Vissza a tartalomjegyzékhez


Önkényuralmi jelkép

Azt írja , hogy megdöbbenéssel értesült arról, hogy „az Európai Tanács és a Strassbourgi Nemzetközi Bíróság kötelezte hazánkat, hogy tegyük semmissé a vörös csillag használatát tiltó határozatot”.
Ezzel kapcsolatban hadd hívjam fel a figyelmet a következõ tényekre:
1. Az Európai Tanács az Európai Unió csúcsszerve, amely ilyen kérdésekben soha nem foglal állást, most sem tette.
2. Amire olvasótársam gondol, az alighanem az emberi jogi kérdésekben illetékes Európa Tanács, amely azonban szintén nem foglalkozott ezzel az üggyel.
3. A második hivatkozott szerv sem a Strassbourgi Nemzetközi Bíróság, mert olyan nem létezik. Vajna panaszát a strassbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság tárgyalta.
4. De az sem kötelezte a magyar kormányt bármire is, nem is tehette volna, mert statútuma ezt nem teszi lehetõvé. Ez a bíróság csak azt mondta ki, hogy a magyar bíróságok megsértették Vajna Attila jogát a véleménye szabad kifejezéséhez.

Tisztelettel:
Boros Oszkár