Nyugat · / · 1939 · / · 1939. 2. szám · / · ŐRJÁRAT

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: AZ ELAVULT ZSARNOK

XV. Lajos nagy zsarnok volt. Szórta a szegény franciák pénzét nőkre, palotákra, vadakra. Hallalli! hahotázták a koporsója után a megkopasztott alattvalók.

Attól félek, egy kicsit túloztak. Legalábbis mai szemmel. Módfelett keveset költhettek, ha a király költségeit ennyire sokallták.

1750-ben Lajos rászánta magát, hogy a Saint-Cyri lányintézethez hasonló fiúnevelőt alapít. Ebből lett a párizsi Ecole Militaire, azaz Kadettiskola. Jacques-Ange Gabriel készítette a teveit. Fiatal, lángeszű építész volt, tündökölni akart. A káprázatos tervre azonban Paris-Duverneytől, a király pénzügyi bizalmasától ezt a leckét kapta:

"Nem a király dicsőségére, hanem az állam hasznára kell építeni, s hogy az ötszáz fiatalurat a cél szerint nevelhessék benne. Ha a szépet és hasznosat nem lehet egyszerre elérni, kár habozni a szép mellett. Azt hiszem, ezt volt a király szándéka is, Őfensége nem akarta, hogy egy jótette a nép terhére váljon."

Mondom, ma nem sietnék úgy azzal a Hallalival.