlevél
Intézeti szemle
tudományos és módszertani folyóirat
http://epa.oszk.hu/02400/02431
1997-2001
szakmai
tudományos
Intézeti szemle

http://epa.oszk.hu/02100/02123
1973-1989
tudományos
Intézeti szemle
tudományos és módszertani folyóirat
http://epa.oszk.hu/02400/02430
1996
szakmai
tudományos
Írás tegnap és holnap
internet folyóirat
http://epa.oszk.hu/00400/00413
1997-1998
kulturális
szakmai
Írástudó
a rovásírást tisztelők országos lapja
http://epa.oszk.hu/00700/00726
2004-
ismeretterjesztő
Irodalmi epreskert 5
sokoldalu virtuális művészeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/02100/02104
2011-
kulturális
Irodalmi jelen

http://epa.oszk.hu/03200/03297
2017-
határon túli
kulturális
Irodalmi Múzeum
a Petőfi Irodalmi Múzeum hírlevele
http://epa.oszk.hu/00700/00777
2002-
hírlevél
Irodalomismeret

http://epa.oszk.hu/03200/03258
2017-
kulturális
Irodalomtörténet
a Magyar Irodalomtörténeti Társasági havi folyóirata
http://epa.oszk.hu/02500/02518
1912-
sorozat
szakmai
tudományos
Irodalomtörténeti közlemények

http://epa.oszk.hu/00000/00001
1891-2003
tudományos
Isaszeg
önkormányzati tájékoztató
http://epa.oszk.hu/01900/01947
2004-
regionális
Isis
erdélyi magyar restaurátor füzetek
http://epa.oszk.hu/00400/00402
2001-
szakmai
Iskolakönyvtáros
Módszertani és tájékoztató folyóirat általános és középiskolák számára
http://epa.oszk.hu/01500/01575
1993-1995, 1997-2005
szakmai
Iskolakultúra

http://epa.oszk.hu/00000/00011
1998-
kulturális
tudományos
Isten malaca [FANZIN]
Népszerű tudományos folyóirat
http://epa.oszk.hu/01500/01555
[1990-?]
zine
Italogramma

http://epa.oszk.hu/02300/02391
2011-
kulturális
szakmai
Iustum aequum salutare
jogtudományi folyóirat
http://epa.oszk.hu/02400/02445
2005-
szakmai
Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines

http://epa.oszk.hu/02600/02600
1884-1914
évkönyv
szakmai
Jászkunság
az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület folyóirata
http://epa.oszk.hu/03000/03002
1954-
ismeretterjesztő
kulturális
regionális
tudományos
Jászkunság almanach

http://epa.oszk.hu/00100/00179
2003.
kulturális
regionális
Jászsági Évkönyv

http://epa.oszk.hu/02200/02295
1993-
regionális
Játéktér

http://epa.oszk.hu/02900/02997
2016-
határon túli
kulturális
magazin
regionális
JATES
journal of Applied Technical and Educational Sciences
http://epa.oszk.hu/03300/03333
2017-
szakmai
tudományos
Jegybanki almanach

http://epa.oszk.hu/03000/03082
2015-
szakmai
Jelenkor
irodalmi és művészeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/03400/03480
2017-
kulturális
regionális
Jelentés a konvergenciafolyamatokról
Magyar Nemzeti Bank
http://epa.oszk.hu/00900/00959
2005-
szakmai
Jelentés a M. Kir. Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet működéséről az ... években

http://epa.oszk.hu/03500/03523
1930-1943
évkönyv
szakmai
tudományos
Jelentés a pénzügyi stabilitásról
Magyar Nemzeti Bank
http://epa.oszk.hu/00300/00370
2000-
szakmai
Jelentés a Székely Nemzeti Múzeum ... évi állapotáról

http://epa.oszk.hu/03300/03324
1901-1914
évkönyv
kulturális
Jelentés az infláció alakulásáról
Magyar Nemzeti Bank
http://epa.oszk.hu/00300/00372
1998-
szakmai
Jelentés és nyelvhasználat
a Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék folyóirata
http://epa.oszk.hu/02600/02693
2014-
szakmai
tudományos
Jó szerencsét
társadalmi, műszaki, bányászati és kohászati heti szaklap
http://epa.oszk.hu/01500/01514
1907-1910
szakmai
Jog, állam, politika
jog- és politikatudományi folyóirat
http://epa.oszk.hu/03000/03010
2009-
szakmai
Jogi tanulmányok

http://epa.oszk.hu/02600/02687
2010-
szakmai
tudományos
Jósvafői helytörténeti füzetek

http://epa.oszk.hu/02300/02315
1994-2012
hírlap
regionális
Journal of dental science, oral and maxillofacial research

http://epa.oszk.hu/03500/03510
2017-
szakmai
tudományos
Journal of Eurasian Studies
Journal of the Gábor Bálint de Szentkatolna Society Founded: 2009.
http://epa.oszk.hu/01500/01521
2009-
tudományos
Journal of Food Physics

http://epa.oszk.hu/02400/02408
2006-
tudományos
Journal of nutrition, food research and technology

http://epa.oszk.hu/03500/03514
2017-
szakmai
tudományos
Journal of oil, gas and petrochemical sciences

http://epa.oszk.hu/03500/03516
2017-
szakmai
tudományos
Jöjjetek
keresztyén havi lap
http://epa.oszk.hu/00900/00935
1948-1954, 1957-1962, 1969
kulturális
Jüdische Gemeinde und Schulzeitung

http://epa.oszk.hu/02700/02780
1873-1874
hírlap
szakmai
Jüdischer Pester Lloyd
Zeitung für Handel, Industrie, Gewerbe und jüd
http://epa.oszk.hu/02700/02768
1875
hírlap
Kalangya
irodalmi folyóirat
http://epa.oszk.hu/01200/01266
1932-1944
határon túli
kulturális
Kaláris
Mártély Önkormányzatának közéleti-kulturális információs kiadványa
http://epa.oszk.hu/02500/02558
2004-2006, 2010-2013
regionális
Kaleidoscope
művelődés-, tudomány- és orvostörténeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/02300/02316
2010-
Kalejdoszkóp
magyar-angol kulturális folyóirat
http://epa.oszk.hu/01600/01658
1998-
kulturális
Kanadai magyar hírlap

http://epa.oszk.hu/00800/00843
2004-
határon túli
hírlap
Kandi Klári
hölgy-élczlap
http://epa.oszk.hu/03300/03319
1868-1869
hírlap
szórakoztató
Kapocs
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet folyóirata
http://epa.oszk.hu/02900/02943
2002-
szakmai
Kárpátaljai hírmondó

http://epa.oszk.hu/02600/02628
2007-
határon túli
regionális
Karszt és barlang

http://epa.oszk.hu/02900/02993
1962-2011
szakmai
tudományos
Karszt- és barlangkutatás
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat évkönyve
http://epa.oszk.hu/02900/02967
1959-1995
évkönyv
Karszt- és barlangkutatási tájékoztató

http://epa.oszk.hu/00400/00438
1956-
szakmai
Karsztfejlődés

http://epa.oszk.hu/03100/03192
1995-
ismeretterjesztő
szakmai
tudományos
Kassa és vidéke
vegyes tartalmú hetilap
http://epa.oszk.hu/02700/02727
1874-1875
hírlap
regionális
Kataszteri Kalauz
szakközlöny kataszteri tisztviselők, községi- és járási bizottságok és a kataszteri munkálatok iránt érdeklődő földbirtokosok számára.
http://epa.oszk.hu/02200/02292
1875-1877
szakmai
Katholikus egyházi közlöny
vegyes tartalmú s irodalmi folyóirat
http://epa.oszk.hu/02700/02726
1890
egyházi lap
kulturális
Katonai jogi és hadijogi szemle
a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tudományos folyóirata
http://epa.oszk.hu/02500/02511
2013-
szakmai
tudományos
Katonai logisztika
a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület folyóirata
http://epa.oszk.hu/02700/02735
1993-
szakmai
Kávéssegédek szaklapja
a budapesti kávéssegédek szakegyletének hivatalos közlönye
http://epa.oszk.hu/03400/03407
1906-1907
szakmai
Kellék
filozófiai folyóirat
http://epa.oszk.hu/01100/01148
1996-
tudományos
Kemlib
A Téka Téma online utóda
http://epa.oszk.hu/02700/02762
2011-
kulturális
szakmai
Képes hét
szépirodalmi hetilap
http://epa.oszk.hu/02200/02225
1928-1930
kulturális
magazin
Képes újság

