Muzsika 2002. október, 45. évfolyam, 10. szám, 10. oldal
Kelemen Éva:
Kedves Mici...
Dohnányi Ernő kiadatlan leveleiből, 1944-1958 (3)
 

18. Zachár Ilona és Dohnányi Ernő - Dohnányi Máriához; gépírás, Dohnányi Ernő kéziratos soraival; 2 fol.
London, 1947. december 14.

Kedves, jó Mici Néni!

Igen szomorú meglepetés volt Szüts ügyvéd levele, mondhatnám "shock", ahogyan az angolok mondják. Eszerint tehát egyáltalán nincs semmi reménység [!] ... Hiszen ha már átverekesszük magunkat az első akadályokon és nehézségeken Argentínában, s ott is mint unokahúg stb., idegen gyermekek stb. blamáljuk magunkat, akkor már úgyis mellékes lesz az egész megoldása, legalább nekem, kivéve Ernőt, aki most rettenetesen vágyik ennek a kérdésnek rendes megoldására...48 A koncertek, hála Istennek, lezajlottak, és gyönyörű eredménnyel. Sokat gondoltam Mici nénire, mennyire tetszett volna örülni pl. a londoni koncerten, ahol a zongorakoncert bemutatóra került. Noha a zongora kemény volt, s E. bevallása szerint nem játszott oly szépen, mint Birminghamben, a kritika mégis azt írta, hogy sok fiatal művész megirigyelné, és oly nagy volt a lelkesedés, hogy eksztázisukban kiabáltak: wonderful stb., és mikor Ernő megigazította a zongoraszéket, azt is megtapsolták. Szünet után, mivel készen volt, akart menni a barátainkkal vacsorázni, de én azt mondtam, meg kell várni a végét, mivel Beechamtől kaptuk a páholyt. Vissza is mentünk a proszcéniumpáholyba, E. is, és amint Beecham végzett s a közönség tapsolt, egy édes jelenet játszódott le, ami nagyon meghatott. Beecham a páholy felé fordult (milyen szerencse, hogy nem mentünk el), és mind a két karját E. felé nyújtotta, híva őt, hogy jöjjön a közönség elé. Én nyomkodtam őt, de ő hátrahúzódott a páholyba, aztán mégis előre lépett valamicskét, de nem lehet leírni a közönség tombolását. Percekig tartott ez a kedves kis jelenet, a közönség rajongó lelkesedése...
Rózsavölgyiék készülnek most sürgősen Ernő műveinek egész anyagát nekünk Arg.-ba küldeni, hogy mire megérkezünk, már ott legyen. Szépen kérjük Mici nénit, ha valami megmaradt Ernő könyvtárából, hiszen itt lehetetlen könyvet venni, a legolcsóbb könyv 24 shilling, Anyuka nem tud küldeni, mert tilos a könyvszállítás legújabban, szóval ez kitűnő alkalom lenne megkapni mindazokat az értékesebb könyveket, mondjuk 15-20-at, melyek megmaradtak még a könyvtárból, hasonlóképen kottákat, partitúrákat stb., szóval amit gondolni tetszik, hogy Ernőnek szüksége lenne rá...

Icy

Boldog ünnepeket! E.
Ami nekem nagyon kellene, a kis partitúrák volnának (szimfóniák etc.). Talán Sugár 49 által lehetne küldeni.

19. Dohnányi Ernő - Dohnányi Máriához; kézírás; 3 fol.
Beaulieu sur Mer [1]948. jan[uár] 22.

Kedves Mici!

