2002/4.

Kitüntetések

Akadémiai Ifjúsági Díj 2002

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára által alapított Akadémiai Ifjúsági Díjat 2002-ben az alábbi 29 fiatal kutató nyerte el:

A társadalomtudományok területén:

Czagány Zsuzsa (a Zenetudományi Intézet tudományos segédmunkatársa) A középkori prágai officium liturgia- és dallamtörténeti vizsgálata

Bányai Viktória (az MTA - ELTE Judaisztikai Kutatócsoport tudományos munkatársa) Zsidóoktatásügy Magyarországon, 1780-1850

Gyuris Beáta (a Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársa) The Semantics of Constructive Topics in Hungarian

Takács Judit (a Szociológiai Kutatóintézet munkatársa) Homoszexualitás és társadalom a magyar vonatkozású történeti és empirikus vizsgálatok tükrében

Csizmady Adrienn (a Szociológiai Kutatóintézet munkatársa) A lakótelepek térbeli-társadalmi szerkezetének változásai 1960-1999

Bárkányi Zsuzsa (a Nyelvtudományi Intézet munkatársa) Spanish and Related issues: Quantity Sensitivity

Az élettudományok területén:

Hájos Norbert (a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa) Cannabinoids inhibit hippocampal GABAergic transmission and network oscillations. Novel Cannabinoid-sensitive receptor mediates inhibition of glutamatergic synaptic transmission in the hippocampus

Dr. Reglődi Dóra (az MTA - PTE Neurohumorális Szabályozások Kutatócsoport tudományos munkatársa) A pacap megoszlása és neuroprotektív hatása különböző állatfajokban

Kardos József (az SZBK Enzimológiai Intézet tudományos munkatársa) A szerkezeti stabilitás és a konformációs flexibilitás szerepe az enzimek működésében

Takács Tünde Mária (a Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet tudományos munkatársa) Az arbuszkuláris mikorrhiza gombák hatása gazdanövényük nehézfém toleranciájára

Bácsi Attila (az MTA - DE Tumorvírus Kutatócsoport tudományos munkatársa) A placenta macrophagok szerepének in vitro vizsgálata a humán cytomegalovírus és a humán immundeficienciavírus 1. típusa vertikális átvitelében

Kelemen Lóránd (az SZBK Biofizikai Intézet tudományos munkatársa) Fényérzékeny fehérjék konformációváltozásainak vizsgálata vibrációs spektroszkópiával

Szikra Tamás (az MTA - ELTE Neurobiológiai Kutatócsoport PhD hallgatója) Az uridin központi idegrendszeri szerepének in vivo vizsgálata

A matematika és természettudományok területén:

Szamuely Tamás (a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársa) Motivikus kohomológia az algebrai matematikában

Benczúr András (a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos főmunkatársa) Randomizált algoritmusok hálózati optimalizálási problémákban

Mészáros Csaba (a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos főmunkatársa) A nagyméretű optimalizálás speciális problémái és alkalmazásai

Kovács Richárd (a Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézet tudományos segédmunkatársa) Involvement of free radicals and mitochondrial impairment in the cell damage induced by experimental status epilepticus in hippocampal slice cultures

Keszthelyiné Marthi Ildikó Katalin (az MTA - BME Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa) A királis felismerés és megkülönböztetés

Marek Tamás (az MTA - ELTE Nukleáris Szerkezetvizsgáló Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa) Egy szilárdfázisban hőmérsékleti spinátmenetet mutató vegyületcsalád vizsgálata pozitronannihilációs spektroszkópia és NMR jelalak-analízis segítségével

Kis Zsolt (a Szilárdtestfizikai- és Optikai Kutatóintézet tudományos főmunkatása) Koherens kontroll atomokban és molekulákban

Simon Ferenc (az MTA - BME Szilárdtestek Mágneses Terekben Kutatócsoport PhD hallgatója) Erősen korrelált elelktronrendszerek vizsgálata mágneses rezonancia módszerrel

Házi Gábor (a KFKI Atomenergia Kutatóintézet tudományos főmunkatársa) A rács-Boltzmann módszer

Legeza Örs (a Szilárdtestfizikai- és Optikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa) A csatolt spin- és fermionláncok vizsgálata a sűrűségmátrix renormálási csoport-algoritmus alkalmazásával

Dr. Földváry Lóránt (a MTA-BMGE Fizikai, Geodéziai és Geodinamikai Kcs. tudományos segédmunkatársa) Geoid Height Variations Caused by Geophysical Fluids and their Possible Recovery by Future Satellite Gravity Mission

Kiss Gyula (az MTA - VE Levegőkémiai kutatócsoport tudományos főmunkatársa) Légköri aeroszol szerves alkotóinak vizsgálata

Interdiszciplináris pályázat:

Lakatos Krisztina és Tóth Ildikó (a Pszichológiai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársai), valamint Nemoda Zsófia és Rónai Zsolt (a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetének PhD hallgatói) A D4 dopamin receptor gén szerepe a korai kötődés dezorganizációjában


<-- Vissza az 2002/4. szám tartalomjegyzékére