http://epa.oszk.hu/02500/02502
1848
ismeretterjesztő
kulturális
szórakoztató
Képmás
stílusos, bátor, elkötelezett
http://epa.oszk.hu/03300/03322
2016-
kulturális
magazin
Képzés és gyakorlat
neveléstudományi folyóirat
http://epa.oszk.hu/02600/02641
2010-
szakmai
tudományos
Keresztény magvető

http://epa.oszk.hu/02100/02190
1861-1918; 1925-1944; 1971-
egyházi lap
határon túli
Keresztény szó
katolikus kulturális havilap
http://epa.oszk.hu/00900/00939
1998-
kulturális
Kerti kalendárium
kertészek és kertbarátok havilapja
http://epa.oszk.hu/03200/03216
2017-
ismeretterjesztő
Kevevára
társadalmi hetilap
http://epa.oszk.hu/03400/03417
1912-1914
határon túli
hírlap
regionális
Kevevárai hetilap
Organ für Volkswirthschaft und öffentliches Leben für Temes-Kubin und Umgebung
http://epa.oszk.hu/03400/03419
1911
határon túli
hírlap
regionális
Kézikönyv a szociális intézményekben dolgozók számára

http://epa.oszk.hu/03000/03013
2008-
szakmai
Kézműiparosok országos értesítője

http://epa.oszk.hu/02500/02528
1871-1872, 1879
szakmai
Kharón
thanatológiai szemle
http://epa.oszk.hu/02000/02002
1997-
szakmai
Kilences honvédek
vegyes tartalmú, jótékonycélú tábori újság
http://epa.oszk.hu/02600/02655
1917-1918
Kis lant
irodalmi folyóirat
http://epa.oszk.hu/01600/01616
2004-
kulturális
Kisdedóvók és gyermekkertésznők lapja
nevelészeti haviközlöny : kisdedóvók, gyermekkertésznők, néptanítók, házinevelők és gyermekes családok használatára
http://epa.oszk.hu/02500/02527
1882-1883
szakmai
Kisebbségkutatás
szemle a hazai és külföldi irodalomból
http://epa.oszk.hu/00400/00462
1999-
tudományos
Kisgrafika

http://epa.oszk.hu/03400/03468
2001-
kulturális
szakmai
Kisokos nagyokos
székelyföldi folyóirat gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak
http://epa.oszk.hu/03300/03332
2016-
határon túli
ismeretterjesztő
kulturális
magazin
Kispest
a kispestiek hivatalos lapja
http://epa.oszk.hu/03100/03138
2017-
hírlap
regionális
A kisvendéglős
a Magyarországi Kisvendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulatának hivatalos közlönye és pinczérek szaklapja
http://epa.oszk.hu/03300/03395
1902-1904
szakmai
Klió
történelmi szemléző folyóirat
http://epa.oszk.hu/03200/03256
2017-
kulturális
Kócsag
madártani és madárvédelmi évnegyedes képes folyóirat : a Magyar Ornithologusok Szövetségének és a Tiszántúli Madárvédelmi Egyesületnek hivatalos közlönye
http://epa.oszk.hu/01600/01630
1928-1943
tudományos
Kódex bulletin
international management & culture management : art, society and business
http://epa.oszk.hu/01000/01039
2007-
kulturális
Koinónia

http://epa.oszk.hu/02500/02501
2006-
Komárom
társadalmi, gazdasági, vegyes tartalmú helyi s vidéki érdekű közlöny
http://epa.oszk.hu/02600/02626
1875
regionális
Komárom és vidéke
politikai hetilap : Komárom vármegye közlönye
http://epa.oszk.hu/02600/02627
1922
regionális
Komárommegyei hírlap

http://epa.oszk.hu/02600/02629
1929-1938
hírlap
regionális
Korall
társadalomtörténeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/00400/00414
2000-
tudományos
Kortárs
irodalmi és kritikai folyóirat
http://epa.oszk.hu/00300/00381
1997-
kulturális
szakmai
Korunk
kultúra - haza - nagyvilág
http://epa.oszk.hu/00400/00458
1926, 1997-
határon túli
kulturális
Kossuth Klub értesítő

http://epa.oszk.hu/02500/02568
2014-
határon túli
hírlevél
Kovász

http://epa.oszk.hu/00700/00721
1997-
tudományos
Kölökös hírlevél
a Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület időszakos kiadványa
http://epa.oszk.hu/02400/02405
2000-
hírlevél
szakmai
Költségvetési jelentés

http://epa.oszk.hu/03000/03089
2011-
szakmai
Könyv és nevelés
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata
http://epa.oszk.hu/03300/03300
2013-
kulturális
szakmai
Könyv, könyvtár, könyvtáros

http://epa.oszk.hu/01300/01367
1992-
szakmai
Könyvbarátok lapja

http://epa.oszk.hu/02600/02697
1927-1928
szakmai
Könyvtár - információ - társadalom
heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára
http://epa.oszk.hu/00000/00006
2002-
hírlevél
szakmai
Könyvtári figyelő
könyvtár és információtudományi szakfolyóirat
http://epa.oszk.hu/00100/00143
1955-
szakmai
Könyvtári híradó
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár dolgozóinak tájékoztatója
http://epa.oszk.hu/01000/01005
2005-
szakmai
Könyvtári Levelező/Lap

http://epa.oszk.hu/00300/00365
2001-
szakmai
Könyvtári mappa
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok lapja
http://epa.oszk.hu/03000/03007
2015-
kulturális
szakmai
Könyvtári szemle
könyvtárak, olvasók és könyvgyűjtők félhavi értesítője
http://epa.oszk.hu/03000/03011
1934-1935
kulturális
szakmai
tudományos
Környezetgazdálkodás hírlevél
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség KHT. időszakos kiadványa
http://epa.oszk.hu/01600/01672
2007-
hírlevél
regionális
Környezeti helyzetkép

http://epa.oszk.hu/02300/02305
2008-
szakmai
Körtvélyes
a tinnyeiek ingyenes, független, közéleti és kulturális lapja
http://epa.oszk.hu/03100/03103
2017-
kulturális
regionális
Kövess Engem!

