2003/11.

Könyvszemle

Gergely Jenő: A Mindszenty-per

A 20. századi magyar történelem kitűnő ismerője egy "klasszikus" - ahogy ő nevezi - koncepciós per anyagáról ad áttekintést. Nem Mindszenty életrajza ez, csak magának a pernek, előzményeinek a felvázolása és utána a legfontosabb dokumentumok, a per jegyzőkönyve, az ítéletek stb. közlése. Gergely részletesen mutatja be a per előkészítését, lefolytatását, az állandó kitekintést a per nemzetközi (persze nyugati) hatására. A bevezetőben Gergely rámutat arra, hogy Mindszenty ellen csak közéleti szerepe, politikai igényei, távolabbi politikai elképzelései együttesen képezték a vád tárgyát. Előzetesen húsz főt tartóztattak le, papokat és világiakat vegyesen, kínozták is őket. Az 1949. február 3-8-án zajló perről a legtöbbet a kötet jóformán felét kitevő vádiratból és a per jegyzőkönyvéből lehet tudni. Akkorra a vádlottak már megtörtek.

A per szinte előképe volt a nem sokkal később sorrakerülő Rajk-pernek. A későbbiekben a rendszer már nem rendezett ilyen kirakatpereket, mert ezek befelé nem érték el céljukat, az elrettentést, kifelé viszont csak rontották a rendszer imázsát. Egyszerűbb volt a további pereket titkos eljárásban lefolytatni.

Gergely könyve rövid és tanulságos képet ad a koncepciós perek lényegéről. Mementóként sem haszontalan a kötet. (Gergely Jenő: A Mindszenty-per. Híres politikai perek, Kossuth Kiadó, Bp., 2001, 201 p.)

(-r. -l.)


<-- Vissza az 2003/11. szám tartalomjegyzékére