a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Magyar Tudomány175. évf. (2014.) 3. sz.

Tartalom

Tematikus cím:A mágnesség vonzásában
 • Kovács Péter ,
  Heilig Balázs ,
  Csontos András :
  A földmágnesség259-268 [460.56 kB - PDF]EPA-00691-00126-0020

  Kulcsszavak:geofizika, földmágnesség, obszervatórium, Tihany, magnetoszféra, geomágneses dinamó, ionoszféra

 • Hraskó Gábor :
  A mágnesség élettani hatásai269-277 [430.80 kB - PDF]EPA-00691-00126-0030

  Kulcsszavak: mágnesség, tájékozódás, érzékelés, mezmerizmus, magnetotaxis, madárvonulás, kriptokrómok

 • Sohár Pál :
  A mágneses magrezonancia a kémiai szerkezetkutatásban278-285 [398.16 kB - PDF]EPA-00691-00126-0040

  Kulcsszavak: mágneses magmomentum, rezonanciaabszorpció, kémiai eltolódás, spin-spin csatolás, kettős rezonancia, mérés változó hőmérsékleten, spin-rács relaxáció, mag-Overhausereffektus, Fourier-transzformációs NMR, pulzusgerjesztés, szupravezető mágnesek, két- és többdimenziós NMR, ipari alkalmazás

 • Szunyogh László :
  Nanomágnesség286-293 [393.52 kB - PDF]EPA-00691-00126-0050

  Kulcsszavak:nanomágnesség, mágneses nanoszerkezetek és nanorészecskék, mágneses kölcsönhatások, spinmodellek, szuperparamágnesség, ultranagy sűrűségű mágneses adattárolás, spintronika, óriás mágneses ellenállás, spinnyomatékátvitel, Dzsalosinszkij–Moriya-kölcsönhatás, spinspirálok, skyrmionok

 • Králik János :
  Mágneses adatrögzítés294-301 [516.24 kB - PDF]EPA-00691-00126-0060

  Kulcsszavak: számítógép, adatrögzítés, adattárolás, mágnesszalag, merevlemez, számítógépes biztonság

 • Zrínyi Miklós ,
  Jedlovszky-Hajdú Angéla ,
  Tombácz Etelka :
  Mágneses folyadékok és rugalmas mágnesek302-310 [356.36 kB - PDF]EPA-00691-00126-0070

  Kulcsszavak: mágneses folyadékok, rugalmas mágnesek, mágneses hipertermia, MRI, polimer térháló, polimer kompozit

Tudós fórum

 • Abonyi Iván :
  A magnetohidrodinamika320-327 [407.43 kB - PDF]EPA-00691-00126-0090

  Kulcsszavak: mágnesség, plazma, Maxwellegyenletek, magnetohidrodinamika, mhd-hullámok

 • Szabados László :
  Kozmikus mágnesség328-336 [587.24 kB - PDF]EPA-00691-00126-0100

  Kulcsszavak:mágnesség, magnetár, mágneses befagyás, naptevékenység, differenciális rotáció, ferde rotátor, Zeeman-effektus

Tanulmány

 • Ferenczy Endre Hugó :
  A jog és tudománya354-358 [192.58 kB - PDF]EPA-00691-00126-0140

  Kulcsszavak: jog, jogtudomány, reáltudomány, szabály, norma, módszertan, összehasonlító jog

Tudós fórum

 • Horváth József :
  In memoriam Sáringer Gyula (1928-2009)359-366 [400.43 kB - PDF]EPA-00691-00126-0150

  Kulcsszavak: Sáringer Gyula, Növényvédelmi Kutató Intézet, Keszthelyi Laboratórium, Pannon Egyetem, rovarökológia és -etológia, hit, erkölcs

Letöltés egy fájlban [4,5 MB - PDF]