úgy látszik, az a bizonyos "vasfüggöny", amelyről Churchill annak idején beszélt, valóra válik, mert annyira nem tudjuk magunkat megértetni. Mi az, hogy Bódi bácsi nem enged? És ha nem enged? Én tőlem nyugodtan nem engedhet. Azért, hogy nem csinált semmit, csak nem fogok fizetni? Még be sem adta a pert! Csak pénzt kért, s halogatta a dolgot, míg késő volt. Hát most várhat! Semmi esetre se adjon neki egy fillért sem! A "részletes" számlára nem vagyok kíváncsi; biztosan minden beszélgetést, amit a pénz miatt (másról nem is tárgyalt) folytatott, felszámított. Szívesen megfizettem volna, ha sikert mutatott volna fel, de így nem vagyok köteles. Nem is kap. (Kivéve, ha csodát tesz, és hamar megcsinálja a válást!)
További meg nem értés:
Én írjak Elzának, és könyörögjek, hogy adja ki, amihez jussom van? Hol van az a "Schenkungsbrief", amely jogot adna neki az én beleegyezésem nélkül az én mesterségem űzéséhez szükséges szerszámaimat (mint pl. a zongorát) eladni? - És hol él Maga, hogy írja: "és lesz még sok tárgyalni való a bontóper előtt"! S "barátságos alappal minden, még a válás is könnyebben megy"? Tudtommal a "demokratikus", "új" Magyarországban az én esetemben erre nincs szükség. Csak adták volna be a pert idejekorán! Akkor nem volna szükség "dumára", s Magának se kellene a "hátát tartani", ami nem nehéz, ha másnak a bőréről van szó. - És olyan jó pszichológus, hogy hiszi, hogy evvel az asszonnyal tárgyalni lehet? - Írtam neki egy évvel ezelőtt egy "barátságos" levelet, amire olyan csűrt-csavart választ kaptam, hogy kénytelen voltam befejezni az ügyet egy levéllel, melyet biztosan nem mutatott meg Magának. (A levél udvarias, de ironikus volt.)
De hagyjuk ezt most!
A könyvek és kották végett írtam úgy Elemérnek,50 mint Mincsinek,51 akiktől választ is kaptam. Mincsi bátorsága azonban, úgy látszik, a bugyijába szállt. - Tehát erről is lemondtam.
Egyébként jól vagyunk, s epedve várjuk, hogy ebből az Európából kijussunk. Csodálom Ejmóékat.
Kicsi a világ. Beaulieu igazán kis hely, mégis találkoztunk más kitzbüheli ismerőssel, s egy úrral, aki Papának volt tanítványa Pozsonyban.
A napok egyformán múlnak. Tanulunk franciául és spanyolul. (Nagyon könnyű nyelv, pláne ha az ember olaszul is beszél.) Zongora is van a házban, de a legrosszabb, mely valaha is a kezem alá került. Az időjárás komisz és a narancs drága.

Feri sógornak is szívélyes üdvözlettel
E.

20. Dohnányi Ernő - Frankovszky Rudolfnak; gépírás, aláírás kézírással; 1 fol.
Beaulieu sur Mer, 1948. febr[uár] 23.

Kedves Rudi,

mielőtt Európát elhagynám, tőled is el akarok búcsúzni, de abban a reményben, hogy új hazánkban nemsokára viszontláthatunk. Mindenesetre minden lehetőt el fogunk követni, hogy mielőbb abban a helyzetben légy, hogy a kiutazáshoz szükséges lépéseket megtehesd. De nemcsak, hanem azon is leszek, hogy valami Neked illő foglalkozást vagy állást találjak ott számodra, amely nélkül nem tanácsolnám, hogy kiutazz. Mindazok után, amit hallok, remélem, ez nem lesz nehéz. A kiutazás Európából persze kálvária. Ezt most magunkon tapasztalhattuk. Nemcsak hogy mind az ötünknek kellett Párizsba utaznunk, amit már a költségek miatt is szerettem volna elkerülni, de ott annyi volt a nem éppen kellemetes dolgunk, még a gyerekeknek is, hogy még ők sem jutottak ahhoz, hogy Párizsból vajmi sokat lássanak. S hogy már öt nap alatt tudtunk mindent elvégezni, Bubik52 volt titkárnőjének köszönhető. Nélküle legalább 14 napot kellett volna ott vesztegelnünk.
Most várjuk a hajó indulását. S bármennyire szép itt, alig várjuk, hogy a hajón lehessünk, mert minden az elutazáshoz készen van, félig már Argentínában érezzük magunkat, s ez a várakozás unalmas. Különben a Riviéra sem viseli magát úgy, ahogy szerettük volna, s amilyen a híre. Kevés igazán szép napunk volt, "fürdésről" persze szó sem lehetett, (különben sem lehet nagyon télen), pár nappal ezelőtt még abban a ritka látványban is volt részünk, hogy a hóból kikukucskáló narancsok fogadtak minket. Azután már munka után is vágyom. Zongorázni itt alig lehetett; az egész községben nincs zongorája senkinek, báró Nikolicsnak egyedüli Steinwayét elvitték a németek. Az a pianínó, mely itt a házban van, annak ellenére, hogy meghangoltattam, olyan komisz (lehet vagy 100 éves), hogy rajta játszani Tantalusz kínjaihoz hasonló...
Isten áldjon! És a viszontlátásra Argentínában!

Ölel
Ernő

21. Dohnányi Ernő - Dohnányi Máriához; kézírás; 1 fol.
Beaulieu [sur Mer,] [1948]. márc[ius] 3.

K. M.

még hamar egy pár szív. üdv. innen.