http://epa.oszk.hu/01500/01591
2009-
egyházi lap
kulturális
Közel-Nyugat
a Közgazdasági Politechnikum kulturális lapja
http://epa.oszk.hu/02600/02614
2014-
diáklap
kulturális
magazin
Közelítések
A Zsigmond Király Főiskola Szociológiai Tanszékének negyedéves, internetes folyóirata
http://epa.oszk.hu/02100/02184
2011-
tudományos
Közép-magyarországi környezetvédelmi hírlevél

http://epa.oszk.hu/02100/02151
2011-
hírlevél
regionális
Középiskolai kémiai lapok
a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztályának folyóirata
http://epa.oszk.hu/03000/03004
2016-
diáklap
tudományos
Középiskolai matematikai és fizikai lapok
a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat folyóirata : informatika rovattal bővítve
http://epa.oszk.hu/03400/03409
2017-
szakmai
Közérdek
A Magyar Bányász- és Kohász-altisztek Országos Egyesületének hivatalos lapja mint a "Jó szerencsét" külön melléklete
http://epa.oszk.hu/01500/01523
1907-1910
szakmai
Közgazdasági szemle
az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata
http://epa.oszk.hu/00000/00017
1995-
tudományos
Közgazdász fórum
a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Szakmai Közlönye
http://epa.oszk.hu/00300/00315
1999-
szakmai
Közlekedéstudományi szemle
a közlekedési szakterület tudományos lapja
http://epa.oszk.hu/03000/03006
2016-
szakmai
tudományos
Közszolgálat
közigazgatási magazin
http://epa.oszk.hu/02200/02218
2011-
magazin
Köztelek
köz- és mezőgazdasági lap, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye
http://epa.oszk.hu/02200/02213
1891-1944
szakmai
Kre-dit
a KRE-DOK online tudományos folyóirata
http://epa.oszk.hu/03500/03515
2018-
szakmai
tudományos
Kristály
irodalmi és képzőművészeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/01600/01627
2008-
kulturális
magazin
Kultúra és Közösség
művelődéselméleti folyóirat
http://epa.oszk.hu/02900/02936
2009-
kulturális
Kutatóközponti krónika
MTA Kémiai Kutatóközpont
http://epa.oszk.hu/02100/02156
2002-
tudományos
Kül-Világ
a nemzetközi kapcsolatok folyóirata
http://epa.oszk.hu/00000/00039
2004-
tudományos
Különbség
filozófiai folyóirat, a szegedi Filozófia Tanszék hallgatóinak folyóirata
http://epa.oszk.hu/03300/03360
1993-
szakmai
tudományos
Külügyi műhely
gyorselemzés sorozat
http://epa.oszk.hu/03400/03431
2018-
szakmai
La femme
negyedéves magazin
http://epa.oszk.hu/03400/03426
2017-
magazin
szórakoztató
Lakáspiaci jelentés

http://epa.oszk.hu/03000/03076
2016-
szakmai
Lakóhelyünk Honismereti Folyóirat

http://epa.oszk.hu/02600/02638
2014-
ismeretterjesztő
regionális
Lassi Laurië
a Magyar Tolkien Társaság hivatalos kiadványa
http://epa.oszk.hu/03300/03348
2016-
ismeretterjesztő
kulturális
Látó
a Romániai Írók Szövetsége és a Maros Megyei Tanács szépirodalmi folyóirata
http://epa.oszk.hu/00300/00384
2003-
határon túli
kulturális
LDM online
a Laczkó Dezső Múzeum tudományos ismeretterjesztő magazinja
http://epa.oszk.hu/03300/03345
2017-
magazin
tudományos
Le Monde Diplomatique
magyar kiadás
http://epa.oszk.hu/01800/01827
2006-
kulturális
Lelkipásztori levél
Római Katolikus Egyházközség Vác - Felsőváros Plébánia
http://epa.oszk.hu/03000/03055
2014-
egyházi lap
regionális
Les pays du Danube
revue mensuelle, politique, économique et littéraire
http://epa.oszk.hu/02600/02601
1923
kulturális
Lettre
negyedéves európai kulturális folyóirat
http://epa.oszk.hu/00000/00012
1995-
kulturális
Létünk
társadalom, tudomány, kultúra
http://epa.oszk.hu/00900/00997
2005-
határon túli
kulturális
Léva és vidéke
társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap
http://epa.oszk.hu/03200/03239
1899-1900
határon túli
hírlap
regionális
Lévai hírlap
társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap
http://epa.oszk.hu/03200/03265
1909-1915
határon túli
hírlevél
regionális
Lévai újság
gazdasági, kulturális és kritikai hetilap
http://epa.oszk.hu/03200/03249
1934-1938
határon túli
hírlap
regionális
Levéltári szemle

http://epa.oszk.hu/03000/03048
1. sz. (2016.)
szakmai
tudományos
Levéltárosok lapja
a Törvényhatósági Levéltárosok Orsz. Egyesületének hiv. értesítője : család-, műveltséggazdaság- és jogtörténeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/02600/02630
1914-1916
regionális
szakmai
Liget
irodalmi ökológiai folyóirat
http://epa.oszk.hu/01300/01348
2002-
kulturális
Liliom
a Muzslyai Római Katolikus plébánia értesítője
http://epa.oszk.hu/02300/02302
2009-2010
egyházi lap
határon túli
Linuxvilág
magyar linux-barátok magazinja
http://epa.oszk.hu/02800/02894
2000-2007
szakmai
Liszt magyar szemmel
a Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa
http://epa.oszk.hu/03000/03027
2014-
hírlevél
kulturális
magazin
Litteraria Hungarica

http://epa.oszk.hu/02600/02603
1941
szakmai
tudományos
Logopédia
A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület (MLSZSZ) elektronikus folyóirata
http://epa.oszk.hu/03000/03039
2016-
szakmai
tudományos
Lombok
szépművészeti gyűjtemény
http://epa.oszk.hu/01400/01411
1838
kulturális
Losonc és vidéke
politikai hetilap
http://epa.oszk.hu/02700/02716
1916-1917
hírlap
regionális
Ludwig baka
a Cs. és K. 65. Gy. Ezr. tábori újsága
http://epa.oszk.hu/02600/02656
1917-1918
Lymbus
magyarságtudományi forrásközlemények
http://epa.oszk.hu/01500/01500
2003-
szakmai
tudományos
Macroprudential report

http://epa.oszk.hu/03200/03237
2016-
szakmai
MÁFI Special Papers
Investigations in foreign countries: methods and applications
http://epa.oszk.hu/02900/02938
1972-
szakmai
tudományos
Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése

http://epa.oszk.hu/02900/02934
1876-
szakmai
tudományos
Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve

http://epa.oszk.hu/03200/03274
1982-
szakmai
tudományos
Magyar bánya-kalauz

http://epa.oszk.hu/02000/02000
1881-1914
szakmai
Magyar barát
ferences közlöny
http://epa.oszk.hu/02500/02521
1942-1944
egyházi lap
Magyar bibliofil szemle

http://epa.oszk.hu/02600/02688
1924-1925
kulturális
szakmai
A Magyar Biofizikai Társaság értesítője

http://epa.oszk.hu/02400/02462
1963-
értesítő
szakmai
tudományos
Magyar coachszemle
az első magyar online coaching folyóirat
http://epa.oszk.hu/02300/02303
2012-
szakmai
Magyar élet

http://epa.oszk.hu/02200/02228
2010-
hírlap
Magyar evangélikus bibliográfia

http://epa.oszk.hu/03500/03511
2012-
egyházi lap
Magyar fantom

http://epa.oszk.hu/01200/01271
2007-
határon túli
Magyar film

http://epa.oszk.hu/01300/01373
1939, 1943
szakmai
Magyar filozófiai szemle
a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottságának folyóirata
http://epa.oszk.hu/00100/00186
1998-2005, 2010-
tudományos
Magyar füzetek

http://epa.oszk.hu/02200/02201
1978-1990
határon túli
kulturális
sorozat
Magyar geofizika

http://epa.oszk.hu/03400/03436
1960-
szakmai
Magyar grafika

http://epa.oszk.hu/00800/00892
2004-
szakmai
Magyar grafika
a grafikai iparágak fejlesztését szolgáló folyóirat
http://epa.oszk.hu/02500/02506
1920-1932
szakmai
Magyar grafikai almanach

