Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2002. szeptember


TARTALOM

Élelmiszer-előállítás, biztonság, versenyesélyek
Vendégszerkesztők: Kovács Ferenc és Szentgyörgyi Zsuzsa

Kovács Ferenc - Szentgyörgyi Zsuzsa: Előszó
Kovács Ferenc: Állati eredetű élelmiszer-előállítás, élelmiszerbiztonság, életminőség
Repa Imre - Romvári Róbert - Bajzik Gábor - Bogner Péter - Petrási Zsolt:
3D képalkotó diagnosztikai eljárások az élelmiszerminőség szolgálatában

Nagy Attila: Az élelmiszer-biztonság szerepe a népegészségügyben
Nagy Frigyes: A biztonság új dimenziója
Udovecz Gábor: A magyar agrárgazdaság versenyesélyei az Európai Unióban
Dorgai László: Az agrártermelés és a környezetvédelem EU követelmények szerinti összehangolása

Tanyavilág

Romány Pál: Tanyavilág és falukutatás - tanyairodalom Magyarországon
Becsei József: A tanyarendszer jövőbeni alakulására ható tényezők
Balázs Ervin: A magyar strucc, avagy a transzgenetikus élőlények fogadtatása
Oláh János: Természetes folyógazdálkodás, ártéri erőforrások és haszonvételek

Bárdossy György: A földtani kutatás bizonytalanságai és kockázatai, új utak ezek megoldására

Ipartörténet

Kandó és Ganz Olaszországban

Interjú

Bolgár Anna: Nem adatközlőnek, hanem beszélgetőpartnernek kell őket tekintenem:
Beszélgetés Boglár Lajos kulturális antropológussal

Tudomány - filozófia

Perecz László: Változatok a magyar filozófiára : A nemzeti filozófia toposza a magyar filozófiatörténetben

Megemlékezés

Szabó Katalin: Scitovsky Tibor (1910-2002)

Hozzászólás - vélemény

Hozzászólás Klaniczay Gábor cikkéhez (Berend T. Iván)

Könyvszemle

Pléh Csaba: Pataki Ferenc: Élettörténet és identitás
Adler Judit: Munkaerőpiaci tükör 2001
Incze Miklós: A Duce és a Caudillo. Ormos Mária - Harsányi István: Mussolini - Franco
Sperlágh Sándor: Országstratégia 2020-ig
Bencze Gyula: Az időjárás nem csak az angoloknál állandó téma
Pölöskei Ferenc: Romány Pál: Kortársunk az agrárpolitika

Beérkezett könyvek