Holnapután indulunk Genovába, s remélem, egy pár nap múlva onnan is tovább. Itt gyönyörű volt, habár az időjárás abszolúte nem volt Riviéra-szerű. De most meleg van. Szobám balkonajtaja tárva-nyitva, s mélyen besüt és bemelegít a nap. Azt hallom, hogy Buenos Aires klímája az ittenihez hasonló. Különben milyen furcsa véleményük van erről a városról, hogy a neukircheni zenei élettel hasonlítják össze. Buenos A. 2 milliós város, van szimfonikus zenekara, melyet a leghíresebb dirigensek dirigálnak, van operája, melyből Toscanini került ki, s melynek elsőrangú énekesei vannak (tőlünk Pataky és Némethy Ella énekelt ott). A zenei élet különben elég nagy Dél-Amerikában, csak nem olyan romlott, mint az észak-amerikai és a - mienk. Eggyel azonban baj van, s ez a háború következménye, hogy kották ott sincsenek. Meg kell toldanom a listámat, és sürgősen a kétzongorás kottáimat kérném. Ezeket ti. még Párizsban sem lehet kapni. Vörös kötésben vannak, 3 dupla kötet (összesen 6).
A kis olasz, orosz stb. partitúrák nem kellenek. A könyvek és kották londoni eladási szándékáról tudhat, de felesleges említeni, mert én amúgy is azt a választ adtam, hogy nincs szándékomban eladni. Amennyire az angolokat ismerem, ezek után nem is fogják akarni.
Az "Árpi-bubi" kártyán nagyot nevettünk. Hát Maguknál még mindig így kell félni? Ha Alberti53 nem akarja Bubik címére küldeni, küldje az iroda címére:
Bureau International de Concerts Zapiola
2106 Buenos Aires

Megyek pakolni. Genovából és a hajóról még írok.

Sok szív. üdv. Ferinek is
E.

Most jött sürgöny: a hajó 9-én indul.

22. Dohnányi Ernő - Papp Viktorhoz; kézírás; 1 fol.
Genova, [1]948. március 10.

Kedves Viktor!

Habár az utóbbi időben valahogy "széjjel voltunk", nem tudom megállni, hogy mielőtt Európát elhagyom, legmélyebb üdvözleteimet és kívánságaimat ne tolmácsoljam Nektek.

Ernő

23. Dohnányi Ernő - Dohnányi Máriához; gépírás; aláírás kézírással; 2 fol.
Martinez, (B[uenos] Aires) General Paunero 2031, 1948. ápr[ilis] 15.

Kedves Micifer, ápr. 7-i levelét tegnap kaptuk meg. Miután amúgy is szándékom volt írni, hamar válaszolok reá. Egy aránylag jó tengeri utazás után (rosszul nem volt senki közülünk) megérkeztünk, elég hamar: ápr. 3-án délben. Az első benyomások a lehető legkedvezőbbek voltak, mert hála Bubik gondoskodásának, egy nagyon kedves villa várt minket, éppen mintha nekünk építették volna: se túl nagy, se túl kicsi. Berendezés is volt már annyi, hogy enni és aludni lehetett benne, sőt a spájzban is volt pár napra való élelem és ital. Így első pillanattól kezdve otthonosan éreztük magunkat. Nagy szerencse, hogy B. ezt a villát találta, mert lakásokban nagy hiány van itt, s a nagy városban amúgy sem éreztük volna magunkat jól. Martinez kis városka, de minden kapható itt, úgyhogy nem is szükséges Buenos Airesbe járni, mellyel azonban kitűnő összeköttetés van (20-25 perc, 98 vonat naponként oda, és épp annyi vissza). Házunk az állomástól fél perc. Két képet, mely megérkezésünk után készült, mellékelek. A környék, ha lapos is, nagyon szép, mert Buenos Aires leggazdagabb embereinek van villájuk és kertjük itt. A folyó - La Plata - mely tenger benyomását kelti, lévén 70 km széles, kb. tíz percnyire van innen. A levegő kitűnő, s most nagyon kellemes, mert már nem oly meleg. (De még kabát nélkül lehet járni.)
Egyébként minden fordítva van. A hold pl. nem hazudik, mert ha C-re áll, tényleg crescit. A nap délben északnak áll, s a hideg szél délről jön. Még az ajtók és szekrények zárai is fordítva járnak.
Buenos Aires városa modern szemmel nézve nagyon szép. Kb. 3 millió lakosa van, egy pár felhőkarcoló, de sok nagy tér és széles utcák. S ami kellemesen feltűnő: nagyon tiszta. Egyáltalán: a piszkos Európa után duplán jól esik a tisztaság, amelyre itt, úgy látszik, adnak. Nagyon élvezem a szép fürdőszobát (házunkban 3 fürdőszoba és 4 WC van). A zongorákkal azonban itt is baj van, miután argentin zongoragyár nincs (legalább[is] nem jó). Egy zongorám és egy pianínóm van; az utóbbi a jobbik. Hangversenyeim a Teatro Colónban lesznek (egyelőre hatot hirdetnek), ahol múltkor Furtwänglert hallottam - jobban mondva: láttam -, aki szintén hat hangversenyt dirigál. A zenekar jó, és a színház nagyon szép, nagy, de jó akusztikájú.
Ezek az első benyomások. S ha a folytatás is ilyen jó lesz, akkor nagyon boldogok leszünk itt.
Hivatkozással levelére: ki az a másik barátnő, aki ide készül? A Rióba írt kártyát és levelet nem kaptuk meg. Ki az Izabella, aki Árpádnak írt? Ki a Rádi bácsi, aki "haragszik" Árpi pubira, s milyen csomagok jöttek vissza? - Mit akar Dagmár elszámolni Legnickkel? Simrocknak nem tudom, hogy lehet-e írni, a firmát lebombázták. Doblingerhez (Herzmanszky) lehet fordulni, de jó lesz előbb kérdezősködni nála. Spanyol tudásunkat illetőleg Icyke azért beszél jobban, mert "beszél", s nem bánja, ha hibákat csinál, én alaposabb vagyok, s ezért később fogok beszélni. A nyelv könnyű, ezt Icyke is belátta már. Különben olasszal is lehet boldogulni itt, mert megértik valahogy.
A jövő levelet Icyke fogja írni. A gyerekek is nagyon jól érzik magukat. A fiú szorgalmasan tanul, Mucika54 pedig főz, mégpedig nagyon jól. Dacára, hogy már Angliában és a Riviérán is nem kellett éheznem, olyan étvágyam, mint itt, már évek óta nem volt. A Fräulein szintén boldog, mert kénye-kedve szerint takaríthat, moshat és vasalhat. Külön szobája van a második emeleten, ahol a mosókonyha is van.
Első koncertem e hó 25-én lesz.