http://epa.oszk.hu/02300/02313
1933.
szakmai
Magyar Herkó Páter

http://epa.oszk.hu/02700/02711
1915-1919, 1922-1923, 1933
szórakoztató
Magyar ifjúság
az Ifjúmunkások Forradalmi Tanácsának lapja
http://epa.oszk.hu/00900/00996
1956
hírlap
Magyar Iparművészet
az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum és a Magyar Iparművészeti Társulat közlönye
http://epa.oszk.hu/01000/01059
1897-1944
szakmai
Magyar katolikus almanach

http://epa.oszk.hu/03000/03049
1927-1930/1931
egyházi lap
évkönyv
Magyar kémikusok lapja
a Magyar Kémikusok Egyesületének - a MTESZ tagjának - tudományos ismeretterjesztő folyóirata és hivatalos lapja
http://epa.oszk.hu/03000/03005
2016-
magazin
szakmai
tudományos
A Magyar Királyi Csendőrség zsebkönyve

http://epa.oszk.hu/02900/02994
1887-1944
regionális
Magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle
http://epa.oszk.hu/02100/02169
1995-1997
határon túli
tudományos
A Magyar Kodály Társaság hírei

http://epa.oszk.hu/03000/03026
2010-
értesítő
hírlevél
kulturális
magazin
Magyar Könyvészet
melléklet a "Corvina" ... számához
http://epa.oszk.hu/02200/02226
1900-1901, 1907-1908
szakmai
Magyar könyvkereskedők évkönyve

http://epa.oszk.hu/02500/02548
1903-
évkönyv
szakmai
Magyar Könyvszemle

http://epa.oszk.hu/00000/00021
1876-2002
tudományos
Magyar kőszál
az Árpád téri Református Egyházközség lapja
http://epa.oszk.hu/00800/00834
2000-
hírlevél
Magyar közigazgatás

http://epa.oszk.hu/02200/02210
2011-
szakmai
Magyar liget
a skandináviai magyar családok lapja
http://epa.oszk.hu/00100/00146
2000 -
határon túli
kulturális
A Magyar Mérnök és Építész Egylet közlönye

http://epa.oszk.hu/02300/02364
1867-1944
szakmai
tudományos
Magyar minerva
a magyarországi múzeumok és könyvtárak címkönyve
http://epa.oszk.hu/02900/02957
1900-1931
szakmai
Magyar munkajog

http://epa.oszk.hu/02500/02566
2014-
szakmai
Magyar Múzsa

http://epa.oszk.hu/01000/01074
1793
kulturális
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Évkönyve

http://epa.oszk.hu/01600/01667
2009-
évkönyv
kulturális
szakmai
Magyar Művészet

http://epa.oszk.hu/02300/02304
1925-1934
kulturális
Magyar nemzet
a Hazafias Népfront lapja
http://epa.oszk.hu/00900/00984
1956
hírlap
Magyar Nemzeti Bibliográfia
Könyvek bibliográfiája
http://epa.oszk.hu/01900/01927
2002-
szakmai
Magyar Nemzeti Bibliográfia
Kartográfiai dokumentumok
http://epa.oszk.hu/01900/01929
2002-
szakmai
Magyar Nemzeti Bibliográfia
Zeneművek: Hangfelvételek
http://epa.oszk.hu/01900/01931
2002-
szakmai
Magyar Nemzeti Bibliográfia
Új periodikumok
http://epa.oszk.hu/01900/01928
2003-
szakmai
Magyar Nemzeti Bibliográfia
Zeneművek: Kották
http://epa.oszk.hu/01900/01930
2002-
szakmai
Magyar news online
Www.magyarnews.org
http://epa.oszk.hu/01400/01430
2007-
határon túli
hírlap
Magyar nyelv
a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata
http://epa.oszk.hu/00000/00032
1999-
tudományos
Magyar nyelv külföldieknek
a ... Magyar Lektori Konferencia anyaga
http://epa.oszk.hu/02400/02428
1981-1985
szakmai
tudományos
Magyar Nyelvjárások
a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve
http://epa.oszk.hu/02200/02298
2010-
tudományos
Magyar nyelvőr
a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata
http://epa.oszk.hu/00100/00188
1999-
tudományos
Magyar nyomdászat
a könyv- és kőnyomtatás a betűöntés és graphicai rokon szakmák havi közlönye
http://epa.oszk.hu/02900/02929
1888-1890, 1892, 1912, 1922-1923
szakmai
tudományos
Magyar nyomdászok évkönyve

http://epa.oszk.hu/02600/02624
1883-1910
szakmai
tudományos
Magyar philosophiai szemle

http://epa.oszk.hu/01000/01054
1882-1891
tudományos
Magyar sion
egyházi tudományos folyóirat
http://epa.oszk.hu/01300/01397
2007-
egyházi lap
tudományos
Magyar sporttudományi szemle

http://epa.oszk.hu/03400/03475
2000-
szakmai
tudományos
Magyar szabadság
független demokratikus lap
http://epa.oszk.hu/01000/01000
1956
hírlap
Magyar tengerészeti évkönyv

http://epa.oszk.hu/02900/02977
1891-1918
évkönyv
Magyar tudomány
a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata
http://epa.oszk.hu/00600/00691
1999-
tudományos
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának ... évi beszámoló jelentése

http://epa.oszk.hu/02300/02314
2000-
évkönyv
Magyar Tűzoltó
szakközlöny s a dunántúli tűzoltó egyletek kerületi szövetségének hivatalos értesítője
http://epa.oszk.hu/01600/01645
1882
regionális
szakmai
Magyar Umbria
a kapisztránus ferences ifjúság szünidei lapja
http://epa.oszk.hu/02500/02530
1927-1946
egyházi lap
Magyar vadászlap

http://epa.oszk.hu/02300/02327
1991-
ismeretterjesztő
szakmai
Magyar zene
zenetudományi folyóirat : a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság lapja
http://epa.oszk.hu/02500/02557
2010-
szakmai
Magyar-Zsidó Szemle

http://epa.oszk.hu/01800/01891
1906-1907
kulturális
Magyarház
a nagykaposi Magyar Közösségi Ház kiadványa
http://epa.oszk.hu/03100/03117
2014-
határon túli
hírlap
regionális
A Magyarhoni Földtani Társulat munkálatai

http://epa.oszk.hu/02000/02013
1856-1870
tudományos
Magyarország Nemzeti Számlái

http://epa.oszk.hu/01600/01651
2002-
szakmai
Magyarországi vendéglősök és kávésok közlönye
figyelemmel a segéd-személyzet érdekeire is
http://epa.oszk.hu/03400/03459
1887
szakmai
Magyartanítás külföldön
az ... lektori értekezlet anyagából
http://epa.oszk.hu/02400/02427
1969-1973
szakmai
tudományos
Makroprudenciális jelentés

http://epa.oszk.hu/03200/03235
2016-
szakmai
MAKtár
a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány összművészeti folyóirata
http://epa.oszk.hu/00900/00994
2005-
szakmai
Márczius tizenötödike

http://epa.oszk.hu/03400/03471
1848-1849
hírlap
Mártélyi hírek
Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa
http://epa.oszk.hu/02500/02559
2014-
hirdetési újság
regionális
Mátravidéki hírlap
társadalmi, szépirodalmi, tanügynépnevelési, iparügyi és gazdasági hetilap
http://epa.oszk.hu/02500/02522
1933
regionális
Médiakutató
médiatudományi folyóirat
http://epa.oszk.hu/03000/03056
2000-
kulturális
magazin
szakmai
tudományos
Mediárium
Kommunikáció - Média - Társadalom
http://epa.oszk.hu/01500/01515
2007-
tudományos
Mediterrán és Balkán fórum

http://epa.oszk.hu/02000/02090
2007-
tudományos
Megszólalok művészeti magazin
kulturális és szórakoztató folyóirat
http://epa.oszk.hu/02600/02676
2013-
kulturális
magazin
szórakoztató
MÉH e-hírlevél

