A magyar Akademia palotája.

(Heti kimutatás) a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez az Akademia palotájára küldött hazafiui adakozásokról:

XIX. közlés: Esztárról (Észak-Bihar) többen Kovács Dániel által 5 ft. – Nagy-Péczölről (Zala) többen Bohuniczky Antal által 12 ft. – Száki evang. egyház Horetzky Gedeon álal 2 ft. – Nyirbátorról a zsidóközség több tagja Mandel Pál által 44 ft 60 kr. – Sennyéről (Borsod) Törös Pál és Törös János 10 ft. – Kerecsenről (Zala) többen Remete Sándor által 31 ft. – Eperjesről az evang. kollegium tanárai s növendékei Vandrák András által 146 ft 72 kr. – Balaton-Füredi kerületi jegyzőség 5 községe Dugovich Pál által 38 ft 88 kr. – Duna-Penteléről többen Zsebeházy György által 55 ft 80 kr. – Földesről (Ész.-Bihar) többen Baross Gábor által 15 ft 27 kr. – Verőczéről (Nógrád) a ref. egyházközség több tagja Nagy Mihály által 34 ft 75 kr és 3 darab ezüst huszas. – Imoláról többen a Széchenyi gyászünnepély alkalmával 20 ft. – Herczegfalváról (Fejér) Pöschl Ferencz 10 ft (ebből a tőkére 5 ft.) – Élesdről (Dél-Bihar) egy tánczvigalom eredménye 51 ft 50 kr. – Margittáról (Dél-Bihar) többen Horváth József által 90 ft 20 kr. – Összesen 567 ft 72 kr és 3 darab huszas.

Az eddigi I.–XVIII. közlésekkel együtt: 7582 ft 27 kr; 61 arany, 10 tallér, 99 huszas, 2 negyedforintos, 1 tizes és 7 darab 20 pftos nemzeti államkölcsön-kötelezvnéy.

(Részletes kimutatás) a Vasárnapi Ujság szerkesztőségéhez beküldött azon fentebbi adakozásokhoz, melyekhez többen járultak:

Az Esztárról küldött 5 forinthoz járultak:

Halász Imre 1 ft, Irinyi Mihály 1 ft, Tóth Pál 1 ft, Kovács Dániel 2 ft.

Nyirbátoron a zsidóközség keblében 44 ft 60 kr gyűlt össze. Az adakozók nevei:

Schwarz Menyhért 50 kr, Kruk Bernát 50 kr, Feldmann Izsák 50 kr, Freund Simon 50 kr, Katz Jakab 50 kr, Egy valaki 50 kr, Spitz Samu 50 kr, Adler Jakab 50 kr, Ziehermann Ignácz 50 kr, Klein Adolf 60 kr, Sarkadi Imre 50 kr, Egy diák 1 ft, Spitz Ferencz 1 ft, Klein Mór 1 ft, Rössler Zsigmond 1 ft, Weiss Mór 1 ft, Sternberg Izsák 1 ft, Sternberg Farkas 1 ft, Rosenberg Mór 1 ft, Zichemann Ármin 2 ft, Katz Izrael 2 ft, Mandel Jakab 2 ft, Mandel Kubi 2 ft, Mandel József 2 ft, Kern Lipót 3 ft, Mandel Izrael 2 ft, Mandel Ábrahám 6 ft, Mandel Eduárd 10 ft.

Kerecsen zalamegyei községben 31 ftot adakoztak a következők:

Angyal János 1 ft, Lambert József 1 ft, Szalay László 2 ft, Gorzó Endre 10 ft, Kohn Gáspár 1 ft, Dienes László 2 ft, Kisfaludy Kálmán 1 ft, Vöczköndy László 2 ft, Horváth János 1 ft, Horváth Etelka assz. 5 ft, Vidos Karolina assz. 5 ft.

A régi jóhirü eperjesi evang. kollegium körében, tanárok és tanulók adakozása folytán, 146 ft 72 kr gyült össze melyhez járultak:

1) A tanárok részéről: Fizeli F. 3 ft, Florián J. 5 ft, Haitsch L. 3 ft, Hazslinszky F. 3 ft, Hazslinszky T. 2 ft, Herfurth J. 3 ft, Hlavatschek M. 3 ft, Kraizell A. 2 ft ezüstben, Lindner E. 5 ft, Mikler S. 3 ft, Schranz J. 3 ft, Szénássy S. 3 ft,Tillisch J. 3 ft. – Összesen 41 ft.