Sok-sok szívélyes üdvözlettel és szeretettel
E.

24. Dohnányi Ernő - Dohnányi Máriához; gépírás; 1 fol.
(hiányos) Martinez, [Buenos Aires,] 1948. ápr[ilis] 26

Kedves Mici,

ápr. 18-i levelét ma kaptuk meg; máskor kérek helyes címet, mert ez is akadályozhatná a kézbesítést. Házszámunk nem 2301, hanem 2031.
Hosszabb levelet Icyke fog írni, én csak egy pár kérdésére akarok válaszolni. A kották választása helyes volt, de különben nem olyan fontos. A hiányzó Beethoven-szimfóniáknak valahol meg kell lenniük. Amit én kérnék, az a Beethoven-szonáták volnának, mégpedig az "Urtext" kiadásban (Breitk. & H., 3 kötet).
Aggodalmakra nincs ok. Ha a kezdet nehéz, mert se nekem, se Bubiknak nincs pénze, ez az állapot megváltozik, amint megindulnak a hangversenyek. Mert erre van bazírozva minden, s hál' isten, a tegnapi indulás elég jó volt. Erről majd ír Icyke. Nagy bevételek persze csak későbbre várhatók, kivált miután Bubik nagyon belefeküdt, s reklámra 10.000 pesót szánt. A publikum jó, s szereti a zongoristákat. Nemcsak Brailowskynak volt sikere, Backhaus tavaly 7 estén az összes Beethoven-szonátákat játszotta óriási sikerrel. Minden, mi elsőrangú, jól megy itt, csak a másodrangúak nem kereshetnek.
A "wirtschaftolásról" majd ír Icyke. Az élelem aránylag nagyon olcsó; a lakások megdrágultak, mert a nagy beözönlés folytán nincsen elég lakás. Hogy egy peso mennyi forintban, nem tudom, egy dollár kb. négy és fél peso.
Újságokból itt mindenféle van; spanyolon és olaszon kívül két angol, két német s három magyar (egy kommunista, mely máris írta, hogy ne menjenek el a hangversenyre, ami teljesen fölösleges volt, miután ennek a lapnak az olvasói amúgy sem mennek hangversenyre).
S hogy milyen kicsi a világ, megírom, hogy a tegnapi hangversenyemen Furka55...

25. Dohnányi Ernő - Dohnányi Máriához; gépírás; aláírás kézírással; 1 fol.;
(hiányos) [Martinez, Buenos Aires, 1948. május-június]

K. M.

Icyke levelének kiegészítéséül:

