Vissza a tartalomjegyzékhez

Ferenczi Zsolt
Politizáló pap, prédikáló politikus
Orbán kiegyezést szorgalmaz Erdélyben

Semmi meglepõ, inkább az érzelmekre építõ „szív” be­széd és két rutinos szónok. Tõkéstõl és Orbántól most eny­nyit kapott a magyarság az erdélyi „Tusványoson”. A sorban tizenkilencedik nyári sza­badegyetemen Orbán Viktor a nemzet lelkének verseny­képessé tételérõl szólt, míg Tõkés László az RMDSZ-MPP- megegyezés hátterérõl és a romániai magyarság lépés­kényszerérõl prédikált a jelenlevõknek. A táborban a záróelõadást csak így sommázták: van, mikor egy pap politizál, és egy politikus prédikál.


Fotó: MTI

A tusnádfürdõi szabadegyetem zárónapjának fõ attrakciója Orbán Viktor és Tõkés püspök beszéde immár évek óta. Az „Európa. Autonómia” címet viselõ elõadáson az eddigi táborzárókhoz képest nem hangzottak el botrányszagú üzenetek. Semmi provokáció, amire a romániai és magyarországi politikai ellenfelek felkapnák a fejüket. A dologban azonban nincs semmi meglepõ.
A júniusi helyhatósági választásokon csúnyán leszerepelt a Fidesz erdélyi szárnya, a Magyar Polgári Párt (MPP), és a székelyudvarhelyi polgármester, Szász Jenõ is várakozáson alul teljesített. A polgári tömörülés vezetõjeként, neki sem sikerült Hargita megyetanács elnöki posztját megszereznie. Az RMDSZ viszont túlnyerte magát a magyar-magyar választási párharcban, így nyeregben ülve tárgyalhat az erdélyi magyarság õszi választási összefogásáról. E helyzetet jött menteni a Fidesz elnöke is, és vele a párt két Erdélyért felelõs vezetõje, Kövér László és Németh Zsolt.
A szóbeszéd szerint Szász Jenõ személye volt a fõ kérdés, hiszen a volt udvarhelyi polgármester nem hajlandó az RMDSZ ajánlatáról - egy „belsõ koalícióról” - tárgyalni. Szász elképzelése ehhez képest választási összefogást sürget, amire viszont az RMDSZ nem hajlandó, mondván, hogy a román választási törvények ez esetben százalékban határozzák meg a parlamenti bejutás küszöbét.
Az anomália egyelõre megoldhatatlan feladatnak tûnik, hiszen Tusnádon Orbán elnök hosszas gyõzködése után sem változott semmi. Közben az RMDSZ vezetõje szinte egy idõben tárgyalt a közeli Bálványoson az általa a szövetségen kívüli magyar politikai erõk vezetõjének titulált Tõkés püspökkel - úgy tûnik sikerrel. A legutóbbi fagyos hangulatú Markó-Tõkés-levélváltással szöges ellentétben ugyanis most szerencsésen alakultak a tárgyalások Bálványosfürdõn. Az RMDSZ-nek sikerült meggyõznie a Tõkés László által vezetett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) küldöttségét arról, hogy a belsõ koalíció a legjobb megoldás az õszi parlamenti választásokra. Tõkés is jelezte a sajtónak: „kellemesen csalódott” az RMDSZ hozzáállásában.
A nemzeti tanács elnöke kijelentette: most ugyanakkora nyitottságot vár el a Magyar Polgári Párttól (MPP), mint amilyent az RMDSZ tanúsított. Az RMDSZ és az EMNT elnöke a tárgyalás után a sajtó képviselõinek elmondta: az RMDSZ július 26-ig vár választ az MPP-tõl a „belsõ koalícióra” vonatkozó ajánlatra. A megállapodás megszületésében nagy valószínûség szerint szerepet játszott, hogy Orbán Viktor beszédében arra is kitért Tusnádfürdõn, hogy az erdélyi magyar politikai képviselet csak akkor erõsödhet tovább az õszi parlamenti választásokon, ha új egyezség jön létre az Erdélyben egymással vitatkozó politikai erõk között. A tusnádfürdõi táborban terjedõ pletykák szerint Szász Jenõ egyhetes ultimátumot kapott a megegyezés aláírására.