2) A hittanhallgatók részéről: Bene 50 kr, Chován 1 ft, Eltscher S. 2 ft, Fabiny 50 kr, Gálfy 30 kr, Gürtler 50 kr, Habély V. 1 ft, Hankisz 50 kr, Izák 10 kr, Jaschko 1 ft, Juszta 30 kr, Kiszelly 60 kr, Kordos 50 kr, Kovácsy 1 ft, Kutlik 50 kr, Ludmann O. 2 ft, Mauritz 1 ft, Okályi 30 kr, Seyfried 50 kr, Weisz 5 kr. – összesen 14 ft 40 kr.

3) A gymnasiumból: VIII. osztály: Fest L. 1 ft, Fekete M. 50 kr, Friedmann 50 kr, Geiger S. 1 ft, Haas 50 kr, Hagel 50 kr, Kósch A 1 ft, Pappszász K. 1 ft, Pappszász L. 1 ft, Péchy L. 1 ft, Soltz S. 1 ft, Sréter K. 1 ft, Vasady Gy. 50 kr, Zoltán 50 kr, Hauzer Gy. 1 ft, Jóob M. 1 ft, Rosenberg L. 50 kr; összesen 13 ft 50 kr. – VII. osztály: Adriányi S. 20 kr, Bárkan A. 35 kr, Bay-Barna J. 50 kr, Bernáth J. 20 kr, Ganczaugh M. 1 ft, Goldbecher M. 20 kr, Halász J. 50 kr, Heumann J. 20 kr, Kotzmann E. 40 kr, Lux A. 1 ft 10 kr, Petróczy Gy. 50 kr, Saltzer L. 20 kr, Stiavnyiczky R. 20 kr, Rosenberg B. 20 kr, Tahy E. 1 ft, Notlk 30 kr; összesen 7 ft 5 kr. – VI. osztály: Alexy A. 60 kr, Benczúr G. 50 kr, Bernáth G. 50 kr, Boditzky 20 kr, Dessewffy E. 1 ft, Elischer J. 50 kr, Farkas S. 50 kr, Fejérváry K. 50 kr, Frnyák 20 kr, Galló J. 50 kr, Götzel 50 kr, Goldbecher K. 50 kr, Joób F. 50 kr, Káposztás J. 50 kr, Klefner Gy. 50 kr, Kováts M. 50 kr, Kriebel L. 40 kr, Kuthy D. 50 kr, Lichtmann J. 50 kr, Majernik K. 40 kr, Maurer 50 kr, Margonyi Gy. 50 kr, Nemes P. 40 kr, Nagy S. 50 kr, Otrokocsy 50 kr, Óváry E. 50 kr, Pankuch 30 kr, Plachy J. 50 kr, Soltz 50 kr, Sréter 30 kr, Fritsch 50, Vass J. 50 kr, Zombory P. 50 kr: összesen 15 ft 80 kr. – V. osztály: Boros S. 10 kr, Braun J. 40 kr, Darvas T. 1 ft, Egri K. 40 kr, Elsner S. 10 kr, Hevessy J. 1 ft, Hlatky M. 1 ft, Izsépy J. 20 kr, Kardeván V. 20 kr, Kalavszky L. 20 kr, Mosantzky T. 20 kr, Reich D. és J. 20 kr, Szilágyi K. 50 kr, Scultety T. 20 kr, Schlesinger K. és P. 20 kr, Tahy G. 1 ft, Tardy R. 20 kr, Topperczer A. 20 kr, Weber 10 kr, Vécsey B. 50 kr; összesen 8 ft 10 kr. – IV. osztály: Balogh A. 50 kr, Farkas D. 80 kr, Lehrfeld A. 30 kr, Lojko G. 20 kr, Lorenz S. 40 kr, Marschallko B. 1 ft, Michnay A. 1 ft, Neupauer J. 10 kr, Somogyi Gy. 1 ft, Szanthó Gy. 50 kr, Tomasovszky Gy. 20 kr, Tornallyai D. 1 ft, Tritsch S. 30 kr, Bartsch J. 20 kr; összesen 7 ft 50 kr. – III. osztály: Adler S. 50 kr, Dzurányi S. 30 kr, Test T. 30 kr, Gottstág M. 1 ft, Győry S. 20 kr, Hevessy L. 1 ft, Hrabéczy A. 1 ft, Lind 10 kr, Linkesch 30 kr, Meliorisz J. 40 kr, Pappszász Gy. 1 ft, Pongrácz A. 1 ft, Puchert 20 kr, Schirgér V. 40 kr, Tahy B. 20 kr, Zombory 40 kr; összesen 8 ft 30 kr. – II. osztály Balogh G. 50 kr, Csorba 5 kr, Dunkel V. 2 ft, Ferderber 10 kr, Gallik G. 1 ft, Gallik K. 1 ft, Gutmann 10 kr, Greisinger A. 40 kr, Gritzmacher J. 1 ft, Kraizell A. 20 kr, Langhoffer S. 30 kr, Lorenz Gy. 30 kr, Réz S. 40 kr, Roth 10 kr, Tardy J. és K. 40 kr, Urbán 10 kr; összesen 7 ft 95 kr. – I. osztály: Balló A. 1 ft, Bónis J. 1 ft, Bóth M. 1 ft, Dzurányi B. 50 kr, Elsner 10 kr, Győry L. 60 kr, Hartmann A. 1 ft, Hazslinszky Gy. 50 kr, Hevessy B. 1 ft 50 kr, Hönsch J. 20 kr, Kornis K. 1 ft, Lavotha D. 20 kr, Lehotzky I. 1 ft, Müller L. 20 kr, Petris Ö. 22 kr, Saltzer A. 50 kr, Scherfel K. 60 kr, Stoffa J. 1 ft, Urbán E. 20 kr, Zeisler 20 kr, Zombory K. 60 kr; összesen 13 ft 12 kr. – Waniek Antal 5 ft, Kunczius Károly tanár özvegye szül. Lang Luiza 5 ft.

