Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 17. szám · / · Cholnoky László: Prikk mennyei útja

Cholnoky László: Prikk mennyei útja
4. Prikk kiköt.

Prikk most már meglépte az ajtótól a kiszemelt székig szükséges öt lépést és megfogta a széket. Ennek a nyomán erőre kap a lelke, de viszont nyomban felbukkanik előtte a kérdés: hogyan lehetséges az, hogy ő, a hatalmas problémák embere, a mennylakók bennfentese, most ilyen kicsiny és gyenge, hogy a széknek is megörül, amibe belekapaszkodhatik? - De nyomban megvigasztalja magát azzal, hogy hiszen a hatalmas ég sem félelmes mindig, sőt, néha olyan, mint a kis gyermek szeme!

Még szorosabban megfogja a szék karját és azt mondja:

- Olyan érzés ez, mintha az ember egy kis lélekvesztőn ülve hánykolódnék a tengeren és végül sikerülne kikötnie... Kikötöttem!