a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Magyar Tudomány175. évf. (2014.) 6. sz.

Tartalom

Tematikus cím:Tudományetika Európában és Magyarországon
 • Pálinkás József :
  Tudományetika – etikus tudomány642-644 [124.68 kB - PDF]EPA-00691-00129-0010

  Kulcsszavak: tudományetika, etikai kódex, etikai eljárás, tudományos verseny, a tudomány finanszírozása, gazdaság és tudomány

Tanulmány

 • Biernaczky Szilárd :
  Magyar László – eredeti szöveggel673-678 [239.54 kB - PDF]EPA-00691-00129-0070

  Kulcsszavak: magyar Afrika-kutatás, Magyar László írásos hagyatéka első kiadásainak szövegfilológiai problémái, a Hunfalvy János által gondozott kiadások érdemei és hibái, Magyar László könyvének új kiadása kézirata alapján

 • Palánkai Tibor ,
  Miklós Gábor :
  Globalizációs indexek692-712 [529.49 kB - PDF]EPA-00691-00129-0090

  Kulcsszavak: globalizáció és globális integráció, integráció mérési kísérletei, globális integráció értelmezései, fejlődési jellemzői

 • Vetőné Mózner Zsófia :
  A fenntartható élelmiszer-fogyasztás lehetőségei730-739 [259.27 kB - PDF]EPA-00691-00129-0110

  Kulcsszavak: élelmiszer-fogyasztás, fenntartható fogyasztás, fenntartható étrend, mezőgazdaság, húsfogyasztás, egészséges élelmiszer-fogyasztás, ökológiai lábnyom, területhasználat

 • Kürti László :
  Táncantropológia és kritikai tánctudomány740-748 [252.01 kB - PDF]EPA-00691-00129-0120

  Kulcsszavak: funkcionalizmus, táncantropológia, tánctudomány, etnokoreológia, posztmodern, posztkolonializmus, gender, USA–Európa

Tudós fórum

Letöltés egy fájlban [2,7 MB - PDF]