Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2002. március


TARTALOM

A filozófia látásmódjai
Vendégszerkesztő: Kampis György

Kampis György: Bevezető
Nyíri Kristóf: Túl az iskolafilozófiákon
Kelemen János: Az analitikus filozófiáról -ami változó és ami maradandó
Vajda Mihály: A kontinentális filozófia helyzete a 20. század végén
Fehér Márta: Tudományról és tudományfilozófiáról az ezredfordulón
Kampis György: A naturalizmus jelentősége ma -természet és filozófia kapcsolata

Nők a tudományban

Hell Judit: 'Egy testvér lesz minden ember' (a nemek viszonya a globalizálódó világban)
Haraszthy Ágnes - Hrubos Ildikó: A nők és a tudomány - európai dimenzióban
Kissné Novák Éva: Nők a magyar tudományban

Új levelező tagok

Arató Péter, Blaskó Gábor, Janszky József, Lénárd László
Németh Tamás, Pap László, Sótonyi Péter

Tudománypolitika

Balogh Tamás: Hol állunk Európában?
(A magyarországi kutatás-fejlesztés helyzete az EU összehasonlító mutatói alapján)

Jegyzet

Braun Tibor - Némethné Kovács Éva: Hangsúlyos 'új' a tudományos szakirodalomban

Tudománytörténet

Kovács László: Orován Egon szilárdtestfizikus születésének centenáriumán

Könyvszemle

Fónagy Zoltán: Deák Ferenc: Válogatott politikai írások és beszédek
Pálné Kovács Ilona: Hajdú Zoltán: Magyarország közigazgatási földrajza
Köpeczi Béla: Csetri Elek: Együtt Európában
Palló Gábor: Gemelli, Giuliana (szerk.): The 'Unacceptables'
Csóka György: Solymos Rezső: Erdőfelújítás és -nevelés a természetközeli erdőgazdálkodásban
Vaszil György: Bach Iván: Formális nyelvek
Szekeres Zsuzsa: Magyarország művelődéstörténete CD-ROM-sorozaton