http://epa.oszk.hu/02500/02505
2013-
szakmai
Méhészetünk
havi folyóirat
http://epa.oszk.hu/03100/03100
1928-1937
határon túli
szakmai
Menetrend újság
nemzetközi utmutató az összes vasutak és gőzhajózás menetrendjével
http://epa.oszk.hu/03100/03132
1900
értesítő
hírlap
szakmai
Mentrópia
az állampolgár lapja
http://epa.oszk.hu/01200/01221
2006-
ismeretterjesztő
Mercurius

http://epa.oszk.hu/00800/00885
2004-
szakmai
Mercurius veridicus ex Hungaria

http://epa.oszk.hu/00900/00904
1705-1706, 1708, 1710
hírlap
Mérnökgeológiai szemle
a Magyarhoni Földtani Társulat Mérnökgeológiai Szakcsoportjának időszakos kiadványa
http://epa.oszk.hu/03200/03208
1964
szakmai
tudományos
Meteor

http://epa.oszk.hu/03000/03054
1971-
ismeretterjesztő
tudományos
Metropolis
filmelméleti és filmtörténeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/03300/03349
2016-
ismeretterjesztő
kulturális
szórakoztató
Mezőberényi Hírmondó
közéleti információs lap
http://epa.oszk.hu/02300/02307
2008-
hírlap
regionális
Mezőgazdasági népoktatás
a Gazdasági Népiskolai Szaktanítók Országos Egyesületének közlönye
http://epa.oszk.hu/02500/02529
1929-1944
szakmai
Mi újság az állatkertben?
Budapest Székesfőváros Állat- és Növénykertjének közleményei
http://epa.oszk.hu/01600/01675
1914-1939
ismeretterjesztő
microlepidoptera.hu
A magyar Microlepidoptera kutatások hírei
http://epa.oszk.hu/01900/01968
2010-
tudományos
Mikes international
magyar szellemi fórum
http://epa.oszk.hu/00000/00007
2001-
határon túli
kulturális
Mini-híradó
informativo periódico da Associação Beneficente "30 de Setembro"
http://epa.oszk.hu/02700/02728
2000-
hírlap
regionális
Minorities research
a collection of studies by Hungarian authors
http://epa.oszk.hu/00400/00463
2000-
tudományos
Miskolc journal of international law

http://epa.oszk.hu/00200/00294
2004-
tudományos
Mitglieder des Mercantil-Casino in Pesth

http://epa.oszk.hu/02600/02640
1840-1846
Modern Magyarország

http://epa.oszk.hu/02300/02336
2012-
szakmai
tudományos
Modern nyelvoktatás
a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata
http://epa.oszk.hu/03100/03139
2006-
szakmai
Módszertani füzetek

http://epa.oszk.hu/02600/02699
1982-1989
Módszertani közlemények

http://epa.oszk.hu/02900/02942
1972-1994
szakmai
tudományos
A Móra Ferenc Múzeum évkönyve

http://epa.oszk.hu/01600/01609
1956-2005
tudományos
évkönyv
Moveast
international film periodical
http://epa.oszk.hu/00300/00375
2004-
kulturális
szakmai
Mozgó világ
a Mozgó Világ internetes változata
http://epa.oszk.hu/01300/01326
2000-
kulturális
A Mozi
filmművészeti hetilap
http://epa.oszk.hu/01900/01986
1920-1921
magazin
szakmai
szórakoztató
Mozsgó
Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja
http://epa.oszk.hu/02900/02983
2010-
hírlap
magazin
regionális
Múlt és jövő
zsidó kulturális folyóirat
http://epa.oszk.hu/03300/03323
2016-
kulturális
Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok

http://epa.oszk.hu/03400/03448
2012-
sorozat
szakmai
tudományos
Múltunk
politikatörténeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/00900/00995
2005-
tudományos
Muraszombat és vidéke
a "Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület" hivatalos közlönye
http://epa.oszk.hu/03500/03504
1910-1919, 1941-1945
határon túli
hírlap
regionális
Muszter
örökmozgóképújság
http://epa.oszk.hu/00300/00373
2003-
kulturális
szakmai
Múzeumcafé
a magyar muzeológia magazinja
http://epa.oszk.hu/03300/03343
2016-
kulturális
szakmai
Muzsika

http://epa.oszk.hu/00800/00835
1998-
kulturális
Műcsarnok
az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat hivatalos értesítője
http://epa.oszk.hu/02400/02421
1902-1907
kulturális
Műhely
kulturális folyóirat
http://epa.oszk.hu/02900/02978
2000-
kulturális
Műszaki szemle

http://epa.oszk.hu/00000/00028
1998-
tudományos
Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények

http://epa.oszk.hu/00000/00025
2000-
szakmai
műút
irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat
http://epa.oszk.hu/02300/02381
2007-
kulturális
magazin
Művelődés, népfőiskola, társadalom
a Magyar Népfőiskolai Társaság kiadványa
http://epa.oszk.hu/03300/03310
2016-
ismeretterjesztő
szakmai
tudományos
Művészet
magyar művészeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/00000/00009
1902-1915
kulturális
Nadály
időszaki vicclap
http://epa.oszk.hu/02600/02654
1916
Nagykállói hírmondó
A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja
http://epa.oszk.hu/02200/02289
2012-
hírlap
regionális
Nagykőrös és vidéke hirdetési közlönye
az Általános Ingatlanforgalmi és Biztosítási Iroda hivatalos lapja
http://epa.oszk.hu/01600/01668
1911-1925
hirdetési újság
regionális
Napkelet
szerkeszti Tormay Cecile
http://epa.oszk.hu/02000/02076
1926
kulturális
Negyedéves jelentés
Magyar Nemzeti Bank
http://epa.oszk.hu/00300/00369
2002-
szakmai
Nemere
politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap, a háromszéki "Háziipar-egylet" és a s.-sztgyörgyi " önkéntes tüzoltó-egylet" hivatalos közlönye
http://epa.oszk.hu/01500/01594
1871-1884
hírlap
Németujvár és vidéke
társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap
http://epa.oszk.hu/03200/03201
1913-1915
határon túli
hírlap
regionális
Nemzetbiztonsági szemle

http://epa.oszk.hu/02500/02538
2013-
szakmai
Nemzeti évfordulóink

http://epa.oszk.hu/02000/02055
2006-
évkönyv
Nemzeti Filmhét

http://epa.oszk.hu/01900/01987
1939-1940
kulturális
szakmai
Nemzetközi statisztikai figyelő
A KSH Könyvtár elektronikus referáló lapja
http://epa.oszk.hu/02700/02718
2015-
szakmai
tudományos
Népakarat
a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének lapja
http://epa.oszk.hu/00900/00985
1956
hírlevél
Népszabadság
a Magyar Szocialista Munkáspárt lapja
http://epa.oszk.hu/00900/00987
1956
hírlap
Népszava
a magyar szakszervezetek központi lapja
http://epa.oszk.hu/00900/00986
1956
hírlap
Neuropsychopharmacologia Hungarica
a Magyar Pszichofarmakológiai Egyesület lapja
http://epa.oszk.hu/02400/02454
2001-
szakmai
tudományos
Néző pont
irodalom, kultúra, művészetek : Vitéz Ferenc irodalmi és művészeti folyóirata
http://epa.oszk.hu/02100/02183
2006-
kulturális
Nihongo magazin
a japán nyelvet tanulók kulturális magazinja
http://epa.oszk.hu/00500/00502
2005-
ismeretterjesztő
NIIF Hírlevél

http://epa.oszk.hu/00000/00024
2002-
hírlevél
szakmai
NOE Levelek
a család minden tagja számára
http://epa.oszk.hu/01400/01490
2006-
Nordhungaria informo - Északmagyarországi hír
informilo de "Király Lajos" Esperanto - Amika Rondo - a Király Lajos Eszperantó Baráti Kör tájékoztatója
http://epa.oszk.hu/01000/01049
2005-
hírlevél
Nova Posoniensia