Ilyen elõzmények után nem csoda, hogy a két szónok ennek szellemében szólalt fel a tusnádi szabadegyetem záróeseményén. Tõkés László a szokásos improvizálós stílusában egy Makkai Sándor-idézettel indított, mert szerinte az erdélyi kérdés elsõsorban nem politikai, hanem erkölcsi kérdés. A püspök és európai parlamenti képviselõ különbséget tett a „sikerorientált oppurtunista politika és az értékelvû nemzetpolitika” között. Egy metaforasorban fejtette ki, hogy hivatása az erdélyi Tündérkert minden növényét, beleértve a tulipánt és a fenyõt egyaránt védeni. Meg kell akadályozni, hogy a tulipánból legyen az elnyomás szimbóluma, és a Székelyföld fenyõibõl „nehogy a mi népünknek ácsoljanak keresztet”.
A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács pénteki tanácskozására áttérve azt emelte ki, hogy azon az RMDSZ képviselõin kívül mindenki ott volt. „Új egységre van szükség, és ennek új többséggé kell válnia. Ahhoz viszont, hogy ez létrejöjjön, az õszinteségnek és a nyíltságnak arra a mértékére van szükség, ami ezt a tábort jellemzi” - mondta Tõkés. „Egy kis alázattal és bölcsességgel eljöhetett volna ide Markó Béla is” - hangoztatta a politikus.
Orbán Viktor a szokott, logikusan felépített elõadását poénnal indította: az RMDSZ-es meghívottak masszív távolmaradására célozva: „vannak, akik hiányoznak, és vannak, akik nincsenek itt”. Központi üzenete egy a „nemzet mindig több, mint egy ország” aforizmára épült. Az utóbbi egy szabályrendszer, sportnyelven szólva a felszerelés és a szabálykönyv, azonban egy nemzetnek érzései vannak. Fontos különbség van a Magyar Köztársaság, mint az állami mûködés szabályrendszerét jelentõ megnevezés és a nemzetet jelképezõ Magyarország között.
A „szocialisták által tönkretett anyaország” számára pártjának programját így foglalta össze: versenyképes társadalmat kell építeni, azaz szociális egyensúlyt kell elérni, stabil létbiztonságot kell teremteni, és meg kell teremteni a képzés, a tudás és a tanulás esélyét minél szélesebb kör számára. „A Fidesz által javasolt új egyezség lényege, hogy a fentieket mindenki számára biztosítsuk” - mondta Orbán Viktor. A pártelnöknek az erdélyi helyzetre vonatkozóan „gyakorló politikusként a következõ a szakmai tanácsa”: ha egy közösséget összetartó régi egyezségek már nem mûködnek, akkor újakat kell lépni. Az erdélyi politikában viszont 2003-tól, Tõkés László tiszteletbeli RMDSZ-elnöki tisztségének megszüntetése óta úgy látja, hogy a régiek helyébe nem kerülnek új megállapodások. „Nem akarjuk osztani az észt, a konkrétumokba nem akarunk belemenni, de azt szeretnénk, ha a vitatkozó felek félretennék az ellentéteiket, és megegyeznének” - utalt Orbán a novemberi romániai ország­gyûlési választások elõtti megegyezési kényszerre.
Kérdésre válaszolva még hozzáfûzte, hogy nem tárgyalt Markó Bélával. „Béla már nagyfiú, és tudja a telefonszámom: ha találkozni akar velem, föl tud hívni.” Majd a Fidesz elnöke sok sikert kívánt a megegyezéshez Tõkésnek, Szásznak és Markónak.