Vissza a tartalomjegyzékhez

FAZEKAS CSABA
Kínos véletlenek

Még mondja valaki, hogy a történelem eseményeinek furcsa fintoraiért pusztán a véletlen egybeesések lennének a felelősek. E közhelyektől éppen nem mentes megállapítás a múlt héten gondolkoztatott el, amikor a parlamenti választások elemzésének hevében szinte senki nem méltatott egy 60 éves évfordulót, amelyre pedig talán akkor sem ártana emlékeztetni, ha nem ennyire kerek évtized választana el tőle.

1938. május 29-én lépett életbe a magyar törvényhozás egyik minden bizonnyal legszégyellnivalóbb terméke (majdnem mellékterméket írtam), az első zsidótörvény, amelyet a jogalkotás szemérmesen és kegyetlen tudományossággal a „gazdasági és társadalmi rend hatályosabb biztosításáról” címzéssel látott el. Hagyjuk most, mit tartalmazott, hogy kiknek, milyen megaláztatásokat eredményezett, elég közismert mindez, a második és a harmadik zsidótörvény, illetve Auschwitz borzalmai nélkül is. De talán kevesen tudják, hogy ugyanezen az - egyébként hetek múltán esősre forduló - meleg májusi napon tartották a 38. eucharisztikus világkongresszus zárórendezvényeit a rövid időre a katolikus világ középpontjává lett Budapesten. Tízezrek vettek részt a szabadtéri miséken, Szent Jobb-körmeneteken, a világ minden részéről érkezett katolikus hívekkel teltek meg a magyar főváros utcái, és a rendezvénysorozatnak adott nemzeti-állami pompa elemi erejű demonstrációja lett a magyar állam és a katolikus egyház összefonódásának a Horthy-korszak Magyarországán. Ez a május 29. - akárhogy is vesszük - minden szándékoltságtól függetlenül szimbólum lett: az egyik felekezet számára a kiteljesedést, a szabadságon felül élvezett kiváltságok sorát, a másik számára a negatív diszkriminációt, a kiszolgáltatottságot és a tehetetlenül tűrni kényszerített megalázottságot jelenítette meg.
Hasonló „véletleneket” oly számban produkált a magyar történelem, hogy ha valaki alapvető történelmi ismeretek nélkül tekint végig rajtuk, azt is hiheti, hogy ilyen sablonos ismétlődések legfeljebb egy tucatfilmek forgalmazására szakosodott, sikertelen producer forgatókönyv-elképzeléseiben jelenhetnek meg. Egy másik közelmúltbeli évfordulót hoznék fel példaként: öt esztendővel ezelőtt, 1993. március 22-én Szabad György akkori házelnök a magyar parlament üléstermében, napirend előtti felszólalásában méltatta az 1568. évi (vagyis akkor éppen 425 éves) tordai országgyűlés történelmi emlékét. Ez a régi erdélyi jogalkotás és a magyarság jogos nemzeti büszkesége: a még sokáig vallásháborúktól tépázott Európában először itt mondatott ki törvényhozás által a felekezetek egyenjogúságának elve, pontosabban az, hogy az állam egyenjogúnak tekinti a több száz éves római katolikus egyházat azokkal a protestáns felekezetekkel, melyek akkor legfeljebb csak néhány évtizede hirdették saját tanításaikat. 1993-ban nemcsak ugyanazon a napon, hanem ugyanazon az ülésen (néhány perccel azután, hogy a házelnök megemlékezett a különböző Biblia-értelmezéseken nyugvó vallások egymás mellett élésére vonatkozó elv 1568-as gyakorlati diadaláról) az akkori kormánykoalíció három képviselője és egy független honatya törvénytervezetet nyújtott be a történelmi egyházakon kívüli felekezetek diszkriminációjáról.
A „szektatörvény” néven elhíresült indítvány - mint emlékezetes - tízezres létszámhatárhoz vagy százéves magyarországi működéshez kötötte volna a hazánkban működő vallásfelekezetek (újra)engedélyezését. A szektavita szinte egy percig sem maradt meg a száraz törvényszövegnél, első pillanattól a destruktívnak bélyegzett (valójában túlnyomó többségében békés életet élő) kisegyházak elsorvasztását, lejáratását célozta a történelmi egyházak vélt érdekeit kivont karddal védelmező konzervatív politikusok részéről. (Részletezés nélkül, csupán érdekességképpen említem meg, hogy az 1994-es kormányváltás után hirtelen töredékére csökkent a sajtóban a magyar társadalom szekták általi fenyegetettségéről szóló tudósítások száma, alig került szóba a parlamentben stb., pedig az akkor kifogásolt csoportok továbbra is tevékenykedtek, „térítettek”, árulták könyveiket, találkoztak a tanaikkal szimpatizáló vagy azokat elutasító emberekkel; a korábbi ciklusban a „destruktív szekták” elleni kampány tehát - félreértésből vagy szándékosan - gerjesztett folyamat és nem valódi társadalmi felháborodás terméke volt.)
E történelmi „véletlenek” aktualitását adja az évfordulók mellett, hogy a most kormányalakításon dolgozó pártok prominens képviselői nem rejtették véka alá azon tervüket, hogy változatlan formában benyújtják és elfogadtatják az említett szektatörvényt, megszabadítják a magyar társadalmat (voltaképpen csak a történelmi egyházak konzervatív szárnyának politikai céljait) „fenyegető”, a világon mindenütt gyarapodásnak indult kisegyházak konkurenciájától. Hagyjuk, hogy törvénytisztelő, erkölcsös állampolgárok diszkriminálása az Isten-imádás helyszíne és módja alapján mennyiben tekinthető „polgári” törekvésnek. Inkább arra emlékeztetnék (Orbán Viktor tette ezt május 24-én éjszaka, már a választási eredmények tudatában), hogy a közelgő 2000. év a magyar történelemben a kereszténység felvételének ünnepét is jelenti. S bizony könnyen meglehet, hogy ezzel egyidejűleg a közeljövőben a vallásszabadság értelmezésére, a kisegyházak társadalmi szerepvállalására az illetékesek megint sok tintát pazarolnak (mint tették egykor), én erre most nem akarok kitérni, csak kérdezem: nem fenyeget-e a veszély, hogy e millennium - vélhetően és jogosan nagy pompával lebonyolított - ünnepét rosszízű kultúrharc, a vallásszabadságról folytatott és felekezeti kirekesztéssel végződő vita árnyékolja be? Nem fog-e megint egybeesni egyfelől az állam által jónak ítélt történelmi egyházak pozitív, illetve másfelől törvénytisztelő, valódi társadalmi igényeket kielégítő, ámbár fiatalabb vallásfelekezetek negatív diszkriminációja? Nem fognak-e közéletünk edzett kardforgatói a valódi, konkrét kérdések tisztázása helyett egyik oldalon a lelkiismereti és vallásszabadság, másikon a történelmi egyházak érdekeinek (gyakran önjelölt) védelmében birokra kelni?