http://epa.oszk.hu/01000/01071
1721-1722
hírlap
Nők Világa
az Unitárius Közlöny melléklapja
http://epa.oszk.hu/02100/02173
1902-1904; 1906-1908
egyházi lap
Növekedési jelentés

http://epa.oszk.hu/03000/03072
2014-
szakmai
tudományos
Növénytani közlemények
a Kir. Magyar Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztályának folyóirata
http://epa.oszk.hu/02300/02361
1902-1908
szakmai
tudományos
Nuova Corvina
rivista di italianistica dell'Istituto Italiano di Cultura per l'Ungheria
http://epa.oszk.hu/02500/02582
1993-
szakmai
tudományos
Nyomtass Te is!
hírek, amelyek eddig nem juthattak el mindenkihez
http://epa.oszk.hu/03300/03321
2017-
hírlap
Nyugat

http://epa.oszk.hu/00000/00022
1908-1941
kulturális
Nyugati Hírlevél
független elektronikus újság
http://epa.oszk.hu/00000/00014
1999-
határon túli
hírlevél
Oázis
a Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja
http://epa.oszk.hu/01200/01274
1991-
Óbuda újság

http://epa.oszk.hu/02400/02458
2007-
hírlevél
magazin
regionális
Óbudai anziksz
Harmadik kerületi kulturális magazin
http://epa.oszk.hu/02900/02944
2015-
kulturális
magazin
Octogon
architecture & design
http://epa.oszk.hu/02900/02971
2013-
magazin
Olasz szemle
studi italiani in Ungheria
http://epa.oszk.hu/02500/02599
1942-1943
kulturális
Oldalas

http://epa.oszk.hu/02300/02383
2010-
magazin
szórakoztató
Online Híradó
a Miskolci Egyetem Központi Könyvtárának tájékoztatója az online világ újdonságairól
http://epa.oszk.hu/00000/00019
1990-1998
szakmai
Opus et Educatio
online szakmai folyóirat
http://epa.oszk.hu/02700/02724
2014-
szakmai
tudományos
Opuscula Zoologica
Instituti Zoosystematici et Oecologici Universitatis Budapestinensis
http://epa.oszk.hu/02300/02340
1956-
tudományos
Orpheus
eggy hónapos irás a jozan-gondolkozásnak, igazabb ízlésnek és magyar történeteknek elő-segéllésére
http://epa.oszk.hu/01000/01031
1790
kulturális
Orpheus noster
a Károli Gáspár Református Egyetem történeti és filológiai folyóirata
http://epa.oszk.hu/03100/03133
2009-
egyházi lap
kulturális
tudományos
Országépítő
a Kós Károly Egyesülés folyóirata
http://epa.oszk.hu/02900/02952
1990-
magazin
szakmai
Az Országos Erdészeti Egyesület alapszabályai

http://epa.oszk.hu/03300/03355
1867-1905
szakmai
Az Országos Erdészeti Egyesület évkönyve

http://epa.oszk.hu/03300/03356
1867-1872
évkönyv
szakmai
Az Országos Erdészeti-Egyesület közleményei

http://epa.oszk.hu/03300/03357
1867-1870
szakmai
Országos hirlap

http://epa.oszk.hu/00200/00242
1897-1899
hírlap
Az Országos Széchényi Könyvtár programja

http://epa.oszk.hu/01000/01090
2006-
hírlevél
szakmai
Országos vendéglős újság
magyarországi vendéglősök és korcsmárosok érdekeit felölelő független szaklap
http://epa.oszk.hu/03500/03524
1916-1919
hírlap
szakmai
Orvos-Természettudományi Értesítő I. Orvosi Szak
a Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulat és az Erdélyi Múzeum-Egylet Természettudományi Szakosztályának szaküléseiről és népszerű természettudományi estélyeiről
http://epa.oszk.hu/01400/01456
1879-1889
tudományos
Orvos-Természettudományi Értesítő II. Természettudományi Szak
a Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulat és az Erdélyi Múzeum-Egylet Természettudományi Szakosztályának szaküléseiről és népszerű természettudományi estélyeiről
http://epa.oszk.hu/01500/01509
1879-1889
tudományos
Orvos-Természettudományi Értesítő III. Népszerű Előadások
a Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulat és az Erdélyi Múzeum-Egylet Természettudományi Szakosztályának szaküléseiről és népszerű természettudományi estélyeiről
http://epa.oszk.hu/01500/01570
1879-1889
ismeretterjesztő
tudományos
Orvosi könyvtárak
a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja
http://epa.oszk.hu/03100/03173
2009-
hírlap
hírlevél
szakmai
tudományos
Osservatorio letterario
Ferrara e l'Altrove
http://epa.oszk.hu/01800/01803
1997-
kulturális
OSZK hírlevél

http://epa.oszk.hu/01500/01537
2009-
hírlevél
Ökotáj
a Zöld Hálózat lapja
http://epa.oszk.hu/00000/00005
1992-
kulturális
Örökség
műemlék, régészet, műtárgy
http://epa.oszk.hu/02100/02163
2007-
kulturális
Örökségünk
történelem - népélet - néphagyomány
http://epa.oszk.hu/01200/01214
2007-
kulturális
Őrszem
politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap : a csíkmegyei 48-as függetlenségi párt hivatalos közlönye
http://epa.oszk.hu/02700/02756
1907-1908
határon túli
hírlap
regionális
Ősi gyökér
magyar kulturális szemle
http://epa.oszk.hu/02300/02387
2004-
ismeretterjesztő
Őslénytani viták

http://epa.oszk.hu/02700/02736
1963-1993
szakmai
tudományos
Őstermelő
gazdálkodók lapja
http://epa.oszk.hu/03400/03465
2017-
szakmai
Őstermelő plusz
agrárinformációs kiadvány
http://epa.oszk.hu/03400/03469
2017-
szakmai
Ösvények
Az ELTE Funkcionális nyelvészeti diákműhelyének online folyóirata, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő Funkcionális nyelvészeti diákműhely online folyóirata
http://epa.oszk.hu/02200/02284
2012-
diáklap
tudományos
A Palásthyak
megjelenik minden év májusában
http://epa.oszk.hu/03400/03466
2001-
hírlevél
ismeretterjesztő
kulturális
Palócföld
irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat
http://epa.oszk.hu/03200/03286
1988-
ismeretterjesztő
kulturális
regionális
Pannon tükör
kulturális folyóirat
http://epa.oszk.hu/03300/03335
1995-
kulturális
regionális
Pannonhalmi szemle

http://epa.oszk.hu/03100/03136
2017-
kulturális
Papageno

http://epa.oszk.hu/03200/03283
2017-
magazin
Papír szaklap
szaklap a könyv-, papír- és írószerkereskedelem, könyvkötészet és rokonszakmák számára
http://epa.oszk.hu/02700/02708
1905-1906
szakmai
tudományos
Papíripar
a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület és az Óbudai Egyetem Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet Tudományos Folyóirata
http://epa.oszk.hu/00800/00863
2002-
szakmai
Papirusz
Selye János Egyetem Református Teológiai Karának lapja
http://epa.oszk.hu/03000/03031
2016-
hírlevél
regionális
Papkeszi hírlap

http://epa.oszk.hu/02900/02928
2010-
ismeretterjesztő
kulturális
regionális
Parallel
kortárs művészeti magazin
http://epa.oszk.hu/03000/03025
2005-
kulturális
magazin
Payment systems report

http://epa.oszk.hu/03000/03088
2012-
szakmai
Pécs journal of international and European law

