Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2002. július


TARTALOM

Híradás a fejlődő országokról Vendégszerkesztő: Farkas Péter

Inotai András - Farkas Péter: Bevezető
Artner Annamária: A világ ipari termelésének strukturális átalakulása
Artner Annamária: Délkelet-Ázsia: Válság után, alatt, előtt?
Buzás Sándor: Latin-Amerika az új évezred küszöbén
Szigetvári Tamás: A Közel-Kelet és Afrika világgazdasági kilátásai az ezredfordulón
Farkas Péter: A fejlődéselméletek hatása a világgazdaság perifériáin

Anyagtudomány

Szépvölgyi János: Korszerű szerkezeti kerámiák
Pukánszky Béla: Műanyag szerkezeti anyagok
Sziklavári János: Vaskohászat és környezetgazdálkodás

Tudomány - politika

Klaniczay Gábor: A Collegium Budapest tizedik éve
Meskó Attila: A visegrádi együttműködésben részt vevő országok Szlovákiában tartott találkozója
A tudományos könyvkiadás időszerű problémái
Braun Tibor - Glänzel, Wolfgang - Némethné Kovács Éva - Pereszteginé Szabadi Zsuzsa:
Magyarország helyzete a természettudományi alapkutatás világában - tudománymetriai tájkép a második évezred végén

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Közgyűlése

Megemlékezés

Orbán Miklós: Kőrös Endre (1927-2002)
Vámos Tibor: Sebestyén János

Ludassy Mária: Condorcet, avagy az emberi jogok 'matematikai módon bizonyítva'
Szabó Péter Gábor: Magyarországi György mester alakja a hazai matematikatörténetben
Darányi Sándor - Dominich Sándor: Finnugor kulturális örökség az információs társadalomban

Könyvszemle

Bencze Gyula: TDK: önképzés, tudományos utánpótlásnevelés vagy verseny?
Büky László: Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia
Enyedi György: Új földrajzkönyvek
Köpeczi Béla: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvkiállítása
Nádor Tamás: Magyarország az ezredfordulón
Róna-Tas András: Egy könyvsorozat margójára - Magyar Őstörténeti Könyvtár