A közönség nem egészen olyan, mint Icyke írja. Igaz, hogy kell a reklám - de hol nem kell? -, de a legnagyobb reklámmal nem lehet itt elérni semmit, ha a művész nem egészen elsőrangú. Másodrangú dolgok - ha jók is - nem mennek itt. A közönség figyelmes - egy gombostű esését meg lehetne hallani - és lelkes. Nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok a német is. Furtwänglernek a 9.-kel szenzációs sikere volt. (F. tegnapelőtt visszarepült Rómába.) Jacques Thibaud ma adja 2. hangversenyét; de a hegedűsöket itt kevésbé szeretik, mint a pianistákat.
Házunk már nagyon lakályos; csak függönyök, szőnyegek és képek hiányoznak.
A klímát elég jól bírjuk, habár az ún. "humidad" - 100 százalékos nedvesség - elég kellemetlen. Azt mondják, hogy azért bírjuk, mert még nem vagyunk hozzászokva; az itteniek valósággal szenvednek alatta. Ahhoz a gondolathoz, hogy most késő ősz van, nehezen szokik meg az ember. Csak főleg azon látom, hogy hullanak a levelek. (De azért minden zöld, mert több itt az örökzöld növény.) Egy másik feltűnő dolog, hogy az emberek itt mind kövérek, a nők is. A szépségideál itt a kövér nő. Még a kutyák is gombócok. Persze, mert rengeteget zabálnak. Nekem vissza kell tartanom magam, hogy ne egyek túl sokat, mert a zaba azután tényleg kiváló. Olyan jó szőlőt, mint itt, alig ettem Európában, s most jön a narancsszezon. Húst az argentínai rengeteget fogyaszt, olcsó is. De mi inkább azon vagyunk, hogy kis mészárosszámlánk legyen. Élvezem a reggelit: szőlő, remek fehér kenyér, vaj, méz, kávé.
Már több "háborús bűnöseinkkel" találkoztam. Szeleczky Zita is megjött már (benn volt a múlt hangversenyemben), ugyancsak Sorgék is a hangversenyen voltak, és Nelkyék is. Hallom, hogy Páger is itt van, de még nem láttam. Itt van Albrecht is, aki paraguayi konzul!! Egy filharmonikusom is meglátogatott már.
Végül még egyszer kérdem: ki az Izabella, recte Izu? S ki a Rodi bácsi? Most igazán nem kellene már rébuszokban beszélni. (Azelőtt sem volt szükséges.)
Jövőre megint küldök fotográfiát.

Sok-sok szíves üdv. Feri bának is
E.

Mincsinek adja át egyelőre köszönetemet a képekért. Ejmó férje nagyon fess embernek látszik.

26. Dohnányi Ernő - Frankovszky Rudolfnak; gépírás; aláírás kézírással; 1 fol.
Martinez, [Buenos Aires] 1948. jún[ius] 24.

Kedves Rudi,

szíves soraidat az AKM-elszámolással56 tegnap kaptam meg. A pénz maradjon egyelőre az AKM-nél, míg majd diszponálok vele... már hosszabb ideje levelezésben állok az egyesületből való kilépésem tárgyában. Nem szívesen engednek el, én sem szívesen lépek ki, de a józan ész parancsolja. Aggályai a magyarokat illetőleg alaptalanok, éppúgy nem "stichhaltigak" többi ellenvetései. Különben kilépésemet már formálisan be is jelentettem, s rövidesen az itteni SADAIC-nak tagja leszek. Az argentin egyesület milliókkal rendelkezik, s jóléti intézményei példásak. A külföldön heverő jogdíjaimat pedig sokkal inkább fogják beszedhetni, mint az osztrákok. Hozzájön, hogy az európai helyzet annyira bizonytalan, hogy az osztrák egyesület fennmaradását sem lehet garantálni.
Türelmetlen kérdéseidre röviden szeretnék válaszolni. Hogyan helyezkedtem el mint előadóművész, karmester, zeneköltő és pedagógus? Alig három hónapi ittlétem alatt nehéz lett volna mindezt megcsinálni. S hogy tisztábban lásd az itteni viszonyokat, mindenekelőtt azt kell megírnom, hogy itt minden rém lassan megy. Az embereknek rettenetesen sok idejük van, s mindent másnapra halasztanak; mindenfelé azt mondják: "manana". Azonfelül dúl-fúl a nacionalizmus, s mindent argentinekkel akarnak betölteni; tehát "elhelyezkedni" nem lehet addig, míg az ember félig nem argentínai. Hozzájárul még, hogy mindenki gyanakvó és fél az idegentől. Nexusokat keresni csak úgy lehet, ha az ember őket hagyja közeledni, amihez idő kell. Egyelőre mást nem tehetek, mint hangversenyezni. A koncertek jól sikerültek, de itt is meg kell küzdenem a honfitársaim által elterjesztett előítéletekkel. Sok itt a kommunista és a zs. is. De ezt ki kell harcolni. - A közönség különben nagyon lelkes, de még fiatal és kultiválatlan. Koncert sok van, kivált sok a zongoraest, melyet a közönség itt jobban szeret, mint a hegedűestéket.
A legkellemesebb része itteni életemnek a kedves villa, melyben lakunk, s melyben nagyon jól érezzük magunkat. Martinez különben is kedves hely, a legszívesebben ki sem mozdulunk innen. Sajnos néha muszáj, holnap pl. Brazíliába utazunk néhány hangversenyre.57
Itt most tél van; nedves, szeles és hideg. Nem jó arra gondolni, hogy nálatok most a legszebb szezon van. Itt csak akkor szép, ha süt a nap.
De eleget firkáltam.
Mindnyájunk részéről legszívélyesebb üdvözleteinket.