A balaton-füredi kerületi jegyzőség 5 községe 38 ft 88 kr küldött be. Az egyes községek s adakozási öszvegeik:

B.-Füred a maga kebelében 17 ft 90 kr, Aszófő 4 ft 3 kr, Nemes Pécsel 10 ft 3 kr, Tihany 5 ft 12 kr, Örvényes 1 ft 80 kr.

Duna-Pentele mezővárosban is 55 ft 80 kr gyült össze, az adakozók nevei:

Zalay Ferencz esp. plebános 5 ft, Stohl József orvos 2 ft, Máár Ignácz postamester 2 ft, Janicsáry Mihály cs. k. kapitány 5 ft, Janicsáry Szilárd földbirtokos 5 ft, Beller József urad. számtartó 1 ft, Ujváry József földbirtokos 5 ft, Gallovich Rudolf földbirtokos 5 ft, Pettko János urasági intendans 2 ft, Zsebeházy György v. biró 3 ft, Szép Antal jegyző 1 ft, Aczél István s jegyző 1ft, Hajas György r. kath. főtanitó 1 ft, Weisz Jánosné földbirtokos 1 ft, Leitner Jnos földbirtokos 1 ft, Boor József ispán 2 ft, Schneeweisz Sámuel orvos 1 ft, Lehoczki Antal molnár 50 kr, Kovács János molnár 1 ft, Czékli Fer. molnár 1 ft, Jovanovich Tivadar magánzó 50 kr, Lampel Simon kereskedő 1 ft, Matlaz János mezei gazda 1 ft, Brukk Bernát mészáros 30 kr, Lustig Ignácz kereskedő 30 kr, Müller Móricz 30 kr, Sleinder Sámuel 10 kr, Lusztig Simon 10 kr, Leichtner Adolf 1 ft, Scheibl Móricz 1 ft, Berger Ádám 10 kr, Steiner Jakab 30 kr, Brukk Salamon 80 kr, Schwarz Lipót 1 ft, Steiner Móricz 1 ft, Khon Jakab 50 kr.

Földes községének lakosai (Észak-Biharban) szintén kivántak járulni áldozataikkal a nemzeti tudományosság épületéhez s 15 ft. 27 krt küldtek be a nevezett czélra. Hozzájárultak:

Bakoss Gábor 1 ft, Tóth József 1 ft, Biró Lajos 20 kr, Kálmán Ferencz izraelita 20 kr, Karácson Mihály 40 kr, Kovács Zsigmond 1 ft, Rácz Ferencz 80 kr, Ványi Sándor 1 ft, Nagy József csendőr-őrmester 40 kr, idősb Sápi Gábor 50 kr, Nagy Gábor 20 kr, Gál János 12 kr, Kállai László 50 kr, Kállai János 1 ft, Karácson Bálint 14 kr, Szabó József 20 kr, Huszti Mihály 1 ft, Kónya József 40 kr, Csapó László 1 ft, Karácson Lajos 50 kr, Sápi László 1 ft, Hodossy Károly 40 kr, Bogdán Zsigmond 1 ft, Szabó Márton 1 ft, Szabó Bálint 27 kr, Török József 4 kr.

