Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2005. január


TARTALOM

Az idegrendszeri plaszticitás
Vendégszerkesztő: Lénárd László

Lénárd László: Bevezető
Freund Tamás: Lassú frekvenciájú agyhullámok és a zajszűrés a hippokampuszban
Lénárd László - Jandó Gábor - Karádi Zoltán: Katecholamin rendszerek és plaszticitás
Toldi József: Az agykérgi képviselet plaszticitásáról
Benedek György - Kéri Szabolcs - Benedek Krisztina - Janáky Márta - Kovács Ilona: A látási funkció fejlődése 5-14 éves gyerekekben
Kozma Petra - Kovács Ilona: "Gyakorlat teszi a mestert", avagy a perceptuális tanulás
Hámori József: Az emberi agy plaszticitása
Miklósi Ádám: Szociális kogníció: neurális alapok, plaszticitás és evolúció
Pléh Csaba - Lukács Ágnes: Alkalmazkodás és plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési patológiájában

Tanulmány

Deutsch Tibor - Gergely Tamás: A genomikus medicina informatikája
Hargittai István - Hargittai Magdolna: Találkozás Francis Crickkel
Romány Pál: Földbirtok-politika és földtulajdon Magyarországon
Haszpra László - Barcza Zoltán: Légköri szén-dioxid-mérések Magyarországon

Bemutatkozás - Az MTA új levelező tagjai

Antus Sándor
Török László
Vörös Attila

Megemlékezés

Eiben Ottó (Gyenis Gyula)

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)

Könyvszemle

Kognitív idegtudomány (Jandó Gábor)
Budapest barna övezetei (Enyedi György)


Vissza a borítólapra