Ölel:
Ernő

27. Dohnányi Ernő - Dohnányi Máriához; gépírás, aláírás kézírással; 1 fol.
Martinez, [Buenos Aires,] General Paunero 2031, 1948. j[ú]l[ius] 8

Kedves Mici,

tegnapelőtt kaptuk meg jún. 24.-i levelét, és csak kevés nappal előbb a máj. 4.-ről datáltat, amelyben a kis Márta képe volt Magával és Ferivel. Hát ez utóbbi ugyancsak soká "repült"! Közben Rózsavölgyitől megérkezett az első kottaszállítmány, a Ruralia és a Szimfonikus percek partitúrája és anyaga. Talán most megindul a többi is.
Icyke akart írni, de én azt mondtam, hogy én jobban tudom a fejét mosni, ami azért szükséges, mert ezeknek a drukkolásoknak és aggódásoknak véget kell vetni. Hát t[ulajdon]kép[pen] miért aggódnak? Minden a legjobb rendben megy, s a nehézségeket le kell küzdeni, ami meg fog történni. Maguknak odaát teljesen hamis képük van erről az országról itt. Ez se más, mint minden ország. Ha itt a kereseti lehetőségek nagyok is, nem lehet követelni, hogy gyorsak is legyenek. Itt is csak - mint másutt - idő[re] és türelemre van szükség, míg a sikereknek pénzbeli eredménye is van... Az áskálódások persze kellemetlenek és tolják a dolgot, de ezeket a nehézségeket, amelyekre őszintén mondva nem számítottunk, le fogjuk győzni. Utóvégre minden szenzáció csak három napig tart. A publikumra nem kell simfelni; az jó, mert lelkes, és mert fiatal, természetesen nem lehet olyan műértő, mint az európai. Az adósságok miatt pedig ne fájjon a feje senkinek, miután az enyém se fáj. Azok jó helyen vannak, egy nagyon jó barátnál, aki méghozzá bankigazgató.58 Amúgy is most már inkább elébb, mint utóbb, könnyűséggel fogom visszafizetni angliai és amerikai követeléseimből, melyek elég tekintélyesek. Tehát semmilyen tekintetben sem kell aggódni. Ne tessék tehát jó tanácsokkal sem szolgálni, miután ehhez jobban kéne ismernie az itteni viszonyokat. Hogy mi van itt, azt nem vagyok kíváncsi Budapestről hallani, ellenben nagyon szeretnők tudni, mi van ott. S ha politikáról nem is lehet írni, talán a művészetről lehet, hiszen nem tudunk semmit még sok barátainkról sem, akikről bizonyára lehetne írni. Így pl. azt sem tudom, mert nem írta meg nekem senki, hogy ki a Gitti59 férje? Mit csinál Lajos60 és a többi volt társasági tag? Vagy pl. Papp Viktor, akiről semmit sem tudok. És sok más. De keresztnevekből sokszor még nem tudom, kicsodák; így pl. ki a Pali, aki evez? Gittának61 mondja meg, hogy kétszer is írtam Laci fiának, de tenni az ő dolgában nem tudtam semmit.
W. Tibortól62 még nem kaptam levelet. Fotókat fogok még küldeni, a házról és szobáról is. Manana és nem: manana annyit jelent, hogy "holnap"; a szótárban okvetlenül megtalálható, csak jó helyen kell keresni. A "ñ" ti. külön betű, és az "n" után következik.
Most még valamit. A Filharmóniában még nagyon sok partitúrám és anyagom van, mely az én tulajdonomat képezi, s csak letétbe lettek kényelmi szempontból helyezve. Az összes zongoraversenyek anyaga, melyeket játszom, és sok szimfónia anyaga is, valamint a "Cantus vitae"-é is. Ez utóbbi közel 3000 pengőmbe került annak idején. Az utóbbi maradhat még, de a többit szeretném, ha Magához szállítanák. E miatt fogok még írni Rékainak.63
A sógort sokszor üdvözlöm. Bizonyára sokat botanizál most, s szép a természet. Itt most ronda idő járja.
Várunk további leveleket s híreket.

Sok szeretettel
E.

Megjelent a Szextett és a zongoraverseny két zongorára.64 Írok Legnicknek, hogy küldjön Magának egy példányt.

28. Dohnányi Ernő és Zachár Ilona - Dohnányi Máriához, gépírás; aláírás kézírással; 2 fol.
Martinez, [Buenos Aires,] 1948. aug[usztus] 15.