Verőczéről (Nógrád), hol majus 20-án a reformatus hivek szintén nagy áhitattal ülték meg, zsufolásig megtelt templomban, Széchenyi gyászünnepét, ezen egyházközség tagjai 34 ft. 75 krt küldtek be az Akademia palotájára. Az egyes adakozók:

Molnár András 1 ft, Tanos András 1 ft, Tanos Andrásné 1 ft, Kristóf Dávid 1 ft, Pécsi András 1 ft, Pécsi Andrásné 1 ft, Kovács András 1 ft, Kálmán Benő 1 ft, ifj. Pál József 1 ft, Tóth István 1 ft, öreg Pál András 1 ft, Kálmán Lajos 1 ft, Lénárt András 1 ft, Hártó István 1 ft, ifj. Verebes József 1 ft, Szobonya István 1 ft, Kristóf Bálint 1 ft, özv. Kálmán Istvánné 1 ft, Macsali András 1 ft, öreg Kovács János 1 ft, Szijjártó Tóth János 1 ft, Csozse Pál r. kath. 1 ft, Verebes István 1 ft, Kis Józsefné 1 ft, Kristóf Juliánna 1 ft, Varga József 1 ft, Kristóf Ádám István 1 ft, Csapó Mihály 1 ft, Gelányi István 1 ft, Kristóf István 1 ft, Gelányi János 40 kr, Kristóf József 10 kr, özv. Tóth Jánosné 40 kr, Szobonya Dávid 10 kr, öreg Kálmán Jánosné 40 kr, Gubacsi István 40 kr, Pál János 40 kr, Hártó Dávid 10 kr, név nélkül gyült 1 ft 45 kr, Nagy Mihály ref. lelkész 3 ezüst huszast, Dologh András ref. tanitó 1 ft.

Imoláról, Gömörmegye egyik délkeleti zugából, egy negyedfélszáz lelket számláló parányi, de igaz magyar, ref. hitü faluból, egyszerü földmivesek ajánlataiból 20 ft. küldetett be az Akademia számára. Megemlitjük itt, hogy máj. 6-án itt is megkeseregték a „legnagyobb magyar” halálát népes gyászistenitisztelet mellett. Ezen alkalommal emlékeztek meg az Akademiáról is s ekkor gyült össze a fentebbi összeg, melyhez járultak:

Sáfrán Mihály lelkész 2 ft, 8 kr, Horkay József 1 ft, Ózsvárt Pál 1 ft, Lenkey György 1 ft, Lenkey Miklós 40 kr, Ózsvárt Lajos 1 ft, és ennek neje Lenkey Juliánna 40 kr, Ózsvárt Ádám 50 kr, Lenkey Imre 10 kr, Lenkey Tamásné 12 kr, Ambruzs Sándor 4 kr, Ardai Károly 10 kr, Ragályi Antal 10 kr, Porcs István 4 kr, Lenkey Lajosné 40 kr, Vaczmány István 12 kr, Kalla József 10 kr, Oláh Dániel 10 kr, Lenkey József 1 ft, Lenkey Illés 1 ft, neje Szeghő Zsuzsánna 1 ft, Ózsvárt Dániel 1 ft, Ózsvárt Károly 40 kr, Zajdó Antal 50 kr, Lenkey Zsigmond 1 ft, 50 kr, neje Ragályi Teréz 1 ft, Ózsvárt József ifju 50 kr, Ózsvárt András 10 kr, Ózsvárt László 40 kr, Deutsch Imre k. jegyző 1 ft, 50 kr, Lenkey Bálint 50 kr, Lenkey Rafáel 20 kr, Ragályi Tamás 20 kr, Lenkey Ádám 30 kr, Baum József izraelita 30 kr.

Margittán (Délbihar) 90 ft. 20 kr. gyűlt össze az Akademia számára, melyhez a derék mezőváros a közös pénztárból maga kezdte meg az adakozást. Az egyes adakozók:

Margitta mezőváros 50 ft, Horváth József 2 ft, Horváth Lajos 1 ft, Horváth István 1 ft, Pécsi Sámuel 4 ft, Stettner Lajos 2 ft, Köbling József 2 ft, Knapp József 50 kr, Männel N. 50 kr, Buhl Adolf 1 ft, Gelbstein Lipót 4 ft, Tokody Lajos 1 ft, Tüdős József 1 ft, Farkas Lajos 1 ft, Mayerhoffer Ferdinand 1 ft, Nagy Károly 1 ft, Albert Mihály 20 kr, Docsekál József 1 ft, Lehóczky János 1 ft, Borha György 1 ft, Rigó Sándor 1 ft, Horn János 5 ft, Sáfer Alajos 1 ft, Gyürke Ferencz 1 ft, Micskei Dániel 1 ft, Csizmadia czéh 5 ft.