EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 25/1. parcella < > 26/1. parcella

26. parcella

26-sziget: Horvai János /Horvay/ (szobrászművész) 1873-1944 [saját műve].

26-1-1: Mahunka Imre (bútorgyáros, politikus) 1861-1923 [Sződy Szilárd]. Sírfeliratai: „Hirdesse neved, a késő jövendőnek is, a becsületes munka, és az ernyedetlen szorgalom diadalát.” - „Korán megnyilt sírod fölött, gyászba borult hitvesed, örökké égő fájdalma viraszt. Édesem! Nyugodjál békében!”

26-1-2: Paulheim és Bartolfy-Rohrböck család [Szentgyörgyi István].

26-1-3: Paulheim Ferenc (építész, politikus, kormányfőtanácsos) 1867-1937 [Kisfaludi Strobl Zsigmond].

Vele: ifj. Paulheim Ferenc (fia; építész) 1898-1974.

26-1-4: Gerbeaud Emil (svájci származású cukrász, csokoládégyáros, az 1907-es nemzetközi sütő- és cukrászipari kiállítás elnöke) 1854-1919 [Horvai János].

26-1-14: Endrődi Sándor /Kupricz/ (költő, író, irodalomtörténész, műfordító, publicista; a Képviselőházi Napló szerkesztője, a Petőfi Társaság alelnöke, a Magyar Hölgyek Életrajzai, a Magyar Népdalok, a Magyar Népballadák és a Magyar költészet kincsesháza, valamint Ferenczi Zoltánnal a Petőfi Könyvtár és Szana Tamással a Petőfi Album szerkesztője; az MTA tagja) 1850-1920 [Csiszér János, 1929]. Sírverse:

„Leszek a szabadság számára lámpa

s rablelkek, a ti számotokra vád

Tettek rugója ott, hol gondolat van

és a jövőt építő munkazajban

egy fölszálló kis porszem legalább.

A gonoszoknak ostor, hit a hűknek

enyh a nyomornak, bűnnek öntudat

s hol rontó harcban, bősz testvérviszály dúl

egy könny leszek, mely csöndesen aláhull.

S gyarlóság! Téged őszintén sirat.

De a szeretet édes összhangjában

mindig egy tiszta dallam lesz szivem

mert földiek csak ezt kapták az égtül

s mert tudom, érzem, hogy szeretet nélkül

nem lehet itt az ember - semmi sem.”

(Endrődi Sándor: Jelszó)

26-1-33: Tornyai báró Tornyay-Schossberger Eugénia /Hevesi Hevesy Lajos Károlyné/ 1857-1931.

26-1-36: Fischl Ignác (vezérigazgató) 1870-1941.

26-1-sarok: Kammer Szigfrid 1872-1932 [Horvai János, 1924].

26-1-74: Szarvas Gábor (nyelvész, író, műfordító; a Magyar Nyelvőr megindítója és szerkesztője, Budenz Józseffel és Szilády Áronnal a Nyelvemléktár szerkesztője, Simonyi Zsigmonddal a Magyar nyelvtörténeti szótár szerzője; királyi tanácsos, a helsingforsi finnugor társaság és az MTA tagja) 1832-1895.

EPA Budapesti Negyed 25. (1999/3) 25/1. parcella < > 26/1. parcella