Kedves Mici,

úgy kezdeném, hogy mi az? Már rég nem kaptunk levelet Magától - hogyha tiszta volna a lelkiismeret, és nem mi volnánk azok, akik rég írtak.
Mindenekelőtt még meg sem köszöntem a születésnapi gratulációkat, melyek csodálatos pontossággal futottak be; még a levél is aznap érkezett. De úgy látszik, a "manyána" nagyon ragadós, s az ember itt teljesen ellustul. A napok rém gyorsasággal repülnek, s igaz, hogy rengeteg az apró-cseprő dolog s rengeteg időt vesznek igénybe a "társadalmi" dolgok. Az embereknek itt az a rossz szokásuk, hogy azt hiszik, hogy sértés, ha nem maradnak órák hosszat ülve. (Ha pl. öt órakor jönnek, kilenckor mennek, ha pedig vacsorára vannak híva, éjfél előtt nem mennek haza.) Ez a szokás már a magyarokat is ellepte.
Miután szereti a "fejmosást", megint szolgálok vele. Igazán ne tessék semmi miatt aggódni! Minden jól van s rendben megy, Icykének is megmondtam, hogy nem szabad olyan dolgokat írni, mint pl. a karom fáj, mert írásban minden túlzottnak látszik. A karom pl. nem fáj jobban, mint mindég, ha a kelleténél többet játszottam vagy gyakoroltam. Ez nem jelent semmit sem.
Más: Kuttner, Földes és hasonló gondolatokat el kell ejteni.65 Nem szabad evvel a dologgal törődni, rendbe jön az magától is, s nem szabad, hogy ezek azt gondolják, hogy fontosak nekem, mint ahogy nem is fontosak. S hol marad a büszkeség? Még a Sugár-levél is fölösleges volt.
Egyéb aggodalomra szintén nincs szükség. Mert ha pillanatnyi zavarok "egyelőre" lehetségesek, nem jelenthetnek sokat, mert elébb-utóbb, s valószínűleg elébb nagyon jó és biztos állásom lesz. Több oldalról van ajánlat.
Tehát: nyugalom!
A kották egy része (kis partitúrák) megjöttek, más része Frankovszkynál van, aki személyesen fogja elhozni. Nem tudom, hogy megírtam-e, hogy a Beethoven-szonáták Urtextje (3 kötet) kellene, és ha a Spenglert66 megkaphatnám, nagyon örülnék. Megkapta az új zongoraversenyt és a Szextettet?
Hagyok most helyet Icykének, aki sűrűbb sorokban fog írni.
Sok-sok szívélyes üdvözlet mindnyájatoknak, és ezer köszönet a születésnapi megemlékezésért. Szlabeyéknek külön fogok írni, csak nem tudom, hogy mikor.

E.

29. Zachár Ilona és Dohnányi Ernő - Dohnányi Máriához; gépírás Dohnányi Ernő kézírásos soraival; 1 fol.
Martinez [Buenos Aires], 1948. szept[ember] 11.

Kedves jó, Mici Néni!

Köszönettel kaptuk meg Mici néni levelét, és igazán nem érdemeljük meg a szemrehányást, mivel én közben Júliának egy igen hosszú levelet írtam, mely egyszersmind Mici néninek is szólt, s azt gondoltam, abban értesülni tetszik majd mindenről. Tekintve, hogy most az elmúlt két hét igen-igen izgalmas volt, telve gonddal, aggodalommal, még a biztató jövő ellenére is, s nem akartam ok nélkül ijesztgetni Mici nénit, inkább nem írtam, csak most ülök a géphez, amikor már nyugodtabban merhetem mondani, hogy ha a jó Isten továbbra is megsegít, a jövő nagyon szép színben van, s amiről írni is tetszett s amiért imádkoztunk, az a bizonyos álláska, beteljesedett.67 Szerény, de szép, nyugodt és biztonságos, s a mi Kedveskénknek sok örömet okoz, munkát semmit, pihengethet és dolgozgathat közben...
Most megint én fordulok E. nevében nagy kéréssel Mici nénihez, mert, mivel ma érkeztünk, azaz reppentünk haza jövendőbeli lakhelyünkről, kissé fáradt, s ágyba bújt, s igen-igen lusta, mint tetszik tudni a múltból is, mivel pedig ez az ügy az ő számára nagyon fontos, nem akarom bevárni, míg ő odajut, hogy levelet írjon, hanem már én megírom s megkérem Mici nénit, tessék oly jó lenni s az ő okmányait, melyek egy mappában álltak, bezárva az íróasztalában valamikor, a mappára az volt írva, "Dokumenten" magához venni. Ezek az okmányok, melyekben oklevelek, kitüntetések stb. van[nak], nagyon fontosak, most nélkülözhetetlenül fontosak, mert hiszen itt javarészt az emberek nem tudhatják, különösen zenéhez nem értő egyének, hogy ő ki és mi voltaképen...
Ha Zacit tetszene látni, tessék neki megmondani, hogy szívből üdvözlöm, valamennyien, mindketten, a régi szeretettel, s ha meg akar örvendeztetni bennünket, főleg engem, akkor küldje meg a Kicsikém hegedűszonátáját, amit én úgy hívtam, hogy "A szonáta", ő már tudja, amit együtt muzsikáltak, mert sehol sem kapható s majd elepedek érte, sőt új gazdánk is nagyon epekszik, hogy hallja s szeretné előmuzsikáltatni magának...

