Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2002. február


TARTALOM


Maróth Miklós: Az iszlám

Hámori Gergely: Maratoni közvetítés (forgatókönyv Bosznia-Hercegovina helyzetének rendezésére)

Eszmék - értékek

Horváth Pál: A tudomány szabadságának ősforrásai
Boda László: Érték-e a szabadság?

Nyelv - nyelvvédelem - oktatás

Szabó István Mihály: A szaknyelv jelentősége az ezredforduló Magyarországán
Vizi E. Szilveszter: A magyar nyelv szerepe a tudományban és az ismeretterjesztésben
Ritoók Zsigmond: Clare et distincte
Nagy Tóth Ferenc: A romániai magyar tudományos szakirodalom
Földes Csaba: Az idegen nyelvek oktatása és használata Magyarországon - a nyelvpolitika tükrében
É. Kiss Katalin: Mi legyen a magyar nyelvészet Széchenyi-programja?

Új levelező tagok

Csörgő Sándor, Faigel Gyula, Kara György, Kosztolányi György,
Mészáros Rezső, Schmidt János, M. Szabó Miklós, Závodszky Péter

Megemlékezések

Kiefer Ferenc: Papp Ferenc (1930-2001)
Csurgay Árpád- Csurgayné Ildikó: Simonyi Károly (1916-2001)

Viták - vélemények

Hernád István:
A tudományos szakirodalom szabaddá tétele az interneten - intézmény-alapú önarchiválási kezdeményezés

Könyvszemle

Niederhauser Emil: Olvasónapló
Romány Pál: Beluszky Pál: A Nagyalföld történeti földrajza
Büky László: Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia
Püski Levente: Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza
Lendvai L. Ferenc: Perecz László: Szép rendbe foglalva
Mészáros Ernő: Vida Gábor: Helyünk a bioszférában
Vitányi Iván: Iványi Erika, Solymosi Zsuzsa (szerk.): Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára
Thalassa
Somlai Péter: Veres András: Lukács György irodalomszociológiája

Közlemények

A Magyar Szabadalmi Hivatal felhívása
Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány tájékoztatója

Az OTKA, az Élet és Tudomány Egyesület és az Élet és Tudomány szerkesztőségének
pályázati felhívása