Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2002. október


TARTALOM

Kaotikus és nemlineáris dinamika
Vendégszerkesztők: Fokasz Nikosz és Szabados László

Fokasz, Nikosz - Szabados László: A káoszkutatás új eredményei : Bevezetés
Maródi Máté: Káosz a társadalomtudományokban? : A káoszelmélet (félre)értelmezése a társadalomtudományokban
Vízvári Béla: Dinamikus piacok és irányítás
Muraközy Balázs: Káosz a tőzsdén?
Fokasz, Nikosz: Nemlineáris idősorok - a tőzsde káosza?
Bozsonyi Károly - Veres Előd: Nagy időfelbontású öngyilkossági idősorok nemlineáris viselkedése
Götz Gusztáv: Légköri káosz: Az időjárás-előrejelzések bizonytalanságának bizonyossága
Kolláth Zoltán: Káosz a szférák zenéjében

Európában

Fleischer Tamás: Néhány gondolat a Magyarországot átszelő közúti közlekedési folyosókról 1354-1367

A jövő tudósai

Csermely Péter: Bevezető; Báthory Zoltán: A tehetség globalitása : A Magyar Tehetséggondozó Társaságról;
Pakucs János - Antos László: Az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny; Fülöp Lóránd Árpád: Tudományos
Diákkörök I. Erdélyi Konferenciája; Vígh László: I. Középiskolás Élettudományi Kutatótábor; Szendrő Péter
- Koósné Török Erzsébet: Tudományos diákkörök : Fél évszázad a tehetséggondozás szolgálatában

Hozzászólás

Klaniczay Gábor: A Collegium Budapest és a Magyar Tudományos Akadémia

Tudománypolitika

Fábri György: Akadémia és tudásátadás, a Mindentudás Egyeteme

Megemlékezés

Pál Lénárd: Szabó Ferenc (1926-2002)

Könyvszemle

Niederhauser Emil: Olvasónapló
Vida Gábor: Környezet- és természetvédelmi lexikon I-II.
Boros János: Nyíri Kristóf (szerk.): Kommunikáció és demokrácia
Draskóczy István: R. Várkonyi Ágnes (szerk.): Táj és történelem : Tanulmányok a történeti ökológia világából
Nyárády Gábor: Gulyás Pál - Viczián János: Magyar írók élete és munkái