Icy

Alea iacta est!
Fotokópiát, (nem az eredeti okmányt) kérek, mégpedig a berlini kinevezésről, a "Professor" (porosz kir.) titulus adományozásáról, a Doctor h. c. diplomáról s egyéb hasonló dolgokról. Ezekre az egyetemnek (mert ilyenről van szó) reklám céljából szüksége volna, miután a dotálás nem is olyan szerény. Ami pedig a munkát illeti, az se lesz semmi, miután úgyszólván a semmiből kell idővel óriási dolgot teremteni. A terv, melyről bővebben majd később, nagyvonalú, úgyszólván fantasztikus; realizálása még évekig fog eltartani. A gond most a lakáskérdés, mert nemcsak, hogy ilyen szép lakás, mint Mart.-ben, nem lesz kapható, de egyáltalán nekünk megfelelő nincs.
A távolság elég nagy (5 óra repülés), a klíma - habár közelebb a trópusokhoz - jobb, mint itt, mert szárazabb. - Jövőre többet.

Sok. szív. üdv. Ferinek is
E.

Közreadja: Kelemen Éva
(A levélsorozat befejező része a következő számban)

____________
JEGYZETEK

48 Dohnányinak végül 1949. január 25-én sikerült elválnia Galafrès Elzától - Kubában. Zachár Ilonával néhány hét múltán, február 17-én, New Yorkban kötöttek házasságot.
49 Sugár Jenő: a Rózsavölgyi cég egyik társtulajdonosa. Bárczy Gusztáv halála után a kiadó államosításáig a cég vezetője. Ld. még a 41. sz. jegyzetet.
50 Kárpáty Elemér (és családja): a Széher úton szemben laktak Dohnányiékkal.
51 Mincsi: dr. Szlabey Ernőné. Ld. még a 24. sz. jegyzetet.
52 Bubik Árpád: hangversenyrendező, az 1922-ben megalakult Magyar Művészek Szövetkezete ügyvezető igazgatója. 1945 után előbb Ausztriában francia megszállási övezetben (Tirol-Vorarlbergben) tevékenykedett, majd Argentínában letelepedve Buenos Airesben alapított koncertszervező irodát.
53 Alberti Rezső: a Rózsavölgyi cég munkatársa, társtulajdonosa.
54 Salacz Ilona (Helen Dohnanyi McGlynn): Zachár Ilona első házasságából származó lánya.
55 Dohnányi valószínűleg Furka Gizellával, régi tanítványával találkozott a hangversenyen.
56 AKM: Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger (Bécs), melynek Dohnányi az 1900-as évek elejétől volt tagja. Az egyesülettel kapcsolatos teendők intézésével még 1945-ben bízta meg Frankovszkyt.
57 Dohnányi mintegy tíz hangversenyt adott Argentínában és Brazíliában 1948 nyarán, anyagi problémái azonban egyre súlyosabbá váltak. Bubik három évre szóló nagyvonalú szerződése nem ért semmit, még az első fellépések honoráriumát sem tudta kifizetni.
58 Ld. a 33. sz. jegyzetet.
59 Gitti: Dömötör Margit, Dohnányi Mátyás első felesége.
60 Dömötör Lajos: fuvolaművész, a Filharmóniai Társaság Zenekarának tagja, a társaság alelnöke. Dömötör Margit édesapja.
61 Gitta: Bothárné Dohnányi Margit, Dohnányi Ernő első fokú unokatestvére. Fia, Bothár László Amerikában él.
62 Wehner Tibor zongoraművész, Dohnányi tanítványa.
63 Rékai Miklós: hárfaművész, a Filharmóniai Társaság Zenekarának tagja, 1934-40 között a társaság (fő)titkára
64 Ld. a 43. és a 45. jegyzetet.
65 Kuttner Mihály: hegedűművész, a Magyar Vonósnégyes tagja, az Indiana University tanára. Földes Andor: zongoraművész, Dohnányi egykori tanítványa.
66 Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes, Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte (A Nyugat alkonya, a világtörténelem morfológiájának körvonalai) c. könyve.
67 Belátva, hogy Argentínában nem tud hangversenyezéssel biztos egzisztenciát teremteni, Dohnányi örömmel fogadta a tucumáni Állami Egyetem felkérését, és 1948 őszétől a művészeti fakultás professzora lett. Vonzotta az előtte álló feladat nagysága: az egyetem magas szintű zeneoktatásának megszervezése. Fizetését azonban nagyon rendszertelenül, gyakran több havi késéssel kapta meg, így ez sem jelenthetett végleges és biztonságos megoldást a zeneszerző és családja számára.


A levélben említett londoni koncert plakátja


Dohnányi fényképe és életrajza
a tucumáni egyetem prospektusában


Kurzus Ohióban 1948/49 telén


Buenos Aires-i képeslap Frankovszky Rudolfnak


Buenos Aires-i képeslap Frankovszky Rudolfnak


Kubában, a negyvenes évek végén