Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2002. január


TARTALOM

Evolóciós pszichológia

Pléh Csaba: A lélek darwinistái (előszó)

Elméleti megközelítések

Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia: új szemlélet a viselkedéstudományokban
Nemes László - Molnár Péter: Evolúciós pszichológia: új szintézis(?)
Kampis György: A gondolkodó test
Szathmáry Eörs: Az emberi nyelvkészség eredete és a 'nyelvi amőba'

Kísérleti munkák és alkalmazások

Kovács Ilona: Tudja-e a látórendszer a fizikát?
Csibra Gergely - Gergely György:
A naiv tudatelmélet az evolúciós lélektan szempontjából

Győri Miklós: Az emberi kognitív rendszer szerveződése és az autizmus: evolúciós perspektívák
Péley Bernadette: Az elbeszélés szerepe az én (self) evolúciójában
Hernádi Pál: Irodalom és evolúció

Összesített irodalomjegyzék
Evolutionary Psychology 95

Tudománypolitika

Nyíri Lajos:
Vitorlázunk, vitorlázgatunk - Az EU K+F keretprogramjában való magyar részvétel tapasztalatai és tanulságai

Új levelező tagok


Galavics Géza, Joó Ferenc, Kádár Béla,
Kertész János, Tulassay Tivadar, Vécsei László

Megemlékezés

Berényi Dénes: Kiss Dezső 1929-2001,
Berend T. Iván: Pach Zsigmond Pál 1919-2001

Könyvszemle

Pléh Csaba: Csányi Vilmos: Van ott valaki?
Gervain Judit: Pléh Cs., Csányi V. és Bereczkei T. (szerk.): Lélek és evolúció

Pályázati felhívás130-132