Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2002. május


TARTALOM


Glatz Ferenc: Kezdeményezőkészség, rendszeresség, folyamatosság korrekcióképesség

Humán genom program
vendégszerkesztő: Venetianer Pál

Venetianer Pál: Bevezetés
Venetianer Pál: Út az 'Élet könyve' elolvasásához
Kosztolányi György: A genomika kölcsönhatásai a medicinával és az egyetemes tudománnyal
Patthy László: A genomkorszak bioinformatikája
Szathmáry Eörs: Genomtan és evolúció
Raskó István: Populáció genomika : Kapocs az evolúció és az orvosi genetika között
Arányi Péter: Farmakogenetika, farmakogenomika és gyógyszerkutatás
Kampis György: A gén halott, éljen a gén!
Sándor Judit: Genomika és jog

Technológiapolitika

Pálmai Zoltán: Egy innovációs park Magyarországon : Az INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park
Szentes Tamás: Néhány gondolat a "humán tőkére" és a tudományos kutatásokra fordított költségek kérdéséhez

A magyarországi doktorképzésről

Bazsa György: Gondolatok a doktori (PhD) fokozatszerzés tapasztalatairól
Szabó Gábor - Bánszki Tamás - Ruzsányi László: A hazai doktorképzés átalakításának szükségességéről
Fehér Márta: Tudományról és tudományfilozófiáról az ezredfordulón (pótlás)

A holnap tudósai

A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási ösztöndíjasok Akadémiai Klubja
(Bolyai Klub) : Részlet a klub alapszabályából

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága
A Bolyai Műhelyről
Kutatási lehetőségek középiskolásoknak

Megemlékezés

Voigt Vilmos: Thomas A. Sebeok

Könyvszemle

Gedeon Péter: Tanyi Attila: Piac és igazságosság
Róbert Péter: Két köny a Holocaustról
Bernáth Gábor: Móra László: Bruckner Győző élete és munkássága 1900-1980
Vági Zoltán - Kádár Gábor: Vargyai Gyula: Magyarország a második világháborúban - összeomlástól összeomlásig

Beérkezett könyvek