http://epa.oszk.hu/02600/02691
2014-
szakmai
Pécsi lapok
vegyes tartalmú lap
http://epa.oszk.hu/03100/03178
1881-1882
hírlap
regionális
Pénzügyi fogyasztóvédelmi jelentés

http://epa.oszk.hu/03000/03077
2014-
szakmai
Per Aspera ad Astra

http://epa.oszk.hu/02600/02696
2014-
kulturális
szakmai
tudományos
Pest Megye Önkormányzatának közlönye
a Megyei Önkormányzat hivatalos lapja
http://epa.oszk.hu/02000/02039
2010-
Pesti hírlap naptára

http://epa.oszk.hu/00400/00404
1941
ismeretterjesztő
kulturális
Philológiai közlöny

http://epa.oszk.hu/02300/02382
1871-1872
szakmai
tudományos
Philosophy

http://epa.oszk.hu/03000/03086
2013-
kulturális
magazin
Pinczérek közlönye
szak-közlöny
http://epa.oszk.hu/03400/03458
1887-1888
szakmai
Pisces Hungarici
a Magyar Haltani Társaság időszaki kiadványa
http://epa.oszk.hu/02200/02293
2007-
tudományos
Polgári szemle
gazdasági és társadalmi folyóirat
http://epa.oszk.hu/00800/00890
2005-
kulturális
Poligráf
a Közgazdasági Politechnikum lapja
http://epa.oszk.hu/02600/02619
1991-
hírlevél
ismeretterjesztő
magazin
szórakoztató
Polikróm
online közösségi-művészeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/02300/02378
2013-
kulturális
magazin
Politikatudományi szemle
az MTA Politikatudományi Bizottsága és az MTA Politikatudományi Intézete[!] folyóirata
http://epa.oszk.hu/02500/02565
1992-
szakmai
Politikatudományi tanulmányok

http://epa.oszk.hu/02600/02692
2012-
szakmai
tudományos
Polvax
társadalomtudományi folyóirat
http://epa.oszk.hu/00600/00686
1997-1999
tudományos
Pótfüzetek a természettudományi közlönyhöz
Évnegyedes folyóirat
http://epa.oszk.hu/02200/02200
1888-1894, 1899
tudományos
Practice and Theory in Systems of Education

http://epa.oszk.hu/01400/01428
2006-
szakmai
tudományos
Presbiter
a Magyar Református Presbiter Szövetség lapja
http://epa.oszk.hu/03000/03041
1991-
egyházi lap
értesítő
hírlap
hírlevél
Privát félmúlt Miskolcon

http://epa.oszk.hu/03000/03032
2012-
ismeretterjesztő
magazin
regionális
Protestáns Szemle

http://epa.oszk.hu/01900/01991
1897; 1907
tudományos
Protézis
a PROFESZ diáklapja
http://epa.oszk.hu/03000/03036
2015-
diáklap
hírlevél
Provincia
revistă lunară de cultură politică
http://epa.oszk.hu/00200/00278
2000-2002
hírlap
regionális
Provincia
kulturális és politikai havilap
http://epa.oszk.hu/00200/00266
2000-2002
hírlap
regionális
Psychologia Hungarica Caroliensis

http://epa.oszk.hu/02400/02497
2013-
szakmai
tudományos
Public finance report

http://epa.oszk.hu/03000/03091
2011-
szakmai
Publicationes Universitatis Miskolciensis
Sectio Philosophica
http://epa.oszk.hu/02100/02137
2004-
tudományos
Pusztamérgesi hírlevél
Pusztamérges község önkormányzatának tájékoztató kiadványa
http://epa.oszk.hu/03200/03263
2006-
hírlap
regionális
Quarterly report on inflation
Magyar Nemzeti Bank
http://epa.oszk.hu/00300/00388
2000-
szakmai
Rádiótechnika
rádió-elektronikai folyóirat
http://epa.oszk.hu/03000/03065
2016-
ismeretterjesztő
szakmai
Recorder
ingyenes zenemagazin
http://epa.oszk.hu/03200/03266
2017-
magazin
zine
Régészeti kutatások Magyarországon

http://epa.oszk.hu/03400/03447
1998-
kulturális
Regio
minorities, politics, society
http://epa.oszk.hu/00400/00476
2000-
tudományos
Regio
kisebbség, politika, társadalom
http://epa.oszk.hu/00000/00036
1990 -
tudományos
Regnum Marianum
egyházközségi értesítő
http://epa.oszk.hu/03300/03368
1957-1962
egyházi lap
határon túli
regionális
ReMeK-e-hírlevél
romániai magyar könyvtárosok elektronikus hírlevele
http://epa.oszk.hu/01200/01260
2006-
határon túli
hírlevél
szakmai
Rence
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság tudományos kötetsorozata
http://epa.oszk.hu/03200/03226
2015-
tudományos
Rendészet és Emberi Jogok
a Független Rendészeti Panasztestület folyóirata
http://epa.oszk.hu/02200/02222
2011-
szakmai
Rendszerváltó archívum
időtlenség 1956-1989-2016
http://epa.oszk.hu/03000/03020
2016-
Rendvédelem
a Belügyi Tudományos Tanács online folyóirata
http://epa.oszk.hu/03300/03353
2012-
szakmai
tudományos
Rendvédelem-történeti Füzetek
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság kiadványa
http://epa.oszk.hu/02100/02176
2006-
szakmai
Rendvédelem-történeti hírlevél
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság kiadványa
http://epa.oszk.hu/02100/02177
2006-
szakmai
Replika
társadalomtudományi folyóirat
http://epa.oszk.hu/03100/03109
1990-
tudományos
Report on convergence
Magyar Nemzeti Bank
http://epa.oszk.hu/00900/00958
2005-
szakmai
Report on financial stability
Magyar Nemzeti Bank
http://epa.oszk.hu/00300/00378
2000-
szakmai
Report on the balance of payments

http://epa.oszk.hu/03000/03094
2014-
szakmai
Repüléstudományi közlemények
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Tanszék tudományos kiadványa
http://epa.oszk.hu/02600/02694
1989-
szakmai
tudományos
Revue über den Inhalt des “Értesítő”
Sitsungsberichte der Medicinisch-Naturwissenschaften Section des Siebenbürgischen Museumvereins. I. Medicinische Abtheilung
http://epa.oszk.hu/01400/01498
1896-1905
tudományos
Revue über den Inhalt des Értesítő
Sitzungsberichte der Medizinischen Sektion des Erdélyi Múzeum-Egyesület (Erdélyer Museum-Verein)
http://epa.oszk.hu/01400/01499
1906-1917/1919
tudományos
Risk outlook for non-bank financial sectors

http://epa.oszk.hu/03000/03084
2015-
szakmai
Rivista di Studi Ungheresi
annuario del Centro interuniversitario per gli studi ungheresi in Italia
http://epa.oszk.hu/02000/02025
1986-
tudományos
Robotcigány
abszurd-bizarro-trash fanzine
http://epa.oszk.hu/03500/03500
2018-
kulturális
magazin
zine
Romológia

http://epa.oszk.hu/02400/02473
2013-
szakmai
tudományos
Rovartani lapok
havi folyóirat különös tekintettel a hasznos és káros rovarokra
http://epa.oszk.hu/02300/02371
1884-1923
szakmai
tudományos
Rózsa újság
rózsatenyésztők és rózsakedvelők szakközlönye
http://epa.oszk.hu/03000/03050
1887-1896
ismeretterjesztő
tudományos
RS&GIS
távérzékelési technológiák és térinformatika online
http://epa.oszk.hu/02100/02154
2011-
ismeretterjesztő
szakmai
Rubicon

