Nyugat · / · 1909 · / · 1909. 15. szám · / · BALÁZS BÉLA: MŰVÉSZETFILOZÓFIAI TÖREDÉDEK

BALÁZS BÉLA: MŰVÉSZETFILOZÓFIAI TÖREDÉDEK
(FOLYTATÁS)
VII.

A homályövezte gondolatoknak, a sötét káoszból még csak félig kiformált fogalmaknak mindig tragikus színezetük van. Elgondolhatatlan, hogy egy "vidám filozófus" homályos legyen, de Herakleitos nem csak azért "sötét", mert érthetetlen. - Miért? - Mert a gondolaton tapadva maradt homály érezteti a nagy homályt, melyből ásatott, az Egész sötétjét. Tréfa és humor azonban elvesztik értelmüket az Egésszel szemben. A gondolatok tudatos homálya pedig a lélek tudatos magányát jelenti.

És a magány tragikus.