http://epa.oszk.hu/03100/03122
2016-
kulturális
magazin
tudományos
Sarasotai magyar hírmondó
a Kossuth Klub Hírei
http://epa.oszk.hu/00000/00023/
1995-
határon túli
hírlevél
Sárisápi hírmondó
Sárisáp Község Önkormányzatának helyi lapja
http://epa.oszk.hu/02100/02178
2008-
hírlevél
Sátoralja
Zemplénvármegye közérdekeit képviselő hetilap
http://epa.oszk.hu/02400/02444
1894-1896
hírlap
regionális
Séd
veszprémi kritikai lap
http://epa.oszk.hu/03500/03506
2015-
kulturális
regionális
Series of the Collections for Research into Sudeten German Minority

http://epa.oszk.hu/01300/01337
2006 -
tudományos
Sic Itur Ad Astra
fiatal történészek folyóirata
http://epa.oszk.hu/01000/01019
2001-2003
tudományos
Siebenbürger Wochenblatt

http://epa.oszk.hu/02700/02709
1843-1844
regionális
Somogy
kulturális folyóirat
http://epa.oszk.hu/03100/03112
1970-
kulturális
Somogyi hírmondó

http://epa.oszk.hu/02500/02508
2013-
napló
regionális
szórakoztató
Soproni Szemle
kulturtörténeti folyóirat
http://epa.oszk.hu/01900/01977
1937-1944, 1955-2004
regionális
Soroksári hírlap
a XXIII. Kerület Önkormányzatának hivatalos lapja
http://epa.oszk.hu/02500/02503
2008-
regionális
Sóvidék
Szováta közművelődési folyóirata
http://epa.oszk.hu/01900/01975
2009-
kulturális
Stádium
társadalmi és kulturális hírlap
http://epa.oszk.hu/02300/02342
2012-
kulturális
Statisztikai szemle
[Magyar statisztikai szemle 1923-1948]
http://epa.oszk.hu/01800/01814
1928, 1951-1952
tudományos
Studi finno-ugrici
annali dell'Istituto universitario orientale di Napoli
http://epa.oszk.hu/02400/02414
1995-2002/2005
szakmai
tudományos
Studia iuvenum iurisperitorum
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara hallgatóinak tanulmányai
http://epa.oszk.hu/02500/02567
2001-
szakmai
tudományos
Studia odonatologica Hungarica

http://epa.oszk.hu/02900/02988
1993-
szakmai
tudományos
Studia theologica Debrecinensis
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológiai szakfolyóirata
http://epa.oszk.hu/02500/02519
2008-
szakmai
tudományos
Suhogó

http://epa.oszk.hu/01400/01458
1884
szórakoztató
hírlap
regionális
Sükösdi napló
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa
http://epa.oszk.hu/02200/02294
2010-
hírlap
regionális
Süni
a természet hangján minden zöldfülű gyereknek
http://epa.oszk.hu/02100/02150
2005
ismeretterjesztő
Szabad ifjúság
a DISZ Központi Vezetőségének lapja
http://epa.oszk.hu/00900/00988
1956
hírlap
Szabad nép
a Magyar Dolgozók Pártjának központi lapja
http://epa.oszk.hu/00900/00989
1956
hírlap
Szabad szó
a Nemzeti Parasztpárt központi lapja
http://epa.oszk.hu/01000/01001
1956
hírlap
Szabadelvűpárti Naptár

http://epa.oszk.hu/02100/02180
1884-1885
évkönyv
Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle
társadalomtudomány, irodalom, művészet
http://epa.oszk.hu/03300/03347
2017-
kulturális
regionális
Szabványügyi közlöny

http://epa.oszk.hu/00800/00897
2006-
szakmai
Szálloda és vendéglőipari szemle

http://epa.oszk.hu/03500/03529
1924-1925
szakmai
Szarvas
társadalmi és szépirodalmi lap
http://epa.oszk.hu/02400/02499
1892-1894
kulturális
regionális
Szarvas és Vidéke
társadalmi és szépirodalmi hetilap
http://epa.oszk.hu/01900/01970
1890-1919
kulturális
regionális
Szarvasi hír
társadalmi lap
http://epa.oszk.hu/02400/02442
1909-
hírlap
Szarvasi hírlap
társadalmi és közgazdasági hetilap
http://epa.oszk.hu/02400/02441
1902-
hírlap
Szarvasi közlöny
politikai és társadalmi hetilap
http://epa.oszk.hu/02700/02700
1928-1943
hírlap
regionális
Szarvasi színházi újság
társadalmi és művészeti napilap - a színi szezon tartamára
http://epa.oszk.hu/02400/02443
1910
kulturális
Szarvasi újság

http://epa.oszk.hu/01900/01996
1920-1922
regionális
Szavak a mélyből
antológia
http://epa.oszk.hu/02900/02947
2016-
kulturális
regionális
Századok
a Magyar Történelmi Társulat folyóirata
http://epa.oszk.hu/03300/03328
2016-
kulturális
szakmai
tudományos
Székaszó
karcfalvi-csíkjenőfalvi kisújság
http://epa.oszk.hu/02400/02485
2004-
magazin
regionális
Székely alkalmazottak lapja

http://epa.oszk.hu/01000/01003
1934
szakmai
Székely közélet
politikai, közgazdasági és társadalmi újság
http://epa.oszk.hu/02600/02608
1931-1937
határon túli
kulturális
magazin
regionális
A Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesület évkönyve

http://epa.oszk.hu/01600/01620
1876-1881
évkönyv
Székely útkereső
közéleti-művelődési-irodalmi havilap
http://epa.oszk.hu/01300/01336
1990-1999
határon túli
kulturális
A székely-udvarhelyi ev. ref. [kollégium éves kiadványai]

http://epa.oszk.hu/02200/02242
1871-1930, 1940-1944, [1970]
értesítő
A Székely-Udvarhelyi Királyi Állami Főreáliskola értesítője

http://epa.oszk.hu/01600/01617
1874-1915
értesítő
Székelyföld
kulturális folyóirat
http://epa.oszk.hu/03400/03420
2017-
határon túli
kulturális
Székelység
politikai, közgazdasági és szépirodalmi hetilap
http://epa.oszk.hu/02700/02767
1905-1915
határon túli
hírlap
regionális
Székelység
a Székelyföldet és népét ismertető folyóirat
http://epa.oszk.hu/02300/02330
1931-
kulturális
regionális
A székelyudvarhelyi M. Kir. Áll. Kő- és Agyagipari Szakiskola ... értesítője az ... tanévről

http://epa.oszk.hu/02200/02276
1894-1944
értesítő
Székesfehérvár és vidéke
társadalmi, közművelődési és szépirodalmi közlöny
http://epa.oszk.hu/02300/02344
2012-
kulturális
regionális
Székesfehérvári Szemle
A Székesfehérvári Napló havi melléklete
http://epa.oszk.hu/01900/01940
1931-1939
tudományos
Szellem és élet

http://epa.oszk.hu/01300/01354
1936-1944
tudományos
Szemfüles

http://epa.oszk.hu/03100/03126
2009-
hírlap
hírlevél
magazin
Szentandrási híradó
önkormányzati havilap
http://epa.oszk.hu/01600/01647
2004-
regionális
Szentesi Lap
vegyes tartalmú hetilap
http://epa.oszk.hu/01800/01889
1872-1947
regionális
Széphalom

http://epa.oszk.hu/00700/00719
1927-1929
kulturális
Szépirodalmi figyelő
irodalmi, kritikai, szemléző folyóirat
http://epa.oszk.hu/01400/01433
2002-
kulturális
Szilágysomlyó
társadalmi és politikai hetilap
http://epa.oszk.hu/03300/03364
1940-1941, 1943-1944
határon túli
hírlap
regionális
Szín
közösségi művelődés
http://epa.oszk.hu/01300/01306
2000 -
kulturális